Iwano-Frankiwsk

Iwano-Frankiwsk
Івано-Франківськ
Ilustracja
Widok na plac przed dawną kolegiatą
HerbFlaga
HerbFlaga
Państwo Ukraina
Obwód iwanofrankiwski
BurmistrzRusłan Marcinkiw
Powierzchnia83,73 km²
Wysokość249 m n.p.m.
Populacja (2020)
• liczba ludności
• gęstość

237 686
2838,7 os./km²
Nr kierunkowy+38 (8)342
Kod pocztowy76000-76490
Położenie na mapie obwodu iwanofrankiwskiego
Mapa konturowa obwodu iwanofrankiwskiego, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Iwano-Frankiwsk”
Położenie na mapie Ukrainy
Ziemia48°55′N 24°42′E/48,916667 24,700000
Strona internetowa
Portal Ukraina

Iwano-Frankiwsk, Stanisławów[1] (ukr. Івано-Франківськ, Iwano-Frankiwśk; ros. Ивано-Франковск, Iwano-Frankowsk; hist. niem. Stanislau; hist. jid. ‏סטאַניסלעװ‎, Stanislew, hist. orm. Ստանիսլավով, Stanislawow) – miasto na zachodniej Ukrainie, na przedgórzu Karpat, stolica obwodu iwanofrankiwskiego. W 2020 roku liczyło 237 686 mieszkańców[2], dla porównania spis powszechny w 2001 zanotował ich 215 288[3].

Zostało założone w 1662 roku na miejscu wsi Zabłotowo, na terenie włączonym w XIV wieku do Królestwa Polskiego. Miasto było licznie zamieszkiwane przez Ormian, a od XVII wieku przez Żydów. Już w końcu XVII wieku stanowiło znaczący ośrodek rzemiosła i handlu. W 1772 roku znalazło się w zaborze austriackim, a w 1801 roku zostało odkupione od Potockich przez rząd austriacki. Od maja 1919 roku w granicach Polski, stolica województwa stanisławowskiego. Od września 1939 roku do czerwca 1941 roku miasto znajdowało się pod okupacją radziecką; doszło wówczas do deportacji ludności w głąb ZSRR. W latach 1941–1944 było okupowane przez Niemców, którzy w lipcu i październiku 1941 roku dokonali masowych egzekucji miejscowych Żydów. Od grudnia 1941 roku do lutego 1943 roku w mieście istniało getto, którego więźniów wywieziono do ośrodka zagłady w Bełżcu. W latach 1945–1991 w Ukraińskiej SRR, a następnie w niepodległej Ukrainie.

Iwano-Frankiwsk jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, metalowego, chemicznego, środków transportu, cementowego, skórzano-obuwniczego, meblarskiego, włókienniczego i spożywczego. W mieście znajduje się port lotniczy, trzy szkoły wyższe, ponadto muzea i liczne zabytki (m.in. pałac Potockich, ratusz z kramami, katedra greckokatolicka (dawny kościół Jezuitów), dawny kościół ormiański, synagoga).

Nazwa miasta

Od chwili założenia do I rozbioru miasto nosiło nazwę Stanisławów. W 1772 zmieniono na niemiecki Stanislau, kiedy zostało częścią Monarchii Habsburgów (od 1804 – Cesarstwa Austrii, od 1867 – Austro-Węgier). Następnie po Wiośnie Ludów, miasto nosiło trzy lingwistyczne tłumaczenia swojej nazwy: niemiecką, polską i ukraińską (Stanislau, Stanisławów i Stanisławiw). Używana była także Stanislew (סטאַניסלאוו) w jidysz. Kiedy miasto znajdowało się pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej od 1 listopada 1918 do maja 1919, funkcjonowała nazwa Stanisławiw. W maju 1919 przywrócono nazwę Stanisławów. W 1939 roku radzieckie władze okupacyjne przemianowały ją na Stanisław, następnie niemieckie na Stanislau w 1941, i ponownie radzieckie na Stanisław w 1944. 9 listopada 1962, kiedy miasto obchodziło 300-lecie istnienia, zmieniono nazwę na Iwano-Frankiwsk[4][5] (ros. Iwano-Frankowsk), na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Franki. Jednakże stara nazwa Stanisławów funkcjonuje u starszych mieszkańców, a także w polskich środowiskach kresowych. Obecnie Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej uznaje nazwę Stanisławów jako egzonim wariantowy polskiej nazwy tego miasta[1]. W 2010 roku Komisja zmieniła egzonim Iwano-Frankowsk na Iwano-Frankiwsk i jednocześnie obwód iwanofrankowski na obwód iwanofrankiwski[6].

Historia

I Rzeczpospolita

Stanisławów został założony przez Andrzeja Potockiego, kasztelana krakowskiego i hetmana polnego koronnego, jako punkt obronny o znaczeniu krajowym[7]. Pod względem urbanistycznym układ miejscowości został ukształtowany w typie miasta-fortecy, które oficjalnie założono 7 maja 1662 w pobliżu wsi Zabłotowo w widłach rzeki Bystrzycy (Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej). Założyciel, Andrzej Potocki, nadał nazwę miastu Stanisławów na cześć swego pierworodnego syna Stanisława, o czym mowa w przywileju o nadaniu praw miejskich[4][8] (według niektórych źródeł na cześć ojca Stanisława Rewery Potockiego[8]). Lokację na prawie magdeburskim zatwierdził król Jan Kazimierz 14 sierpnia 1663 we Lwowie[8]. Pierwotnie pomyślany jako twierdza do obrony południowej Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów. Potoccy ze Stanisławowa uczynili jedną z siedzib swojego rodu i nadali miastu herb ozdobiony rodowym herbem Potockich Pilawa.

