Gieorgij Żukow

Gieorgij Żukow
Георгий Константинович Жуков
Ilustracja
marszałek Gieorgij Żukow w 1944
Marszałek Związku Radzieckiego Marszałek Związku Radzieckiego
Pełne imię i nazwisko

Gieorgij Konstantinowicz Żukow

Data i miejsce urodzenia

1 grudnia 1896
Striełkowka

Data i miejsce śmierci

18 czerwca 1974
Moskwa

Przebieg służby
Lata służby

19151917 (Armia Imperium Rosyjskiego)
19171957 (Armia Czerwona)

Siły zbrojne

Coat of Arms of Russian Empire.svg Armia Imperium Rosyjskiego
Red star.svg Armia Czerwona

Stanowiska

szef Sztabu Generalnego,
z-ca naczelnego wodza, dowódca Frontów:

Główne wojny i bitwy

I wojna światowa,
wojna domowa w Rosji,
bitwa nad Chałchin-Goł,
II wojna światowa:

podpis
Odznaczenia
Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego Bohater Mongolii
Order „Zwycięstwo” Order „Zwycięstwo” Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Rewolucji Październikowej Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Suworowa I klasy (ZSRR) Order Suworowa I klasy (ZSRR) Medal jubileuszowy „W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina” Medal „Za obronę Leningradu” Medal „Za obronę Stalingradu” Medal „Za obronę Kaukazu” Medal „Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” Medal jubileuszowy „Dwadzieścia lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal „Za zwycięstwo nad Japonią” Medal „Za zdobycie Berlina” Medal „Za wyzwolenie Warszawy” Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej” Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty” Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR” Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR” Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy” Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu” (ZSRR) Krzyż św. Jerzego IV stopnia (Imperium Rosyjskie) Krzyż św. Jerzego IV stopnia (Imperium Rosyjskie) Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Order Krzyża Grunwaldu I klasy Medal za Warszawę 1939–1945 Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk Czechosłowacki Wojskowy Order Lwa Białego „Za zwycięstwo” – Gwiazda I Klasy Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939 Krzyż Wielki Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Krzyż Wojenny 1939–1945 (Francja) Order Imperium Brytyjskiego do 1935 (wojskowy) Order Suche Batora (Mongolia) Order Suche Batora (Mongolia) Order Suche Batora (Mongolia) Order Czerwonego Sztandaru (Mongolia) Order Czerwonego Sztandaru (Mongolia)
Gieorgij Żukow
Data i miejsce urodzenia

1 grudnia 1896
Striełkowka

Data i miejsce śmierci

18 czerwca 1974
Moskwa

Minister obrony ZSRR
Okres

od 9 lutego 1955
do 26 października 1957

Przynależność polityczna

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego

Poprzednik

Nikołaj Bułganin

Następca

Rodion Malinowski

Zastępca Komisarza ludowego obrony ZSRR
Okres

od 15 stycznia 1941
do 30 lipca 1941

Przynależność polityczna

Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)

Okres

od 2 sierpnia 1942
do 24 czerwca 1945

Gieorgij Konstantinowicz Żukow (ros. Георгий Константинович Жуков, ur. 19 listopada?/ 1 grudnia 1896 w Striełkowce, zm. 18 czerwca 1974 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy, uczestnik rewolucji październikowej, szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, zastępca naczelnego wodza podczas II wojny światowej, marszałek Związku Radzieckiego (1943), minister obrony ZSRR (1955–1957), czterokrotny Bohater Związku Radzieckiego (1939, 1944, 1945, 1956) i Bohater Mongolii (1972), członek Komitetu Centralnego KPZR (1953–1957), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 1., 2., 3. i 4. kadencji (1937–1958).

