Gwara góralska

Mapa zasięgów gwar należących do pasu podhalańsko-beskidzkiego dialektu małopolskiego, do którego należy pięć gwar góralskich: zielony – gwara czadecka; pomarańczowy – gwara żywiecka; fioletowy – gwara orawska; czerwony – gwara podhalańska; żółty – gwara spiska.

Gwara góralska – nieprecyzyjny, potoczny termin określający gwary mieszkańców Polskich Karpat, zwykle jednak utożsamiany z gwarą podhalańską.

W pracach językoznawczych nie wyróżnia się jednej gwary góralskiej, lecz szereg odmiennych gwar:

Gwary góralskie posiadają pewne cechy wspólne związane ze specyfiką gospodarki na tych terenach (kolonizacja wołoska), z sąsiedztwem języka słowackiego i czeskiego, a także z izolacją od dużych ośrodków centralnej Polski. I tak np. kolonizacja wołoska przyniosła wyrazy baca (gwara śląska z Istebnej baczia) czy sałas (śl. sałasz), język słowacki – końcówkę -me w 1 os. l. mn., zaś izolacji od centralnej Polski można przypisać zachowanie różnych wyrażeń staropolskich, np. wiecerza (śl. wieczierza), czy też zachowanie archaicznej wymowy po staropolskich spółgłoskach miękkich cz, sz, ż, np. cisty (śl. czisty.).

Gwary góralskie zaczęły ewoluować w XIII–XIV wieku, kiedy ludność niemiecka porozumiewała się ze słowiańską. W późniejszym czasie wpływ na nią mieli Wołosi. Najsilniejszy wpływ na te gwary miał jednak w ostatnich stuleciach język słowacki. Gwary te mogą mieć również wiele cech wspólnych z językiem staropolskim.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Pas podhalańsko-beskidzki map.svg
Autor: Rewoar, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa zasięgów gwar należących do pasu podhalańsko-beskidzkiego dialektu małopolskiego.
  • zielony – gwara czadecka;
  • pomarańczowy – gwara południowożywiecka (z racji braku źródeł granicą północną tej gwaru na mapie jest północna granica akcentu inicjalnego);
  • fioletowy – gwara orawska;
  • żółty – gwara spiska.

Obszarem kreskowanym oznaczono tereny gwar przejściowych.
Źródła: