Józef Piłsudski

Józef Piłsudski
Mieczysław, Wiktor
Ilustracja
marszałek Polski marszałek Polski
Pełne imię i nazwisko

Józef Klemens Piłsudski

Data i miejsce urodzenia

5 grudnia 1867
Zułów

Data i miejsce śmierci

12 maja 1935
Warszawa

Przebieg służby
Lata służby

1914–1935

Siły zbrojne

Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png Armia Austro-Węgier
Orzełek II RP.svg Wojsko Polskie

Formacja

Orzełek legionowy.svg Legiony Polskie

Jednostki

1 Pułk Piechoty Legionów Polskich
I Brygada Legionów Polskich
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego
Sztab Generalny
Ścisła Rada Wojenna
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
Ministerstwo Spraw Wojskowych

Stanowiska

komendant pułku piechoty
komendant brygady piechoty
Naczelny Wódz Wojska Polskiego
Szef Sztabu Generalnego
Przewodniczący Ścisłej Rady Wojennej
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
Minister Spraw Wojskowych

Główne wojny i bitwy

I wojna światowa
wojna polsko-bolszewicka
wyprawa kijowska
bitwa warszawska
bitwa nad Niemnem

podpis
Odznaczenia
Order Orła Białego (1921-1990) Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Wstęga Wielka Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Walecznych (1920-1941, czterokrotnie) Złoty Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II stopnia Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Gwiazda Wytrwałości Złoty Znak Związku OSP RP Krzyż Wielki Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Order Krzyża Wolności za służbę wojskową (Estonia) Order Wojenny Pogromcy Niedźwiedzia (Łotwa) Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia) Order Michała Walecznego I klasy (Rumunia) Order Michała Walecznego II klasy (Rumunia) Order Michała Walecznego III klasy (Rumunia) Krzyż Wojenny Czechosłowacki Krzyż Wielki Zasługi Wojskowej z Odznaką Żółtą (Hiszpania) Order Krzyża Wolności za bohaterstwo na polu walki (Estonia) Medal Wojskowy (Francja) Krzyż Wielki Orderu Białej Róży Finlandii Order Świętego Aleksandra (Bułgaria) Wielka Wstęga Orderu Słońca (Afganistan) Krzyż Wielki Orderu Karola I (Rumunia) Order Krzyża Białego Związku Obrony III Klasy (Estonia) PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Grand Cross BAR.png Order Krzyża Orła I Klasy (Estonia) Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Krzyż Wielki Orderu Krzyża Południa (Brazylia) Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy Jerzego Czarnego Krzyż Wielki Orderu Węgierskiego Zasługi (wojskowy) Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Świętych Maurycego i Łazarza (Królestwo Włoch) Order Sabaudzki Wojskowy I Klasy
Odznaka Oficerska Związków Strzeleckich „Parasol” Odznaka „Za wierną służbę” Krzyż Kaniowski Krzyż harcerski Odznaka pamiątkowa Więźniów Ideowych
Józef Piłsudski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

5 grudnia 1867
Zułowo

Data śmierci

12 maja 1935

Naczelnik Państwa
Okres

od 29 listopada 1918[a]
do 14 grudnia 1922[b][1]

Poprzednik

Mikołaj II Romanow
(tytularny król Polski)

Następca

Gabriel Narutowicz
(prezydent RP)

Prezes Rady Ministrów
Okres

od 2 października 1926
do 27 czerwca 1928

Poprzednik

Kazimierz Bartel

Następca

Kazimierz Bartel

Prezes Rady Ministrów
Okres

od 25 sierpnia 1930
do 4 grudnia 1930

Poprzednik

Walery Sławek

Następca

Walery Sławek

Minister spraw wojskowych
Okres

od 17 listopada 1918
do 22 listopada 1918

Poprzednik

Jan Wroczyński (minister spraw wojskowych) Edward Śmigły-Rydz (minister wojny)

Następca

Jan Wroczyński

Minister spraw wojskowych
Okres

od 15 maja 1926
do 16 grudnia 1930

Poprzednik

Juliusz Tadeusz Tarnawa-Malczewski

Następca

Daniel Konarzewski

Minister spraw wojskowych
Okres

od 29 marca 1931
do 12 maja 1935

Poprzednik

Daniel Konarzewski

Następca

Tadeusz Kasprzycki

Faksymile
Bronisław Piłsudski (2. od lewej) i Józef Piłsudski (3.), 1885. Kółko samokształceniowe Spójnia w gimnazjum wileńskim

Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917)[2], od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej, znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek, Marszałek oraz Ziuk.

Dzieciństwo i młodość

Józef Piłsudski herbu Piłsudski[c][d] urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Józef Wincenty (1833–1902), był podczas powstania w 1863 komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński[3], matka – Maria z Billewiczów (1842–1884) – pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Rodzice zawarli związek małżeński po wybuchu powstania styczniowego (23 kwietnia 1863)[4].

Po stłumieniu powstania, uchodząc przed prześladowaniem ze strony Rosjan, Józef Wincenty Piłsudski uciekł ze Żmudzi na Litwę, gdzie też kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu. Dopiero jesienią lub zimą 1863 nowożeńcy zamieszkali na stałe w posagowym Zułowie[5].

Józef Wincenty Piłsudski postawił na uprzemysłowienie. Poddał majątki żony (Adamowo, Suginty, Tenenie, Zułów, razem ok. 12 000 ha) gruntownej modernizacji, sprowadził specjalistów, również z zagranicy. Nad brzegiem Mery wybudował duży trzypiętrowy młyn, dużą gorzelnię, wytwórnię drożdży, cegielnię i wytwórnię terpentyny. Wzniósł również nowy dwór[3][6].

W majątku Zułów 5 grudnia 1867 urodził się Józef Klemens Piłsudski. Był czwartym w kolejności dzieckiem – w 1864 urodziła się Helena[5], w 1865 – Zofia[5], a w 1866 – Bronisław Piłsudski[5]. Po Józefie, którego w rodzinie nazywano Ziukiem[e], urodzili się także Adam (1869)[5], Kazimierz (1871)[5], Maria (1873)[5], Jan (1876)[5], Ludwika (1879)[5], Kacper (1881)[7] oraz bliźnięta Piotra i Teodora (zmarli w wieku 1,5 roku, w lutym 1884)[8].

Józef został ochrzczony 15 grudnia 1867 w kościele rzymskokatolickim w majątku Sorokpol (dekanat święciański) przez księdza Tomasza Wolińskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Marcinkowski i Konstancja Rogalska[9].

Maria Piłsudska wychowywała swoje dzieci w duchu głęboko patriotycznym[10], dbała też o ich wykształcenie. Dzieci uczyli sprowadzeni do dworu nauczyciele. Języków uczyły dwie bony, Niemka i Francuzka[3].

Nieudana działalność inwestycyjna ojca doprowadziła zarządzane przez niego majątki do ruiny. Problemy rodziny pogłębił pożar, po którym w 1874 Piłsudscy przenieśli się do Wilna, zmuszeni tam do egzystencji w trudnych warunkach materialnych[11][12].

Tu w 1877 Józef, wraz z bratem Bronisławem, rozpoczął naukę w I Gimnazjum wileńskim, mieszczącym się w gmachu dawnego uniwersytetu. W gimnazjum bracia, razem z innymi uczniami, poddawani byli intensywnej rusyfikacji[13][14]. Wiosną 1882 obaj bracia (wraz z innymi kolegami) założyli kółko samokształceniowe o nazwie Spójnia[15], zajmujące się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek[f][16].