Życiorys

Dzieciństwo i młodość

Gieorgij Żukow w 1916

Urodził się 1 grudnia 1896 we wsi Striełkowka w guberni kałuskiej (obecnie w obwodzie kałuskim), w ubogiej chłopskiej rodzinie. Ojciec zajmował się szewstwem, a matka, obdarzona dużą siłą fizyczną, dla poprawy budżetu rodzinnego popisywała się podnoszeniem worków z pszenicą o wadze 180 funtów (około 82 kg)[1]. Został oddany do terminu do kuśnierza. 7 sierpnia 1915 został powołany do armii Imperium Rosyjskiego. Służył w kawalerii, wyróżnił się odwagą, był kilkakrotnie ranny i kontuzjowany.

Pod koniec sierpnia 1916, po ukończeniu szkoły podoficerskiej, walczył w szeregach 10 Nowogrodzkiego Pułku Dragonów na Froncie Południowo-Zachodnim. W październiku odniósł ciężką kontuzję połączoną z częściową utratą słuchu i został skierowany do zapasowego pułku kawalerii. Za walki na froncie zachodnim i odniesione rany został dwukrotnie odznaczony Krzyżem św. Jerzego III i IV klasy. W grudniu 1917 po rozwiązaniu szwadronu wrócił do Moskwy, a następnie do rodzinnej wsi, gdzie długo chorował na tyfus.

Wojna domowa w Rosji i okres międzywojenny

W sierpniu 1918 roku wstąpił w szeregi Armii Czerwonej. Brał udział w rewolucji październikowej, a następnie w latach 1918–1920 w wojnie domowej w Rosji. Walczył po stronie bolszewickiej jako dowódca szwadronu kawalerii na frontach: wschodnim, zachodnim i południowym przeciwko wojskom Kozaków uralskich pod Carycynem oraz wojskom gen. Antona Denikina i gen. Piotra Wrangla.

Od maja do czerwca 1919 na Uralu w składzie 1 Moskiewskiej Dywizji Kawalerii brał udział w bitwach z Kozakami w rejonie stacji Szipowo, a od czerwca do sierpnia tego roku w walkach o Orał, a następnie w rejonie stacji Władimirowka i Nikołajewska. Od września do października 1919 walczył pod Carycynem, a następnie nad Achtubą, w pobliżu miasta Wołżski, gdzie został ranny odłamkiem granatu. W 1921 wziął udział w tłumieniu przez Armię Czerwoną powstania Antonowa na Tambowszczynie. Został za to nagrodzony Orderem Czerwonego Sztandaru. W latach 20. XX w. był dowódcą jednego z dwóch pułków czołgów, jakie istniały wówczas w ZSRR. Później dowodził dywizją i korpusem kawalerii.

W 1939 kierował radziecką obroną na Dalekim Wschodzie – zwycięstwo radzieckie w bitwie nad rzeką Chałchin Goł w Mongolii zdecydowało o skierowaniu japońskiej ekspansji w innym kierunku. Podczas 104 dni dowodzenia na Dalekim Wschodzie wydał ponad 600 wyroków śmierci[2].

II wojna światowa

Po wybuchu wojny w 1941 został szefem Sztabu Generalnego. 29 lipca 1941 roku objął dowództwo Frontu Rezerwowego[3]. Na początku września 1941 roku prowadził ciężkie walki o przyczółek niemiecki w okolicach Jelni (operacja jelnińska). Obydwie strony poniosły ciężkie straty, a wojska niemieckie zostały zmuszone do wycofania się. Dalsza ofensywa Żukowa na tym kierunku nie powiodła się.

Pomiędzy 14 września a 6 października 1941 był dowódcą obrony Leningradu[4]. Zasłynął tam okrucieństwem, o czym świadczy szyfrogram nr 4976 do dowódców armii Frontu Leningradzkiego oraz Floty Bałtyckiej: „Ogłoście wszystkim, że rodziny tych, którzy poddadzą się wrogom, zostaną rozstrzelane, a po powrocie z niewoli oni też zostaną rozstrzelani”[5].