Już w 1662 Andrzej Potocki ufundował budowę świątyni rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, św. Andrzeja i św. Stanisława, zastępując tym samym dotychczasowy kościół drewniany. W 1669 świątynia została podniesiona do godności kolegiaty. W kolejnych latach dzięki życzliwości Potockiego swoich świątyń doczekali się również katoliccy Ormianie (budowa w latach 1663–1664), Żydzi (budowa bożnicy), oraz prawosławni (budowa w 1667). W 1669 Potocki założył w mieście szkołę tzw. Kolonię Akademicką po auspicjami Akademii Krakowskiej. Od 1672 roku, czyli od upadku Kamieńca Podolskiego, forteca stanisławowska wraz z pobliskim Haliczem przejęła na siebie ciężar obrony południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej[7]. Turcy już w roku 1676 oblegali mury Stanisławowa, który obronił się, ale kosztem ogromnych zniszczeń, stąd decyzja sejmu warszawskiego z roku 1677 o zwolnieniu go z podatków. W latach 1679–1682 pod kierunkiem Karola Bonowego odnowiono i umocniono fortyfikacje. W 1695 syn „Rewery” Józef Potocki ufundował nowy ratusz na planie krzyża w miejsce starego wzniesionego przez ojca w 1666. W latach 1715–1729 wzniesiono z fundacji Potockich kościół i klasztor dla jezuitów.

W 1767 roku w Stanisławowie powstał browar w nowo wybudowanym ogromnym barokowym gmachu w którym do dnia dzisiejszego warzy się piwo.

Stanisławów na sejmikach halickich bywał nazywany głową całego Pokucia. Rozbudowany w epoce baroku, nazywany był czasami „małym Lwowem”. Stanowił również ważny ośrodek kultury ormiańskiej w Polsce. W tamtejszym kościele ormiańskim znajdował się do 1946 cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej (po wojnie przewieziony do kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku).

Zabór austriacki

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) miasto zostało wcielone do monarchii Habsburgów, pozostawało pod zaborem austriackim na terytorium Królestwa Galicji i Lodomerii do upadku Austro-Węgier (1918). Austriacy zburzyli fortyfikacje miasta (w 1820[4], fragmenty przetrwały do dnia dzisiejszego), zrujnowali zamek, a pałac zamienili na szpital.

W 1782 w mieście powstał Cmentarz Sapieżyński. Był on najstarszym polskim cmentarzem na Kresach Wschodnich. W okresie Ukraińskiej SRR został niemal doszczętnie wyburzony (zachowało się zaledwie 9 nagrobków) na początku lat 80. XX wieku.

W 1783 roku w Stanisławowie przebywał król Niemiec, Józef II Habsburg, podejmowała go Katarzyna Kossakowska z Potockich[9].

Kolegiata w Stanisławowie przy ówczesnym pl. Franciszka z pomnikiem cesarza Franciszka I, ok. 1900 r.

W 1880 w mieście było 18626 mieszkańców – 9734 Polaków, 6998 Żydów i Niemców, 1643 Rusinów i 42 Czechów[10]. W 1801 r. miasto przeszło na własność skarbu austriackiego, tracąc status prywatnego miasta-rezydencji rodu Potockich. W tym czasie przeżywało okres regresu, stopniowo stając się ośrodkiem coraz bardziej zubożałym i wyludnionym, a w zabudowie śródmiejskiej przeważały budynki drewniane (132 na 169 obiektów)[7]. Punkt wyjścia do rozwoju urbanistycznego miasta stanowiła likwidacja funkcji twierdzy i rozbiórka fortyfikacji przeprowadzona w latach 1812–1820[11].

W 1868 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległa cała historyczna zabudowa miasta, lecz wkrótce miasto odbudowano. Innym impulsem dla rozwoju stało się włączenie miasta do sieci kolejowej, kiedy w 1866 r. uruchomione zostało połączenie z Czerniowcami. Wkrótce Stanisławów uchodził za największą stację kolejową Galicji. W 1886 roku wybudowano dworzec kolejowy i w 1893 r. wielki gmach dyrekcji kolejowej. W 1880 r. miasto liczyło 18 626 mieszkańców, w tym 9734 narodowości polskiej, 6998 Żydów i Niemców, 1643 Ukraińców i 42 Czechów[12]. W 1900 r. liczba mieszkańców wzrosła do 30 tys.[13] W dniu 31 lipca 1905 cesarz zezwolił na utworzenie państwowego gimnazjum z ruskim językiem wykładowym z początkiem roku szkolnego 1905/6[14], które mieściło się z początku w kamienicy p. Horowica przy ulicy Sobieskiego[15].

Zachodnioukraińska Republika Ludowa

Od 1 listopada 1918 do maja 1919 miasto było pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, było siedzibą władz centralnych ZURL.

II Rzeczpospolita

Dawny herb

Od 25 maja 1919 miasto znajdowało się pod tymczasową administracją Polski, zatwierdzoną przez paryską konferencję pokojową 25 czerwca 1919. Suwerenność Polski na terytorium Galicji Wschodniej Rada Ambasadorów uznała 15 marca 1923. W pierwszej kolejności należało usunąć zniszczenia z okresu I wojny światowej, podczas której destrukcji uległa prawie połowa budynków mieszkalnych (ok. 1000)[7]. W okresie II Rzeczypospolitej Stanisławów był trzecim co do wielkości miastem Galicji. Dzięki temu, że miasto stało się stolicą województwa umieszczono w nim wiele urzędów administracyjnych stopnia wojewódzkiego, ponadto organów administracji powiatowej dla powiatu stanisławowskiego, Sądu Okręgowego, Dyrekcji Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Biura Urzędu Pracy, Okręgowego Urzędu Górniczego, Cłowego, Ziemskiego itd. Od 15 marca 1923 do 16 sierpnia 1945 (de iure)[16] w granicach Polski (stolica województwa stanisławowskiego i siedziba powiatu). Rozwój miasta nabrał szczególnego rozmachu po 1925 r. za prezydentury Wacława Chowańca[7]. Zbudowano wtedy kilka nowych obiektów szkolnych, powstała elektrownia miejska, koszary straży pożarnej oraz szereg nowych obiektów na potrzeby instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Ponadto zapoczątkowano budowę jezdni asfaltowych, a w celu podniesienia walorów zdrowotnych i higienicznych miasta skanalizowano ok. 20 km ulic. W 1928 założono w mieście cmentarz katolicki „u Spuziaka”. Po zniszczeniach z okresu I wojny światowej w 1929 roku oddano do użytku Teatr im. Stanisława Moniuszki (ob. Filharmonia). 14 czerwca 1924 roku do Stanisławowa włączono miasto Knihinin[17] oraz gminy podmiejskie, co zwiększyło jego obszar ponad pięciokrotnie. W 1931 według spisu powszechnego liczył 59 960 mieszkańców. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo liczbę mieszkańców uwzględniając podział na wyznanie oraz język ojczysty[18].

