Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1 grudnia 1867
Mierzanowo

Data i miejsce śmierci

2 października 1946
Versoix

Prezydent Rzeczypospolitej
Okres

od 4 czerwca 1926
do 30 września 1939

Pierwsza dama

Michalina Mościcka
Maria Mościcka

Poprzednik

Stanisław Wojciechowski

Następca

Władysław Raczkiewicz (na uchodźstwie)

podpis
Odznaczenia
Order Orła Białego (1921-1990) Wstęga Wielka Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Niepodległości z Mieczami Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Odznaka Honorowa PCK I stopnia Order Zasługi Cywilnej (Bułgaria) Krzyż Wielki Orderu Karola I (Rumunia) Order Pahlawiego (Iran) Order Królewski Serafinów (Szwecja) Order Salomona (Etiopia) Order Chryzantemy (Japonia) Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy Jerzego Czarnego Łańcuch Orderu Słońca (Afganistan) Order Lwa Złotego (Nassau) Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Krzyż Wielki Orderu Węgierskiego Zasługi (cywilny) Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia) Order Krzyża Orła I Klasy (Estonia) Order Gwiazdy Białej I Klasy (Estonia) Order Estońskiego Czerwonego Krzyża I Klasy Kawaler/Dama Wielkiego Krzyża Łaski i Dewocji ze Wstęgą Krzyż Wielki Orderu Białej Róży Finlandii Krzyż Wielki Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Łańcuch Orderu Zasługi (Chile) Krzyż Wielki Orderu Zbawiciela (Grecja) Krzyż Wielki Orderu Świętego Karola (Monako) Krzyż Wielki Orderu Avis (Portugalia) Wielki Oficer Orderu Chrystusa Krzyż Wielki Orderu Krzyża Południa (Brazylia) Krzyż Wielki Królewskiego Norweskiego Orderu Świętego Olafa Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Świętych Maurycego i Łazarza (Królestwo Włoch) Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty)
Ignacy Mościcki 1907

Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 Prezydent Rzeczypospolitej. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

Delegaci PPS na kongres II Międzynarodówki. Londyn 1896. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski. Stoją: Bolesław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz
Ignacy Mościcki, NN przedstawiciel Japonii, Maria Piłsudska (siedzi w środku) i Józef Piłsudski, żona przedstawiciela Japonii. Berno 1904, przed wyjazdem Piłsudskiego do Japonii

Początkowo związany z ruchem socjalistycznym. W latach 1912–1922 profesor Politechniki Lwowskiej, autor nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Założyciel Unii Narodowo-Państwowej w 1922 roku[1]. W 1925 wybrany na rektora Politechniki Lwowskiej, profesor Politechniki Warszawskiej w latach 1925–1926. W 1926 wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, w 1933 wybrany na II kadencję. Blisko związany z obozem sanacyjnym Józefa Piłsudskiego. W 1927 był inicjatorem budowy Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Autor ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, po wyborze na prezydenta RP użytkowanie praw do swych patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 przekroczył wraz z rządem RP granicę polsko-rumuńską. Został internowany przez władze Królestwa Rumunii. 30 września 1939 zrezygnował z prezydentury, wyznaczając uprzednio na swego następcę Władysława Raczkiewicza. W grudniu 1939 władze rumuńskie zezwoliły na jego wyjazd do Szwajcarii, gdzie mieszkał do śmierci.

Wczesne lata

Pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem Ślepowron, pochodzącej z mazowieckich Mościc[2]. Był synem Faustyna Walentego (1835–1885) i Stefanii z Bojanowskich (ur. 1846). Dziadek Ignacego Mościckiego – Walenty – brał udział w powstaniu listopadowym[3]. Natomiast jego ojciec oraz stryjowie – Jan i Kazimierz – byli uczestnikami powstania styczniowego.

Ignacy Mościcki miał piątkę rodzeństwa[a]: Witolda Jana (1857–1937[5]), Aleksandrę (1861–?), Władysława (1863–1891), Zofię (1865–1896) i Ludwika Hipolita (1870–1938[6])[7].

Początkowo uczył się w gimnazjum w Płocku. Później, gdy rodzice Ignacego Mościckiego przenieśli się do Skierbieszowa, gdzie ojciec dzierżawił majątek ziemski, zaczął uczęszczać do gimnazjum w Zamościu[8]. Ze względu na niechęć do rusyfikacji, jakiej był poddawany, przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował naukę najpierw w szkole Pankiewicza, a później w szkole realnej Babińskiego (ukończył ją w 1887)[9]. Był szczególnie uzdolniony w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych[10].

Studiował chemię na wydziale technologii chemicznej politechniki w Rydze[11]. Podczas studiów został członkiem a wkrótce potem gospodarzem Korporacji AkademickiejWelecja”. W Rydze zawiązał wśród polskich studentów i żołnierzy miejscowego garnizonu konspiracyjne tzw. „kółko oświatowe”. Wraz z innymi korporantami z „Welecji” został członkiem Ligi Narodowej, a później także Związku Młodzieży Polskiej „Zet” (pod przywództwem Zygmunta Balickiego). Studia na ryskiej politechnice ukończył w 1891 roku.

22 lutego 1892 Ignacy Mościcki poślubił[12] w Płocku Michalinę Czyżewską. Był z nią blisko spokrewniony (była córką ciotki Mościckiego), ślub wymagał więc dyspensy udzielonej przez papieża[13].

Ze względu na to, że działalność „Zetu” nie odpowiadała Mościckiemu, nawiązał on kontakt z niepodległościowym ruchem socjalistycznym. Był współpracownikiem II Proletariatu. Brał nawet udział w przygotowaniach do zamachu na generał-gubernatora warszawskiego Josifa Hurko[14]. Miał on zostać zabity w eksplozji nitrogliceryny, której kilogram wyprodukował Mościcki w swoim mieszkaniu przy ul. Widok. Ustalono, że Mościcki i Michał Zieliński wtargną w mundurach rosyjskich oficerów na nabożeństwo w warszawskim soborze prawosławnym przy ul. Długiej i zdetonują ukryte pod mundurami ładunki wybuchowe. Mieli zginąć, a wraz z nimi liczni przedstawiciele rosyjskiej elity[14]. Zamach jednak się nie udał[15], o przygotowaniach do niego dowiedziały się władze carskie. Mościcki uprzedzony o grożącym aresztowaniu na żądanie Zielińskiego na początku lipca 1892 r. opuścił wraz z żoną zabór rosyjski i przez Prusy Wschodnie, Berlin, Rotterdam i Hoek Van Holland dotarł do Londynu, gdzie nie znając języka angielskiego imał się dorywczych prac. Zieliński mimo zagrożenia ze strony władz fanatycznie kontynuował próbę zamachu, został pojmany i zmarł przegryzając ampułkę z cyjankiem w momencie kiedy prowadzono go do policyjnego cyrkułu[16].

W Londynie kontynuował studia w Technical College w Finsbury i w Patent Library. Pracował również jako robotnik – początkowo rzeźbił w drewnie, później był pomocnikiem fryzjerskim (mimo fatalnej sytuacji materialnej rodziny, wzbudzał sensację wśród klientów odmawiając z powodów honorowych przyjmowania napiwków). Dzięki finansowej pomocy matki udało mu się nabyć zakład, w którym produkował kefir. Przedsięwzięcie zakończyło się jednak niepowodzeniem. Później zajął się stolarką i inkrustowaniem mebli[17].

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kontynuował działalność w ruchu socjalistycznym. Był członkiem sekcji londyńskiej Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. W 1895 i 1896 został wybrany do zarządu organizacji. Wszedł również w skład delegacji polskich socjalistów na Kongres II Międzynarodówki. Zajmował się także m.in. wydawaniem czasopisma „Przedświt[17]. W 1896 poznał Józefa Piłsudskiego[18].

W 1893 w Londynie Mościckiemu urodziła się córka, która jednak szybko zmarła na koklusz[18]. Ignacy przypłacił ten fakt załamaniem nerwowym. W 1894 przyszedł na świat syn Michał, a w 1897 córka Helena (zm. 1962, pierwsza żona Tadeusza Zwisłockiego i druga żona Aleksandra Bobkowskiego)[17].

W 1897 uniwersytet w Liège zaoferował mu pracę. Podobna propozycja wpłynęła w tym samym roku ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu. Względy bezpieczeństwa i znajomość języka niemieckiego zadecydowały o tym, że Mościcki zdecydował się wyjechać do Szwajcarii. Tam osiadł i rozpoczął karierę naukową[19].

19 lipca 1898 Mościckim urodził się syn Józef Wiktor (późniejszy dyplomata, zm. 1955), a 1 kwietnia 1899 – Franciszek Ludwik (zm. 1927)[20][21]. Wszyscy trzej synowie zostali oficerami rezerwy Wojska Polskiego, a Józef i Franciszek odznaczeni Krzyżem Walecznych[22][23].

Kariera naukowa

Ignacy Mościcki, profesor i rektor Politechniki Lwowskiej (1925)

19 października 1897 rozpoczął studia uzupełniające z zakresu fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryburgu. W latach 1897–1901 był asystentem prof. Józefa Wierusz-Kowalskiego na tej uczelni, specjalizując się w elektrochemii. Później objął stanowisko kierownika technicznego w firmie Société de l’Acide Nitrique (przedsiębiorstwo zostało założone przez prof. Kowalskiego z kapitałem w większości znajdującym się w rękach polskich), które sfinansowało badania Mościckiego. Spółka otworzyła fabrykę kwasu azotowego, który produkowano autorską metodą Mościckiego za pomocą energii elektrycznej, wiążąc azot z powietrza[24]. W tym czasie zapotrzebowanie na kwas azotowy było ogromne. Wiązało się to m.in. z wyczerpywaniem się złóż saletry chilijskiej, której używano do jego produkcji. Do wykorzystywania metody Mościckiego potrzebne były kondensatory wysokiego napięcia (50 kV). Nie były one wówczas produkowane, dlatego naukowiec musiał osobiście zająć się ich konstrukcją. Wkrótce sam zbudował szklany kondensator wysokonapięciowy i go opatentował[25]. Wartość wynalazku oceniono na milion franków. Mościcki kontynuując eksperymenty w kierunku pozyskiwania azotu, prowadził badania w zakresie elektryczności, w którym stał się światowym autorytetem. Do jego osiągnięć należało wynalezienie sposobu zabezpieczania sieci przewodów elektrycznych przed niszczącym działaniem wyładowań elektrycznych, które natychmiast zastosowano w całej Europie. Przedstawione przez niego na Kongresie Elektrotechników we Fryburgu widowisko, w trakcie którego wywoływał 100 sztucznych piorunów na sekundę zapisało się trwale w annałach elektryfikacji[26].

