Granit

Szlifowany granit z masywu strzelińskiego

Granitgłębinowa kwaśna skała o budowie jawnokrystalicznej, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu.

Nazwa pochodzi z wł.granito od łac. granum – ziarno.

Własności

Struktura i tekstura

Granit ma strukturę jawnokrystaliczną, najczęściej średniokrystaliczną, rzadziej grubokrystaliczną lub drobnokrystaliczną, niekiedy porfirowatą, teksturę bezkierunkową (bezładną), niekiedy ukierunkowaną.

Barwa

Granit przybiera różne barwy, najczęściej szare, jasnoszare, niekiedy prawie białe, białoróżowe, zielone, czerwone, ciemnoszare i inne.

Gęstość

Gęstość granitu waha się od 2,65[1] do 2,75 g/cm³.

Skład mineralny

Głównymi minerałami granitu są ortoklaz, plagioklaz, kwarc i biotyt. Ponadto w skład granitu mogą wchodzić: muskowit i amfibole (hornblenda, barkevikit, arfvedsonit, riebeckit), rzadziej pirokseny (hipersten, diopsyd, diallag, egiryn). W niewielkich ilościach występują minerały akcesoryczne: apatyt, cyrkon, monacyt, ksenotym, turmalin, beryl, tytanit, rutyl, anataz, magnetyt, allanit, fluoryt, granat i inne.

Diagram klasyfikacyjny

Diagram QAPF – kwarc (Q), skalenie alkaliczne (A), plagioklazy (P) i skaleniowce (F) oraz minerały ciemne (M)

Według definicji zaproponowanej przez podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) granit jest skałą zawierającą 80–100% objętościowych minerałów głównych: kwarcu, skaleni alkalicznych i plagioklazu w proporcjach przedstawionych na diagramie klasyfikacyjnym (rys. obok) oraz 0–20% objętościowych minerałów akcesorycznych. Wśród minerałów głównych zawartość kwarcu powinna stanowić 20–60% objętościowych skały, a udział skaleni alkalicznych powinien wynosić 65–90% objętościowych całkowitej zawartości skaleni w skale. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF granit zajmuje pole 3 (czasami dzielone na granit A, syenogranit i granit B, monzogranit).

Typy granitu

  • I
  • S
  • A
  • M

Cios

Granit odznacza się wyraźnym ciosem, zwykle w trzech prostopadłych kierunkach, co ułatwia jego wietrzenie, a także eksploatację.

Wietrzenie

Wietrzejąc tworzy charakterystyczne skałki, owalne lub kuliste bloki skalne, głowa cukru, niekiedy gołoborza, a w warunkach wietrzenia w zimnym i wilgotnym klimacie – „kaszę granitową”. Specyficznym utworem wietrzeniowym są kociołki wietrzeniowe, zwane dawniej misami ofiarnymi.

Występowanie

Złoża granitu w Polsce

Na świecie

Granit jest najpospolitszą skałą magmową. Występuje w utworach wszystkich er i na wszystkich kontynentach.

W Polsce

W Polsce granity występują na powierzchni ziemi na Dolnym Śląsku i ziemi kłodzkiej oraz w Tatrach, natomiast w głębokim podłożu również w pasie od Zawiercia do Krakowa i w północno-wschodniej Polsce. Masywy dolnośląskie, to: masyw karkonoski, masyw strzegomski, masyw strzeliński, masyw kłodzko-złotostocki, masyw kudowski, masyw Żulowej.

W Polsce obecnie granity eksploatowane są z masywów: karkonoskiego, strzelińskiego i strzegomskiego (Strzegom-Sobótka), natomiast w przeszłości wszystkie granity były wydobywane w niewielkich kamieniołomach.

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego na koniec 2018 r. w Polsce było 77 udokumentowanych złóż granitu. Z tego 58 znajduje się na obszarze masywu strzegomskiego. Spośród nich 36 jest aktualnie eksploatowanych[2].

Zastosowanie

Ze względu na dostępność dużych bloków, łatwość cięcia i polerowania, walory estetyczne oraz wytrzymałość i kwasoodporność jest używany w budownictwie jako kamień budowlany (bloki, krawężniki, kostka, grys) i dekoracyjny (płyty okładzinowe).

Granit jest wykorzystywany w sporcie żużlowym: stanowi nawierzchnię toru, która w dużym stopniu zmniejsza przyczepność kół, przez co sport ten staje się widowiskowy. Jak również w curlingu, jako materiał do produkcji kamieni curlingowych.

Odmiany

Galeria

Zobacz też

Przypisy

  1. Basic Rock Mechanics. Webpages.sdsmt.edu. [dostęp 2010-05-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-02)].
  2. Tomasz Pawlik, Agata Pacławska-Pawlik: Strzegom - granitowe serce Polski, [w:] "Sudety" nr 1/2020 (172), styczeń-luty 2020, s. 22-25
  3. Rodzaje granitu - sprawdź, jaka jest odmiana granitu, RR Granity, 19 lipca 2019 [dostęp 2020-02-06].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Granit strzelinski2.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Granit z masywu strzelińskiego, Polska
Granit fluidalny z granatami.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Granit o fluidalnej teksturze z płynięcia z piroalmandynem. Widoczne także zbliźniaczenia skalenia potasowego.
Granit karkonoski.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Zgład granitu karkonoskiego, ok 14 x 21 cm, Szklarska Poręba - Huta, Dolny Śląsk
QAPF-diagram-granit.svg
Streckeisenův QAPF diagram pro plutonity, zvýrazněna hornina granit.
Granit strzelinski3.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wypreparowany częsciowo plagioklaz w granicie strzelińskim
PL granit złoża.png
Autor: Tomasz Majtyka, Licencja: CC BY-SA 3.0
Złoża granitu w Polsce
Granit strzelinski1.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Granit z masywu strzelinskiego
Granit orbikularny rapakivi.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Prekambrysjski skandynawski granit - rapakivi.
Rapa kivi1.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
granit rapa kivi, eratyk, Górny Śląsk, Polska
Przerosty pismowe.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Przerosty pismowe (granit napisowy, hebrajski,pismowy) - kop. Zimnik koło Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku, Polska
Vanga red2.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
granit vanga red, skandynawia
Rapa kivi 3.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
granit rapa kivi, eratyk, Górny Śląsk, Polska
Vanga red1.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
granit vanga red, skandynawia