Gubernia litewska

Gubernia wileńska — jedna z guberni Imperium Rosyjskiego. Istniała krótko, w latach 1797-1801.

W czasie reform administracyjnych Pawła I, ukazem z 12 września 1796 w roku 1797 połączono gubernię wileńską z jeszcze krócej istniejącą gubernią słonimską w jedną gubernię litewską z siedzibą w Wilnie. Niemniej już za Aleksandra I gubernia litewska w 1801 podzielona została na z powrotem utworzoną wileńską (do 1840 nazywaną litewsko-wileńską) oraz grodzieńską (dawniej gubernia słonimska).

W skład guberni wchodziło 19 powiatów:

Media użyte na tej stronie

Rzeczpospolita Rozbiory 4a.png
Autor: Original author was Halibutt, translation by Alokasta, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa rozbiorów Polski