Inskrypcja

Inskrypcja na portalu domu w Kłodzku
Inskrypcja na domu Szulzów we Lwowie

Inskrypcja (łac. inscriptio = napis) – napis wyryty w twardym materiale (drewno, metal, kamień, ceramika). Występuje najczęściej na nagrobkach, tablicach i monetach. Popularnym przykładem inskrypcji są inskrypcje nagrobne. Odczytywaniem i interpretacją inskrypcji zajmuje się nauka pomocnicza historii – epigrafika.

Inskrypcje są dziś jednym z podstawowych źródeł w badaniach nad dziełami starożytnymi – wiele z tych, które dotrwały do naszych czasów, zawiera ważne dla badań historycznych: obwieszczenia, akty prawne, akty polityczne, teksty religijne i obrzędowe, pochwały królów i zmarłych, a niekiedy drobne fakty z życia codziennego (np. ogłoszenia czy polemiki wyborcze).

Najstarsze inskrypcje zawierające ideogramy określane mianem proto-pisma pochodzą sprzed 8 do 4 tys. lat. Jako najstarsze ze znalezionych można wymienić tabliczkę z Dispilio datowaną na około 5260 lat p.n.e.[1], oraz pozostałe po kulturze Vinča tabliczki z Tărtării datowane na ok. 4500 lat p.n.e. [2]

Zobacz też

Przypisy


Media użyte na tej stronie

Kłodzko, Armii Krajowej 1, 04.JPG
Autor: Halicki, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID
Shulz house Lviv.jpg
Autor: Янця Гонак, Licencja: CC BY-SA 3.0
Okno domu zbudowanego przez braci Szulz we Lwowie, tablica budowlana