W trakcie współzawodnictwa o rozwiązanie „problemu azotowego” okazało się jednak, że w Norwegii opracowano tańszą metodę produkcji kwasu azotowego niż ta autorstwa Mościckiego[20][27]. Mościcki, uznawszy się za pokonanego, otwarcie oświadczył udziałowcom Société de l’Acide Nitrique, że nie jest uzasadnione budowanie fabryki kwasu azotowego według jego projektu. Aby zrekompensować udziałowcom poniesione nakłady, wspaniałomyślnie ofiarował spółce swoje patenty kondensatorowe o wartości wielokrotnie wyższej wobec kapitału założycielskiego wynoszącego 90 000 franków. Oferta ta została przyjęta z zadowoleniem przez zarząd, który nie poczuwał się ze swej strony do żadnych świadczeń względem darczyńcy. Boleśnie rozczarowany taką postawą Mościcki, nie mając innych przychodów ani rezerw, stracił środki do życia.

Mościcki zatrudnił się w innej spółce Société Générale des Condensateurs Electriques, gdzie opracował i wdrożył do produkcji wiele rodzajów kondensatorów i bezpieczników, które z uwagi na wysoką jakość były stosowane powszechnie i przez lata w całej Europie. W 1907 roku wykorzystano jego urządzenia w największej baterii kondensatorów (100 000 V) na świecie, zainstalowanej w urządzeniach nadawczych na wieży Eiffla.

Jednocześnie Mościcki kontynuował badania nad metodą pozyskania azotu z atmosfery, czego wynikiem było opracowanie wydajniejszej technologii reakcji tlenu i azotu w łuku elektrycznym z wykorzystaniem wirującego płomienia w polu magnetycznym[28]. Znalazła ona uznanie Crookesa i Einsteina, który był wtedy ekspertem urzędu patentowego. Na wieść o jego sukcesie zarząd Société de l’Acide Nitrique zwrócił się z propozycją wznowienia współpracy, co zostało zaakceptowane przez wynalazcę. Zastrzegł sobie jednak wyłączność na decyzje w sprawie wykorzystania patentów na terenie Austro-Węgier i Rosji, wierząc w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Wydaje się, że nie miał nadziei, by w możliwej do przewidzenia perspektywie czasowej ziemie zaboru pruskiego weszły w skład odrodzonego państwa polskiego. W 1908 roku duże szwajcarskie przedsiębiorstwo Aluminium Industrie A.G. Neuhausen rozpoczęło budowę fabryki kwasu azotowego w Chippis. Dwa lata później w zakładzie zaprojektowanym, wybudowanym i uruchomionym przez polskiego chemika wyprodukowano pierwszą cysternę kwasu azotowego[20].

Kwas ten sprzedawano nie tylko w Szwajcarii, lecz eksportowano go i do Niemiec. Fabrykowano w takich ilościach, że podczas wojny światowej zablokowane i pozbawione dowozu saletry państwa centralne nie odczuwały braku kwasu do wyrobu materiałów wybuchowych[29].

W czasie pracy nad kwasem azotowym Mościcki opracował technologię syntezy cyjanowodoru, wkrótce również wdrożoną do produkcji. Pozbawiony wszelkich zmartwień natury finansowej, zamieszkiwał wraz z żoną i czwórką dzieci w willi „Mont Blanc” u podnóża Alp, gdzie chętnie udzielał życzliwej gościny podróżującym polskim studentom. Gościł u niego również przy każdej bytności w Szwajcarii Józef Piłsudski, darzący go zażyłą rówieśniczą przyjaźnią.

W początkach 1912 roku odrzucił propozycję pracy w prywatnym laboratorium w Zurychu, lukratywną finansowo i z możliwością prowadzenia własnej pracy badawczej. Wiedziony tęsknotą za ojczyzną skorzystał z oferty Politechniki Lwowskiej. Środowisko naukowe przywitało słynnego wynalazcę bardzo życzliwie, problem braku stopni naukowych rozwiązano szybko: został mianowany profesorem zwyczajnym technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku uczelnia ta nadała mu tytuł doktora honoris causa za zasługi na polu nauki i przemysłu[30].

Wyjeżdżając ze Szwajcarii, Mościcki odkupił od Société de l’Acide Nitrique kilkanaście ton aparatury, które podarował lwowskiej uczelni w zamiarze pozostania tam do końca swojej działalności pedagogicznej. Był on uczonym-praktykiem, tworzącym w zaciszu laboratorium, okazał się niezwykłym antytalentem dydaktycznym. Po latach spędzonych na obczyźnie nie znał polskiej terminologii naukowej, miał kłopoty w wysławianiu się po polsku. Wykłady czytał z kartki, co skutkowało tym, że audytorium świeciło pustkami[31]. Pewnego dnia wkroczył na salę wykładową w towarzystwie swojego asystenta, zastając tylko jednego studenta. Zawahał się przez chwilę, lecz wnet odzyskał pewność siebie, uśmiechnął się i powiada: „Jest nas łącznie trzech, a tres faciunt collegium. Wobec tego wykład może się odbyć. I Mościcki wygłosił wykład dla jednego studenta”[32].

Odniósł jednak sukces jako wychowawca i dydaktyk, wspierając pracę zespołową, dążąc do uchwycenia istoty problemu i zaproponowania całościowego rozwiązania. „Należał do kategorii uczonych-praktyków, wśród których obok Thomasa Edisona zajmował jedną z najwyższych lokat”[33]. „Taki typ wytrawnego naukowca i badacza – z jednej strony znającego (...) dokładnie literaturę patentową, a z drugiej przepojonego zmysłem praktycznym – był wówczas wysoko ceniony i poszukiwany w uprzemysłowionych i cywilizowanych krajach Europy i Ameryki”[34].

W tym czasie zajmował się projektowaniem aparatury chemicznej, pracował nad metodami otrzymywania kwasu azotowego, cyjanków, produktów naftowych. Efektem tych prac były kolejne patenty (m.in. na oddzielanie ropy naftowej od wody), które wkrótce uczyniły z Mościckiego człowieka stosunkowo zamożnego. Był także doradcą technicznym firm „Gazolina” i „Gaz ziemny”[35]. Zaprojektował zakład kwasu azotowego w Miluzie i fabrykę żelazocyjanków w Borach pod Jaworznem, wytwórnię chloroformu w majątku Siutiska nad Bohem i kwasu azotowego w Jaworznie. Wskutek wybuchu I wojny światowej udało się zrealizować tylko ostatnią z tych inwestycji[33].

W 1915 roku został dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej. 30 października 1916 r. zarejestrowano spółkę z wyłącznie polskim kapitałem „Instytut Badań Naukowych i Technicznych – Metan”, którą kierował Mościcki wraz z dr Kazimierzem Klingiem z Uniwersytetu Lwowskiego. Przedsiębiorstwo za sprawą sprzedaży technologii okazało się zyskowne, utworzono przy nim fundusz stypendialny dla młodych inżynierów. Wydawano poważny naukowy miesięcznik chemiczny „Metan”, następnie przemianowany na „Przemysł Chemiczny”. W Instytucie Mościcki opracował i opatentował (zyski zasiliły budżet Instytutu) metodę wykorzystania emulsji ropnej, dotąd bezużytecznej i szkodliwej dla środowiska. W latach 1919–1920 profesor zarejestrował 6 patentów z zakresu destylacji i frakcjonowania ropy w procesie ciągłym, zaprojektowana przez niego instalacja destylacji ropy w Jedliczu okazała się tak wydajna, że zaczęto jej powszechnie używać w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zabrakło na to funduszy. Opracował też metody uzyskiwania gazoliny z gazu ziemnego, opatentował sposób chlorowania metanu, rozwiązał problem wykorzystania zalegającego na hałdach w Borysławiu wosku ziemnego[36].

W 1917 kierował zebraniem konspiracyjnej Ligi Niezawisłości Polski, której celem była konsolidacja partii i organizacji niepodległościowych. Jego żona była jedną ze współzałożycielek koła Ligi Kobiet we Lwowie, a obaj synowie zaciągnęli się do Legionów Polskich. Gdy Ignacy Mościcki pod koniec 1919 wybierał się do Szwajcarii, otrzymał od ówczesnego ministra robót publicznych zadanie, polegające na przekonaniu Gabriela Narutowicza, pracującego wówczas na politechnice w Zurychu, do powrotu do kraju[37].

W tym czasie Mościcki podkreślał wagę złej sytuacji przemysłu chemicznego w Polsce, postulując oparcie tej gałęzi gospodarki państwa polskiego na surowcach krajowych, co miało ją uniezależnić od zagranicznych koncernów. Opowiadał się także za własnością państwową zakładów chemicznych oraz budową zaplecza technologicznego skoncentrowanego w jednym ośrodku badawczym. Te propozycje nie zostały podjęte przez władze państwowe, dlatego Mościcki zdecydował się je zrealizować przy pomocy środków społecznych. Z jego inicjatywy 22 marca 1922 udziałowcy spółki „Metan” przekazali jej majątek na rzecz nowo powołanego Chemicznego Instytutu Badawczego. Ignacy Mościcki kierował Instytutem od 1922 do 1926[38]. Budowę siedziby instytutu na warszawskim Żoliborzu rozpoczęto w sierpniu 1925 (instytut otworzył 14 stycznia 1928 Ignacy Mościcki, już jako prezydent Polski)[37].

Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska w lipcu 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie (Stickstoffwerke/Azoty) opuszczonego przez niemiecki wykwalifikowany personel inżynierów i majstrów. Przedsiębiorstwo było pozbawione wszelkiej dokumentacji technicznej i splądrowane. Mimo opinii wykluczających rozruch bez niemieckiej współpracy i aktów sabotażu, zakłady zostały w ciągu dwóch tygodni wstępnie uruchomione, a po kilku miesiącach wprowadzania udoskonaleń Mościckiego, produkcja azotniaku i karbidu została wielokrotnie powiększona (np. azotniaku z 70 do 170 tys. ton rocznie) i rozszerzona o amoniak, kwas azotowy, azotan amonu, saletrzak i nitrofos – co całkowicie uniezależniło Polskę w tym zakresie od importu. Opisał to m.in. Melchior Wańkowicz, w książce Sztafeta – książka o polskim pochodzie gospodarczym (1939). W 1923 mianował dyrektorem technicznym i szefem działu ekonomicznego Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie Eugeniusza Kwiatkowskiego, późniejszego wicepremiera, ministra skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.

