Głos Rzeszowski

Głos Rzeszowski
Częstotliwośćtygodnik
Państwo II Rzeczpospolita
Adresul. 3 Maja 7, Rzeszów
Pierwszy numer3 października 1897
Ostatni numerlata 30.
Redaktor naczelnyEdward Arvay
Liczba stron4 → 2

Głos Rzeszowskipolski tygodnik wydawany w Rzeszowie.

Pierwszy numer okazowy „Głosu Rzeszowskiego” ukazał się w sobotę 3 października 1897, redakcja mieściła się od tego czasu przy ul. Tadeusza Kościuszki[1]. Od początku wydawcą pisma był Edward Arvay, redaktorem odpowiedzialnym dr Leon Różycki, tygodnik drukowano w drukarni J. A. Pelara, a gazeta liczyła cztery strony[2]. Za cel czasopisma wskazano stworzenie warunków szczęścia dla chrześcijańskiej ludności miasta i powiatu, która ilościowo znaczniejsza, zaledwie wegetuje, osnuta ze wszech stron pajęczą siecią intrygi i machinacyj wybranego narodu Izraela[3]. Tygodnik ukazywał się jeszcze na początku istnienia II Rzeczypospolitej, ostatni numer czasopisma w 13. roku istnienia ukazał się 19 września 1920 w trakcie trwającej wojny polsko-bolszewickiej wskutek zawieszenia wydawania; do tego czasu redakcja mieściła się przy ul. 3 Maja 7[4][5]. U kresu istnienia wydanie tygodnika dwie strony, wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Edward Arvay, a pismo drukowano w jego drukarni[6].

Przypisy

  1. Wstęp. „Głos Rzeszowski”. Nr 1, s. 1, 3 października 1897. 
  2. Stopka redakcyjna. „Głos Rzeszowski”. Nr 1, s. 1, 3 października 1897. 
  3. Nasz program. „Głos Rzeszowski”. Nr 1, s. 1, 3 października 1897. 
  4. Wstęp. „Głos Rzeszowski”. Nr 38, s. 1, 19 września 1920. 
  5. Oświadczenie. „Głos Rzeszowski”. Nr 38, s. 2, 19 września 1920. 
  6. Stopka redakcyjna. „Głos Rzeszowski”. Nr 38, s. 21, 19 września 1920. 

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).