Hektar

Hectare Diagram.svg

Hektarjednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie, leśnictwie i geodezji (ewidencja gruntów i budynków). 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczany symbolem ha.

Nazwa pochodzi od przedrostka „hekto-” oznaczającego 100 i nazwy jednostki miary „ar”.

1 ha = 100 a = 10 000 m² = 1 hm² = 0,01 km²
1 km² = 100 ha

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Hectare Diagram.svg
Autor: Aflafla1, Licencja: CC0
An illustration showing a hectare and an are, both represented by squares with sides of 10 metres. The symbol for the hectare is defined in the SI Brochure as "ha" so by implication, the symbol for the are is "a". (This is the symbol assigned by EU directive 80/181/EEC).