Geneza religii

Geneza religii – dział religioznawstwa. Interdyscyplinarna dziedzina mająca na celu krytyczne rozpatrzenie pochodzenia religii.

Celem tej nauki nie jest analiza konkretnej religii lub wyznania, ale religii w pojęciu ogólnym jako fenomenu uniwersalnego. Metodologia nauki korzysta więc z takich dziedzin jak: filozofia, teologia, historia, socjologia, geografia, antropologia, psychologia itp.

W zależności od uzyskanej krytyki i odpowiedzi dotyczących zależności między religią a życiem człowieka teorie genezy religii dzielą się na:

  1. teorie naturalistyczne (hipotezy przyrodniczo-gnozeologiczne, psychologiczne, socjologiczne),
  2. teorie ewolucjonistyczne (magizm, animizm, manizm, fetyszyzm),
  3. teorie filozoficzno-teologiczne (praobjawienie, epifania, transcendencja, homo religiosus).

Bibliografia

  • Marian Rusecki: Istota i geneza religii. Warszawa: Verbinum, 1989. ISBN 83-85009-51-5.

Media użyte na tej stronie