rzymskokatolickiegreckokatolickieewangelickiemojżeszoweinne
22 31211 134148724 823189
język polskijęzyk ukraiński i ruskijęzyk niemieckijęzyk żydowski i hebrajskiinne
26 1875 553 + 3804133222 944125

W 1934 r. stanisławowski okręg LOPP przystąpił do budowy lotniska w dzielnicy Dąbrowa. W 1935 roku odbudowano w stylu modernistycznym ratusz miejski. W październiku 1938 roku arcybiskup lwowski konsekrował nowy kościół pw. Chrystusa Króla zbudowany na terenach przyłączonych niedawno do miasta. W 1938 roku oddano do użytku funkcjonalny i nowoczesny budynek Poczty Polskiej projektu Bohdana Lacherta z Warszawy.

Według Rocznika Politycznego i Gospodarczego z 1939 roku, Stanisławów liczył 71 218 mieszkańców, a powierzchnia miasta wynosiła 13,83 km². Miasto posiadało kanalizację, elektrownię, sieć gazowniczą, szpital, telefony, lotnisko cywilne i zakłady oczyszczania miasta. W 1939 roku prezydentem był Franciszek Kotlarczuk. Budżet miasta w 1938/39 r. to wpływy 3,4 mln złotych zaś wydatki 3,5 mln złotych. W Stanisławowie miały swoją siedzibę Bank Polski, BGK, Bank Rolny, Miejska i Powiatowa K.K.O., 10 banków spółdzielczych i 3 prywatne. Na terenie miasta znajdowało się 177 zakładów przemysłowych. Wierni różnych wyznań mieli do dyspozycji 5 kościołów rzymskokatolickich, 1 ormiański, 5 greckokatolickich oraz 1 zbór protestancki. Edukacja przedstawiała się następująco: przedszkoli – 6, szkół powszechnych publicznych – 12, społecznych – 5, prywatnych – 1, gimnazjów ogólnokształcących państwowych – 5 prywatnych – 6, liceów państwowych – 5, prywatnych – 5. Ponadto istniało również szkolnictwo zawodowe i dokształcające. W mieście funkcjonowało Seminarium Duchowne Greckokatolickie. Stanisławów posiadał teatr im Moniuszki, 6 kinoteatrów, Muzeum Pokuckie, Bibliotekę im W. Smagłowskiego (35 tys. tomów) i 10 czytelni[19].

II wojna światowa

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 Stanisławów był okupowany przez Armię Czerwoną.

Sowieckie władze okupacyjne po przeprowadzeniu pseudowyborów do tzw. Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy dokonały w październiku 1939 formalnej aneksji okupowanych terenów II Rzeczypospolitej. Konsekwencją aneksji było narzucenie mieszkańcom terenów okupowanych obywatelstwa ZSRR, rozpoczęcie procesu sowietyzacji terenów okupowanych i systematycznych represji policyjnych NKWD. Powyższe akty prawne, sprzeczne z Konwencją haską IV (1907) były nieważne w świetle prawa międzynarodowego i nie były uznawane zarówno przez Rząd RP na uchodźstwie, jak i państwa sojusznicze wobec Polski, a także państwa trzecie (neutralne) przez cały czas trwania II wojny światowej. W 1940 został założony tu Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka[20].

Sowieci wprowadzili terror polityczny, dokonywali masowych aresztowań przedstawicieli polskich i ukraińskich elit politycznych, masowych wywózek i grabieży majątku. Planowo niszczyli naukę i kulturę polską, a przedstawicieli inteligencji, Kościoła, wojska, działaczy społecznych i politycznych zsyłali do systemu obozów koncentracyjnych Gułagu lub mordowali. Katownia NKWD mieściła się m.in. w gmachu Sądu Wojewódzkiego (dawna ul. Bilińskiego) i w stanisławowskim więzieniu. W więzieniu, którego limit miejsc wynosił 472, przebywało zwykle ponad 2200 więźniów[21].

Po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na ZSRR funkcjonariusze NKWD zamordowali od 1200 do 2500 osób przetrzymywanych w więzieniu w Stanisławowie. Zwłoki niektórych ofiar odnaleziono w Demianowym Łazie nieopodal wsi Pasieczna oraz w Posieczu[22]. Część więźniów zdołała uciec z więzienia, m.in. dzięki pomocy kpt. Ignacego Lubczyńskiego oraz grupy młodzieży ze „Strzelca” i Przysposobienia Wojskowego[23].

Niemiecko-ukraińska parada wojskowa w okupowanym Stanisławowie w 1941 roku

3 lipca 1941 wkroczyły do Stanisławowa oddziały armii węgierskiej, a następnie niemieckiej. Po utworzeniu przez Adolfa Hitlera Dystryktu Galicja Stanisławów był w latach 1941–1944 siedzibą powiatu w Dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa. W dniu 3 sierpnia 1941 w gmachu Sądu Okręgowego przy ul. Bilińskiego dokonano selekcji 600 żydowskich adwokatów, lekarzy, aptekarzy, nauczycieli i urzędników państwowych, których zamordowano w Pawełczu. Po wizycie w październiku 1942 roku w mieście Hansa Franka i defiladzie ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w dniu 12 października 1941 na „nowym” cmentarzu żydowskim żołnierze niemieccy i ukraińscy nacjonaliści zamordowali 12 tys. Żydów[24].

Od października 1941 do lutego 1943 w mieście znajdowało się getto żydowskie. Niemcy dokonali eksterminacji zamieszkującej Stanisławów ludności żydowskiej. W sierpniu 1942 roku Niemcy powiesili wzdłuż ulicy Belwederskiej 1000 Żydów. Z 30 tys. Żydów[25] ocalało kilkuset[26].