Studia w Charkowie

Józef Piłsudski 1885

2 września 1884 zmarła ciężko chora od lat Maria Piłsudska[17]. Rok później Józef zdał maturę (najlepsze oceny z historii – czwórka i geografii – piątka, najsłabsze – z języków, z wyjątkiem francuskiego). Jesienią 1885 rozpoczął studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Charkowskim[18]. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, trafiając m.in. w szerokie kręgi osób kojarzonych z rewolucyjną organizacją rosyjską Narodnaja Wola (uczestniczył w kilku jej spotkaniach)[18]. 2 i 3 marca 1886 brał udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, znajdując się potem wśród ponad 150 zatrzymanych przez policję carską[18]. Po zaliczeniu I roku próbował przenieść się wiosną 1886 na Cesarski Uniwersytet w Dorpacie, jednak tam odmówiono mu przyjęcia dokumentów z powodu jego uprzedniej działalności opozycyjnej[19].

Aresztowanie i zesłanie

22 marca 1887 Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli[20]. Piłsudski pomógł zamachowcom, będąc m.in. przewodnikiem po Wilnie jednego z głównych organizatorów zamachu, próbującego zdobyć truciznę niezbędną do zabicia cara Aleksandra III Romanowa[21]. Inaczej było z Bronisławem, który w całą sprawę zaangażował się o wiele bardziej. Na początku kwietnia 1887 Józef Piłsudski został przewieziony do Twierdzy Pietropawłowskiej, a następnie do więzienia śledczego w Petersburgu[22]. Chociaż Józefa ostatecznie potraktowano jako świadka w procesie spiskowców, to jednak został skazany 1 maja 1887 na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji[g][23].

Na początku października 1887, wraz z innymi skazanymi, Piłsudski dotarł do Irkucka, gdzie miał czekać na przewiezienie do docelowego miejsca osiedlenia – Kireńska[24]. 1 listopada w irkuckim więzieniu wybuchł bunt, Piłsudski nie brał w nim bezpośrednio udziału, ale został brutalnie pobity przez żołnierzy. Stracił wówczas dwa przednie zęby. Za rzekomy udział w buncie został skazany na dodatkowe pół roku więzienia.

Do Kireńska Piłsudski dotarł 23 grudnia 1887, a przebywał w nim do lipca 1890. Spotkał tam innych zesłańców Polaków, byłych powstańców styczniowych. Zatrzymał się w domu socjalisty Stanisława Landego, gdzie poznał Leonardę Lewandowską (siostrę żony Landego), swoją pierwszą miłość[25]. W początkach sierpnia 1890 Piłsudskiego przeniesiono do niewielkiej wsi Tunka. W osadzie tej warunki bytowe były znośniejsze niż w Irkucku[26].

Polska Partia Socjalistyczna

Delegaci PPS na kongres II Międzynarodówki. Londyn 1896. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski. Stoją: Bolesław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz
Piłsudski po aresztowaniu przez Ochranę 1900
List gończy za Józefem Piłsudskim wystawiony w 1901 przez urząd generał-gubernatora warszawskiego
Tablica na domu przy ul. Wschodniej 19 w Łodzi[27], gdzie w latach 1899–1900 mieściła się tajna drukarnia „Robotnika
Józef Piłsudski w 1899
Józef Piłsudski w Bernie, podczas podróży do Japonii 1904

Do Wilna Piłsudski powrócił 1 lipca 1892. Tam wstąpił do ruchu socjalistycznego, będąc początkowo wileńskim korespondentem czasopisma konspiracyjnego „Przedświt”, pisząc pod pseudonimem Rom[28]. Od lutego 1893, w ramach PPS, uczestniczył także w pracach tzw. Litewskiej Sekcji PPS, skupiającej prócz niego jeszcze innych działaczy z Wilna[29]. W tym okresie utrzymywał kontakty z członkami Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich (m.in. ze Stanisławem Mendelsonem)[29].

W maju 1893 wydał w imieniu PPS odezwę skierowaną do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach, w której oskarżał Żydów o narzucanie na Litwie języka rosyjskiego jako narzędzia kultury, co wzbudzało niechęć proletariatu polskiego i litewskiego, żądał przerwania rusyfikacji kraju[30].

W 1894 został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym PPS (CKR PPS)[31] i został redaktorem naczelnym „Robotnika[32]. Przy pracy nad tym pismem, a także uczestnicząc w obradach Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW), poznał późniejszego prezydenta II RP, Stanisława Wojciechowskiego[33]. Ze względu na aresztowania i wyjazdy działaczy Piłsudski w tym okresie był jedynym członkiem CKW sprawującym swe obowiązki bez przerwy. W łonie partii zajmował się przede wszystkim pracą przy wydawaniu pisma, ale także zapewnianiem funduszy na dalszą działalność, co wiązało się z szeregiem wyjazdów[34].

Od maja do sierpnia 1896 Piłsudski przebywał w Londynie, jako przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej (obok niego w reprezentacji Polski pod zaborami zasiadali także Ignacy Daszyński, Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski i Aleksander Dębski). Wraz z nimi zaplanował przegłosowanie wniosku o poparcie przez delegatów walki niepodległościowej Polaków. Rezolucję poparli m.in. Karl Liebknecht i Karl Kautsky, ale przeciwna była Róża Luksemburg. Ostatecznie zmieniono tekst dokumentu na mniej zdecydowany, co wywołało sprzeciw Piłsudskiego[35].

Działalność wydawnicza i ślub

Po powrocie do kraju skupił się na pracy wydawniczej, m.in. wydając w 1898 wykradzioną przez PPS tajną broszurę autorstwa warszawskiego generała-gubernatora, Aleksandra Imeretyńskiego, którą sam przetłumaczył i dodał do niej komentarze. Był to znaczny sukces, zważywszy, że memoriał zawierał opis metod wykorzystywanych przez służby rosyjskie. Ta akcja PPS była jednym z głównych powodów odwołania Imeretyńskiego przez cara[36].

W 1899 Piłsudski ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową, działaczką PPS, nazywaną przez członków partii Piękną Panią[37]. Juszkiewiczowa należała do Kościoła ewangelicko-augsburskiego[h], toteż w celu zawarcia małżeństwa Piłsudski zmienił wyznanie. Przeszedł na luteranizm 24 maja w Łomży, a ślub odbył się 15 lipca 1899 w kościele we wsi Paproć Duża[38][39].

Kolejne aresztowanie i ucieczka

Małżonkowie przeprowadzili się do Łodzi, gdzie przy ul. Wschodniej 19 m. 4[40] Piłsudski podający się za prawnika prowadził umieszczoną na I piętrze tajną drukarnię „Robotnika[i]. Na początku 1900 nasiliły się aresztowania i rewizje w domach osób podejrzewanych o działalność konspiracyjną. W nocy z 21 na 22 lutego 1900, po zdekonspirowaniu wydawnictwa, Piłsudski został ponownie aresztowany. Wstępne śledztwo prowadzono w Łodzi, gdzie początkowo spędził wraz z żoną kilka tygodni w więzieniu carskim przy ul. Gdańskiej 13 (ówcześnie ul. Długa)[41][42], ale 17 kwietnia osadzono go w celi nr 39 X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej[43]. Tam oczekiwał na proces, podczas którego oskarżono go nie tylko o kolportaż nielegalnej prasy i literatury, ale także o udział w zabójstwie dwóch szpicli. W więzieniu zaczął symulować chorobę psychiczną. Opinię o zaburzeniach psychicznych, objawiających się m.in. wstrętem do osób odzianych w mundury, wystawił mu dyrektor warszawskiego szpitala dla obłąkanych Iwan Szabasznikow[43], którego Piłsudski oczarował długą rozmową o pięknie Syberii (dyrektor był z pochodzenia Buriatem). Wówczas przewieziono go na dalsze badania do petersburskiego szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd – korzystając z pomocy polskiego lekarza (działacza PPS) Władysława Mazurkiewicza – udało mu się zbiec 14 maja 1901 w ucieczce zorganizowanej przez Aleksandra Sulkiewicza[44]. Zapewniło mu to uznanie towarzyszy z PPS. W 1902 został wybrany do rozszerzonego składu CKR[44].