Od 8 października 1941 dowodził Frontem Zachodnim (bitwa pod Moskwą). W tym czasie był również znany z okrucieństwa. Dowódca 43 Armii generał major K. D. Gołubiew napisał list bezpośrednio do Stalina: „Drugiego dnia po przyjeździe oznajmiono mi, że zostanę rozstrzelany, trzeciego dnia miałem iść pod sąd, czwartego grożono, że zostanę rozstrzelany przed frontem armii”[6].

Dowodził również Frontem Zachodnim w trakcie nieudanej operacji rżewsko-wiaziemskiej pomiędzy 8 stycznia a 20 kwietnia 1942. Od września 1942 zastępca naczelnego wodza. W trakcie przygotowań do kontrofensywy pod Stalingradem (p. operacja Uran, operacja Mały Saturn) i w czasie samej kontrofensywy przygotował i dowodził własną nieudaną operacją (operacja Mars) pod Rżewem. Operacja ta została celowo pominięta przez historiografię radziecką. Nie odegrał istotnej roli również w bitwie na Łuku Kurskim. Pisał o tym we wspomnieniach główny marszałek lotnictwa Gołowanow: „Żukow nie ma bezpośredniego związku ani z bitwą stalingradzką, ani z bitwą na Łuku Kurskim, ani z wieloma innymi operacjami”[7]. Od listopada 1944 dowodził 1 Frontem Białoruskim. Pod jego dowództwem front przeprowadził operacje: wiślańsko-odrzańską i berlińską. Ponosi osobistą odpowiedzialność za ogromne straty (ok. 300 tys. zabitych) poniesione przez Front przy forsowaniu Odry, przełamaniu obrony na wzgórzach Seelow (p. bitwa o wzgórza Seelow) i w walkach ulicznych w samym Berlinie w związku z planem zdobycia stolicy III Rzeszy przed świętem 1 Maja. Z tego powodu szeregowi żołnierze nazywali Żukowa „generał śmierć”, gdyż jego przybycie na jakiś odcinek frontu oznaczało, że wkrótce będzie natarcie, okupione szczodrze ich krwią[8].

8 maja 1945 o 22:43 w Berlinie w imieniu Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej wraz z przedstawicielami rządów USA, Wielkiej Brytanii i Francji przyjął z rąk feldmarszałka Wilhelma Keitla bezwarunkową kapitulację hitlerowskich Niemiec i został mianowany dowódcą radzieckiej strefy okupacyjnej, został także radzieckim przedstawicielem w Międzysojuszniczej Radzie Kontroli.

24 czerwca 1945 na polecenie marszałka Józefa Stalina wspólnie z marszałkiem Konstantym Rokossowskim przyjął triumfalną paradę zwycięstwa na placu Czerwonym w Moskwie, podczas której na specjalny podest przed Mauzoleum Lenina rzucono 200 zdobycznych niemieckich sztandarów wojskowych. Jako pierwszy - osobisty proporzec Wodza i Kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera. Na trybunie honorowej znaleźli się m.in.: Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Michaił Kalinin, marsz. Siemion Budionny, marsz. Klimient Woroszyłow oraz inni członkowie Biura Politycznego KC KPZR.

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Gen. Dwight Eisenhower (po lewej), marsz. Gieorgij Żukow (w środku) i marsz. Arthur Tedder podczas wręczenia Orderu Zwycięstwa marsz. Bernardowi Montgomery'emu

W lutym 1945 roku, na konferencji jałtańskiej przewidziano powołanie Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec. 5 czerwca 1945 ogłoszono deklarację czterech głównodowodzących wojskami alianckimi o objęciu władzy najwyższej na terytorium Niemiec.

Głównodowodzącymi Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec byli: amerykański gen. Dwight Eisenhower, brytyjski marsz. Bernard Law Montgomery, francuski gen. Jean de Lattre de Tassigny i marszałek Związku Radzieckiego Gieorgij Żukow.