W czasie okupacji hitlerowskiej nacjonalistyczne bojówki ukraińskie dokonały masowych aresztowań 250-300 przedstawicieli polskiej inteligencji Stanisławowa. Następnie Gestapo pod kierownictwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera dokonało rozstrzelania aresztowanych w pobliskim Czarnym Lesie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1941. Tu 26 lipca 1942 r. został zamordowany przez Niemców o. Peregryn Haczela wraz z br. Stefanem Kosiorkiem i o. Remigiuszem Wójcikiem za ukrywanie Żydów w Haliczu, oraz polski pedagog ze Stanisławowa Władysław Łuczyński. Pochowany jest tu także polski ksiądz rzymskokatolicki Józef Smaczniak zmarły na tyfus w niemieckim więzieniu w Stanisławowie po roku zadawania fizycznych tortur.

27 lipca 1944 Stanisławów dostał się ponownie pod okupację Armii Czerwonej (1 Front Ukraiński)[27].

Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945) Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń, podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy, zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Stanisławów został włączony do ZSRR jako część Ukraińskiej SRR, a jego polską ludność wysiedlono, głównie na Ziemie Zachodnie.

ZSRR, Ukraina

Od 16 sierpnia 1945 w granicach ZSRR, na terytorium Ukraińskiej SRR. Wówczas większość mieszkających w mieście Polaków została wysiedlona ze Stanisławowa przez władze sowieckie. Zdecydowana większość mieszkańców dawnego Stanisławowa osiedliła się w Opolu. Stanisławów i okolice były miejscem przesiedlenia obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego i łemkowskiego w związku z repatriacją ludności ukraińskiej w latach 1944–1946, m.in. z okolic Krynicy-Zdroju.

Po wysiedleniu Polaków ze Stanisławowa rozpoczęło się zacieranie polskości miasta. Zlikwidowano najstarszy polski cmentarz na Kresach Wschodnich przy ul. Sapieżyńskiej z 1782. Groby wielu wybitnych Polaków zostały wyburzone buldożerami, a na ich miejscu wybudowano hotel „Ukraina”, szkołę partyjną, teatr i budynek mieszkalny. Z pozostałej części cmentarza urządzono park miejski. Pozamykano i ograbiono wszystkie kościoły. Szczególnej profanacji doznała najstarsza budowla sakralna – kolegiata stanisławowska, jako najbardziej znaczący obiekt polskiej pamięci narodowej. Wydarzyło się to zaraz po 9 listopada 1962 i obchodach 300-lecia miasta, kiedy to nazwa Stanisławowa została zmieniona na Iwano-Frankiwsk (ros. Iwano-Frankowsk), na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Franki, w żaden sposób nie powiązanego z miastem. Bogate i bezcenne wyposażenie świątyni, w tym ołtarz główny i 12 ołtarzy bocznych zostało przez komunistów ukraińskich porąbanych i wyrzuconych na miejscowe wysypisko śmieci. Szczątki twórców świetności Stanisławowa i dobroczyńców miasta zostały sprofanowane i wyrzucone z krypt rodowych. W ten sposób sprofanowano kości m.in. Stanisława Potockiego poległego podczas Odsieczy Wiedeńskiej w 1683, Andrzeja Potockiego, któremu sam król powierzył władztwo nad całą Rzecząpospolitą podczas swojej wyprawy pod Wiedeń, oraz jego żony Anny z Rysińskich i brata Józefa Potockiego wraz z żoną Wiktorią z Leszczyńskich. Po zbezczeszczeniu świątyni urządzono w jej murach Muzeum Nafty i Gazu, a obecnie mieści się w nim ukraińskie państwowe Muzeum Sztuki Sakralnej. Z wież usunięto rzymskokatolickie krzyże, z których jeden przez wiele lat leżał w przedsionku kościoła i został usunięty w nieznane miejsce po 2010 roku.

Stanisławowska kolegiata zasłynęła w literaturze polskiej m.in. w Trylogii Henryka Sienkiewicza, który tak opisał pogrzeb Pana Wołodyjowskiego, który odbył się w murach tej świątyni:

Wszystkie dzwony biły w kolegiacie. Kościół zapełniony był tłumem szlachty i żołnierzy, którzy ostatni raz chcieli rzucić okiem na trumnę Hektora Kamienieckiego i pierwszego Rzeczypospolitej kawalera

Świątynia ta stała się także miejscem ceremonii ślubnej innej wybitnej postaci polskiej historii – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego.

Na początku lat 90. XX wieku miasto stanowiło ośrodek ukraińskiego ruchu niepodległościowego. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

Od 2007 w Stanisławowie wydawany jest Kurier Galicyjski.

Na początku stycznia 2009 władze ukraińskie odsłoniły pomnik wybudowany w mieście na cześć działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B, Stepana Bandery[28] autorstwa lwowskiego rzeźbiarza Mykoły Posikiry. 6 maja 2010 Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej „Nachtigall” i „Roland” oraz dowódcy UPA[29].