W roku akademickim 1925/1926 został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Lwowskiej. Przyjął ten wybór, ale nie podjął obowiązków z tego wynikających, gdyż jesienią 1925 objął Katedrę Elektrochemii Technicznej Politechniki Warszawskiej[19]. Od stycznia 1926 jego asystentem był inż. Jakub Zaleski[39].

Był budowniczym w latach 1928–1930 Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Tarnowie. Fabrykę z 53 budynkami wybudowano kosztem 100 mln zł osiągając znacznie większą produkcję niż w Chorzowie[40]. Dzielnicę, gdzie zbudowano tę fabrykę, na jego cześć nazwano Mościcami.

Był autorem ponad 60 prac naukowych i ponad 40 patentów polskich i zagranicznych[41][42] (po wyborze na prezydenta RP użytkowanie prawa do swych patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu).

W latach 20. był prezesem zarządu lwowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego[43]. Był członkiem czynnym Akademii Nauk Technicznych w Warszawie i Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Doktor honoris causa 17 uczelni, m.in. Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej (dwukrotnie), Sorbony, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wileńskiego, uniwersytetów w Dorpacie i Fryburgu; profesor honorowy obu polskich politechnik.

Prezydent RP

Fragment uroczystości zaprzysiężenia na Zamku Królewskim. Obok prezydenta stoją Józef Piłsudski i Kazimierz Bartel. Warszawa, 4 czerwca 1926
Józef Piłsudski, Mościcki i Kazimierz Bartel, po zaprzysiężeniu prezydenta (4 czerwca 1926)

Po przewrocie majowym Józef Piłsudski poszukiwał osoby, która zechciałaby objąć urząd prezydenta Polski. Sam marszałek nie chciał nim zostać, ponieważ jego zdaniem konstytucja marcowa dawała głowie państwa zbyt skromne uprawnienia. 31 maja 1926 Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na prezydenta. Otrzymał on 292 głosy, a jego endecki kontrkandydat, Adolf Rafał Bniński – 193[44]. Marszałek jednak wyboru nie przyjął[45].

Jak podaje Andrzej Garlicki, Piłsudski planował, aby stanowisko prezydenta RP powierzyć Zdzisławowi Lubomirskiemu, Marianowi Zdziechowskiemu lub Arturowi Śliwińskiemu[46]. Zwolennik Piłsudskiego, premier Kazimierz Bartel zaproponował, aby siły sanacyjne wysunęły kandydaturę naukowca Mościckiego, którego znał ze wspólnej pracy na uczelni. Marszałek miał na to zareagować słowami: Ignaś? A to bardzo dobra myśl[20]. Kandydaturę Mościckiego poparł także marszałek Sejmu, Maciej Rataj[47].

Mościcki miał być kandydatem pozornie niezależnym i apolitycznym. Był jednak oddanym zwolennikiem Piłsudskiego, którego znał jeszcze z działalności w ruchu socjalistycznym. Jak sam opisywał:

Wiadomość o wyborze Piłsudskiego na prezydenta zastała mnie w Warszawie i cieszyłem się z tego wespół z innymi piłsudczykami. Jednak tego samego dnia, około północy, gdy udałem się na spoczynek, otrzymałem nagle z niemałym przerażeniem wiadomość telefoniczną od premiera Bartla, że Piłsudski wyboru nie przyjął, a mnie zaproponował jako swego kandydata. Nocy tej oczu nie zmrużyłem, zestawiając swój bilans życiowy. Czułem, że zakreślona konstytucją marcową rola prezydenta nie zdoła mi dać żadnego zadowolenia. Uważałem się przy tym za najmniej powołanego do zajmowania stanowiska związanego głównie z reprezentacją. Ja, którego życie całe było pełne wydarzeń i niezwykle czynne, który od blisko 30 lat z wielką energią i dużym powodzeniem oddawałem się pracy naukowo twórczej, miałem nagle z tym wszystkim zerwać. Nazajutrz rano, po koszmarnej nocy, opanowałem się już zupełnie; byłem przygotowany na wszystko, a przyjęcie wyboru w tych warunkach uważałem za obowiązek wobec narodu. Wiedziałem, że nie tylko nie będę przeszkadzał w pracy Piłsudskiemu, ale przeciwnie, będę się starał być mu możliwie pomocnym[48].

Uroczyste obchody X-lecia Rady Miejskiej Warszawy. W środku prezydent RP, Ignacy Mościcki

W pierwszym głosowaniu otrzymał on 215 głosów członków Zgromadzenia Narodowego, Bniński – 211, a socjalista, poseł Zygmunt Marek – 56. 1 czerwca, w drugim głosowaniu, Mościcki dostał 281 głosów, podczas gdy Bnińskiego poparło 200 członków Zgromadzenia Narodowego[49]. Tym samym szerzej nieznany ogółowi naukowiec został trzecim, po Gabrielu Narutowiczu i Stanisławie Wojciechowskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Został zaprzysiężony 4 czerwca 1926. Zamieszkał wraz z rodziną na Zamku Królewskim w Warszawie.

Za życia Józefa Piłsudskiego Ignacy Mościcki jako prezydent pełnił funkcje przede wszystkim reprezentacyjne i honorowe. Pomimo zwiększenia uprawnień głowy państwa przez tzw. nowelę sierpniową, ośrodkiem decyzyjnym był marszałek. Sam prezydent skupił się przede wszystkim na patronowaniu rozwojowi gospodarczemu kraju. Zakres jego obowiązków opisywał Andrzej Chojnowski:

Przyjmował polskich i zagranicznych dyplomatów, a także delegacje rozmaitych organizacji, rozpatrywał skargi i podania obywateli, patronował (…) różnym przedsięwzięciom społecznym, gospodarczym i artystycznym, wysłuchiwał raportów urzędników swej cywilnej i wojskowej kancelarii. Wiele podróżował po kraju, odwiedzając budujące się zakłady przemysłowe, miejsca pamiątek narodowych i obiekty kultu religijnego, konferował z ekonomistami i inżynierami, odwiedzał wiejskie zabudowania i ziemiańskie posiadłości (bywał honorowym gospodarzem dożynek, odsłaniał pomniki i otwierał wystawy)[50].

Ignacy Mościcki

Pomimo tego sam Piłsudski odnosił się do Mościckiego z ostentacyjnym szacunkiem, przestrzegając ściśle określonych norm protokolarnych, honorujących głowę państwa (m.in. jego publicznemu pojawieniu się towarzyszyło odgrywanie hymnu narodowego, na różnych uroczystościach krzesło Mościckiego wysunięte było zawsze do przodu). Marszałek sprawował realną władzę w państwie, ale próbował zwiększyć prestiż urzędu prezydenta RP[b], jednocześnie dążąc do skompromitowania parlamentu. Pomimo tego Mościcki postrzegany był jako osoba sterowana przez Piłsudskiego – przez przeciwników sanacji nazywany był „lokajem Piłsudskiego”, a np. premier Bartel znany był z cytowania ludowej piosenki o słowach: „Tyle znacy co Ignacy, a Ignacy g… znacy”[52], w odniesieniu do roli Mościckiego w polityce. Z kolei Adam Ciołkosz na wiecu w Tarnowie 4 marca 1929 miał powiedzieć, że w Warszawie krąży powiedzenie, iż „prezydenci RP nie mają szczęścia, ponieważ jednego zastrzelono jak psa, drugiego wypędzono jak psa, trzeci słucha jak pies”[53].

Do 1935 Ignacy Mościcki skupiał swe zainteresowania przede wszystkim na przemyśle i gospodarce państwa polskiego, zatwierdzając wszystkie decyzje marszałka Piłsudskiego – np. o rozwiązaniu parlamentu, odroczeniu lub zamknięciu jego sesji, przyjęciu dymisji gabinetu lub desygnowaniu na stanowisko szefa rządu konkretnej osoby (formalnie uprawnienia te należały do prezydenta, jednak decyzje o tych posunięciach podejmował sam Piłsudski). W tym czasie Mościcki nie był politykiem[c]. Jak pisał Janusz Jędrzejewicz:

zawsze ujmował [on] rozsądnie doraźne zagadnienia mechaniki życiowej, nigdy zaś nie potrafiłem go zainteresować żadnymi szerszymi perspektywami politycznymi, ustrojowymi lub światopoglądowymi. Ogólny jego horyzont uformował się wyraźnie pod wpływem schematów myślowych pozytywizmu i żadnych cech osobistych przemyśleń ani bardziej oryginalnych podejść nie wykazywał[54].

Ignacy Mościcki (1934)

Pomimo zdecydowanej dominacji na polskiej scenie politycznej Józefa Piłsudskiego i grupy jego najbliższych współpracowników, już w 1929 zaczęła się tworzyć grupa polityków, która wiązała nadzieje z osobą Ignacego Mościckiego, w którym widziała przywódcę po śmierci marszałka. W czerwcu tego roku o konieczności zgromadzenia zwolenników wokół głowy państwa poinformował prezydenta Wojciech Świętosławski. W późniejszych latach w skład grupy współpracowników Mościckiego weszli także: Eugeniusz Kwiatkowski, Juliusz Poniatowski, Stefan Ossowski, Henryk Gruber, Juliusz Ulrych i Emil Kaliński. W kolejnych rządach sanacyjnych, w których zasiadali, postrzegani byli jako protegowani Mościckiego[55]. W 1930 rozpoczęły się szczególnie mocne ataki opozycji na osobę Mościckiego. Członkowie tzw. Centrolewu ostatecznie przekonali się o tym, że prezydent nie sprzeciwi się żadnym działaniom Piłsudskiego. W rezolucji kongresu organizacji z 29 czerwca 1930 r. znalazły się m.in. słowa:

Oświadczamy wreszcie, że skoro prezydent Rzeczypospolitej, nie pomny swej przysięgi, stanął otwarcie po stronie dyktatury rządzącej Polską wbrew woli kraju i zezwala rządowi pana Sławka na nadużywanie uprawnień konstytucyjnych głowy państwa dla bieżących celów politycznych rządu – przeto Ignacy Mościcki winien ze stanowiska prezydenta ustąpić[56].