Po krótkim pobycie w Londynie Piłsudski powrócił do kraju i zastał struktury partyjne słabe, a kasę pustą. W krótkim czasie rozpoczął zdecydowane działania, mające na celu naprawę sytuacji i zradykalizowanie działań organizacji. Od 1902 rozpoczęto wydawanie nowego czasopisma pod tytułem Walka – pisma PPS dla Litwy[45].

Wyprawa do Japonii, współpraca z Kempeitai

W lutym 1904, pod wpływem rozwoju sytuacji na Dalekim Wschodzie, Piłsudski zaczął myśleć o zorganizowaniu konspiracyjnych oddziałów bojowych. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905), pragnąc wyzyskać kłopoty carskiego reżimu, działacze PPS nawiązali nieoficjalne kontakty z przedstawicielami innych ugrupowań niepodległościowych, także z Narodową Demokracją. W rozmowach z Romanem Dmowskim pośredniczyli Zygmunt Balicki i Stanisław Grabski. Socjaliści postulowali tworzenie legionów polskich w Japonii, złożonych z Polaków dezerterujących z armii rosyjskiej. Do pomysłu tego działacze ruchu narodowego podchodzili bardzo sceptycznie. PPS próbowała nawiązać kontakty z poselstwami japońskimi w Londynie i Paryżu, proponując dostarczanie im informacji wywiadowczych w zamian za poparcie sprawy niepodległości Polski na przyszłej konferencji pokojowej. To się jednak nie udało i PPS postanowił wysłać do Tokio Piłsudskiego oraz Tytusa Filipowicza[46].

Przez Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Vancouver i Honolulu wysłannicy PPS dotarli do Tokio, stolicy cesarstwa japońskiego. Odwiedzili tam m.in. Sztab Generalny, gdzie pod adresem rządu japońskiego wysunęli propozycje stałego subwencjonowania Organizacji Bojowej PPS, dostarczania broni, wysuwania kwestii polskiej na arenie międzynarodowej i utworzenia legionu polskiego na terenie Japonii. Rząd japoński reprezentował gen. Atsushi Murata, który od razu odrzucił koncepcję utworzenia polskich oddziałów zbrojnych. Stanowisko Polaków z punktu widzenia Japończyków nie było jednolite, ponieważ w tym samym czasie w Tokio przebywał Roman Dmowski, który rysował im obraz PPS-u jako grupy marginalnej, zajmując się jedynie sytuacją polskich jeńców z armii rosyjskiej przetrzymywanych w japońskich obozach. Dmowski i Piłsudski spotkali się nawet, ale przebieg ich wielogodzinnej rozmowy nie jest w pełni znany – jak pisał członek obozu narodowego, miał on usłyszeć od PPS-owca procesję mętnych frazesów, wygłoszonych z ogromną pewnością siebie[46]. Następnie lider endecji przedłożył japońskiemu MSZ memoriał, w którym odradzał zaangażowanie się w wojskową współpracę z Polakami[47].

Relacje Polskiej Partii Socjalistycznej z Japończykami obejmowały przekazywanie im informacji o sytuacji politycznej i wojskowej w Rosji w zamian za pieniądze i umożliwienie zakupu broni, przeznaczonej do akcji rewolucyjnej w Królestwie Polskim[48]. Wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami Piłsudski utrzymywał poufne kontakty z japońskimi służbami Kempeitai[48].

Organizacja bojówek i oddziałów paramilitarnych

Pomimo zapowiedzi zrezygnował z udziału w konferencji stronnictw opozycyjnych i organizacji rewolucyjnych działających w Rosji w Paryżu w 1904[49]. Na konferencji Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej obradującej w dniach 17–20 października 1904 w Krakowie, wobec nikłych wyników rozmów z Japończykami opowiedział się za przyjęciem przez partię nowej taktyki. Nie liczono się z możliwością obalenia caratu w Rosji, ale należało wykorzystać nowe elementy, związane z wewnętrzną sytuacją w tym państwie. Postulował stosowanie taktyki czynu, polegającej na stwarzaniu wypadków ogólnokrajowych i do zmuszania społeczeństwa do liczenia się z nami. Uważał, że przejście do nowej taktyki jest koniecznością, nawet gdyby ta doprowadziła do powstania, utopionego we krwi. Taniej nas to będzie kosztowało niż dzisiejsza martwota, a nowa taktyka przede wszystkim musi godzić w wiarę potęgi Rosji[50].

Manifestacja 13 listopada 1904 na placu Grzybowskim w Warszawie była pierwszym zorganizowanym wystąpieniem z bronią w ręku przeciwko władzy zaborczej w Królestwie Kongresowym od czasu upadku powstania styczniowego. Dała też sygnał do rewolucji. W czasie tych wydarzeń Piłsudski przebywał w Zakopanem[51].

Po wybuchu rewolucji 1905 roku Piłsudski tworzył Organizację Spiskowo-Bojową[52], a następnie Organizację Bojową PPS do walki z zaborcą oraz ochrony licznych wówczas demonstracji robotniczych. W krótkim czasie liczba bojowców wzrosła do 2 tys. Dokonywali oni zamachów na carskich dygnitarzy, ataków na kasy powiatowe oraz pociągi przewożące pieniądze. Do najsłynniejszych akcji OB PPS należą: uwolnienie 10 więźniów z Pawiaka, zagrożonych karą śmierci[53], tzw. krwawa środa – skoordynowane zamachy na funkcjonariuszy carskich w 19 miastach Królestwa Polskiego[54] – oraz akcja pod Rogowem, przeprowadzona przez Józefa Montwiłła-Mireckiego[55]. Propaganda endecji oczerniała działania PPS, doszukując się w nich zwykłego bandytyzmu.

Ochrana koordynowała prace wojska, policji i sądownictwa w wykrywaniu działalności bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Władze wojskowe od października 1904 do lutego 1905 posiadały informacje o istnieniu w Krakowie składów broni Polskiej Partii Socjalistycznej na cele rewolucji polskiej. Mówiono o Piłsudskim jako o organizatorze tych składów[56].

W kwietniu 1905 obok m.in. przedstawiciela biura bolszewickiego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji Włodzimierza Lenina wziął udział w konferencji partii socjalistycznych i rewolucyjnych Rosji w Genewie. Uchwalono tam żądanie konstytuanty dla Rosji, a także dla Finlandii i Polski jako państw suwerennych oraz dla Kaukazu, ale na zasadzie związku federacyjnego z Rosją. Oznaczało to odłożenie przez Polską Partię Socjalistyczną realizacji pełnej niepodległości na czas nieokreślony[57].

PPS – Frakcja Rewolucyjna

Rewolucja 1905 roku uzmysłowiła Piłsudskiemu, że nie da się przekształcić ruchu rewolucyjnego w powstanie antyrosyjskie[58]. W listopadzie 1906 doszło w Wiedniu do rozłamu w PPS. Piłsudski stanął na czele PPS – Frakcji Rewolucyjnej, do której przeszła większość członków Organizacji Bojowej (OB) oraz tzw. starzy[54]. Wkrótce PPS-FR zaczęła borykać się z problemami finansowymi, z których wyjściem były ekspropriacje.

Akcja pod Bezdanami

26 września 1908 OB przeprowadziła udaną akcję pod Bezdanami, napadając na wagon pocztowy pociągu przejeżdżającego przez oddaloną 25 km od Wilna stację. Bojowcy zdobyli ponad 200 tys. rubli. Pieniądze posłużyły do spłaty długów organizacji oraz wsparcia uwięzionych i ich rodzin[59]. Plany akcji Piłsudskiego znała jednak Ochrana już od kwietnia 1908, zdradzone przez Edmunda Tarantowicza, pseudonim Albin[60].

Mniej więcej w tym czasie Piłsudski, przeżywający od dłuższego czasu głęboki kryzys małżeński, poznał Aleksandrę Szczerbińską[61]. Z ich nieformalnego związku na świat przyszły dwie córki – Wanda urodzona w 1918[62] oraz Jadwiga, która urodziła się w 1920[62]. Nieformalny status związku trwał aż do 1921, kiedy to 17 sierpnia zmarła pierwsza małżonka Piłsudskiego, co pozwoliło Piłsudskiemu 25 października 1921 ożenić się z Aleksandrą Szczerbińską[63].