Przynależność administracyjna i terytorialna

Zabytki

Zabytki
Kolegiata – kościół pw. NMP
Ratusz
Kościół ormiański
Kościół Niep. Pocz. NMP, ob. katedra gr.-kat.
Synagoga Tempel, 2015 r.
Brama do pałacu Potockich, 2014 r.
Kamienica w Iwano-Frankiwsku, 2015 r.
Plac w mieście
Pomnik Adama Mickiewicza
Plan zabytkowego śródmieścia
 • Ratusz z 1695 r. z kramami z 1871 r., czterokrotnie niszczony przez pożar, przebudowany w okresie II Rzeczypospolitej w stylu konstruktywistycznym w latach 1929–1932 z planem umieszczenia w ratuszu „Muzeum Pokuckiego”;
 • Kościół pw. NMP, farny i dekanalny, zbudowany w latach 1672–1703 m.in. według projektów F. Corazziego, sanktuarium rodu Potockich, po II wojnie światowej znajdowały się tutaj warsztaty stolarskie i ślusarskie, obecnie (od 1979) muzeum sztuki (głównie malarstwo sakralne). W powieści Pan Wołodyjowski odbyło się tu nabożeństwo żałobne po śmierci Michała Wołodyjowskiego;
 • Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor pojezuicki z lat 1753–1761, w stylu barokowym projektu Pawła Giżyckiego; obecnie greckokatolicki Sobór Zmartwychwstania Chrystusa. Po zakończeniu budowy wskutek błędów konstrukcyjnych pierwotny kościół z l. 1720-29 rozebrano i zbudowano ponownie;
 • Kolegium jezuitów, w którym kształcił się Franciszek Karpiński – obecnie akademia medyczna;
 • Kościół ormiański pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1743 r. w stylu włoskiego baroku, z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej – kopią Madonny Częstochowskiej; na obrazie 22 VIII 1742 pojawiły się łzy; obecnie w Gdańsku w kościele św. Piotra i Pawła. Po II wojnie światowej muzeum ateizmu, obecnie – katedra Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
 • Kościół i klasztor Trynitarzy z 1738 roku, fundacji pułkownika Pawła Nitosławskiego (w 1868 został rozebrany);
 • Kościół Chrystusa Króla z 1927 r. Obecnie jedyna świątynia rzymskokatolicka na terenie miasta (ul. Wowczyniecka 92);
 • Stanisławowski browar z 1767 roku w stylu barokowym;
 • Synagoga Tempel (Wilhelm Stiasny, 1895–1899);
 • Dawny pałac Potockich z 1622-1682, przebudowany w I połowie XVIII w., dziś szpital wojskowy;
 • Pomnik Adama Mickiewicza (Tadeusz Błotnicki, 1898), w czasie II wojny światowej ukryty przed Niemcami w obawie przed jego przetopieniem;
 • Park z pozostałościami zniszczonego w okresie Ukraińskiej RR przez władze radzieckie cmentarza miejskiego przy ul. Sapieżyńskiej ze zrekonstruowanym nagrobkiem Maurycego Gosławskiego;
 • Kościół Ave Maria (obecnie Dom modlitwy ewangelików-baptystów przy ul. Hordyńskiego 2[31]);
 • Kościół św. Józefa w stylu neoromańskim. Kościół zbudowano w latach 1911–1922 w dzielnicy Kniahinin, wg projektu inż. Felicjana Bajana. We wnętrzu ambona neorenesansowa, organy z 1935 roku wykonane w Piotrkowie Trybunalskim, trzy obrazy autorstwa Jana Bukowczyka. Kościół po 1945 roku zamieniony na magazyn, w 1989 roku zwrócony katolikom, a w 1990 roku przekazany zielonoświątkowcom. Kościół znajduje się przy ulicy Moczulskiego (dawna Kościelna 8)[32];
 • Budynek C. K. Dyrekcji Okręgu Skarbowego w Stanisławowie (1910–1912, arch. Franciszek Skowron[33], obecnie ul. Hruszewskiego, 31).

Gospodarka

Główne sektory gospodarki miasta to: przemysł spożywczy, obróbki metalu, obróbki drewna, budownictwa, maszyn, przemysł lekki, chemiczny i turystyka. Przemysł obejmuje około 15% całkowitego zatrudnienia ludności miasta oraz reprezentowany jest 536 przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym ponad 50 – wielkimi. Przemysł miejski reprezentowany jest przez przedsiębiorstwa budowy maszyn, obróbki metalu, obróbki drewna, przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego, przemysłu materiałów budowlanych. Przedsiębiorstwa przemysłowe znajdują się na obwodzie miasta, a organizacje społeczne i kulturalne oraz instytucje administracyjne i bankowe – w jego centralnej części.

Najbardziej znane wielkie zakłady miasta:

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Iwano-Frankiwski Zakład Spawania Kotłowni”
 • Zakład Produkcji Asfaltu
 • „Promprylad” S.A.
 • Zakład Wyrobów Żelazobetonowych
 • „Żelazobeton” S.A.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Żelazobeton”
 • „Induktor” S.A.
 • „Iwano-Frankiwski Zakład Naprawy Lokomotyw” S.A.
 • „Łasoszczi” S.A.
 • „Presmasz” S.A.
 • Zakład Maszynowy „Awtoływmasz” Sp.z o.o.
 • „ChimTehnoPłast” Sp.z o.o.
 • „Instrument”
 • „Intelkom” Sp.z o.o.
 • „Polimer” S.A.
 • „Iwano-Frankiwska Zakład Likierów i Wódek”

Infrastruktura

Hotele

Na dzień 01.01.2011 r. w mieście czynne 23 hoteli i moteli, które są w stanie pomieścić ponad 1200 turystów dziennie.

Iwano-Frankiwsk posiada:

 • 4 hotele trzygwiazdkowe:
  • Nadija (380 łóżek / 244 pokoi)
  • Reikartz Park Hotel (36 pokoi)
  • Auscoprut (43 łóżka /24 pokoi)
  • Pid Templem (11 pokoi)
 • 11 innych hoteli
 • 3 motele.

Oprócz tego wiele małych hotelików do 9 miejsc.

Centra handlowe

W mieście działają:

 • Centrum Handlowe „Arsen” (w centrum handlowym znajduje się również supermarket elektroniki „Eldorado”)
 • Centrum Handlowe „Wełes” (w centrum handlowym znajduje się również supermarket „Eldorado”)
 • Centrum Handlowe „WełMart”
 • Centrum Handlowe „Silpo”
 • Centrum Handlowe „METRO Cash & Carry”
 • Centrum Handlowe „Panorama Plaza” (w centrum handlowym znajduje się również supermarket spożywczy „Silpo”)
 • Centrum Handlowe „Comfy”

Hipermarkety Budowlane:

 • Centrum Handlowe „Bizon” (w centrum handlowym znajduje się również supermarket elektroniki „FoxMart”)
 • Centrum Handlowe „Epicentr” (w centrum handlowym znajduje się również supermarket elektroniki „TechnoJarmarok”)

Transport

Dworzec kolejowy Iwano-Frankiwsk

Ważne znaczenie w infrastrukturze transportowej miasta posiadają:

 • dworzec autobusowy Iwano-Frankiwsk,
 • dworzec kolejowy Iwano-Frankiwsk,
 • międzynarodowy port lotniczy Iwano-Frankiwsk.

Najbardziej popularnym rodzajem miejskiego transportu publicznego są trolejbusy, autobusy i taksówki liniowe, a międzymiejskiego po Ukrainie – autobusy i kolej.

