Glacjologia

Glacjologia – gałąź hydrologii[1], zajmująca się badaniem lodowców, ich formami, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zachodzącymi w nich procesami. Badania glacjologów dotyczą również rozwoju mas lodowych, wzajemnego oddziaływania między lodowcami a środowiskiem, a także pomiaru masy lodowców i ich przemieszczania się[2].

Przypisy

  1. hydrologia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-11-23].
  2. glacjologia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-11-23].