W odpowiedzi na te ataki obóz rządzący starał się lansować popularność osoby Mościckiego – równolegle do rozwoju kultu marszałka Piłsudskiego. Np. 1 lutego 1930 obchodzone były uroczyście imieniny Mościckiego i z tej okazji publikowane były artykuły, w których wychwalano dokonania prezydenta, a także panegiryczne wiersze jak np. wiersz Janiny Królińskiej Uśmiech Pana Prezydenta.

18 sierpnia 1932 zmarła na serce pierwsza żona Mościckiego – Michalina. Rok po tym wydarzeniu prezydent ożenił się ponownie – jego wybranką została jego była sekretarka, Maria Nagórna z Dobrzańskich (w przypadku pierwszego małżeństwa, Kościół katolicki stwierdził nieważność)[57].

W 1933 upływała kadencja Mościckiego na stanowisku prezydenta Polski. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które miało wybrać kolejnego prezydenta, wypadało 1 czerwca tego roku. Piłsudski zdecydował jednak, że odbędzie się ono o miesiąc wcześniej. Marszałek początkowo nie wyrażał swej opinii na temat tego, kto powinien zostać prezydentem. Przypuszczano, iż na to stanowisko przewidywał Walerego Sławka lub sam zdecyduje się kandydować, zwłaszcza ze względu na trwające prace nad nową konstytucją. Ostatecznie jednak Piłsudski poparł Mościckiego, który został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta RP 8 maja 1933. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego zbojkotowały Stronnictwo Narodowe, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Ludowe i słowiańskie mniejszości narodowe. Mościcki otrzymał 332 głosy (na 343 parlamentarzystów biorących udział w posiedzeniu Zgromadzenia)[58].

Ponowny wybór umocnił pozycję Mościckiego w obozie sanacyjnym. Od tego czasu zaangażował się mocniej w bieżącą politykę – wpłynął m.in. na powołanie Janusza Jędrzejewicza na stanowisko szefa gabinetu w maju 1933, dymisję rządu Leona Kozłowskiego, a w skład Rady Ministrów zaczęli wchodzić ludzie kojarzeni z Mościckim – Emil Kaliński, Juliusz Poniatowski i Marian Zyndram-Kościałkowski[57].

W 1934 (podczas tzw. wielkiego kryzysu) Mościcki zaproponował wprowadzenie do obiegu tzw. pieniądza wewnętrznego, który według zamysłów prezydenta miał zwiększyć siłę nabywczą ludności, bez wywoływania dewaluacji złotówki[59]. Ekonomiści, którym przedstawiono plany prezydenta, orzekli, iż projekt ten był wyjątkowo nietrafionym pomysłem. Został on także odrzucony przez ówczesnego premiera Janusza Jędrzejewicza i ministra skarbu Władysława Mariana Zawadzkiego, ale w taki sposób, aby prezydent nie poczuł się urażony[55].

Po śmierci Józefa Piłsudskiego

Ignacy Mościcki (1938)

W kwietniu 1935 weszła w życie konstytucja kwietniowa, która nadawała prezydentowi Polski niezwykle szerokie uprawnienia. 12 maja zmarł Józef Piłsudski. Pośród jego byłych współpracowników rozpoczęła się rywalizacja o władzę. Dla Mościckiego problemem pozostawał fakt, iż został zaprzysiężony na stanowisku prezydenta w oparciu o artykuły konstytucji marcowej. Domniemywano, że po wejściu w życie nowej ustawy zasadniczej powinien złożyć rezygnację. Ponadto na stanowisko głowy państwa przewidywany był przez Piłsudskiego najprawdopodobniej Walery Sławek – jeden z głównych autorów założeń konstytucji kwietniowej. Sławek uważał, że zgodnie z wolą marszałka po jego śmierci Mościcki powinien zrezygnować z urzędu głowy państwa i namaścić go na swego następcę. Tak się jednak nie stało – prezydent odpowiedział na żądanie Sławka, że Marszałek sugerował mu rezygnację jedynie wówczas, gdy poczuje się zmęczony pełnioną godnością[60]. Mościcki posiadał także ekspertyzy przygotowane przez profesorów prawa, które stwierdzały, iż nie musi on podawać się do dymisji. W jednym z wywiadów prasowych, udzielonym 7 lipca 1935 dziennikarzowi Konradowi Wrzosowi, nazwał się najstarszym piłsudczykiem. Nie odpowiedział wprost, czy ma zamiar zrezygnować ze stanowiska, stwierdzając jedynie, że zawsze robi to, co jest potrzebne państwu[61].

Podpis i pieczęć prezydenta RP Ignacego Mościckiego

Kolejnym posunięciem Mościckiego było potajemne zawarcie nieformalnego porozumienia z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym (z którym również rywalizował o schedę po Piłsudskim), którego celem było wykluczenie Sławka z obozu rządzącego[62]. Mościcki mianował go na stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych tuż po śmierci Piłsudskiego, licząc na to, że nie będzie on osobą aktywną politycznie.

W tym czasie Mościcki był bardzo zaniepokojony sytuacją gospodarczą państwa, na którą uwagi raczej nie zwracał Sławek. Po odsunięciu od władzy grupy skupionej wokół byłego premiera, powołał na to stanowisko Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. W jego gabinecie znalazł się także inny protegowany prezydenta, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, z którym Mościcki wiązał spore nadzieje, licząc na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju[63]. Jak pisał Andrzej Ajnenkiel:

Można powiedzieć (…) że był to rząd nie Kościałkowskiego, a faktycznie Mościckiego-Kwiatkowskiego. Prezydent przeszedł do porządku dziennego nad postanowieniami konstytucji, która do jego prerogatyw zaliczała wyłącznie nominacje premiera. Ten z kolei zobowiązany był przedstawić prezydentowi własnych kandydatów do obsady poszczególnych tek. Sposób mianowania gabinetu naruszał zasadę konstytucji, że prezydent miał być arbitrem stojącym ponad rządem i innymi organami państwowymi[64].

Skład kolejnego gabinetu, w którym premierem został Felicjan Sławoj Składkowski, został ustalony wspólnie przez Mościckiego i Rydza-Śmigłego. Niemal każdy z ministrów w nim zasiadających związanych był z „Zamkiem” (współpracownicy prezydenta: Kwiatkowski, Poniatowski, Świętosławski, Kaliński i Kościałkowski) lub „GISZ-em” (tzw. „ministrowie Rydza”: Składkowski, gen. Tadeusz Kasprzycki, Witold Grabowski). Kolejnym wyrazem kompromisu pomiędzy prezydentem a Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych był okólnik wydany przez Składkowskiego 13 lipca 1936, w którym w osobie Rydza-Śmigłego wskazywano „pierwszą w Polsce osobę po Panu Prezydencie Rzeczypospolitej”[65]. To posunięcie oznaczało złamanie zasad wprowadzonych przez konstytucję kwietniową. Jak pisał Stanisław Mackiewicz, Mościcki rozumiał, że

są koła, które chcą go usunąć na rzecz Rydza, rozumiał, że jest niepopularny i niepoważany, a że Rydz jest popularny, zamiast więc usuwać się, dawał Rydzowi miejsce koło siebie, żądał dla niego posłuszeństwa od ministrów, dawał mu buławę i wszystko, czego Rydz chciał. Ponieważ bez zrzeczenia się prezydentury nie mógł zadowolić ambicji Rydza w ramach konstytucji, więc aby Rydza zadowolić, konstytucję tę złamał[66].

10 listopada 1936 Ignacy Mościcki mianował Edwarda Rydza-Śmigłego marszałkiem Polski, wręczając mu buławę. Wydarzenie to (nazywane pejoratywnie buławizacją), spotkało się z niechętnym przyjęciem części (zwłaszcza starszych) piłsudczyków[67].

13 września 1938 prezydent Mościcki rozwiązał Sejm i Senat IV kadencji[68] oraz zarządził wybory parlamentarne na dzień 6 listopada 1938[69].

Rydz-Śmigły i Mościcki ustalili także, że ten pierwszy będzie kandydatem na urząd prezydenta po upłynięciu kolejnej kadencji tego drugiego w 1940. Na początku 1939 Mościcki ciężko zachorował. W związku z tym pojawił się pomysł, aby przyspieszyć wybory. Prezydent jednak stosunkowo szybko wrócił do zdrowia i plany te porzucono[70].

Latem 1939, w obliczu rosnącego zagrożenia niemieckim atakiem, Mościcki odrzucił propozycję utworzenia rządu obrony narodowej, w skład którego, poza przedstawicielami obozu rządzącego, mieliby wejść także reprezentanci opozycji. Podobnego zdania był Rydz-Śmigły[70].

Wojna i emigracja

Odezwa prezydenta Mościckiego z 1 września 1939

Po rozpoczęciu wojny (która zastała prezydenta w Spale) 1 września 1939 Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której stwierdzał:

Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa[71].

Ze względu na zagrożenie bombardowaniem Zamku Królewskiego prezydent został przewieziony ze Spały do podwarszawskiej miejscowości Błota. Zgodnie z art. 13 konstytucji kwietniowej Mościcki wyznaczył swego następcę na stanowisku prezydenta RP – został nim Rydz-Śmigły. Ze względu na szybkie postępy wojsk niemieckich głowa państwa została zmuszona 8 września do wyjazdu do Ołyki na Wołyniu (tam zamieszkał w pałacu Radziwiłłów herbu Trąby). Następnie 14 września prezydent przeniósł swą siedzibę do dworu ormiańskiej[72] rodziny Krzysztofowiczów w Załuczu nad Czeremoszem (ówczesne województwo stanisławowskie). Gdy 17 września do prezydenta i rządu dotarła informacja o agresji ZSRR na Polskę i natarciu jednostek pancernych Armii Czerwonej na teren przedmościa rumuńskiego, co zagrażało bezpośrednio znajdującym się tam władzom Rzeczypospolitej, podczas narady z udziałem Mościckiego, Rydza-Śmigłego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka i premiera Składkowskiego w Kutach zadecydowano o konieczności przekroczenia granicy ze sprzymierzoną Rumunią. Prezydent wydał odezwę, w której stwierdzał[73]:

Z przejściowego potopu ochronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta i Naczelnych Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd w warunkach zapewniających im pełną suwerenność stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę z naszymi sprzymierzeńcami[74].

Mościcki przekroczył most graniczny na Czeremoszu 17 września 1939 o godzinie 21:45[75].

