Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki.

Instytut posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie biologii, biochemii i biofizyki oraz doktora habilitowanego w zakresie biochemii i biofizyki.

Siedziba Instytutu znajduje się od 1993 roku w Warszawie przy ulicy Pawińskiego 5a w obrębie Kampusu Ochota. Wcześniej pracownie Instytutu były rozrzucone w Warszawie oraz Gdańsku.

Linki zewnętrzne


Media użyte na tej stronie

IBB PAN.jpg
Autor: Panek, Licencja: CC BY 3.0
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5a, Warszawa