5 czerwca 1945 głównodowodzący wydali również oświadczenie o podziale Niemiec i formie zarządzania. Państwo niemieckie w granicach z 1937 zostało podzielone na 4 strefy okupacyjne, a Berlin na cztery sektory. Głównodowodzący byli gubernatorami wojskowymi poszczególnych stref okupacyjnych. Każdy z nich zarządzał swoją strefą, a całymi Niemcami – Sojusznicza Rada Kontroli.

Pod koniec sierpnia 1945 na konferencji poczdamskiej ustalono szczegółowe zadania dla Rady. Sojusznicza Rada Kontroli zbierała się trzy razy w miesiącu w gmachu sądu okręgowego, w amerykańskim sektorze Berlina. Przewodniczący Rady pełnili swoje obowiązki rotacyjnie, zmieniając się co miesiąc. Zebrania Rady miały jednak charakter formalny, gdyż wszystkie istotniejsze decyzje podejmowały rządy aliantów, a przez Radę były tylko proklamowane.

Okres powojenny

W 1946 objął dowództwo nad całością wojsk lądowych ZSRR, jednak Józef Stalin usunął go z tej funkcji[9]. Zagrożony aresztowaniem, uniknął go dzięki interwencji marszałków i generałów radzieckich (m.in. marsz. Iwana Koniewa), którzy obawiali się nowej czystki, mogącej zacząć się od Żukowa. W latach 1946–1948 dowodził Odeskim Okręgiem Wojskowym.

Po śmierci Józefa Stalina został mianowany I zastępcą ministra obrony ZSRR. 26 czerwca 1953 roku pod kierownictwem Nikity Chruszczowa brał udział w aresztowaniu Ławrientija Berii.

14 września 1954 roku przeprowadził próby jądrowe na poligonie Tockoje. Po zrzuceniu bomby atomowej o sile 40 kiloton na pozycje "Zachodu" przeprowadzono ofensywę „Wschodu” - atak czołgów i dywizji zmotoryzowanych w sile 44 tys. żołnierzy, testując działanie broni atomowej na ludziach. Zarówno żołnierze, jak i mieszkańcy okolicznych wsi otrzymali duże dawki promieniowania radioaktywnego[9].

W latach 1955–1957 pełnił funkcję ministra obrony ZSRR. W 1956 roku był inicjatorem i organizatorom stłumienia rewolucji węgierskiej, skierowanej przeciwko dominacji ZSRR i ustrojowi komunistycznemu.

Równolegle ze służbą wojskową działał w partii komunistycznej. W latach 1937–1958 był deputowanym do Rady Najwyższej ZSRR (od 1. do 4. kadencji). W latach 1941–1946 i 1952–1953 był kandydatem na członka, a w latach 1953–1957 członkiem Komitetu Centralnego KPZR, a w latach 1956–1957 zasiadał w Prezydium KC KPZR. Po usunięciu Kaganowicza, Malenkowa i Mołotowa (29 czerwca 1957 r.) został członkiem Biura Politycznego KC[9].

W 1958 roku, po zdobyciu pełni władzy przez Nikitę Chruszczowa (któremu poparcia udzieliła tak większość funkcjonariuszy partyjnych, jak wyższej kadry dowódczej Armii Radzieckiej), został wykluczony ze składu Komitetu Centralnego KPZR oraz odwołany ze wszystkich stanowisk i przeniesiony w stan spoczynku (według legendy stało się tak za sprzeciwianie się wpływowi KPZR na armię czy też za nadmierną popularność zagrażającą władzy Nikity Chruszczowa).

