Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Logo
Logo GUGiK
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

30 marca 1945

Budżet

52,66 mln zł (2018)[1]

Zatrudnienie

181 (2018)[2]

Adres
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Główny Urząd Geodezji i Kartografii”
Ziemia52°13′43″N 21°01′13″E/52,228611 21,020278
Strona internetowa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Siedziba GUGiK znajduje się przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.

Urząd

Rys historyczny

GUGiK został utworzony na mocy zapisów dekretu z dnia 30 marca 1945 jako Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów. Pierwszym prezesem GUPK został inż. Jan Adam Piotrowski[3]. Dekretem z dnia 24 kwietnia 1952 Główny Urząd Pomiarów Kraju przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna[4]. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii został ponownie powołany w styczniu 1997, jako jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie, do 2005, GUGiK podlegał Ministerstwu Budownictwa, od 2007 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Zadania

GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju[5], czyli:

Struktura

W skład GUGiK-u wchodzi sześć departamentów oraz trzy biura:

 • Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
 • Departament Informacji o Nieruchomościach
 • Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Prawno–Legislacyjny
 • Biuro Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej
 • Biuro Obsługi Urzędu

Kierownictwo

 • Alicja Kulka – p.o. Głównego Geodeta Kraju od 14 maja 2022[6], zastępca Głównego Geodety Kraju od 18 marca 2019
 • Beata Mastalerz – dyrektor Generalny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 1 lipca 2019

Przy GUGiK-u działa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii są realizowane w części 18 budżetu państwa – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

W 2018 wydatki GUGiK wyniosły 52,66 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 181 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7427 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaplanowano w wysokości 32,84 mln zł[7].

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/25. [dostęp 2019-12-17].
 2. a b Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., cz. 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo wraz z wykonaniem planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2019. s. 40. [dostęp 2019-12-17].
 3. Cmentarz Stare Powązki: JAN PIOTROWSKI, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2018-02-27].
 4. Jw., Likwidacja CUGiK, w: Czasopismo Geograficzne, tom XXVIII, zeszyt 2, PWN, Warszawa-Wrocław, 1957, s. 221.
 5. Art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) PDF.
 6. http://www.gugik.gov.pl/urzad/kierownictwo.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. W: Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 44. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Warszawa outline with districts v4.svg
(c) Mfloryan at pl.wikipedia, CC BY 2.5
Mapa Warszawy - podkład lokalizacyjny
Masovian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Masovian Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 53.55N
 • S: 50.95 N
 • W: 19.15 E
 • E: 23.25 E
Ulica Wspólna 2-4 wejście główne.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Siedziba Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie