Granice Węgier

Granice Węgier mają łączną długość około 2171 km. Obecnie Węgry graniczą z 7 państwami.

Państwa graniczące z Węgrami

Węgry graniczą z następującymi państwami[1]:

-  Austria - 366 km,

-  Chorwacja - 329 km,

-  Serbia - 151 km,

-  Słowenia - 102 km,

-  Ukraina - 103 km,

-  Rumunia - 443 km,

-  Słowacja - 677 km.

Przypisy

  1. Węgry, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-04-28].

Media użyte na tej stronie