Związek Walki Czynnej, współpraca z Hauptkundschaftstelle

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski przed frontem oddziału Związku Strzeleckiego. Zakopane, sierpień 1913
Przemarsz Związku Strzeleckiego przez Lwów 1913. Józef Piłsudski na czele, z wyciągniętą ręką

Pierwsze próby nawiązania łączności z wywiadem austriackim podjął Piłsudski we wrześniu 1906 w Przemyślu, przy pośrednictwie tamtejszego biura Hauptkundschaftstelle. W czasie spotkania 29 września 1906 w sztabie X korpusu z przedstawicielami austriackiego wywiadu pod przewodnictwem płk. Franza Kanika przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej zaoferowali usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji w zamian za pewne wzajemne usługi[64]. W indeksie osobowym austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1908, przy nazwisku Piłsudskiego dokonano wpisu: służba wywiadowcza na rzecz Austrii (Kunschaftsdienst an Österreich)[65]. Jego oficerem prowadzącym był od jesieni 1908 kpt. Gustaw Iszkowski (szef HK-Stelle we Lwowie w latach 1908–1912). Od wiosny 1909 kontakt operacyjny z Piłsudskim nawiązał kpt. Sztabu Generalnego Józef Rybak, jako kierownik HK-Stelle w Krakowie (do 6 sierpnia 1914). Rybak później sprawował nadzór nad jego działaniami jako delegowany oficer Sztabu i Naczelnej Komendy Armii dla zachowania łączności z Piłsudskim i oddziałami strzeleckimi w polu[66].

W ostatnich dniach czerwca 1908 we Lwowie z inicjatywy Piłsudskiego powstał konspiracyjny Związek Walki Czynnej, kierowany przez Kazimierza Sosnkowskiego – wówczas instruktora Organizacji Bojowej PPS[67]. ZWC powiązany był z PPS–Frakcją Rewolucyjną, ale starał się wychodzić poza podziały partyjne – dołączały do niego inne, przeważnie niewielkie organizacje niepodległościowe, dlatego też w jego szeregach znalazł się m.in. Władysław Sikorski. Regulamin ZWC pozbawiony był partyjnej retoryki – Związek miał być w zamyśle Piłsudskiego zalążkiem późniejszej armii polskiej[68]. Pod koniec 1908 Piłsudski otrzymał ze strony Stefana Żeromskiego i Rafała Radziwiłowicza propozycję wstąpienia do wolnomularstwa[69]. W sierpniu 1909 Piłsudski ponownie wszedł w skład wyłonionego na zjeździe w Wiedniu CKR, stając się osobą, której wpływ na poczynania partii był decydujący. Piłsudski w tym czasie był głównym twórcą orientacji antyrosyjskiej, planującej przy pomocy Austro-Węgier doprowadzenie do uzyskania przez Polskę niepodległości (postulaty swe zawarł w Zadaniach praktycznych rewolucji w zaborze rosyjskim z 1901), w przeciwieństwie do Narodowej Demokracji, chcącej najpierw zjednoczyć ziemie polskie wszystkich zaborów pod berłem cara, a następnie dążyć do uniezależnienia się. Z czasem ZWC wiązał swą działalność z organizacjami jawnymi takimi jak Związek Strzelecki we Lwowie, Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie[70] i Polskie Drużyny Strzeleckie[71].

W 1912 Józef Piłsudski został wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego i przyjął pseudonim Mieczysław. Szefem jego sztabu został Kazimierz Sosnkowski[72].

W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej – wymarzonej wielkiej wojny między zaborcami – Piłsudski zaangażował się w organizowanie rozmaitych grup paramilitarnych w Galicji. Na zjeździe zwolenników walki czynnej 25 sierpnia 1912 w Zakopanem był inicjatorem utworzenia Polskiego Skarbu Wojskowego[73].

1 grudnia 1912 w obliczu wybuchu I wojny bałkańskiej Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianowała Piłsudskiego naczelnym komendantem sił wojskowych[72]. W 1913 zorganizował w Stróży, koło Limanowej, kurs szkoły oficerskiej Związku Strzeleckiego. Był tam jednym z wykładowców, publikując także później (pod pseudonimem Z. Mieczysławski) Geografię militarną Królestwa Polskiego, w której analizował rozlokowanie wojsk rosyjskich na ziemiach polskich w perspektywie ewentualnych działań wojennych.

Na początku 1914 Piłsudski przebywał w Szwajcarii, Francji i Belgii, gdzie wizytował organizowane na obczyźnie oddziały strzeleckie. Wygłosił tam również szereg odczytów na temat powstania styczniowego (w tym samym czasie wyszła w Poznaniu jego praca pt. 22 stycznia 1863) i problemów w tworzeniu polskich sił zbrojnych[74]. Miał również wówczas przewidzieć przebieg nadchodzącej wojny[j].

I wojna światowa

Legiony Polskie

Józef Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach w 1914[75].
Sztab 1 pp Legionów w Kielcach[76].
Tablica w Laskach upamiętniająca dowodzenie Piłsudskiego w bitwie pod Laskami-Anielinem w 1914 roku
Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski 1915
Józef Piłsudski i por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski 1916
Oficerowie 1 pp Legionów. Kobcze 1916
Józef Piłsudski w okopach na Wołyniu 1916
Jacek Malczewski, Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego, 1916

28 lipca 1914 wybuchła wojna austriacko-serbska, dająca początek I wojnie światowej. Już następnego dnia Piłsudski wydał pierwsze rozkazy mobilizacyjne. 31 lipca Marian Januszajtis-Żegota ostatecznie podporządkował jego dowództwu Polskie Drużyny Strzeleckie we Lwowie[77]. Pod auspicjami Austrii ze „Strzelca”, „Sokoła” i Drużyn Bartoszowych powstała I Kompania Kadrowa, uformowana 3 sierpnia na krakowskich Błoniach. Liczyła ona sobie 144 żołnierzy, którymi dowodził Tadeusz Kasprzycki. Piłsudski traktował ten oddział jako kuźnię kadr dla przyszłego wojska polskiego. Kompania wymaszerowała 6 sierpnia w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne[78].

Legiony Polskie podporządkowano nowej centrali wywiadu austriackiego w polu – Nachrichtenabteilung AOK z której zwierzchnikiem, gen. Oskarem Hraniloviciem von Czvetassin, Piłsudski wszedł w bezpośredni kontakt[79].

„Komendant Główny Wojsk Polskich”

6 sierpnia 1914 na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych Piłsudski ogłosił, że 3 sierpnia powstał w Warszawie tajny Rząd Narodowy, któremu się podporządkowuje i z ramienia którego został Komendantem Głównym Wojsk Polskich. Powstanie Rządu Narodowego było fikcją, która pozwoliła Piłsudskiemu uniezależnić się od politycznych ugrupowań Galicji, a zarazem wzmacniała jego pozycję wobec Austriaków, którym mógł podawać jako motywy swojego postępowania rozkazy rządu. KSSN podjęła uchwały, w których przyjęła do wiadomości sprawozdanie Komendanta[80].

12 sierpnia 1914, po wkroczeniu legionów do Królestwa Kongresowego Piłsudski wydał odezwę, w której ogłaszał się komendantem wojsk polskich, podległych utworzonemu w Warszawie Rządowi Narodowemu. Było to działanie czysto dywersyjne, mające wzniecić wybuch powstania w zaborze rosyjskim (w rzeczywistości rząd taki nigdy nie powstał). Oddziałów Piłsudskiego nie powitano jednak entuzjastycznie – postrzegano je jako grupę osób nieodpowiedzialnych, wichrzycieli i uzurpatorów[81]. Tego też dnia doszło do poważnego kryzysu – rozczarowane władze austriackie zażądały od Piłsudskiego w ciągu 48 godzin rozwiązania oddziałów strzeleckich lub ich włączenia do zwykłych oddziałów. Sam komendant twierdził, że w łeb sobie strzeli jeżeli te zarządzenia wejdą w życie[82].

