ISO 3166-2:QA

ISO 3166-2:QA – kody ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Kataru.

Kody ISO 3166-2 to część standardu ISO 3166 publikowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Kody te są przypisywane głównym jednostkom podziału administracyjnego, takim jak np. województwa czy stany, każdego kraju posiadającego kod w standardzie ISO 3166-1.

Aktualnie (2020) dla Kataru zdefiniowano kody dla 8 prowincji.

Pierwsza część oznaczenia to kod Kataru zgodnie z ISO 3166-1, natomiast druga część oznaczenia znajdująca się po myślniku to dwuliterowy kod jednostki administracyjnej.

Kody ISO

Kod ISONazwa jednostki
administracyjnej
Nazwa jednostki administracyjnej
w języku arabskim
Rodzaj jednostki
administracyjnej
QA-DADohaAd Dawḩahالدوحةprowincja
QA-KHAl-ChaurAl Khawr wa adh Dhakhīrahالخورprowincja
QA-WAAl-WakraAl Wakrahالوكرةprowincja
QA-RAAr-RajjanAr Rayyānالريانprowincja
QA-MSAsz-SzamalAsh Shamālالشمالprowincja
QA-SHAsz-SzahanijjaAsh Shīḩānīyahالشحانيةprowincja
QA-ZAAd-Da’ajinAz̧ Z̧a‘āyinالضعاينprowincja
QA-USUmm SalalUmm Şalālأم صلالprowincja

Zobacz też

Bibliografia