Firman

Firmany Mehmeda II i Bajazyda II potwierdzające posiadanie przez konstantynopolitańskich Greków Kościoła św. Marii od Mongołów w Stambule.

Firman – w dawnych państwach muzułmańskich określenie oficjalnych dokumentów wystawianych przez władcę (sułtana). Firman zawierał osobisty pisemny rozkaz i był pieczętowany sułtańską pieczęcią. Słowo pochodzi od perskiego słowa farmân (فرمان), znaczącego dekret lub nakaz. W sułtańskiej Turcji używana była forma ferman[1].

Przypisy

  1. Słownik Wyrazów Obcych. [dostęp 2014-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-03)].

Media użyte na tej stronie

StMaryOfTheMongols20071010 02.jpg
Autor: A. Fabbretti, Licencja: CC BY-SA 4.0
The Church of the St. Mary of the Mongols in Istanbul: The firmans which granted the church to the Greek community