Powołanie Naczelnego Komitetu Narodowego przez Koło Sejmowe grupujące wszystkie stronnictwa polityczne Galicji przekreśliło istnienie Rządu Narodowego. Większość nieprzychylnie nastawionych do Piłsudskiego polityków galicyjskich, podająca w wątpliwość jego zdolności wojskowe zdołała usunąć jego kandydaturę na stanowisko komendanta tworzonych Legionów Polskich[83].

W Kielcach ludność w panice zamykała drzwi i okna przed wkraczającymi legionistami. Dodatkowo bardzo niezadowolone z poczynań Piłsudskiego było austriackie dowództwo wojskowe[k]. Zagrożono mu odwołaniem i wcieleniem Polaków w szeregi C. K. armii. W takiej sytuacji podjął rokowania z członkami Naczelnego Komitetu Narodowego – doszło do zawarcia układu, w którym Piłsudski zrezygnował z idei powołania Rządu Narodowego w zamian za pozostawienie dowództwa nad istniejącymi już drużynami strzeleckimi w jego ręku. Ustalono, iż zwierzchność nad przyszłymi Legionami Polskimi będzie miał Komitet, będący lokalną reprezentacją parlamentarną. Przewidziano utworzenie dwóch legionów – w Zachodniej i Wschodniej Galicji, w których dowódcami będą oddelegowani z armii C. K. Polacy w stopniach pułkowników i generałów.

Wobec rozwiązania Legionu Wschodniego, Piłsudski nie podporządkował się jednak zaleceniom NKN-u niewerbowania do Legionu Zachodniego mieszkańców Królestwa Polskiego. 5 września 1914 utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową, popieraną przez niemieckie władze wojskowe[84]. Jednak wobec niepowodzeń wojsk niemieckich przy próbie zdobycia Warszawy, Piłsudski zmuszony był podporządkować PON NKN-owi w listopadzie 1914. Jednocześnie w październiku 1914 Piłsudski zainicjował powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej, tajnego zrzeszenia działającego we wszystkich zaborach, którego został komendantem głównym[85].

Po rozbiciu przez Rosjan armii austriackiego generała Dankla nakazano Piłsudskiemu powrót z I Kompanią Kadrową do Galicji. Wkrótce jednak wkroczył ponownie na teren Kongresówki, prowadząc zdecydowane działania zaczepne wobec wojsk rosyjskich, w przeciwieństwie do armii austriackiej, zachowującej się bardzo zachowawczo. Podczas rozwinięcia ofensywy przez wojska carskie, Piłsudski postanowił wykonać manewr wycofania się, niezależnie od rozkazów austriackiego dowództwa, pragnąc dotrzeć do Krakowa. Pod Uliną Małą, oddziały Komendanta wykonały ryzykowny manewr, wyrywając się z okrążenia przez wojska rosyjskie i docierając później do Krakowa (11 listopada)[86]. Cztery dni później Piłsudski został mianowany brygadierem[l][87], a 22 czerwca 1915 odznaczony austro-węgierskim Orderem Korony Żelaznej[88].

6 sierpnia 1915, w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, w rozkazie do żołnierzy napisał:

Rok temu z garścią małą ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej Ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej! Rok minął. Wyrobił się z nas ten typ żołnierza, jakiego nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żołnierska stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten przedziwny spokój i równowaga w pracy bez względu na przeciwności, jakie nas spotykają… I teraz, po roku wojny, jak w początku, jesteśmy tylko awangardą wojenną Polski, a także Jej awangardą moralną z umiejętnością zaryzykowania wszystkim, gdy ryzyko jest konieczne[89].

W drugiej połowie sierpnia 1915 Piłsudski zjawił się w Warszawie, zajętej już przez wojska niemieckie. Tam dokonał m.in. wizytacji oddziałów POW (pod dowództwem Tadeusza Żulińskiego), doprowadzając w końcu do wcielenia warszawskiego batalionu POW do I Brygady. Zablokował też werbunek do Legionów, prowadząc politykę „licytacji” – domagając się od władz niemieckich i austriackich zgody na uformowanie polskiego rządu i polskiej armii, nieznajdującej się pod obcym dowództwem[90]. W liście z 2 września 1915 do prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego Władysława Leopolda Jaworskiego, pisał:

Politycznym celem wojny, który sobie od początku stawiałem, było i jest dotąd zlanie się Galicji i Królestwa w składzie monarchii Austro-Węgierskiej. Nie sądziłem i nie sądzę, że można było w tej wojnie uzyskać lepsze warunki życia dla Polski[91].

9 lipca 1916 brygadier Piłsudski złożył rezygnację z dowództwa, pragnąc wyrazić swój sprzeciw wobec lekceważenia Legionów i nieuznawania ich za wojsko polskie walczące o niepodległość[92]. Odesłano go na urlop, dymisję przyjmując dopiero 26 września[92]. Dymisja Piłsudskiego spowodowała masowe rezygnacje ze służby wojskowej składane przez Polaków. M.in. z tego powodu 5 listopada 1916 Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry wydały proklamację (tzw. Akt 5 listopada) po raz pierwszy deklarując utworzenie niezależnego państwa polskiego na ziemiach Imperium Rosyjskiego okupowanych przez wojska państw centralnych[93]. Motywem proklamacji była chęć uzyskania milionowej armii polskiej – sojusznika w wojnie Niemiec i Austro-Węgier z Rosją. Akt 5 listopada postawił kwestię niepodległości Polski na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej i zmusił Wielką Brytanię i Francję do wywarcia presji na carską Rosję (traktującą do tej pory kwestię polską jako sprawę wewnątrzrosyjską) w kierunku koncesji na rzecz Polski. W konsekwencji Aktu Piłsudski zaoferował generał-gubernatorowi Hansowi Hartwigowi von Beselerowi – pomysłodawcy proklamacji – swoją pomoc w organizowaniu polskiej armii u boku państw centralnych[94].

Działalność w Tymczasowej Radzie Stanu

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916. Z lewej Tadeusz Piskor, z prawej Janusz Głuchowski[m]
Józef Piłsudski z Komendą Naczelną POW w 1917
Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej

12 grudnia 1916 Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy na Dworzec Wiedeński. W kilka dni później wszedł w skład Tymczasowej Rady Stanu (TRS), w której został referentem Komisji Wojskowej[95]. 16 stycznia 1917 podporządkował POW TRS-owi. W kwietniu 1917, po ustaleniu przez Tymczasową Radę Stanu roty przysięgi dla przyszłych oddziałów polskich, zakładającej. m.in. dotrzymanie wiernie braterstwa broni z wojskami Niemiec, Austro-Węgier i sprzymierzonych państw, wraz z Wojciechem Rostworowskim i Błażejem Stolarskim wszedł do komisji, mającej przygotować tekst odezwy werbunkowej. Odezwa argumentowała m.in., że im silniejsza będzie armia polska, tym większy posłuch zyskają nasze żądania, tym większy wpływ mieć będziemy na ukształtowanie się granic państwa naszego[96]. Sam Piłsudski jednak wstrzymał się od głosu nad wydaniem odezwy na posiedzeniu plenarnym Tymczasowej Rady Stanu[97]. Wobec wcześniej przewidywanego przez Piłsudskiego przechylenia się szali zwycięstwa na stronę Ententy, jak również późniejszego wybuchu w Rosji rewolucji (co praktycznie eliminowało ją na jakiś czas jako wroga), doprowadził on do tzw. kryzysu przysięgowego, zalecając żołnierzom polskim, by nie składali przysięgi na wierność Niemcom[98]. Przedtem – 2 lipca – wystąpił z TRS. Za odmowę złożenia przysięgi ok. 3300 Polaków z Królestwa internowano, a ok. 3500 żołnierzy z Galicji przeniesiono do armii austro-węgierskiej i wysłano do Włoch. Rozpoczęły się też masowe aresztowania działaczy niepodległościowych[98] – do więzień trafili m.in. Walery Sławek, Wacław Jędrzejewicz i Adam Skwarczyński[99].