Jeszcze w 1896 r. powstał plan wprowadzenia ruchu tramwajowego w Stanisławowie. W 1908 zostały zatwierdzone trasy tramwajowe. Jednak pierwsza wojna światowa uniemożliwiła realizowanie projektu tramwaju. Następnych prób przywrócenia projektu nie było.

Międzynarodowe połączenia kolejowe łączą miasto z Bułgarią, Białorusią, Mołdawią, Niemcami, Polską, Rosją, Rumunią, Słowacją, Czechami i krajami bałtyckimi.

Międzynarodowy Port Lotniczy „Iwano-Frankiwsk”, znajdujący się na obrzeżach miasta, obsługuje rejsy z Kijowa, Rzymu (Włochy), Moskwy (Rosja), Antalyi (Turcja).

Oświata i nauka

Szkolnictwo średnie

W mieście działają:

 • 25 szkół średnich,
 • Liceum Fizyko-Techniczne przy IFNTUNG,
 • Iwano-Frankiwskie Obwodowe Liceum z internatem dla utalentowanych dzieci z terenów wiejskich.

Instytucje szkolnictwa wyższego

Dawny Urząd Wojewódzki, współcześnie siedziba Uniwersytetu Medycznego
 • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
 • Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu
 • Iwano-Frankiwski Narodowy Uniwersytet Medyczny
 • Iwano-Frankiwski Uniwersytet Prawa im. Króla Daniela Halickiego
 • Iwano-Frankiwska Akademia Teologiczna Kościoła Greckokatolickiego
 • Zachodnioukraiński Uniwersytet Ekonomii i Prawa
 • Iwano-Frankiwski Instytut Zarządzania i Ekonomii „Galicyjska Akademia”
 • Iwano-Frankiwski Instytut Zarządzania Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Przykarpacki Instytut Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych
 • Karpacki Instytut Informatyki i Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego
 • Iwano-Frankiwska Akademia Teologiczna Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 • Iwano-Frankiwski Wydział Uniwersytetu Narodowego „Odeska Akademia Prawa”

Szkoły edukacyjne II poziomu akredytacji

 • College Urządzeń Elektronicznych Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu
 • Iwano-Frankiwski College Wychowania Fizycznego
 • Iwano-Frankiwski Państwowy College Rolniczy
 • Iwano-Frankiwski Państwowy College Technologii i Biznesu
 • Kooperatywny College Finansów i Handlu im. S. Hranata

Szkoły edukacyjne I poziomu akredytacji oraz szkoły zawodowe

W mieście jest ponad 20 szkół edukacyjnych I poziomu akredytacji oraz szkół zawodowych.

Nauka

Według danych statystycznych z dnia 1 października 2008 roku w obwodzie było zatrudnionych 1558 wysoko kwalifikowanych specjalistów, w tym 202 doktorów nauk, 1356 kandydatów nauk.

Wśród przedstawicieli elity naukowej 32 doktorów nauk i 26 kandydatów nauk posiadają wyższe stopnie akademika lub członka korespondenta akademii.

Kultura

Teatry i kina

Teatry w Iwano-Frankowsku:

 • Iwano-Frankiwski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Iwana Franki,
 • Iwano-Frankiwski Akademicki Obwodowy Teatr Lalek im. Marii Pighirianky,

Działa również obwodowa filharmonia.

Miasto ma dwa kina:

 • „Kosmos”
 • „Lumiere”

Muzea

W Iwano-Frankiwsku jest duża liczba muzeów:

 • Iwano-Frankiwskie Muzeum Regionalne – imponujący zbiór materiałów i obiektów, historii, etnografii i kulturalnego rozwoju regionu; zachowany sarkofag księcia galicyjskiego Jarosława Ośmiomysła
 • Iwano-Frankiwskie Obwodowe Muzeum Sztuki
 • Ludowe Muzeum Edukacji Przykarpacia
 • Muzeum Walki wyzwoleńczej Kraju Przykarpackiego
 • Muzeum walki wyzwoleńczej i pomnik Stepana Bandery
 • Muzeum ofiar terroru komunistycznego (w uroczysku Demianów Łaz) – znajduje się w kaplicy pamięci, gdzie zakopane są szczątki masowych tortur przeprowadzanych przez NKWD w 1939 r.
 • Muzeum Życia i Etnografii Regionu Zachodniego
 • Muzeum Zawodów Rodowych
 • Iwano-Frankiwskie Muzeum Historii i Pamięci im. Ołeksy Dowbusza
 • Literackie Muzeum Przykarpacia
 • Muzeum „Prykarpattiaoblenergo”
 • Muzeum Geologiczne IFNTUNG

Inne instytucje

Od 2013 roku w mieście funkcjonuje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Religia

Większość wierzących – grekokatolicy. Następne co do wielkości w mieście – prawosławne wspólnoty Kościoła Prawosławnego Ukrainy (dwie eparchie: iwanofrankiwsko-halicka i iwanofrankiwska) oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego). Część wierzących to katolicy. Działają także wspólnoty chrześcijan należących do różnych wyznań protestanckich.

Największe świątynie miasta:

 • Sobór katedralny Zmartwychwstania Chrystusa w Iwano-Frankiwsku (Kościół Greckokatolicki)
 • Kolegiata w Iwano-Frankiwsku (obecnie Iwano-Frankiwskie Obwodowe Muzeum Sztuki, wcześniej katolicki)
 • Kościół Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku (Kościół Katolicki)
 • Sobór katedralny Świętej Trójcy w Iwano-Frankiwsku (Kościół Prawosławny Ukrainy)
 • Kościół ormiański w Iwano-Frankiwsku (Kościół Prawosławny Ukrainy)
 • Cerkiew Narodzenia Pańskiego w Iwano-Frankiwsku (Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego)
 • Synagoga Tempel w Stanisławowie (Synagoga żydowska)

Sport

Drużyna Rewery Stanisławów w 1922 roku

W mieście działał przed wojną polski klub sportowy Rewera Stanisławów założony w 1910 roku. Brał on wielokrotnie udział w eliminacjach do I ligi. Również w klasie A ligi okręgowej Stanisławowskiego OZPN miasto reprezentowali zespoły: Żydowski Klub Sportowy Hakoah Stanisławów, KS Strzelec „Górka” Stanisławów, KS Strzelec „Raz, Dwa, Trzy” Stanisławów, KS Stanisławowia Stanisławów i Ukraińskie Sportowe Towarzystwo Prołom Stanisławów[34]. W niższych ligach B i C występowali polskie „Bystrzyca”, „Victoria” i „Jedność” (utrzymywana przez polskich rzemieślników w Stanisławowie) i żydowski „Makkabi”[35].

