Ilustrowana Republika

Ilustrowana Republika
Częstotliwość

dziennik

Państwo

 II Rzeczpospolita

Tematyka

informacyjna

Pierwszy numer

1923

Ostatni numer

1939

OCLC

864850738

Ilustrowana Republika (w latach 1923–1925: Republika) – dziennik wydawany w okresie II Rzeczypospolitej w Łodzi. Redakcja i administracja pisma mieściła się przy ulicy Piotrkowskiej 49[1].

Dziennik wydawany był przez koncern „Republika” Maurycego Ignacy Poznańskiego i stanowił kontynuację wydawanego w latach 1923-1925 dziennika „Republika”[2].

Przypisy

  1. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej - Ilustrowana Republika. 1933-09-26 R. 11 nr 268, bc.wimbp.lodz.pl [dostęp 2017-11-18] (ang.).
  2. Robert Urbaniak, Z dziejów pracy łódzkiej – „Republika” 1923-1925, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 82, 2008, s. 41–43, ISSN 0208-6050 [zarchiwizowane z adresu 2017-09-28].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flag of Poland (1927–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).