Osadzenie w Magdeburgu

Józef Piłsudski został aresztowany (razem z Kazimierzem Sosnkowskim) 22 lipca 1917. Przewieziono go do więzienia w Gdańsku, skąd przez więzienie w Spandau i twierdzę Wesel trafił do Magdeburga, gdzie przetrzymywano go w jednopiętrowym drewnianym domu, w którym wcześnie odbywali karę aresztu oficerowie tamtejszego garnizonu. W sierpniu 1918 dołączył doń Sosnkowski[100]. W czasie osadzenia (7 lutego 1918) urodziła się pierwsza córka Piłsudskiego i Aleksandry SzczerbińskiejWanda[62]. Od chwili uwięzienia jego i tak już duża popularność – jako ofiary prześladowań i symbolu walki z okupantem – jeszcze wzrosła. Coraz większe niepowodzenia na froncie zmusiły Niemców do rozważenia kwestii uwolnienia Komendanta. Wysłano do niego hrabiego Harry’ego Kesslera, który pragnął wydobyć od Piłsudskiego oświadczenie, iż nie uczyni niczego wbrew Niemcom. Ten jednak kategorycznie odrzucił ofertę podpisania „lojalki[101]. Kiedy jednak w Niemczech wybuchła rewolucja listopadowa, w twierdzy zjawili się dwaj oficerowie niemieccy po cywilnemu[102], przewieźli Komendanta i Sosnkowskiego do Berlina, skąd specjalnym pociągiem skierowano ich do Warszawy[103].

Najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zwolnienia Piłsudskiego była obawa niemieckiego Sztabu Generalnego przed połączeniem się rewolucji niemieckiej z bolszewicką, czemu zapobiec mogło powstanie bariery w postaci państwa polskiego. Nastroje w Niemczech zmieniły się wkrótce po stłumieniu rozruchów w Berlinie, Magdeburgu, Hamburgu i innych miastach, ale państwo polskie było już faktem.

Uwolnienie przez Niemców i powrót

Obwieszczenie o przybyciu Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 (z lewej) oraz akt przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną 14 listopada 1918

10 listopada 1918 Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członek Rady Regencyjnej, Zdzisław ks. Lubomirski oraz dowódca Komendy Naczelnej POW, Adam Koc[103]. Rada przewidywała funkcję ministra spraw wojskowych dla Piłsudskiego w gabinecie Józefa Świeżyńskiego, pomimo iż dominowali w nim endecy. Sam zainteresowany nic o tym nie wiedział, jednak gdy przybył do Warszawy, Świeżyński był już zdymisjonowany. W tym czasie powstawały lokalne ośrodki władzy polskiej na terenach wszystkich zaborów: lewicowy rząd ludowy Daszyńskiego w Lublinie (popierany przez POW), Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (Wincenty Witos), Rada Narodowa na Śląsku Cieszyńskim, poznańska Naczelna Rada Ludowa (m.in. Wojciech Korfanty). Dzięki temu tworzyły się struktury polskiej państwowości. Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczny powrót do objętej rewolucją ojczyzny. W ten sposób udało się zażegnać pierwsze niebezpieczeństwo dla przyszłej niepodległości. Wezwał żołnierzy niemieckich do posłuszeństwa wobec Soldatenratu i zagwarantował im bezpieczeństwo ze strony oddziałów polskich. Tego samego dnia manifestanci z PPS próbowali wręczyć Piłsudskiemu sztandar Pogotowia Bojowego PPS. Piłsudski sztandaru nie przyjął, co skomentował: nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego narodu[104]. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim[105], a 12 listopada powierzyła misję utworzenia rządu narodowego[105]. Piłsudski postanowił w związku z tym sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, choć stwierdził, iż nie ma stronnictwa, czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom[106]. Z tego powodu uznał za konieczne włączenie w skład rządu przedstawicieli także innych stronnictw. Nie było to jednak łatwe, ponieważ Piłsudski kojarzony był przede wszystkim jako działacz lewicowy.

14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując Józefowi Piłsudskiemu, jako Naczelnemu Dowódcy WP, całość posiadanej przez siebie władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim i zobowiązując go jednocześnie do przekazania jej przyszłemu rządowi narodowemu. W ustanowionym tego dnia dekrecie własnym Naczelny Dowódca zmienił nazwę państwa na Republika Polska. Dwa dni później Piłsudski notyfikował mocarstwom powstanie niepodległego państwa polskiego. Jako faktyczna głowa państwa na stanowisko Prezydenta Ministrów Piłsudski wyznaczył Ignacego Daszyńskiego. Wobec sprzeciwu stronnictw politycznych co do osoby premiera, Daszyński sformował rząd oraz podał się do dymisji, zaś na jego miejsce został desygnowany Jędrzej Moraczewski, jako osoba, którą mogła zaakceptować endecja (niechętna Daszyńskiemu)[107]. Skład Rady Ministrów był zbliżony do rządu lubelskiego. Gabinet ten rozpoczął urzędowanie 18 listopada, a Piłsudski zajął w nim stanowisko ministra spraw wojskowych. Po przyjęciu, na podstawie własnego dekretu, 22 listopada, obowiązków Tymczasowego Naczelnika Państwa[107], Józef Piłsudski złożył dymisję ze stanowiska ministra. Dekret głosił, że Piłsudski jako tymczasowy Naczelnik Państwa obejmie najwyższą władzę Republiki Polskiej i będzie ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego[108].

Naczelnik Państwa

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 18 listopada 1918. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Stanisław Thugutt, Jędrzej Moraczewski, Józef Piłsudski, Leon Supiński, Leon Wasilewski
List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego z 21 grudnia 1918
Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski (styczeń 1919)
Józef Piłsudski podczas wizyty w Poznaniu 27.X.1919. Z lewej: gen. Józef Dowbor-Muśnicki, z prawej mjr Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Władysław Seyda (w ubraniu cywilnym)

26 listopada Piłsudski wydał dekret nakazujący przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego (konstytuanty). Wcześniej wydał również dekret wprowadzający 8-godzinny dzień i 46-godzinny tydzień pracy. Zajął się też sprawą paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego (KNP) mającego w swoim składzie m.in. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, uznanego przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch za namiastkę rządu polskiego na emigracji[109]. Piłsudski, po pertraktacjach z przedstawicielem KNP Stanisławem Grabskim, udzielił Komitetowi pełnomocnictwa do reprezentowania Polski na konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową. W skład przedstawicielstwa na rokowania pokojowe weszli także politycy z kraju (m.in. Daszyński), jak również działacze polonijni (Władysław Mickiewicz, syn Adama)[110]. W połowie grudnia Naczelnik wysłał do Francji Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, aby ten pozyskał generała Józefa Hallera do planu sprowadzenia jego Błękitnej Armii do kraju i użycia jej na kresach wschodnich. Wystosował także 21 grudnia list do Dmowskiego (w którym podkreślał konieczność jednolitej reprezentacji Polski wobec Ententy i życzył mu powodzenia w rokowaniach) i francuskiego marszałka Ferdinanda Focha (zapewniał w nim o pragnieniu nawiązania polsko-francuskiej współpracy wojskowej)[111].

Sam Piłsudski udał się do Lwowa, gdzie wciąż trwały walki polsko-ukraińskie. Jednocześnie do Naczelnika docierały informacje o wybuchu 27 grudnia powstania wielkopolskiego. Piłsudski nie mógł pomóc mu militarnie, ograniczył się jedynie do wysłania na zachód generała Józefa Dowbora-Muśnickiego[112]. 13 stycznia 1919 jako Naczelnik Państwa przyjął delegację z Poznańskiego. W jego opinii Poznańskie nie było dzielnicą tak wolną jak Królestwo i Galicja, gdyż nad tą dzielnicą istniała ciągle władza Niemiec[113], co usankcjonowały warunki rozejmu między Koalicją a Niemcami. Zapewniał, że może tylko przedstawiać Koalicji konieczność zmiany punktu, zawieszającego do kongresu decyzję w sprawie bytu Poznańskiego[114].