Aleja Mościckiego w Brukseli

W Krajowej Mościcki został internowany (podobnie jak polski rząd i Naczelny Wódz). Około południa 18 września minister Beck otrzymał decyzję rządu rumuńskiego o przewiezieniu prezydenta do miejscowości Bicaz, a członków rządu do Slănic. W miejscu internowania prezydent zamieszkał w leśniczówce, skąd prowadził ożywioną korespondencję z Rydzem-Śmigłym i Beckiem[76]. Ze względu na fakt internowania nie mógł w efektywny sposób sprawować swojego urzędu. Na podstawie art. 24 konstytucji Mościcki wysłał do Paryża (gdzie tworzył się nowy ośrodek władzy emigracyjnej) zalakowaną kopertę z nazwiskiem swego następcy. Okazało się, że wybrał na niego gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ówczesnego ambasadora Polski we Włoszech (kandydatura Rydza-Śmigłego nie wchodziła w grę, ponieważ był on internowany). To posunięcie spotkało się z niezadowoleniem opozycji emigracyjnej skupionej wokół gen. Władysława Sikorskiego, a rząd francuski stwierdził, iż nie będzie mógł uznać żadnego rządu polskiego, powołanego przez gen. Wieniawę[77]. W efekcie tego Mościcki nominował na swego następcę Władysława Raczkiewicza (wojewodę pomorskiego i prezesa Światpolu, wcześniej marszałka Senatu). 30 września 1939 w Bicaz Ignacy Mościcki złożył swój urząd[77].

Ostatnie lata

Mościcki po złożeniu urzędu planował wyjazd do Szwajcarii. W latach 1908–1920 posiadał obywatelstwo tego kraju[78][79][80][81], był także honorowym obywatelem gminy fryburskiej. Władze Rumunii wyraziły wstępną zgodę na jego wyjazd, ale sprzeciwili się temu Niemcy. Gościnę zaoferował Mościckiemu prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt. Były prezydent zdecydowany był na wyjazd do Szwajcarii. Interwencja rządu USA zmusiła władze Rumunii do wyrażenia na to zgody. Również generał Sikorski polecił ambasadzie polskiej w Bukareszcie udzielenie wszelkiej pomocy Mościckiemu[82]. W Rumunii prezydent przebywał do grudnia 1939.

Do Szwajcarii trafił przez Mediolan (gdzie spotkał się z Wieniawą-Długoszowskim). Początkowo mieszkał we Fryburgu, gdzie umożliwiono mu kontynuowanie pracy naukowej. W tym okresie m.in. spisywał swe wspomnienia (udało mu się doprowadzić je do roku 1932), opublikowane przez wydawane w Nowym Jorku czasopismo „Niepodległość” w latach 1939–1941. Mościcki przekazywał pieniądze na rzecz żołnierzy Armii Polskiej we Francji, warszawian przebywających w obozach jenieckich, obozach koncentracyjnych i obozach pracy przymusowej. Przez pięć miesięcy prowadził zajęcia na uniwersytecie we Fryburgu. Później zmuszony był podjąć pracę zarobkową. W 1940 przeprowadził się do Genewy, gdzie pracował w laboratorium chemicznym Hydro-Nitro[83].

Stan jego zdrowia gwałtownie pogorszył się po 1943 roku. Zmarł 2 października 1946 w Versoix niedaleko Genewy[77]. Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany na tamtejszym cmentarzu, a na grobie ustawiono prosty, drewniany krzyż z inicjałami „I.M.”[84].

W 1984 roku planowano przeniesienie szczątków Ignacego Mościckiego i jego małżonki ze Szwajcarii do Polski. Z prośbą taką zwróciła się rodzina. Odpowiednie władze polskie wyraziły zgodę, pogrzeb miał się odbyć w Warszawie jako całkowicie prywatny, bez żadnego ceremoniału państwowego. Jednak władze kantonu Genewa w Szwajcarii cofnęły zgodę z przyczyn politycznych po protestach środowisk emigranckich związanych z „Solidarnością”[85].

W 1993 szczątki Ignacego Mościckiego przewieziono (z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy i prymasa Józefa Glempa) do Polski i złożono w krypcie prezydenckiej bazyliki archikatedralnej św. Jana w Warszawie[86].

Symboliczny grób Mościckiego znajduje się w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (tam też pochowana jest Maria Mościcka)[86].

Archiwum Ignacego Mościckiego stworzone przez jego żonę Marię Mościcką oraz zbiór pamiątek z nim związanych znajduje się w archiwum klasztoru na Jasnej Górze[87].

Rodzina i życie prywatne

Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie żony Michaliny, wnuczka Józefa, córki Heleny Zwisłockiej (stoi z lewej), synów Michała (stoi drugi z prawej) i Józefa (stoi pierwszy z prawej).
Prezydent Mościcki z niedźwiedziem zabitym podczas polowania w 1932 r. w nadleśnictwie Iłomnia w Małopolsce[88].
Mościcki z Hermannem Göringiem na wspólnym polowaniu (1937)

Ignacy Mościcki był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Michaliną (1871–1932), miał trzech synów: Michała (1894–1961), Józefa (1898–1955) (byli dyplomatami)[89] i Franciszka (1899–1927) (był inżynierem chemikiem) oraz córkę Helenę (1897–1962) (w drugim małżeństwie żona wiceministra komunikacji, płk. Aleksandra Bobkowskiego). Nieco ponad rok po śmierci pierwszej żony, Mościcki nawiązał romans z Marią z domu Dobrzańską, primo voto Nagórną (1896–1979) będącą jego sekretarką a jednocześnie żoną adiutanta prezydenta, kpt. Zbigniewa Nagórnego[90]. Związek wywołał skandal obyczajowy – przyczyną była nie tylko duża różnica wieku (29 lat), ale również fakt, że Mościcki wszedł w nowy związek niedługi czas po śmierci swojej żony. Związkowi z Nagórną przeciwny był Józef Piłsudski, który żądał od Mościckiego zakończenia romansu. Mościcki jednak nie zgodził się i zamierzał poślubić żonę swojego adiutanta. Aby było to prawnie możliwe musiał zmienić wiarę. W obawie przed dodatkowym skandalem (konwertyta z żoną bigamistką na czele katolickiego kraju) papież Pius XI zgodził się uznać za nieważny poprzedni związek małżeński Marii Nagórnej. 10 października 1933 Ignacy Mościcki ożenił się ponownie. Byłego męża Marii Nagórnej wysłano do Brukseli jako konsula[91].

Ignacy Mościcki był zapalonym myśliwym, jednym z założycieli Polskiego Związku Łowieckiego i inicjatorem obchodów w Polsce dnia św. Huberta, patrona myśliwych[92]. Najchętniej polował w okolicach Spały, w Karpatach Wschodnich, lasach niedaleko Wilna lub w Puszczy Białowieskiej. W Puszczy Białowieskiej spotykał się z Hermanem Göringiem, który z polecenia Hitlera nawiązał ożywione kontakty z przedstawicielami rządu polskiego, w celu wysondowania możliwości wspólnego ataku na Związek Radziecki[93]. W czasie polowania w 1938 r. spotkał się też z regentem Węgier Miklósem Horthym[94]. Po przekazaniu mu w 1931 w darze przez społeczeństwo śląskie Zameczku na Zadnim Groniu w Wiśle przyjeżdżał tu regularnie na wypoczynek i na jesienne polowania na bażanty i zające. Dysponował także dwiema innymi rezydencjami: na Helu i w Ciechocinku, choć z tej ostatniej nigdy nie skorzystał[95].

Mościcki był członkiem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich[96]. Posiadał tytuł baliwa.

„Chrześniacy” Mościckiego

W 1926 Ignacy Mościcki wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że będzie ojcem chrzestnym dla każdego siódmego syna w rodzinie w Polsce. Warunkiem było, aby rodzina chrześniaka była rdzennie polska, niekarana. Chrześniacy mieli przywilej bezpłatnej nauki w kraju i za granicą, także na studiach wyższych, stypendia, bezpłatne przejazdy i opiekę zdrowotną oraz książeczkę oszczędnościową Pocztowej Kasy Oszczędnościowej z wkładem w wysokości 50 zł, fundowanym przez Prezydenta na samodzielny start w życiu. W sumie synów chrzestnych prezydent miał dziewięćset jedenastu[97].

Odznaczenia i wyróżnienia

Portret Mościckiego pędzla Stanisława Niesiołowskiego
Grób Marii Mościckiej na warszawskich Powązkach, wraz z symboliczną mogiłą Ignacego Mościckiego[d]

Mościcki był właścicielem wielu tytułów nadanych przez uczelnie polskie i zagraniczne:

Za życia I. Mościckiego została ustanowiona ulica pod jego patronatem w Sosnowcu[110], Wały Prez. Ignacego Mościckiego we Lwowie (1938)[111]. W 1938 zostało ustanowione II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w Stryju[112].

Odznaczenia polskie

Z tytułu objęcia urzędu Prezydenta RP Ignacy Mościcki z dniem 4 czerwca 1926 został kawalerem Orderu Orła Białego i przewodniczącym jego Kapituły, a także kawalerem Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski i przewodniczącym jego Kapituły.

Ponadto:

Odznaczenia zagraniczne
Funkcje honorowe
Honorowe obywatelstwa

Ignacy Mościcki otrzymał tytuły honorowego obywatelstwa miast: Gdyni (1928)[151], Mławy (26 maja 1930)[152], Ciechanowa (1930)[153], Wisły (31 stycznia 1931)[154], Chełmna, Świecia (czerwiec 1936)[155], Lwowa (16 czerwca 1936, oraz Medal Miasta Lwowa)[156][157][158], Otyni[159], Krynicy (6 lipca 1936)[160], Chorzowa (styczeń 1937)[161], Drohobycza (kwiecień 1937)[162][163], Lubaczowa (1939)[164], Przeworska (21 grudnia 1938)[165], Jarosławia, Gminy Frysztak, Gminy Szczawne, Rymanowa (14 stycznia 1939)[166][167], Sanoka (styczeń 1939)[168], Jasła (31 stycznia 1939)[169], Wejherowa[170], Baranowa Sandomierskiego[171], Zakopanego[172] i innych.

Wywód genealogiczny

4. Walenty Mościcki
(1806 lub 1796[173]–1865)
   
  2. Faustyn Walenty Mościcki (1835–1885)
5. Faustyna Pilitowska    
   1. Ignacy Mościcki (1867–1946)
6. Michał Ignacy Bojanowski  
  3. Stefania Mościcka (z domu Bojanowska) (ur. 1846)  
7. Aniela Nicka   
 

Źródło: Mościcki – genealogia. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich. [dostęp 2009-10-23].

