Hostia

Hostia i komunikanty
Prasy do produkcji hostii
Prasa do produkcji hostii
Noże do wykrawania hostii

Hostia (łac. hostia „ofiara”) – niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej.

Zgodnie z dogmatami wiary katolickiej od momentu konsekracji hostia staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.

Zwyczaj używania chleba przaśnego w liturgii Kościoła Zachodniego sięga przełomu IX i X wieku. W pierwszym tysiącleciu w całym Kościele praktykowano sprawowanie Eucharystii na chlebie kwaszonym, używanym na co dzień. Użycie chleba niekwaszonego miało na celu wyraźniejsze przypomnienie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus Chrystus użył żydowskiej macy. Ponadto chleb niekwaszony wydawał się bardziej godny z racji swojego białego koloru[1].

Kościoły Wschodnie po dziś dzień używają w liturgii chleba kwaszonego − prosfory.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

  • ABC Chrześcijaństwa. Wyd. II. Warszawa: Verbinum, 1999. ISBN 83-85762-95-7.

Media użyte na tej stronie

Kleste na hostie.jpg
Autor: Michal Maňas , Licencja: CC BY 4.0
Tongs for baking hosts.
Hostia i komunikanty.JPG
Autor: Patnac, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Hostia i komunikanty
Kleste na hostie detail.jpg
Autor: Michal Maňas , Licencja: CC BY 4.0
Tongs for baking hosts.
Vykrajovatko na hostie.jpg
Autor: Michal Maňas , Licencja: CC BY 4.0
Jagger for baking hosts.