Europa Zachodnia

Wielkie regiony Europy według klasyfikacji statystycznej ONZ. Legenda:

     Europa Zachodnia

Klasyfikacja według CIA World Factbook:

     Europa Zachodnia

     Europa Południowo-Zachodnia

Obszar cywilizacji zachodniej według Huntingtona (oznaczony na czerwono)
Ujęcie zespołu Expedition 29 ze stacji kosmicznej ISS przemierzającej Europę Zachodnią

Europa Zachodnia – państwa zaliczane do zachodniej części Europy ze względu na ich przynależność geograficzną, historyczną i kulturową.

Według klasyfikacji geograficznej ONZ

Według podziału używanego przez Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych[1], Europę Zachodnią tworzą:

Państwa te zajmują powierzchnię ponad 1,1 mln km2, a liczba ludności przekracza 185 mln mieszkańców (2008)[2]. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zakwalifikowanie konkretnych państw lub obszarów do danego regionu ma na celu ułatwienie badań statystycznych i nie jest wyrazem uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych przynależności politycznej lub innej danego państwa lub obszaru[3].

Według klasyfikacji CIA

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, w swoim corocznym raporcie The World Factbook[4], do krajów Europy Zachodniej zalicza:

Europa Południowo-Zachodnia:

Kwestia państw niemieckojęzycznych

Większość geografów i historyków zalicza jednak Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Liechtenstein do Europy Środkowej[5] (Europa Środkowo-Zachodnia), która nie istnieje w – powstałym w czasie zimnej wojny – podziale statystycznym ONZ.

Określenie polityczno-gospodarcze

Określenia tego używa się najczęściej w stosunku do wszystkich państw „starej” Unii Europejskiej oraz krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii)[6]. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej (choć znacznie rzadziej niż w odniesieniu do wyżej wymienionych) do Europy Zachodniej zalicza się niektóre kraje przyłączone do Unii Europejskiej w 2004, tj. (Polskę, Węgry, Czechy i Słowację).

Zobacz też

Przypisy

  1. ONZ: Composition of macro geographical (continental) regions [...]. United Nations Statistics Division, 2008-01-31. [dostęp 2008-08-22]. (ang.).
  2. Witold Mizerski, Jan Żukowski: Tablice geograficzne. Warszawa: Adamantan, 2008, s. 420-421. ISBN 978-83-7350-121-8.
  3. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
  4. CIA: The World Factbook. [dostęp 2008-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-12)]. (ang.).
  5. O. Halecki, The Limits and Divisions of European History, Sheed & Ward, London and New York 1950, wersja polska: Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2002, s. 121.
  6. Municipal waste generation in Western Europe (EU-15 + EFTA), New Member States (NMS12), EU countries (EU-27) and total in Europe (total). European Environment Agency. [dostęp 2014-05-06]. (ang.).

Media użyte na tej stronie

Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Västeuropa-karta.png
Karta över västeuropa, kulurellt sett
CIA Western-Europe-map2.png
Autor: Pundit, Licencja: CC BY-SA 3.0
Western Europe according to CIA World Factbook, including Southwestern Europe distinction
Western Europe.ogv
This video was taken by the crew of Expedition 29 on board the International Space Station. The sequence of shots was taken October 15, 2011 from 00:47:28 to 01:02:56 GMT, on a pass beginning over the North Atlantic Ocean, east of the Island of Newfoundland to the northern part of the Red Sea, over the Gulf of Suez and the Sinai Peninsula. At the beginning of the video, the Aurora Borealis can be seen in the far left along with clouds over the North Atlantic Ocean. Tracking south-east, the first view of lights is from the United Kingdom (Ireland, up-track from the UK, is under cloud), with cities like Liverpool and London showing up nicely. Across the English Channel, the cities of Brussels and Rotterdam (left) and Paris (brightly-lit city west of Brussels) all stand out through a network of smaller cities in Western Europe. The pass continues over the snow-covered Alps and to the Italian Peninsula, where lightning storms cover the southern half of the peninsula. The ISS then tracks over the Mediterranean Sea, with Greece to the left of track, northern Africa right of track, and the island of Crete. Finally, the pass finishes near the Nile River Delta and the Red Sea.
Flag of Gibraltar.svg
Flag of Gibraltar
Flag of Liechtenstein.svg
Flag of Liechtenstein