Hypogeum

Hypogeum, hipogeum (łac. z gr. ὑπόγαιον hypógaion[1] – „podziemny” od hypo – pod i gaia – ziemia) – podziemne pomieszczenie na planie koła, czasem z niewielką nadbudówką nadziemną, zwykle przeznaczone na grób albo miejsce kultu[2].

Wnętrze hypogeum (Meninx na wyspie Dżerba w Tunezji)
Plan etruskiego hypogeum Volumniów w Perugii (odwzorowanie laserowe)
Dekorowana część hypogeum w katakumbach

Hypogea powstawały od epoki kamienia (głównie neolit) do czasów rzymskich. Na ogół drążone w skałach, w kulturach przedhistorycznych służyły za miejsca zbiorowych pochówków. Na północnym wschodzie Francji spełniały pod koniec neolitu tę samą rolę co gdzie indziej dolmeny: np. swych zmarłych chowała w nich ludność kultury Seine-Oise-Marne[3]. W przypadku miejsc sakralnych istnienie ich łączyło się z kultem bóstw chtonicznych lub wodnych[4]. Równoczesną funkcję nekropolii oraz podziemnego sanktuarium pełniło znajdujące się na Malcie hypogeum Ħal Saflieni pochodzące z ok. 3000 p.n.e.

W architekturze staroegipskiej nazwa ta określa grobowiec wykuty w skale, składający się z systemu schodów, pochylni i komnat. Obok piramidy i mastaby był to trzeci podstawowy typ grobu egipskiego, który w okresie Nowego Państwa stał się przeważającą formą pochówku zamożnych Egipcjan. Zgodnie z jego koncepcją, hypogeum to składało się z pomieszczenia ofiarnego (ze stołem ofiarnym, niszą na posąg grobowy i stelą nagrobną) oraz z oddzielnej komory grobowej mieszczącej mumię zmarłego. Nazwa Królewskie Hypogea w szczególności odnosi się do dynastycznych nekropolii tebańskich. Brak w nich jednak sali ofiarnej zastąpionej przez oddalone od cmentarzyska świątynie grobowe[5].

W epoce hellenistycznej wykształcił się typ podziemnego grobowca z pochówkami w ściennych niszach rozmieszczonych wzdłuż głównego korytarza i bocznych odgałęzień. Upowszechnił się w krajach będących pod panowaniem egipskich Ptolemeuszy (Egipt, Palestyna, Fenicja), a następnie w całej Syrii. W syryjskiej Palmyrze występuje on od II w. p.n.e., tworząc potem w połączeniu z tradycyjną wieżą grobową szczególny typ antycznego grobowca wyodrębnionego przez polskich archeologów[6].

Na obszarze Italii hypogea kultowe spotykane są w kulturze Etrusków i wczesnego Rzymu. Tendencja do rozbudowywania grobowców rodzinnych o dodatkowe komory grobowe pojawiła się u Rzymian w końcu II wieku. Hypogea takie znane są z ziem cesarstwa rzymskiego, zwłaszcza w jego części wschodniej. Np. okazałe i bogato wyposażone grobowce palmyreńskie są typowe dla II-III wieku n.e.

Liczne zachowane hypogea z okresu cesarstwa związane są z kultem irańsko-babilońskiego boga słońca i światła Mitry[7].

W III i IV w. obok katakumb hypogea przeważają w rzymskim budownictwie sepulkralnym. Wiele z nich – rozbudowywanych i łączonych, dało w Rzymie początek znanym katakumbom chrześcijańskim, np. Domitylli, Dobrego Pasterza, Coemeterium Maius czy też najstarszej części katakumb Pryscylli[8]. Dzięki dekorowanym malarsko komorom grobowym mają one szczególne znaczenie dla badań rozwoju sztuki wczesnochrześcijańskiej (np. hypogeum Flawiuszów czy hypogeum Lucyny jako część katakumb Kaliksta)[9].

W rozszerzonym znaczeniu nazwę tę odnoszono zarówno do podziemi domu mieszkalnego czy specjalnych pomieszczeń grzewczych (np. w termach), jak i do rozległych podziemnych pomieszczeń w amfiteatrze, przeznaczonych dla obsługi oraz dla występujących na arenie, a także zwierząt i specjalnych urządzeń[10].

Zobacz też

Przypisy

 1. Stosowane obydwie formy oboczne: hypogeion i hypogaion (Mała encyklopedia kultury antycznej A-Z. Warszawa: PWN, 1973, s. 332).
 2. Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 1991, s. 338; Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, s. 112.
 3. Michel Brézillon: Encyklopedia kultur pradziejowych. Warszawa: WAiF, 1981, s. 84.
 4. Mała encyklopedia kultury świata antycznego. Tom I. Warszawa: PWN, 1958, s. 427.
 5. Guy Rachet: Słownik cywilizacji egipskiej. Katowice: Książnica, 2006, s. 138-139.
 6. Michał Gawlikowski: Sztuka Syrii. Warszawa: WAiF, 1976, s. 238.
 7. «Hypogeum» w: A. Twardecki: Mały słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dz. cyt. w bibliografii.
 8. Encyklopedia katolicka, t. VI, dz. cyt. w bibliografii.
 9. Marcel Simon: Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w. Warszawa: PIW, 1981, s. 334nn.
 10. Lexikon der Kunst. Leipzig: E.A. Seeman, 1971, t. II, s. 358.

Bibliografia

 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 62. ISBN 83-85001-89-1.
 • Bożena Wronikowska: Hypogeum. W: Encyklopedia katolicka. T. VI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, kol. 1372.
 • Alfred Twardecki: Mały słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: Verum, 1998. ISBN 83-85921-75-3.

Media użyte na tej stronie

Hypogeum cyark 1.jpg
Autor: CyArk, Licencja: CC BY-SA 3.0
3D view, facing west, of the Hypogeum of the Volumnis, Perugia, Italy, cut from a laser scan. A small vestibule rests atop the Hypogeum, containing several artifacts from surrounding tombs and a door to the steep staircase shown here. This is the only entrance to the tomb of the Velimna family (translated to Volumnius in Roman); it descends 5.3 meters underground over 30 steps through a travertine doorway into the main central chamber, or atrium. From this point the layout of the Hypogeum mimics a traditional Etruscan house, bordered by lateral chambers (two alae and six cellae) with a tablinum at the far end of the chamber. Of particular note is the form of the ceiling of the central atrium. Here the carved limestone ceiling explicitly mimics the interior form of the traditional wood framed Etruscan house, sloped in two directions from a central ridge beam, complete with correctly placed rafters, joists, and planks. The ceilings of the right ala and the tablinum likewise have the forms of coffered ceilings constructed of wood.
Hypogée 15.jpg
Autor: IssamBarhoumi, Licencja: CC BY-SA 4.0
This is a photo of the protected monument identified by the ID 82-4 in Tunisia.
Wilpert 060.jpg
Catacombs of Saints Marcellinus and Peter (Book plate of photo by Wilpert, Joseph. Die Malereien der Katakomben Roms, 1903). Scenes, from top:Orants, Jonah and the Whale, Moses striking the rock (left), Noah praying in the ark, Adoration of the Magi