Po długiej izolacji politycznej częściowo odzyskiwał wpływy w 1964, po dojściu do władzy Leonida Breżniewa. W 1965 mógł przystąpić do pisania swoich wspomnień – praca komplikowała się na skutek ingerencji naczelnych władz partyjnych ZSRR. W 1967 przeszedł zawał serca. W marcu 1969 opublikowano pierwsze wydanie jego Wspomnień i refleksji - w milionowych nakładach, w 18 językach, a autor przystąpił do redagowania i uzupełnienia II wydania. Każde kolejne wydanie (oprócz pierwszego wszystkie są pośmiertne) różni się od poprzedniego – stając się zgodne z aktualną linią oficjalnych kremlowskich pism wojskowych.

Zmarł 18 czerwca 1974, przeżywszy o pół roku swoją żonę Galinę Aleksandrowną. Jego ciało zostało skremowane, a urnę z prochami umieszczono pod murem kremlowskim na placu Czerwonym w Moskwie. W jego pogrzebie uczestniczyła delegacja Wojska Polskiego z wiceministrem obrony narodowej – zastępcą ministra ds. ogólnych gen. broni Józefem Urbanowiczem na czele.

Odtajnione akta

W 2016 odtajniono akta osobowe Gieorgija Żukowa, z których wynika między innymi, że chorował na miażdżycę tętnic i serca. W latach 1965 i 1967 przeszedł dwa zawały mięśnia sercowego, a w 1968 roku i 1972 roku dwa udary[10]. Padł ofiarą paryskiego donosu sugerującego spisek w celu obalenia władzy w ZSRR. Akta zawierają także listę przywilejów, z których korzystali on i jego rodzina[10].

Kult Żukowa

Medal Żukowa
Medal Żukowa
Order Żukowa
Order Żukowa

Jeszcze za czasów radzieckich w centrum Moskwy, w pobliżu Kremla, postawiono pomnik marsz. Georgija Żukowa. W sumie poświęcono mu około 30–40 pomników, z moskiewskim na czele. W Związku Radzieckim ustanowiono Medal Żukowa, odznaczenie, które wręcza się do dzisiaj. W podobny sposób upamiętnił sławnego dowódcę z czasów II wojny światowej prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn ustanawiając 9 maja 1994 roku jednoklasowy Order Żukowa.

Żukow zarówno w czasach ZSRR, jak i w dzisiejszej Rosji to ikona. Za rządów Leonida Breżniewa zaczął się rodzić kult Żukowa: marszałka sławiono jako geniusza, kogoś na podobieństwo Cezara lub Napoleona. Przedstawiano go jako wielkiego dowódcę, który poprowadził ZSRR do zwycięstwa w drugiej wojnie światowej, człowieka nieodpowiedzialnego za zbrodnie czasów stalinowskich. Pojawił się ruch młodzieżowy, który obrał sobie za patrona właśnie jego: wcześniej byli pionierzy leninowcy, teraz także żukowowcy. Niedawno w Rosji pojawiła się propozycja, aby Żukowa kanonizować i zaliczyć w poczet świętych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Nadal powstają pomniki na jego cześć, w 1995 roku odsłonięty został monument marszałka w Jekaterynburgu.

W Polsce imieniem Żukowa nazwano plac u zbiegu ulic: Wielkopolskiej, Śląskiej, Wąskiej i Niedziałkowskiego w centralnej części Szczecina. W 2008 jego nazwę zmieniono na plac Teatralny, co związane było z budową przy nim nowej siedziby Teatru Lalek Pleciuga. Żukow był również patronem jednej z ulic Jaworzna – odnogi ulicy Krakowskiej w południowej części miasta[11].

Inny obraz tej „ikony ZSRR” ukazuje Wiktor Suworow w książkach Żukow. Cień zwycięstwa oraz Klęska. Według niego Gieorgij Żukow był nieudolnym dowódcą posługującym się zdolniejszymi podwładnymi i wypierającym się odpowiedzialności za nieprzygotowanie ZSRR do obrony w 1941. To z jego inicjatywy pozbawiono wówczas czołgi osłony piechoty i stworzono niesterowalne w dowodzeniu formacje pancerne (korpusy zmechanizowane), łatwo padające łupem Niemców. Ponadto w decydujących momentach Żukow zręcznie unikał podejmowania decyzji (np. bitwa na Łuku Kurskim).