Rząd Moraczewskiego był w zamyśle tymczasowy, Piłsudski planował, że jego następcą zostanie Ignacy Paderewski. Zanim jednak tak się stało, miała miejsce nieudana próba zamachu stanu autorstwa przeciwników Naczelnika – Mariana Januszajtisa, Eustachego Sapiehy i Jerzego Zdziechowskiego[115]. Wkrótce po tym 18 stycznia 1919 naczelnik powołał na premiera Ignacego Paderewskiego. Jednym z kolejnych dekretów Józefa Piłsudskiego był wydany 4 lutego 1919 dekret o samorządzie miejskim.

26 stycznia 1919 odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zwyciężył w nich endecki Związek Ludowo-Narodowy, ale nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów do obalenia rządu Paderewskiego, a tym bardziej usunięcia Piłsudskiego[116]. 20 lutego 1919, na trzecim posiedzeniu zakończył się okres tymczasowości w obsadzie urzędu Naczelnika – Sejm przyznał Piłsudskiemu uprawnienia Naczelnika Państwa wydając Uchwałę Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. Uchwała ta otrzymała nazwę Małej Konstytucji[117].

Wojna polsko-bolszewicka

Piłsudski przed frontem oddziału Wojska Polskiego, Mińsk 1919
Piłsudski ze sztabem, wiosna 1920
Kurtka mundurowa Piłsudskiego (wzór 1919)

W stosunku do Rosji Piłsudski był zdania, że o ile przeciw Niemcom zawsze mogliśmy znaleźć sojuszników, w swym własnym interesie działających – i w ewentualnym starciu z nimi nie bylibyśmy odosobnieni, to odwrotnie wygląda sprawa w stosunku do Rosji[118]. Z tego też powodu dążył do wyeliminowania zagrożenia dla Polski od wschodu. Planował utworzenie na tej rubieży kilku państw narodowych, które następnie miałyby wejść w skład federacji pod przewodnictwem Polski. Stanowiłyby one swoistą zaporę przed Rosją[119]. Realizacja takich planów wymagała posiadanie wystarczającego potencjału militarnego, ale w tym czasie armia polska liczyła około 200 tys. żołnierzy i wciąż oczekiwano na przybycie armii Hallera[120].

Świadom, że ani biali ani czerwoni nie zechcą dopuścić do odrodzenia Polski, Piłsudski podjął ryzykowną wyprawę wileńską. Było to równoznaczne z rozpoczęciem wojny z Rosją bolszewicką. W pierwszą styczność bojową oddziały obu państw weszły 17 lutego 1919. Wilno po trzydniowych walkach zostało zajęte 21 kwietnia. Nie powiodła się jednak próba utworzenia rządu odrodzonego Wielkiego Księstwa Litewskiego przez wysłannika Piłsudskiego, Michała Römera[121][122]. Kwestia, czy Piłsudski był rzeczywiście zwolennikiem koncepcji federacyjnych, do dzisiaj jednak dzieli badaczy. W sierpniu 1923 roku w wykładzie wygłoszonym w Wilnie Piłsudski mówił: ja twierdziłem że iść tą drogą wydaje mi się niemożliwe. Zasad federacji nie da się zastosować na tych ziemiach. Przychodzimy wszak z bronią, co jest sprzeczne z zasadami federacji. Zresztą nie widziałem tutaj tych, który by do tej federacji chcieli przystąpić.[123].

Po opanowaniu Wilna działania zostały podjęte w Galicji Wschodniej. Polska ofensywa na południowym wschodzie rozpoczęła się 14 maja. Zajęto Halicz i Stanisławów. W Paryżu zawarto układ pomiędzy Paderewskim i wysłannikiem atamana ukraińskiego Semena Petlury, mówiący o wspólnej walce z bolszewikami[119]. Nie wszedł on jednak w życie z powodu nacisków Francji obawiającej się pogorszenia stosunków z białym generałem Denikinem. Tymczasem Piłsudski przybył na front i pokierował nowym atakiem, który rozpoczął się 28 czerwca. W jego wyniku wojska polskie opanowały Tarnopol i dotarły do rzeki Zbrucz[124]. Siły polskie parły jednak dalej. Jednocześnie próbowano porozumieć się z bolszewikami – Józef Piłsudski wysłał listy m.in. do Juliana Marchlewskiego, w którym obiecywał zatrzymanie wojsk w zamian za utworzenie przez Armię Czerwoną neutralnego pasa o szerokości 10 km[125]. Lenin grał jednak na zwłokę, odnosząc sukcesy w walce z siłami białych. Na przełomie sierpnia i września 1919 Biuro Szyfrów pod kierunkiem Jana Kowalewskiego złamało pierwsze klucze szyfrowe Armii Czerwonej, które umożliwiły odczytanie korespondencji bolszewickiej z frontów wojny domowej na Ukrainie, w południowej Rosji i na Kaukazie. Złamano też szyfry Armii Ochotniczej i „białej” Floty Czarnomorskiej, a także szyfry Armii URL. Dzięki temu Piłsudski miał w oparciu o dane wywiadowcze dużą wiedzę na temat sytuacji w tym regionie. Dane dostarczone przez Biuro informowały także o koncentracji wojsk bolszewickich przy wschodniej granicy Polski[126]. W obawie przed spodziewanym atakiem Sowietów Piłsudski postanowił zintensyfikować współpracę z ukraińskimi siłami Petlury i wesprzeć jego działania w utworzeniu państwa ukraińskiego.

Od 6 listopada do 22 grudnia 1919 miały miejsce tajne negocjacje polsko-bolszewickie w Mikaszewiczach na Polesiu wołyńskim, związane z tamtejszą misją rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Stronę polską reprezentował Ignacy Boerner, posiadający pełnomocnictwa negocjacyjne Piłsudskiego, stronę bolszewicką pełnomocnik Lenina, Julian Marchlewski[127]. Piłsudski poinstruował Boernera i Michała Stanisława Kossakowskiego w następujący sposób:

Zarówno bolszewikom, jak i Denikinowi jedno jest do powiedzenia – jesteśmy potęgą, a wyście trupy. Mówiąc inaczej, językiem żołnierskim: dławcie się, bijcie się, nic mnie to nie obchodzi, o ile interesy Polski nie są zahaczone. A jeśli gdzie zahaczycie je, będę bił. Jeśli gdziekolwiek i kiedykolwiek was nie biję, to nie dlatego, że wy nie chcecie, ale dlatego, że ja nie chcę. Lekceważę, pogardzam wami. Jesteście pogrążeni w rękach Żydów i junkrów niemieckich, nie wierzę wam, waszemu gatunkowi ludzkiemu. O jakichkolwiek tedy stosunkach… dyplomatycznych mowy być nie może, bo ich warunkiem podstawowym są wiara i dyskrecja a wy nie zasługujecie na jedno, nie znacie drugiego, zdradzacie cywilizację, własny kraj i jeden drugiego…[128]

Podczas rozmów Boerner zakomunikował stronie bolszewickiej warunki wstępne rozpoczęcia negocjacji pokojowych: Armia Czerwona miała się cofnąć 10 km od linii frontu, rząd bolszewicki miał się powstrzymać od agitacji na terytorium Polski, Armia Czerwona przestanie napierać na oddziały ukraińskie Semena Petlury i odda Dyneburg oddziałom łotewskim[129]. Jak zakomunikował Marchlewskiemu Boerner:

Naczelnik Państwa raz jeszcze oświadcza, że wojować z Sowietami nie chce. Jeżeli zaś rząd sowiecki chce z Polską wojować, to rękawicę tę podejmie[130]

Po jesiennych atakach na rząd w grudniu 1919 ustąpił ze stanowiska premier Paderewski, co skomplikowało sytuację Piłsudskiego, gdyż uważał on Paderewskiego za łącznika Polski z Zachodem, a jego odejście mogło oznaczać utratę polskich wpływów w Waszyngtonie[131]. Piłsudski w związku z atakami pisał do Paderewskiego tuż przed jego ustąpieniem:

musi to być robione z nakazu z góry. Tak jak przedtem atakowano przede wszystkim mnie, szczędząc Pana, tak teraz, gdy się tamten atak nie udał, idzie atak na Pana z oszczędzaniem mojej osoby. Wywrócenie obu wydaje się tym panom prawdopodobnie zbyt trudnym zadaniem, starają się więc obalić choćby jednego, by w jego miejsce wystawić któregokolwiek ze swoich autorytetów[132].