W 1939 z przyjściem wojsk radzieckich te wszystkie kluby zostali rozwiązane, a na ich miejsce powstały nowe na wzorzec radziecki – Spartak Stanisławów, Dynamo Stanisławów, Gwardijec Stanisławów (inna nazwa DTSAAF, HBO), Łokomotyw Stanisławów, Medyk Stanisławów i Charczowyk Stanisławów. Czołową drużyną miasta został Spartak Stanisławów, który w 1955 zdobył awans do rozgrywek profesjonalnych w klasie „B” Mistrzostw ZSRR. Potem powstało wiele zespołów piłkarskich, które reprezentowały zakłady przemysłowe miasta – Pryład Iwano-Frankiwsk, Meteor Iwano-Frankiwsk, SK im.Rudniewa Iwano-Frankiwsk, Metalist Iwano-Frankiwsk, Awtomobilist Iwano-Frankiwsk, Krystał Iwano-Frankiwsk i Maszynobudiwnyk Iwano-Frankiwsk[36].

Na początku istnienia niezależnej Ukrainy wiele klubów zakładowych zostało rozwiązanych. Powstały nowe kluby sponsorowane przez prywatnych działaczy – Czornohora Iwano-Frankiwsk, Fakeł Iwano-Frankiwsk, Tepłowyk Iwano-Frankiwsk, Kniahynyn Iwano-Frankiwsk, Neptun Iwano-Frankiwsk i Nika Iwano-Frankiwsk.

Również w innych dyscyplinach sportowych miasto reprezentowane było przez kluby: Urahan Iwano-Frankiwsk (futsal), Stanisław Iwano-Frankiwsk (futsal), Wiza wtorma Iwano-Frankiwsk (futsal), Epicentr K10 Iwano-Frankiwsk (futsal), Cunami Iwano-Frankiwsk (hokej na lodzie), Prykarpattia-DJuSSz-3 Iwano-Frankiwsk (piłka nożna kobiet), Howerła Iwano-Frankiwsk (koszykówka mężczyzn), Frankiwsk Iwano-Frankiwsk (koszykówka kobiet), VK Fakeł Iwano-Frankiwsk (obecnie Stanisławiw Iwano-Frankiwsk – siatkówka mężczyzn) i Uniwersytet Iwano-Frankiwsk (siatkówka kobiet)[37].

W mieście czynnych jest 11 stadionów, największy z nich to Stadion Ruchu (14 500 widzów). Inne to: Stadion IFNTUNG (2 tys.), Stadion Nauka (7,82 tys.), Stadion Górka (2,4 tys.), Stadion Junist', Stadion Karpatpresmasz, Stadion Pożeżnyk (Strażak), Stadion Chet-Tryk, Stadion Metalist, Stadion Chortycia (Krechowce), Stadion Wowczyneć.

Ludzie związani z miastem

Pobliskie miejscowości

Miasta partnerskie

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Zmiany wprowadzone na XLIX posiedzeniu Komisji (7 kwietnia 2010 roku), Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 2. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року (ukr.).
 3. Liczby ludności miejscowości obwodu iwanofrankiwskiego na podstawie spisu ludności wg stanu na dzień 5 grudnia 2001 roku (ukr.).
 4. a b c Historical Ivano-Frankivsk (ang.). Ivano-Frankivsk. [dostęp 2018-11-04].
 5. Iwano-Frankowsk, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-03-21].
 6. Protokół 55. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 10 listopada 2010 roku w gmachu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie. KSNG, 2010. [dostęp 2017-07-23].
 7. a b c d e Michał Pszczółkowski, Architektura Stanisławowa II Rzeczypospolitej, „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej vol. 4” [dostęp 2020-03-05] (ang.).
 8. a b c Iwan Bondarew. Kto założył Stanisławów?. „Kurier Galicyjski”. Nr 8 (276), s. 24–25. Marcin Romer – redaktor naczelny. Iwano-Frankiwsk: Mirosław Rowicki. ISSN 1996-2304. OCLC 839225713 (pol.). [dostęp 2017-05-29]. 
 9. Weronika Zanyk: Zamek Potockich w Stanisławowie. stanislawow.net (tłumaczenie artykułu z magazynu turystycznego „Karpaty” nr 2 (4), 2005). [dostęp 2017-05-04].
 10. Stanisławów (s. 192), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 192.
 11. S. Krawcow, Stanisławów w XVII–XVIII wieku. Układ przestrzenny i jego symbolika, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1993, nr 1, s. 3.
 12. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890, s. 192.
 13. Miasta w Galicji, „Kurier Stanisławowski” 1901, nr 810, s. 1.
 14. Kronika. Ruskie gimnazjum w Stanisławowie. „Kurjer Stanisławowski”, 1039, 20 sierpnia 1905, s. 2.
 15. Kronika. Ruskie gimnazjum w Stanisławowie. „Kurjer Stanisławowski”, 1040, 27 sierpnia 1905, s. 2.
 16. Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Stanisławów i województwo stanisławowskie włączono do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
 17. Dz.U. z 1924 r. nr 102, poz. 937.
 18. GUS, Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 r. Wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dn. 9.XII.1931 r. w postaci skróconej dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 20 000 mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej., 1931.
 19. PAT, Rocznik Polityczny i Gospodarczy, 1939.
 20. Alma Mater.
 21. Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu – lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR, Łódź 10 czerwca 1996 r. Warszawa: GKBZpNP-IPN, 1997, s. 53. ISBN 83-903356-6-2.
 22. Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD... op.cit., s. 138–140.
 23. Krzysztof Popiński, Aleksandr Kokurin, Aleksandr Gurjanow: Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941. Warszawa: Wydawnictwo „Karta”, 1995, s. 14. ISBN 83-900676-9-2.
 24. Zagłada Żydów stanisławowskich, org.il [dostęp 2021-06-13] [zarchiwizowane z adresu 2015-09-25] (pol.).
 25. Według spisu powszechnego 1931 na 198 350 mieszkańców Stanisławowa 29 525 deklarowało wyznanie mojżeszowe Statystyka Polski Seria C zeszyt 65 Warszawa 1938, Wyd. Główny Urząd Statystyczny s. 27.
 26. Tadeusz Kamiński, Tajemnica Czarnego Lasu, Kraków, 2001.
 27. ВОВ-60 – Сводки.
 28. Sambor: Bandera ponad kryzys.
 29. Bandera i Szuchewycz zostali honorowymi obywatelami Iwano-Frankiwska.
 30. Dz.U. z 1920 r. nr 117, poz. 768 – Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
 31. Iwan Bondarew. Legendy starego Stanisławowa. Część 22. „Kurier Galicyjski”. 10 (326), 31 maja – 17 czerwca 2019.
 32. Michał Kurzej, Kościół parafialny pw. św. Józefa w Stanisławowie [dostęp 2018-08-03] (ang.).
 33. Bogdan Gubal, Nadija Babij. Drzwi i bramy Stanisławowa z XIX i początku XX wieku. Stan zachowania i proces restaurowania zabytków na początku XXI wieku. „Rocznik Kresowy”. 4 (4), s. 30, 2018.
 34. Dzieje rozwoju sportu w Stanisławowie w latach 1908–1939.
 35. Polscy olimpijczycy pochodzący z dzisiejszej Ukrainy – PoloniaIllinois.
 36. 20 років ІФФФ: віхи історії обласного футболу.
 37. Спорт Івано-франківськ, sport.if.ua.

