Gwara ostródzka

Gwary ostródzkiegwara dialektu mazowieckiego[1] używana na terenie powiatu ostródzkiego, a także częściowo olsztyńskiego i nidzickiego[2]. W systemach wyróżniających dialekt chełmińsko-kociewsko-warmiński gwara ta uznawana jest za jego część. Wcześniej klasyfikowano ją także jako gwarę dialektu wielkopolskiego[3].

Najwięcej cech gwara ostródzka dzieli z gwarą warmińską i gwarą mazurską. Jest w niej widoczny również wpływ gwary kociewskiej.

Cechy fonetyczne[4]:

 • brak mazurzenia;
 • jabłonkowanie: wjeśk «wierzch», zapuściony «zapuszczony»;
 • fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca;
 • asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich: do stawjania «do stawiania», pchiasek «piasek»;
 • przechodzenie nagłosowego ja- > je- i ra- > re- w niektórych wyrazach: jek «jak», reno «rano».

Cechy leksykalne[4]: ajnu «tam»; bisziek «byczek»; kej «kiedy»; kejbi «gdyby»; porwać «ukraść» i t. d.

Przypisy

 1. Dialekt mazowiecki, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod redakcją Haliny Karaś.
 2. Justyna Garczyńska, Dialekt mazowiecki. Ostródzkie. Geografia regionu, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod redakcją Haliny Karaś.
 3. Halina Karaś, Dialekt wielkopolski. Zasięg i podziały dialektu wielkopolskiego, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod redakcją Haliny Karaś.
 4. a b Justyna Garczyńska, Dialekt mazowiecki. Ostródzkie. Gwara regionu, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod redakcją Haliny Karaś.

Bibliografia

 • Karol Dejna: Atlas gwar polskich, t. 2. Mazowsze. Warszawa, 2000.
 • Stanisław Dubisz: Elementy rodzime i obcojęzyczne w słownictwie gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich. W: Z Polskich Studiów Slawistycznych. Warszawa, 1978, s. 233—245.
 • Stanisław Dubisz: Relikty bałtyckiego substratu językowego w nazewnictwie roślinnym gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich. W: Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. Michała Kondratiuka. Wrocław, 1990, s. 87—94.

Media użyte na tej stronie

Add more text icon.svg
Icon of articles which need more text