Odznaczenia i wyróżnienia

Mundur marsz. Gieorgija Żukowa
Mundur marsz. Gieorgija Żukowa – zdjęcie z ekspozycji w Muzeum historii Ukrainy w II wojnie światowej w Kijowie.
Znaczek Poczty ZSRR z marsz. Georgijem Żukowem, 1976
Znaczek Poczty Rosji z marsz. Georgijem Żukowem, 2004
Znaczek Poczty Kirgistanu z marsz. Georgijem Żukowem, 2005

Symbolem jego dokonań były odznaczenia i tytuły. Pierwsze odznaczenie – Order Czerwonego Sztandaru - otrzymał w roku 1921 za stłumienie antybolszewickiego powstania chłopskiego na Tambowszczyźnie. W 1956 roku, będąc ministrem obrony, jako jedyny w historii przyznał sobie czwartą Złotą Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego (wbrew statutowi orderu). Decyzję uzasadnił następująco: „…W uznaniu wielkich zasług, a także na sześćdziesiąte urodziny…

Gieorgij Żukow był posiadaczem znaczącej liczby orderów i odznaczeń - radzieckich i zagranicznych. Jego kolekcja przewyższa ilościowo nawet odznaczenia Józefa Stalina. Niektóre wymieniono poniżej:

Radzieckie i rosyjskie

Zagraniczne

Przypisy

 1. William Spahr, Generalowie Stalina, Warszawa 2001, s.217
 2. Suworow 2014 ↓, s. 446.
 3. Suworow 2014 ↓, s. 332.
 4. Suworow 2014 ↓, s. 375.
 5. Suworow 2014 ↓, s. 342-429.
 6. Suworow 2014 ↓, s. 425.
 7. Suworow 2014 ↓, s. 434.
 8. Mikołaj Iwanow. Zawłaszczone zwycięstwo. „Historia Do Rzeczy”. 6 (88), s. 32, czerwiec 2020. Warszawa: Orle Pióro sp. z o.o. ISSN 2299-9515. 
 9. a b c Wojciech Roszkowski, Półwiecze Historia polityczna świata po 1945 r., 1998, s. 42, ISBN 83-01-15408-3.
 10. a b „Najbardziej obiecujące donosy”. Odtajnili akta pogromcy III Rzeszy. [dostęp 2016-05-09].
 11. Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Coat of Arms of Russian Empire.svg
Central element of the Russian imperial coat of arms.
Red star.svg
A red star. 1922-1943. Used as a symbol of communism in some occasions. The symbol can also represent socialism. Also seen on Soviet aircraft.
Золотая Звезда Героя Советского Союза.svg
Medal “Gold Star” of a “Hero of the Soviet Union”
Order of Lenin Ribbon Bar.svg
Ribbon bar for the Soviet decoration Order of Lenin. Drawn by Zscout370.
SU Order of the Red Banner ribbon.svg
Ribbon bar of the Order of the Red Banner. The Soviet Union (USSR).
SU Medal For the Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941-1945 ribbon.svg
Ribbon bar of the Medal "For the Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945". The Soviet Union (USSR).
SU Medal For the Capture of Berlin ribbon.svg
Ribbon bar of the ‎Medal "For the Capture of Berlin". The Soviet Union (USSR).
Ribbon Medal For The Liberation Of Warsaw.png
Ribbon bar Medal For the Liberation of Warsaw
20 years saf rib.png
Ribbon bar of the Jubilee Medal "XX Years of the Workers' and Peasants' Red Army"
POL Za Warszawę 1939-1945 BAR.svg
Baretka: Medal za Warszawę 1939-1945
UK OBE 1917 military BAR.svg
Baretka Orderu Imperium Brytyjskiego (wojskowego; 1917-1935).
Order suvorov1 rib.png
Order of Suvorov ribbon, class one
800thMoscowRibbon.png
Soviet 800th Anniversary Of Moscow Ribbon.
Defmoscow rib.png
Soviet ribbon bar for the medal for the Defense of Moscow.
Soviet 250th Anniversary Of Leningrad Ribbon.jpg
Soviet 250th Anniversary Of Leningrad Ribbon
Heroy MNR.jpg
The Gold Star Medal (Hero of the Mongolian People's Republic).
OrdenSuheBator.png
Baretka: Order Suche Batora – Mongolia.
Order of the Bath (ribbon).svg
Autor: Image sourced from 'Medals of the World' website: http://www.medals.org.uk/index.htm, Licencja: CC BY 2.5
Ribbon of the Order of the Bath
Croix de Guerre 1939-1945 ribbon.svg
Autor: Borodun, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon bar: Croix de Guerre 1939-1945 (France)
TCH CS Vojensky Rad Bileho Lva 1st (1945) BAR.svg
Baretka: Czechosłowacki Wojenny Order Białego Lwa "za Zwycięstwo" I Klasy – Czechosłowacja.
50 years saf rib.png

