Igelit

Igelitowa nawierzchnia na skoczni narciarskiej

Igelit – tworzywo sztuczne uzyskiwane w procesie polimeryzacji chlorku winylu (ok. 80%) i estrów kwasu akrylowego (ok. 20%).

Prawa do nazwy Igelit należały do niemieckiego koncernu chemicznego IG Farben. Znalazł zastosowanie w elektrotechnice jako materiał izolacyjny w postaci osłon przewodów elektrycznych i kabli elektrycznych, a także w budownictwie do pokrywania nawierzchni skoczni narciarskich, stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich.

Zobacz też

  • poli(chlorek winylu)

Bibliografia

  • Igelit für die Elektrotechnik, I.G. Farbenindustrie A.G., Verkaufsgemeinschaft Chemikalien, Frankfurt (Main) 1940.
  • Igelit-PCU-Pasten, I.G. Farbenindustrie A.G., Frankfurt (Main) 1942.
  • Igelit für die Weichgummi-Industrie, I.G. Farbenindustrie A.G., Frankfurt (Main) 1942.

Media użyte na tej stronie

Plastic matting ski jumping hill.jpg
Autor: Andjam79 from USA, Licencja: CC BY 2.0
Plastic mattings in a ski jumping hill at Utah Olympic Park Jumps in Park City, USA. The plastic covering makes it possible to ski jump in the summer when there is no snow. Original description: The vegetation is starting poke through the snow - soon it'll all melt away.