Herc

Herc (Hz) (niem. Hertz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI[1] (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę:

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, zajmującego się m.in. badaniem fal elektromagnetycznych.

Przedrostki SI

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):

Przedrostki
WielokrotnościPodwielokrotności
MnożnikNazwaSymbolMnożnikNazwaSymbol
100hercHz
101dekahercdaHz10–1decyhercdHz
102hektoherchHz10–2centyherccHz
103kiloherckHz10–3milihercmHz
106megahercMHz10–6mikrohercµHz
109gigahercGHz10–9nanohercnHz
1012terahercTHz10–12pikohercpHz
1015petahercPHz10–15femtohercfHz
1018eksahercEHz10–18attohercaHz
1021zettahercZHz10–21zeptoherczHz
1024jottahercYHz10–24joktohercyHz

Przypisy

  1. herc, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].

Media użyte na tej stronie