Gwary chełmińsko-dobrzyńskie

Gwary chełmińsko-dobrzyńskiegwary dialektu wielkopolskiego używane na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. W systemach wyróżniających dialekt chełmińsko-kociewsko-warmiński uznawane są za jego część. Powstały one w wyniku polskiego osadnictwa z obszaru Wielkopolski i Kujaw na tereny zamieszkane przez Prusów. Z powodu administracyjnej przynależności terenu do Mazowsza gwary te ulegały naturalnym wpływom dialektu mazowieckiego[1].

Cechy gwar

  • samogłoski pochylone á, é, ó przeszły odpowiednio w o, i/y, u
  • samogłoska ę (e nosowe) często wymawiana jako ã (a nosowe)
  • samogłoska ą (o nosowe) w wygłosie (niekiedy też w śródgłosie) wymawiana jako u, niekiedy całkowity zanik nosowości i zrównanie z o
  • przejście grup oN w uN i eN w iN/yN
  • mieszanie i z y
  • przejście -ar- w -er-
  • asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich
  • stwardnienie m' (miękkiego m)
  • twarda wymowa grup kie i gie: mlekem (mlekiem)

Zobacz też

Przypisy

  1. .gwarypolskie.uw.edu.pl. [dostęp 2009-10-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-15)].