Ewerolimus

Everolimus
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumarycznyC53H83NO14
Masa molowa958,22 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS159351-69-6
PubChem6442177
DrugBankDB01590
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATCL01EG02 L04AA18

Ewerolimus, RAD-001 – syntetyczny organiczny związek chemiczny, pochodna sirolimusu (rapamycyny) o podobnym działaniu, opierającym się na inhibicji kinazy mTOR. Ewerolimus znajduje zastosowanie w transplantologii jako lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepu. Stosowany jest również w onkologii.

Mechanizm działania

Ewerolimus jest inhibitorem sygnału proliferacji, co oznacza, że prowadzi do zatrzymania komórek w fazie G1 cyklu komórkowego. Działając na limfocyty prowadzi do zahamowania ich proliferacji i ekspansji klonalnej. Na poziomie komórki mechanizm działania opiera się na inhibicji białka kinazy mTOR (FRAP), mającego wpływ na procesy wzrostu i proliferacji komórek. Ewerolimus, podobnie jak sirolimus, wiąże się z białkiem FRAP-12 tworząc kompleks hamujący kinazę mTOR. Ewerolimus działa na proliferację komórek stymulowaną czynnikami wzrostu, w tym miocytów gładkich ściany naczyń krwionośnych.

Farmakokinetyka

Po podaniu doustnym Tmax wynosi 1-2 godziny, a dostępność biologiczna oceniana jest na około 90%[1]. Pokarm wpływa na wchłanianie leku. Ewerolimus jest metabolizowany na drodze monohydroksylacji i O-dealkilacji, a powstałe metabolity przypuszczalnie nie posiadają aktywności biologicznej[1]. Metabolity wydalane są głównie z kałem i, w mniejszym stopniu, z moczem.

Wskazania

Badania wykazały skuteczność leku w zapobieganiu przewlekłej waskulopatii po przeszczepie serca[2]. Stosowany jest również w stentach naczyniowych[3]. Ewerolimus w porównaniu z sirolimusem ma większą biodostępność i krótszy okres półtrwania; działa synergistycznie z cyklosporyną A, co pozwala na zmniejszenie dawki CsA przy zachowanej skuteczności w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepu nerki[4].

W 2012 roku ewerolimus został zarejestrowany do leczenia zaawansowanego hormonozależnego HER2- raka piersi, u kobiet po menopauzie. Badanie kliniczne BOLERO-2, w oparciu o które lek został dopuszczony do obrotu wykazało, że leczenie preparatem ewerolimus w połączeniu z eksemestanem ponad dwukrotnie wydłużyło czas wolny od progresji w porównaniu do eksemestanu stosowanego w monoterapii[5]. Do innych wskazań onkologicznych należą nieoperacyjne lub z przerzutami wysoko lub średnio zróżnicowane nowotwory neuroendokrynne trzustki oraz zaawansowany rak nerkowokomórkowy, jeżeli postęp choroby nastąpił w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF[6].

Interakcje z innymi lekami i pokarmami

Proces wchłaniania i wydalania ewerolimusu może ulec zaburzeniu przez leki wpływające na CYP3A4 lub glikoproteinę P. Nie należy równolegle podawać silnie działających inhibitorów lub induktorów CYP3A4. Cyklosporyna zwiększa istotnie dostępność biologiczną leku, dlatego zmiany dawkowania cyklosporyny wymagają korekty dawkowania ewerolimusu. Ryfampicyna przyspiesza wydalanie leku i nie zaleca się jej jednoczesnego stosowania z ewerolimusem. Nie stwierdzono interakcji z atorwastatyną i prawastatyną[7]. Ponieważ grejpfruty i sok grejpfrutowy wpływają na aktywność CYP3A4, nie należy ich spożywać w trakcie stosowania leku.

Działania niepożądane

Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi są:

Częstymi działaniami niepożądanymi są:

Zobacz też

Przypisy

  1. a b c Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006 Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, ​ISBN 83-7430-060-4​.
  2. Howard J. Eisen i inni, Everolimus for the prevention of allograft rejection and vasculopathy in cardiac-transplant recipients, „The New England Journal of Medicine”, 349 (9), 2003, s. 847–858, DOI10.1056/NEJMoa022171, ISSN 1533-4406, PMID12944570 [dostęp 2021-01-10] (ang.).c?
  3. Ankur Kalra i inni, New-Generation Coronary Stents: Current Data and Future Directions, „Current Atherosclerosis Reports”, 19 (3), 2017, s. 14, DOI10.1007/s11883-017-0654-1, ISSN 1534-6242, PMID28220461 [dostęp 2021-01-10] (ang.).
  4. Stefan Vitko i inni, Everolimus with optimized cyclosporine dosing in renal transplant recipients: 6-month safety and efficacy results of two randomized studies, „American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons”, 4 (4), 2004, s. 626–635, DOI10.1111/j.1600-6143.2004.00389.x, ISSN 1600-6135, PMID15023156 [dostęp 2021-01-10] (ang.).
  5. Ewerolimus w leczeniu rozsianego raka piersi już w USA i Europie. www.alivia.org.pl. [dostęp 2015-06-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-16)].
  6. Afinitor - Charakterystyka produktu leczniczego. www.ema.europa.eu. [dostęp 2015-06-08].
  7. John M. Kovarik i inni, Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessments of HMG-CoA reductase inhibitors when coadministered with everolimus, „Journal of Clinical Pharmacology”, 42 (2), 2002, s. 222–228, DOI10.1177/00912700222011148, ISSN 0091-2700, PMID11831546 [dostęp 2021-01-10] (ang.).

Bibliografia

  • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006. ISBN 83-7430-060-4.

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Everolimus.svg
Structural diagram of everolimus. Created using ACD/ChemSketch 10.0 and Inkscape.
GHS-pictogram-silhouete.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for substances hazardous to human health.