Ribbon bar for Soviet medal "50th Anniversary of the Soviet Armed Forces"

Source: Drawn by User:Zscout370
20 years of victory rib.png
Ribbon bar for the Soviet medal "20 Years of Victory"
Marshal of the USSR 1976 CPA 4553.jpg
A USSR stamp, Military persons of the USSR
RUS Imperial Order of Saint George ribbon.svg
Ribbon bar of the Imperial Military Order of Saint George. The Russian Empire.
Montgomery receives Order of Victory HD-SN-99-02756 cropped.JPG
Marshal Zhukov decorates Field Marshal Montgomery with the Russian Order of Victory. Allied chiefs who attended the cermony at Gen. Eisenhower's Headquarters at Frankfurt are about to drink a toast. From left to right: Gen. Dwight Eisenhower, Marshal Zhukov, Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder. ID: HD-SN-99-02756
Medal Zhukova 1.jpg
Медаль Жукова. Лицевая сторона
Zhukov1916.jpg
Young Georgiy Konstantinovich Zhukov in the Army of Imperial Russia 1916.
Defleningrad.png
Ribbon to the Soviet Medal for the Defense of Leningrad
40 years saf rib.png
Ribbon bar of the Jubilee Medal "40 Years of the Armed Forces of the USSR".
Ussr-army-1943-marshal soviet union-horizontal.PNG
Shoulder board of “Marshal of the Soviet Union” (OF10) – from 1943 to 1955. This type of rank insignias has been used in the Red Army from 1943 to 1946, and in the Soviet Army from 1946 to 1955. In 1955 the layout of shoulder boards has been changed.
100 lenin rib.png
100th Anniversary of Lenin's Birth medal ribbon
Мундир Жукова.jpg
Autor: George Shuklin (talk), Licencja: CC BY-SA 1.0
Мундир маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Czechoslovak War Cross 1939-1945 Bar.png
Baretka Czechosłowackiego Krzyża Walecznych 1939-1945.
ЖуковСталин.jpg
Маршал Жуков.
OrdenZnam.png
Planck of the state award of the Mongolian National Republic - awards of " the Red Banner "
Victoryjapan rib.png
Medal for the Victory of Japan ribbon
POL Order Krzyża Grunwaldu 1 Klasy BAR.svg
Baretka: Order Krzyża Grunwaldu I klasy
30 years saf rib.png
Ribbon bar of the Jubilee Medal "30 Years of the Armed Forces of the USSR".
Allied control council.ogg
News broadcast about the Allied Control Council signing the "Declaration Regarding the Defeat of Germany"