ISO 3166-2:KN

ISO 3166-2:KN – kody ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Saint Kitts i Nevis.

Kody ISO 3166-2 to część standardu ISO 3166 publikowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Kody te są przypisywane głównym jednostkom podziału administracyjnego, takim jak np. województwa czy stany, każdego kraju posiadającego kod w standardzie ISO 3166-1.

Aktualnie (2020) dla Saint Kitts i Nevis zdefiniowano kody dla 14 parafii.

Pierwsza część oznaczenia to kod Saint Kitts i Nevis zgodnie z ISO 3166-1, natomiast druga część oznaczenia znajdująca się po myślniku to jednoliterowy kod wyspy lub dwucyfrowy jednostki administracyjnej.

Kody ISO

Kody dla wysp

Kod ISONazwa jednostki
administracyjnej
KN-KSaint Kitts
KN-NNevis

Kody dla parafii

Kod ISONazwa jednostki
administracyjnej
Lokalizacja jednostki
administracyjnej
KN-01Christ Church Nichola TownSaint Kitts
KN-02Saint Anne Sandy PointSaint Kitts
KN-03Saint George BasseterreSaint Kitts
KN-04Saint George GingerlandNevis
KN-05Saint James WindwardNevis
KN-06Saint John CapisterreSaint Kitts
KN-07Saint John FigtreeNevis
KN-08Saint Mary CayonSaint Kitts
KN-09Saint Paul CapisterreSaint Kitts
KN-10Saint Paul CharlestownNevis
KN-11Saint Peter BasseterreSaint Kitts
KN-12Saint Thomas LowlandNevis
KN-13Saint Thomas Middle IslandSaint Kitts
KN-15Trinity Palmetto PointSaint Kitts

Zobacz też

Bibliografia