Upamiętnienie

Filatelistyka

W latach 1928–1938 Poczta Polska wprowadziła do obiegu następujące znaczki z wizerunkiem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego[174]:

 1. 03.05.1927 – znaczek o wartości 20 gr. (numer katalogowy 227) z okazji 1. rocznicy prezydentury,
 2. 03.05.1928 – znaczek o wartości 1 zł. (z bloku nr 1) z okazji Wystawy Filatelistycznej w Warszawie (numer katalogowy 236),
 3. maj 1928 – znaczek o wartości 1 zł (wydanie obiegowe, numer katalogowy 239),
 4. 05-21.08.1935 – znaczek o wartości 3 zł. (numer katalogowy 290),
 5. 03.06.1936 – znaczek o wartości 1 zł (numer katalogowy 291) z okazji 10 – lecia prezydentury Ignacego Mościckiego[175],
 6. 30.06.1937 – znaczek o wartości 1 zł (z bloku nr 4) z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce,
 7. 01.02.1938 – znaczki o wartości 15 gr. i 30 gr. (numery katalogowe 303 i 304),
 8. 11.11.1938 – znaczek o wartości 25 gr. (z bloku nr 7, numer katalogowy 325).

Filmy

Ignacy Mościcki był bohaterem filmu dokumentalnego Być w cieniu (1994) w reżyserii Wincentego Ronisza oraz cyklu dokumentalnego Prezydenci (1995) w reżyserii Pawła Kędzierskiego[176]. W serialu Telewizji Polskiej Stulecie Winnych (2019) w reżyserii Piotra Trzaskalskiego, został sportretowany przez Andrzeja Szczytkę[176].

Uwagi

 1. Według Księgia Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego. Charków wydanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jego bratankiem był kpt. żand. Sobiesław Mościcki, syn Kornela i Jadwigi Mościckich, ofiara zbrodni katyńskiej w Charkowie[4]. Z publikacji tej wynika więc, że Ignacy Mościcki miał także brata Kornela.
 2. Instytut Propagandy Państwowotwórczej próbował stworzyć obraz Mościckiego jako męża stanu. W biografii prezydenta autorstwa Henryka Cepnika można było przeczytać następujący opis: Uczony światowej sławy, znany daleko poza granicami Ojczyzny ze znakomitych prac naukowych i wynalazków; entuzjastyczny miłośnik swego kraju, pragnący dlań najświetniejszej przyszłości; troskliwy i zapobiegliwy gospodarz Państwa, które chciałby widzieć na szczytach potęgi i wielkości, przy tym człowiek o charakterze nieskazitelnym i jak łza czystym, umyśle niepospolitym, ogarniającym szerokie widnokręgi spraw i zagadnień, sercu głęboko czystym i szlachetnym – Prezydent Mościcki, demokrata w najistotniejszym i najpiękniejszym tego wyrazu pojęciu i zrozumieniu, jest jakby spełnieniem idealnego postulatu filozofów starożytnych, którzy marzyli o tym, aby na czele państw stali wielcy myśliciele i uczeni[51].
 3. Bronisław Hełczyński zanotował następujące słowa prezydenta: Widzi Pan, jeżeli mam zrobić coś, co nie leży na linii mego fachowego przygotowania, radzę się specjalistów. Jeżeli jestem chory, radzę się lekarzy, jeżeli mam przystąpić do budowy domu, zasięgam rady architekta. Jeżeli chodzi o sztukę rządzenia Polską, myślę, że nie mamy w Polsce lepszego specjalisty od Pana Marszałka i dlatego wolę nie polegać na własnym zdaniu. Nie ukrywam, że nieraz to, czego chciał Pan Marszałek, w pierwszej chwili nie bardzo mi się podobało, przekonałem się jednak, że miał zawsze rację i że nawet to, co wydawało mi się niedobre dla Polski, okazywało się potem dobre[46].
 4. Prawdziwa znajduje się w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Przypisy