Bibliografia

 • Michał Pszczółkowski, Architektura Stanisławowa II Rzeczypospolitej, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, vol. 4, 2013.
 • Krzysztof Broński, Rynek i place Stanisławowa w XIX i XX wieku. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1993, nr 4, s. 607–612; idem.
 • Krzysztof Broński, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867–1939, Kraków 1999; idem.
 • Krzysztof Broński, Narodziny nowoczesnego Stanisławowa, [w:] Lwów u siebie i pod Wawelem. Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa i Małopolski Wschodniej z kwartalnika „Cracovia-Leopolis” 1995–2003, red. J. Paluch, Kraków 2004, s. 79–86.
 • Żanna Komar, Architektura Stanisławowa w okresie międzywojennym (lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku), Lublin 2003 (maszynopis, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski).
 • Żanna Komar, Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2008.
 • S. Krawcow, Stanisławów w XVII–XVIII wieku. Układ przestrzenny i jego symbolika, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1993, nr 1, s. 3.
 • Stanisław Olszański, Stanisławów jednak żyje, Wydawnictwo Iskry 2010, ISBN 978-83-244-0137-6.
 • Stanisław Olszański, Kresy kresów. Stanisławów, Wydawnictwo Iskry 2008, ISBN 978-83-244-0077-5.
 • T. Bagier, J. Piotrowski, Historia rozwoju m. Stanisławowa, „Młody Krajoznawca” 1937, nr 1, s. 2.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Ivano-Frankivsk location map.svg
Autor: RosssW, Licencja: CC BY-SA 4.0
Районы Ивано-Франковской области с 17 июля 2020 года
Redirect arrow without text.svg
Redirect arrow, to be used in redirected articles in Wikipedias written from left to right. Without text.
Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
Ivano-Frankivsk Flag.png
Flag of Ivano-Frankivsk , Ukraine
Ivano-FrankivskRatusha.jpg
Autor: Mykolamarkovych, Licencja: CC BY-SA 4.0
Several stories-tall rathaus in the downtown of the city of Ivano-Frankivsk at the city's Market Square.
Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка 3.jpg
арад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка
26-101-0443 Ivano Frankivsk SAM 0513.jpg
Autor: Haidamac, Licencja: CC BY-SA 4.0
To jest zdjęcie miejsca lub budynku wpisanego do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy pod numerem: 26-101-0443
Stanislawów katedra katolicka.jpg
Stanisławów (Galicja), katedra rzymsko-katolicka ok. 1900 r. i pomnik cesarza Franciszka I
Cathedral in Ivano-Frankivsk.jpg
Autor: Vart ua, Licencja: CC BY-SA 3.0
Cathedral in Ivano-Frankivsk
Ratush-01.jpg
Autor: Igor KOSOVYCH, Licencja: CC BY-SA 3.0
To jest zdjęcie miejsca lub budynku wpisanego do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy pod numerem: 26-101-0578
Armenian Cathedral in Ivano-Frankivsk.JPG
Autor: Skoropadsky, Licencja: CC BY-SA 4.0
Former Armenian cathedral, which today belongs to Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
Ivano-Frankivsk Coat of Arms.png
The Ivano-Frankivsk coat of arms (big)
Flag of Ivano-Frankivsk Oblast.svg
Flag of Ivano-Frankivsk Oblast, (Ukraine)
Coat of Arms of Ivano-Frankivsk Oblast.svg
Coat of arms of Ivano-frankivsk region in SVG
POL województwo stanisławowskie II RP COA.svg

Herb województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej

Uwaga ta grafika jest wzorowana na projektowanym herbie województwa z 1928 r. Ostateczne projekty autorstwa Zygmunta Lorenca zostały opracowane w 1929 r. Jeśli masz do nich dostęp bardzo proszę o kontakt Poznaniak
IvanoFrankivskMapCentral.JPG
(c) Akern, CC-BY-SA-3.0
Photo of turistic map-plan of central Ivano-Frankivsk
Вокзал станції Івано-Франківськ.jpg
Autor: Leonid Andronov, Licencja: CC BY 3.0
Вокзал станції Івано-Франківськ
Potocki gates.JPG
Autor: Skoropadsky, Licencja: CC BY-SA 4.0
Gates of Potocki Palace, Ivano-Frankivsk
Rewera Stanisławów.jpg
Polska drużyna Rewera Stanisławów w roku 1922