 1. Deklaracja programowa. [Inc.:] Polska jako naród ani na chwilę nie przestawała istnieć [...]: 28 czerwca 1922 r. / [Unia Narodowo-Państwowa].
 2. Ignacy Mościcki h. Ślepowron (ID: psb.19131.1). Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. [dostęp 2014-07-20]. (pol.).
 3. Rodowód [dostęp 2009-10-18] (pol.).
 4. Kpt. żand. rez. Sobiesław Maria Kornel Mościcki, [w:] Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Charków, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003, s. 633 [dostęp 2017-07-04] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-04].
 5. Pan Prezydent R. P. na pogrzebie swego brata. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 94 z 27 kwietnia 1937. 
 6. Zgon ś. p. Ludwika Mościckiego. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 117 z 25 maja 1928. 
 7. Mościcki – genealogia. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich. [dostęp 2009-10-23]. (pol.).
 8. Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 28. ISBN 978-83-7204-981-0.
 9. Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 29. ISBN 978-83-7204-981-0.
 10. Edukacja i młodość. [dostęp 2009-10-19]. (pol.).
 11. Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 35. ISBN 978-83-7204-981-0.
 12. Akt małżeństwa nr 31/1892, Płock, ze zbiorów AP Płock.
 13. Małżeństwo. [dostęp 2009-10-19]. (pol.).
 14. a b Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 53. ISBN 978-83-7204-981-0.
 15. Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 54. ISBN 978-83-7204-981-0.
 16. Wojciech Lada, Polscy terroryści, Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 141.
 17. a b c Pobyt Mościckiego w Anglii. [dostęp 2009-10-19]. (pol.).
 18. a b Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 59. ISBN 978-83-7204-981-0.
 19. a b Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 214. ISBN 83-04-03854-4.
 20. a b c d Andrzej Garlicki: Prezydent Ignacy Mościcki. [dostęp 2009-10-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-06)]. (pol.).
 21. Oficerowie. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. [dostęp 2017-02-26].
 22. Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923, s. 339, 586, 961, 962, 974, 975.
 23. Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924, s. 298, 523, 878, 879, 892, 893.
 24. Maciej Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1981, s. 203, ISBN 83-223-1876-6, OCLC 830296583.
 25. Czesław Ścisłowski: Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jako badacz naukowy i wynalazca. Płock: Wydawnictwo Braci Detrychów, 1934, s. 10.
 26. Sławomir Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1994, s. 27. ISBN 83-7066-578-0.
 27. Jednym z jej głównych autorów był Samuel Eyde (1866–1940) oraz Christian Birkeland.
 28. Bolesław Orłowski: Nie tylko szablą i piórem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 218. ISBN 83-206-0509-1.
 29. Czesław Ścisłowski: Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jako badacz naukowy i wynalazca. Płock: Wydawnictwo Braci Detrychów, 1934, s. 16.
 30. Czesław Ścisłowski: Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jako badacz naukowy i wynalazca. Płock: Wydawnictwo Braci Detrychów, 1934, s. 24.
 31. Sławomir Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994, s. 30. ISBN 83-7066-578-0.
 32. W. Gołębowicz: Uczeni w anegdocie. Warszawa: 1973, s. 126.
 33. a b Sławomir Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994, s. 31. ISBN 83-7066-578-0.
 34. Eugeniusz Kwiatkowski: W takim żyliśmy świecie. Kraków: 1990, s. 71.
 35. Czesław Ścisłowski: Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jako badacz naukowy i wynalazca. Płock: Wydawnictwo Braci Detrychów, 1934, s. 22.
 36. Sławomir Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994, s. 32. ISBN 83-7066-578-0.
 37. a b Niepodległość. [dostęp 2009-10-20].
 38. Stefan Zamecki. Chemiczny Instytut Badawczy w Warszawie w okresie międzywojennym (1922–1939). „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, s. 334, nr 24/2 (1979). 
 39. Andrzej Brygidyn: Sanocka Lista Katyńska. Jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej. Sanok: 2000, s. 68.
 40. Sławomir Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994, s. 36. ISBN 83-7066-578-0.
 41. a b Tomasz E. Kołakowski. Członek Honorowy SEP Ignacy Mościcki – wielki europejski uczony i wynalazca. „Elektroenergetyka”. 2009/01, s. 56–62, 2009. [dostęp 2014-01-29]. 
 42. Jerzy Hickiewicz: Ignacy Mościcki – chemik czy elektryk? (1867–1946). [dostęp 2014-01-14].
 43. Memoriał. „Przemysł Chemiczny”. 7, s. 193, 1923. 
 44. Andrzej Garlicki: Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1979, s. 325. ISBN 83-07-00069-6.
 45. Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe. T. IX. Warszawa: 1937, s. 33–34.
 46. a b Andrzej Garlicki: Prezydent Ignacy Mościcki cz. 2. www.spala.info.pl. [dostęp 2014-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-08)].
 47. Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 19. ISBN 83-214-0047-7.
 48. Prezydentura. [dostęp 2009-10-20].
 49. Andrzej Garlicki: Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1979, s. 335. ISBN 83-07-00069-6.
 50. Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 215. ISBN 83-04-03854-4.
 51. Włodarz Rzeczypospolitej. [dostęp 2009-10-20].
 52. Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 216. ISBN 83-04-03854-4.
 53. Andrzej Friszke: Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011, s. 87. ISBN 978-83-610-0677-0.
 54. Janusz Jędrzejewicz: W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism. Londyn: 1972, s. 214.
 55. a b Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 220. ISBN 83-04-03854-4.
 56. Antoni Czubiński: Centrolew. Kształtowianie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926–1930. Poznań: 1963, s. 314.
 57. a b Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 224. ISBN 83-04-03854-4.
 58. Andrzej Garlicki: Od Brześcia do maja. Warszawa: Czytelnik, 1986, s. 253. ISBN 83-07-01603-7.
 59. Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 219. ISBN 83-04-03854-4.
 60. Antoni Franaszek: Obóz sanacyjny po śmierci Piłsudskiego. Fundacja Źródło. [dostęp 2014-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-01)].
 61. Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 471. ISBN 83-214-0047-7.
 62. Andrzej Garlicki: IV Brygada. [dostęp 2008-07-11].
 63. Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 226. ISBN 83-04-03854-4.
 64. Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 475. ISBN 83-214-0047-7.
 65. Ryszard Mirowicz: Edward Rydz-Śmigły: działalność wojskowa i polityczna. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988, s. 122. ISBN 83-202-0603-0.
 66. Cyt. za: Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 521. ISBN 83-214-0047-7.
 67. Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 521. ISBN 83-214-0047-7.
 68. P. Prezydent rozwiązał Sejm i Senat. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 209 z 15 września 1938. 
 69. P. Prezydent o wyborach do izb ustawodawczych. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 209 z 15 września 1938. 
 70. a b Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 228. ISBN 83-04-03854-4.
 71. Kalendarium. 1 września 1939 (piątek). Instytut Pamięci Narodowej. [dostęp 2009-10-18].
 72. Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek (red.), Ormianie Semper Fidelis. W drodze ku Niepodległości, Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2018, s. 53, ISBN 978-83-65439-48-2, OCLC 1104538926 [dostęp 2022-10-27].
 73. Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 17 września 1939 r.
 74. Wojna. [dostęp 2009-10-20].
 75. Prezydent Ignacy Mościcki cz. 3. [dostęp 2009-10-20].
 76. Ryszard Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły, Instytut Wydawniczy Związków zawodowych, Warszawa 1988, s. 218.
 77. a b c Andrzej Chojnowski: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 1 VI 1926 – 30 IX 1939. W: Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 229. ISBN 83-04-03854-4.
 78. Dr. phil. Roland Müller: Über 850 Ausländer, die in der Schweiz lebten oder wirkten. [dostęp 2017-04-22]. (niem.).
 79. Halina Florkowska-Frančić: Moscicki, Ignacy. 2009-08-27. [dostęp 2017-04-22]. (niem.).
 80. Urs Altermatt: Essays zur Kultur- und Sozialgeschichte der Universität Freiburg im 19. und 20. Jahrhundert. Freiburg: Academic Press, 2009, s. 508. ISBN 978-3-7278-1600-0. (niem.).
 81. Ustawa z 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego mówiła, że obywatel polski nie może być jednocześnie obywatelem innego państwa (Dz.U. z 1920 r. nr 7, poz. 44).
 82. Internowanie. [dostęp 2009-10-20].
 83. Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 213. ISBN 978-83-7204-981-0.
 84. Sławomir Koper: Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2009, s. 297. ISBN 978-83-11-11609-2.
 85. Komunikat rzecznika prasowego Rządu z dn. 6 marca 1984 r., Polska Agencja Interpress, Warszawa 1984.
 86. a b Halina Lichocka: Ignacy Mościcki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 253. ISBN 978-83-7204-981-0.
 87. Jan Golonka, Janina Jaworska. Katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze. „Studia Claromontana”. 9, s. 317–386, 1998. 
 88. Iwona Kienzler. Darz bór. Myśliwi i leśnicy. „Dwudziestolecie międzywojenne”. Nr 34, s. 41, 2014. 
 89. Wspomnienie Jana Dziurzyńskiego aplikanta w Poselstwie RP w Bernie w latach 1936–1938. Ambasada RP w Bernie, 2009. [dostęp 2014-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-05)].
 90. Dariusz Baliszewski: Pożegnanie z Marią. Newsweek, nr 07/02. [dostęp 2009-10-23]. (pol.).
 91. Andrzej Krajewski "Rekonstrukcja obyczajowa" , "Dziennik Gazeta Prawna 110/2018, str. A29
 92. Michał Słoniewski, Piotr Werner: Wpływ Prezydenta Ignacego Mościckiego na rozwój turystyki w Spale. [dostęp 2009-10-20]. (pol.).
 93. Stanisław Żebro. Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej. „Przegląd Zachodni”. Nr 2, s. 24–25, 2009. 
 94. Iwona Kienzler. Darz bór. Myśliwi i leśnicy. „Dwudziestolecie międzywojenne”. Nr 34, s. 100, 2014. 
 95. Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku. prezydent.pl. [dostęp 2016-04-22].
 96. Aleksander Cieślak. Zakon Kawalerów Maltańskich – Walczący lekarze czy leczący żołnierze?. „Puls”. 2008/03, 2008-03-07. [dostęp 2014-01-29]. 
 97. Wyborcza.pl, czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2021-06-08].
 98. Tytuł przyznany w zastępstwie prezydenta RP przez Marszałka Sejmu RP. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 12, s. 311, 1 września 1926. 
 99. Lista doktorów h. c. PW. [dostęp 2012-03-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-25)].
 100. Nadanie dyplomu doktora h. c. P. Prezydentowi Rzeczypospolitej. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 123 z 30 maja 1936. 
 101. Doktoraty HC. uw.edu.pl. [dostęp 2011-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
 102. Poznań uczcił zasługi naukowe P. Prezydenta RP. prof. I. Mościckiego. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 229 z 6 października 1936. 
 103. Prezydent Rzplitej prof. Ignacy Mościcki doktorem h. c. uniwersytetu strassburskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 267 z 24 listopada 1937. 
 104. Przed uroczystością wręczenia P. Prezydentowi Rzplitej doktoratu h. c. Wyższej Szkoły Gosp. Wiejskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 237 z 17 października 1937. 
 105. Doktoraty honorowe U. J. K.. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 239 z 20 października 1938. 
 106. Ponowny wybór. [dostęp 2009-10-20].
 107. Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 26. ISBN 978-83-7188-964-6.
 108. Doktorat honoris causa Uniwersytet Sofijskiego dla P. Prezydenta R. P.. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 33 z 11 lutego 1939. 
 109. Uroczyste wręczenie dyplomu doktora h. c. Uniwersytetu Sofijskiego P. Prezydentowi R. P.. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 43 z 23 lutego 1923. 
 110. Marszałek Śmigły-Rydz honorowym obywatelem Sosnowca. „Gazeta Lwowska”, s. 4, nr 171 z 1 sierpnia 1937. 
 111. Symboliczne nadania nazw związanych z Obroną Lwowa szeregowi ulic we Lwowie. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 265 z 22 listopada 1938. 
 112. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 264, 30 czerwca 1938. 
 113. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Stanisław Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest?. Wyd. II popr. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938, s. 507.
 114. Stanisław Łoza: Ignacy Mościcki prezydent najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2009-10-20]. (pol.).
 115. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 16.
 116. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu Krzyża Niepodległości z Mieczami przez członków kapituły na Zamku Królewskim. [dostęp 2009-10-25].
 117. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu brązowego medalu „Za długoletnia służbę”. [dostęp 2009-10-25].
 118. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 25, 279, 281.
 119. Polski Czerwony Krzyż. Sprawozdanie za 1935. Warszawa: 1936, s. 11.
 120. Janusz Cisek, Wacław Jędrzejewicz: Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego. Pilsudski Institute of America, 1992. s. 275.
 121. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie najwyższych odznaczeń bułgarskich prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu i marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu na Zamku Królewskim w Warszawie. [dostęp 2009-10-25].
 122. a b c d e f g h i Ludwik Stolarzewicz: Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, człowiek-uczony. Książnica Polska, 1937, s. 68–69.
 123. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu Orderu Serafinów przez posła szwedzkiego Eryka Bohemana. [dostęp 2009-10-25].
 124. Odznaczenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 220 z 25 września 1936. 
 125. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia Ignacemu Mościckiemu Orderu Paslavi przez posła irańskiego Hamida Sayaha. [dostęp 2009-10-25].
 126. Paweł Czerwiński, Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów, s. 171.
 127. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu węgierskiego Wielkiego Krzyża Zasługi na Zamku Królewskim w Warszawie. [dostęp 2009-10-25].
 128. Z pobytu ministra Mironescu w Warszawie. P. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczony najwyższym orderem rumuńskim. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 48 z 227 lutego 1929. 
 129. a b Tadeusz Jeziorowski: Pokój orderowy. Ordery królów i prezydentów Polski. Zamek Królewski w Warszawie, 1991, s. 19.
 130. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznak łotewskiego Orderu Trzech Gwiazd. [dostęp 2009-10-25].
 131. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Delegacja Kawalerów Maltańskich u prezydenta RP Ignacego Mościckiego na Zamku Królewskim w Warszawie. [dostęp 2009-10-25].
 132. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu Wielkiej Wstęgi Orderu Białej Róży Finlandzkiej na Zamku Królewskim w Warszawie. [dostęp 2009-10-25].
 133. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu najwyższego odznaczenia Chile. [dostęp 2009-10-25].
 134. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu greckiego Orderu „Zbawiciela”. [dostęp 2009-10-25].
 135. CIDADÃOS ESTRANGEIROS AGRACIADOS COM ORDENS PORTUGUESAS. [w:] ordens.presidencia.pt [on-line]. [dostęp 2014-06-24].
 136. Prezydent Rzeczypospolitej udekorowany Wielką Wstęgą Legji Honorowej. „Epoka”. Nr 123, s. 1, 4 maja 1928. 
 137. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia Ignacemu Mościckiemu Wstęgi Orderu Krzyża Południa przez posła brazylijskiego Jose Francisco de Barros Pimentel. [dostęp 2009-10-25].
 138. Eesti Vabariigi teenetemärgid. president.ee. [dostęp 2014-10-23]. (est.).
 139. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu „Wielkiej Wstęgi Orderu Białej Gwiazdy” przez generalnego adiutanta prezydenta Estonii generała Gustawa. [dostęp 2009-10-25].
 140. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu Wielkiej Wstęgi Estońskiego Czerwonego Krzyża. [dostęp 2009-10-25].
 141. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu japońskiej odznaki Chryzantem. [dostęp 2009-10-25].
 142. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia Ignacemu Mościckiemu Wielkiej Wstęgi Orderu św. Olafa przez posła norweskiego Christiana Ditlleffa. [dostęp 2009-10-25].
 143. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu najwyższego jugosłowiańskiego odznaczenia Wielkiej Wstęgi Orderu Gwiazdy Jerzego Czarnego. [dostęp 2009-10-25].
 144. Ptchem.Lodz.pl: Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego. [dostęp 2009-10-24].
 145. Audiovis.Nav.Gov.pl: Zbiory NAC on-line – prototyp. [dostęp 2009-10-24].
 146. Zakopane.eu: Ignacy Mościcki. [dostęp 2009-10-24].
 147. Pogoria.org: Yacht Club of Poland London. [dostęp 2009-10-24].
 148. Prezydent.pl: Prezydent RP w Międzybrodziu Żywieckim i Wiśle. [dostęp 2009-10-24].
 149. Muzeum.Tarnow.pl: Powrót Bema. [dostęp 2009-10-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-08)].
 150. Bractwaslaskie.Republika.pl: BRACTWA KURKOWE NA ZIEMIACH POLSKICH. [dostęp 2009-10-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-26)].
 151. Urząd Miasta w Gdyni: Wszystko o Gdyni » Nagrody i wyróżnienia » Przyznawane przez Gdynię » Honorowi obywatele Gdyni » Ignacy Mościcki (1867–1947). [dostęp 2014-09-11].
 152. Urząd Miasta Mława: Honorowi Obywatele Miasta Mławy. [dostęp 2014-09-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-09-11)].
 153. Ciechanów będzie miał kolejnego honorowego obywatela?. ciechanowinaczej.pl. [dostęp 2021-12-19].
 154. Wisła – Perła Beskidów: Ignacy Mościcki. [dostęp 2009-10-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-01)].
 155. Z Torunia. Obywatelstwo honorowe dla prez. Mościckiego. „Kurier Warszawski”. Nr 162, s. 28, 14 czerwca 1936. 
 156. Dyplom i medal złoty dla Pana Prezydenta R. P.. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 206 z 9 września 1936. 
 157. P. Prezydent Rzplitej honorowym obywatelem m. Lwowa. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 132 z 11 czerwca 1936. 
 158. P. Prezydent R. P. honorowym obywatelem m. Lwowa. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 137 z 18 czerwca 1936. 
 159. Obywatelstwo honorowe miasta Otynji dla pana Prezydenta. „Wschód”, s. 2, nr 16 z 30 czerwca 1936. 
 160. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu dyplomu honorowego obywatelstwa Krynicy. [dostęp 2009-10-25].
 161. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu dyplomu honorowego obywatelstwa Chorzowa z okazji 10 lecia sprawowania urzędu prezydenta. [dostęp 2009-10-25].
 162. Dyplom obywatelstwa honorowego dla Pana Prezydenta R. P.. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 90 z 22 kwietnia 1937. 
 163. Narodowe Archiwum Cyfrowe: Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu obywatelstwa honorowego przez delegację Drohobycza. [dostęp 2009-10-25].
 164. Rocznik Lubaczowski, Tom V, s. 61, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, 1994.
 165. Obywatelstwo honorowe Przeworska dla najwyższych dostojników państwa. „Gazeta Lwowska”, nr 291 z 23 grudnia 1938. 
 166. Uchwały o obywatelstwie honorowym dla Pana Prezydenta Rzplitej, Marsz. Śmigłego-Rydza, premiera Składkowskiego i wicepremiera Kwiatkowskiego. „Ilustrowana Republika”, s. 3, nr 14 z 14 stycznia 1939. 
 167. Obywatelstwo honorowe Rymanowa dla najwyższych dostojników. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 11 z 15 stycznia 1939. 
 168. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 524, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 169. Honorowi Obywatele Miasta. jaslo.pl, 2014-07-04. [dostęp 2016-07-10].
 170. Tomasz Smuga: Moje Wejherowo. [dostęp 2009-10-25].
 171. Wola Baranowska – gmina Baranów Sandomierski: Gmina Baranów Sandomierski. [dostęp 2009-10-25].
 172. Urząd Miasta Zakopane: Honorowi obywatele > Ignacy Mościcki. [dostęp 2009-10-25].
 173. Data 1796: www.genealogia.okiem.pl; Data 1806: metryka syna Faustyna Mościckiego i napis na nagrobku.
 174. Andrzej Fischer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom I., 2002.
 175. Andrzej Fiszer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom I, 2017.
 176. a b FilmPolski.pl, FilmPolski [dostęp 2019-05-28] (pol.).

Bibliografia

 • Ignacy Mościcki: Autobiografia. nieopublikowana.
 • Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. ISBN 83-214-0047-7.
 • Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. na książce ISBN 83-04-038547. ISBN 83-04-03854-4.
 • Antoni Czubiński: Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926–1930. Poznań: 1963.
 • Andrzej Garlicki: Od Brześcia do maja. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-07-01603-7.
 • Andrzej Garlicki: Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1979. ISBN 83-07-00069-6.
 • Janusz Jędrzejewicz: W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism. Londyn: 1972.
 • Sławomir Koper: Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2009. ISBN 978-83-11-11609-2.
 • Ryszard Mirowicz: Edward Rydz-Śmigły: działalność wojskowa i polityczna. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988, s. 122. ISBN 83-202-0603-0.
 • Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe. T. IX. Warszawa: 1937.
 • Czesław Ścisłowski: Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jako badacz naukowy i wynalazca. Płock: Wydawnictwo Braci Detrychów, 1934.
 • Dariusz Matelski, Losy insygniów władzy Drugiej Rzeczypospolitej (11 grudnia 1922 – 22 grudnia 1990), [w:] Wojskowość – bezpieczeństwo wychowanie. Księga jubileuszowa profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. II, Red. Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2012, s. 59–78, il.
 • Bolesław Orłowski, biogram [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, wyd. Muzeum w Chorzowie, Chorzów 2007 (s. 272–277)

Literatura przedmiotu

 • Henryk Cepnik: Ignacy Mościcki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. Warszawa: Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1933.
 • Ludwik Stolarzewicz: Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, człowiek-uczony. Warszawa-Katowice: Książnica Polska, 1937.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Seraphimerorden ribbon.svg
Autor: Borodun, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon bar: Ordem of the Seraphim. Sweden. True size for the template.
JPN Daikun'i kikkasho BAR.svg
Baretka japońskiego Orderu Chryzantemy.
GRE Order Redeemer 1Class.png
Baretka Orderu Zbawiciela I klasy (Grecja)
Order of the Most Holy Annunciation BAR.svg
Order of the Most Holy Annunciation ribbon
Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r.jpg
Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 roku.
POL Medal Za Długoletnią Służbę Brązowy BAR.svg
Baretka: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Mościcki portret.jpg
Ignacy Mościcki, president of Poland in the interwar period.
Mościcki, Światowid.jpg
Polish president Ignacy Mościcki in 1938. Originally published in Światowid (No 48, 1938).
PRT Military Order of Aviz - Grand Cross BAR.svg
Autor: KarlHeintz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Baretka Krzyża Wielkiego Wojskowego Orderu Aviz
Ignacy Mościcki 1907.png
Ignacy Mościcki (1867-1946) - President of Poland 1926-1939
Goering i Mościcki.jpg
Hermann Göring and Ignacy Mościcki hunting together in 1937. Photo published by Światowid.
CHI Orden al Merito de Chile El Collar BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Chile – Kollana (El Collar) – Chile.
SMOM-gcs.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of Malta ribbon (Knight Grand Cross of Honour and Devotion)
Mościcki Rada Warszawy 1928.jpg
Uroczysty obchód X-lecia Rady Miejskiej Warszawy. W środku prezydent RP, Ignacy Mościcki.
MCO Order of Saint-Charles - Grand Cross BAR.svg
Autor: Snake bgd, Licencja: CC BY-SA 4.0
Order of Saint-Charles - Grand Cross
Podpis Moscicki.jpg
Podpis prezydenta Mościckiego
Order of Pahlavi (Iran).gif
Order of Pahlavi (Iran)
Ignacy Mościcki signature.png
Podpis Ignacego Mościckiego.
I. Moscicki.jpg
Ignacy Mościcki, president of Poland in interwar period.
OrderofCarolI.ribbon.gif
Ribbon bar of the Order of Carol I of Romania
PilsudskiMoscickiBartel.jpg
Marszałek Piłsudski na Zamku po wyborze prezydenta Mościckiego. Obok Bartel
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Wielki.
Józef Piłsudski (22-10-1).jpg
Fotografia grupowa. Widoczni od prawej: Jadwiga z Eysmonttów Kunicka "Chimera", Józef Piłsudski, Maria z Koplewskich Piłsudska, NN, Ignacy Mościcki (siedzi).
Ord.Lion.Nassau.jpg
Ribbon of the Order of the golden Lion of the House of Nassau - Netherlands
Warszawa, katedra sw. Jana, Ignacy Moscicki.jpg
Autor: Krzysztof Dudzik (User:ToSter), Licencja: CC BY-SA 3.0
Krypta Ignacego Mościckiego w katedrze św. Jana w Warszawie
Order of the Karađorđe's Star rib.png
Autor: Snake bgd, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of the Karađorđe's Star ribbon
BUL Order of SS. Cyril and Methodius BAR.png
Baretka Orderu Św. Cyryla i Metodego
PRT Order of Christ - Grand Officer BAR.svg
Autor: KarlHeintz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Baretka Wielkiego Oficera Orderu Chrystusa (Portugalia)
SMOM-gcff.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of Malta ribbon (Knight Grand Cross of Grace and Devotion with Sash)
POL Honorowa Odznaka PCK I klasy BAR.png
Baretka Honorowej Odznaki PCK I klasy
Ignacy Mościcki 1934.jpg
Ignacy Mościcki (1867-1946) - President of Poland (1926-1939)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Ignacego Mościckiego (22-244-3).jpg
Fragment uroczystości. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego stoją: prezydent Ignacy Mościcki (w środku, na drugim planie, siwy, z wąsami), marszałek Polski Józef Piłsudski (na prawo od marszałka Piłsudskiego), premier Kazimierz Bartel (na lewo od prezydenta Mościckiego), szef Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych, płk Józef Beck (za prezydentem Mościckim) i adiutant prezydenta I. Mościckiego ppłk Juliusz Ulrych (na prawo za prezydentem).
Order of the Sun (Afghanistan) - ribbon bar.gif
Autor: McOleo, Licencja: CC0
Ribbon bar of the Order of the Supreme Sun (Kingdom of Afghanistan)
PL Warsaw Stare Powązki ignacy mościcki.jpg
Autor: Hubert Śmietanka, Licencja: CC BY-SA 2.5
Ignacy Mościcki, grób, Stare Powązki
Brussels moscicki st.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY 3.0
President Mościcki Avenue in Uccle (Brussels)/Aleja Prezydenta Mościckiego w Brukseli
Prezydent RP Ignacy Mościcki z rodziną.jpg
Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie żony Michaliny, wnuczka Józefa, córki Heleny Zwisłockiej (stoi z lewej), synów Michała (stoi drugi z prawej) i Józefa (stoi pierwszy z prawej).
Mościcki z niedźwiedziem.jpg
Polish president, Ignacy Mościcki, with killed bear. Photo published by Światowid.
St Olavs Orden storkors stripe.svg
Autor: Ordensherre, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ribbon of Grand Cross of the Order of St. Olav, Norwegian: Stripe for storkors av St. Olavs Orden.