Kolejnym premierem został zbliżony do endecji Leopold Skulski, z tym że resorty „siłowe” nadal pozostawały pod kierownictwem ludzi Piłsudskiego[131].

28 lutego 1920 Piłsudskiemu urodziła się druga córka – Jadwiga[133].

19 marca 1920, w dniu swoich imienin, przyjął i zatwierdził stopień Pierwszego Marszałka Polski[134]. Do Piłsudskiego zgłosili się przedstawiciele Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej, która na mocy uchwały Sejmu przeprowadzała weryfikację całego korpusu oficerskiego armii polskiej. Komisja ta uchwaliła prosić Naczelnego Wodza, by przyjął stopień Pierwszego Marszałka Polski. Buławę marszałkowską wręczono mu uroczyście po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 14 listopada 1920 roku[135].

Wyprawa kijowska

Józef Piłsudski i Symon Petlura w Winnicy, 16 maja 1920
Piłsudski i Petlura Winnica 1920

Piłsudski uważał, że polski marsz na Moskwę nie jest przedsięwzięciem realnym, natomiast należy bolszewikom

nadepnąć na tak bolesne miejsce, żeby nie mogli się uchylać i uciekać. Moskwa takim miejscem nie jest. Kijów, Ukraina, to jest ich czuły punkt[136].

Osobiście nie przygotowywał jednak planu wyprawy, a robili to jego współpracownicy: Julian Stachiewicz, Bolesław Wieniawa-Długoszowski i adiutant Piłsudskiego – Stanisław Radziwiłł. Jednocześnie wsparto na początku 1920 utworzenie w Warszawie, pod auspicjami rządu polskiego, rosyjskiego Komitetu Narodowego, reprezentującego tzw. „trzecią” demokratyczną Rosję, która zgadzała się na istnienie zarówno niepodległej Polski, jak i Ukrainy[125].

Wyprawa była poprzedzona pertraktacjami z atamanem Petlurą, przedstawicielem strony ukraińskiej – w ich wyniku podpisano dwie umowy: polityczną (21 kwietnia) i wojskową (24 kwietnia), gwarantujące pomoc w utworzeniu państwa ukraińskiego ze strony Polski i pomoc militarną w walce z bolszewikami ze strony Ukrainy[137]. Rozpoczęcie polskiego ataku Piłsudski zarządził na 25 kwietnia[138]. Jego celem było zdobycie Kijowa i restytucja Ukrainy naddnieprzańskiej. Początkowo wojska polskie odnosiły sukcesy, biorąc tysiące jeńców i szybko zajmując kolejne tereny. 7 maja oddziały polskie i ukraińskie wkroczyły do niebronionego Kijowa[139]. Piłsudski udał się do zajętej stolicy Ukrainy z kilkugodzinną wizytą. Po powrocie do Warszawy 18 maja witający go marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński (wysunięty przez Narodową Demokrację) przyrównał czyny Piłsudskiego do dokonań Bolesława Chrobrego[140].

Odpowiedzią bolszewików na sukcesy armii polskiej były kontrofensywy: na północy – kierowana przez Michaiła Tuchaczewskiego, i na południu – przez Siemiona Budionnego, dowodzącego Konarmią[141]. Uderzenie na południu doprowadziło do przerwania frontu[140]. Piłsudski jednak nie zamierzał bronić Kijowa – oddziały polskie pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego opuściły miasto 10 czerwca 1920[142]. Marszałek planował przemieścić jego armię w celu zaatakowania Budionnego, ale Rydz-Śmigły bądź nie zrozumiał rozkazu Piłsudskiego bądź w ogóle rozkaz nie dotarł do niego. Konarmia ponownie przerwała front, a oddziały polskie zostały zmuszone do wycofania się. Wówczas już siły bolszewickie dysponowały znaczną przewagą liczebną[143].

Na północy Piłsudski zakładał utrzymanie Wilna i oparcie się na starej, poniemieckiej linii umocnień[144]. Jednak znaczna przewaga wojsk sowieckich zniweczyła ten plan. Armia Czerwona parła w kierunku Warszawy, pokonując średnio ok. 20 km dziennie[145].

Bitwa Warszawska

Józef Piłsudski nad mapą w okresie bitwy warszawskiej
Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920
Józef Piłsudski i Józef Haller w czasie przeglądu wojsk powracających ze zwycięskiej bitwy warszawskiej
Uroczystość wręczenia Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej, listopad 1920

Kontrofensywa Armii Czerwonej wywołała krytykę opozycji skierowaną przeciwko Piłsudskiemu.

Rozpoczęta przeciwko niemu ofensywa, z udziałem piór tej miary, co Stanisława Strońskiego czy Adolfa Nowaczyńskiego, zajmowała bodaj tyle samo miejsca na łamach prasy narodowo-demokratycznej, co wiadomości z placu boju. (…) Wyprawa kijowska jawiła się już jako fantastyczny kaprys człowieka, którego pomysły miały wszelkie znamiona awanturnictwa czy nawet politycznej głupoty[146].

9 czerwca ustąpił rząd Skulskiego, którego miejsce zajął gabinet utworzony przez Władysława Grabskiego.

1 lipca Sejm Ustawodawczy powołał Radę Obrony Państwa (ROP)[147], która choć działała pod przewodnictwem Piłsudskiego, to jednak ograniczała w pewnym stopniu jego władzę. Wbrew stanowisku marszałka Rada zwróciła się do alianckiej Rady Najwyższej z prośbą o pośrednictwo w rozmowach pokojowych. Ustalenia Rady były dla Polski niekorzystne, a zdaniem Piłsudskiego – kapitulanckie (m.in. ze względu na uznanie linii Curzona za wschodnią granicę Polski). Podjęto jednak negocjacje pokojowe w Baranowiczach, na które udała się delegacja nowego rządu, utworzonego przez Wincentego Witosa 24 lipca[148].

Ataki na Piłsudskiego związane z porażkami na froncie były kontynuowane. 19 lipca na posiedzeniu ROP Roman Dmowski zarzucił mu zdezorganizowanie armii i postulował dokonanie gruntownych zmian przy pomocy oficerów przysłanych z zachodu. Nieco później ksiądz Stanisław Adamski, delegat wielkopolski, oskarżył Piłsudskiego wprost o zdradę. W odpowiedzi marszałek postawił wniosek o udzielenie mu przez ROP wotum zaufania:

Od członków rady i od narodu powinien iść głos wiary i otuchy… Zamiast tego dajecie demoralizujący obraz waśni, kłótni i rozdarcia… Nie wiem, jakimi słowy mam was przekonywać… Jeżeli potrzebna wam do tego moja śmierć, to gotów jestem sobie w łeb wypalić… Ja wiem co mam robić, ja mam plan, lecz nie narzucam się… Oddaję się wam do dyspozycji[149].

Ostatecznie Rada wyraziła wotum zaufania Piłsudskiemu. Pozostały do przewidywanego bolszewickiego szturmu na Warszawę czas ROP przeznaczyła na opracowanie strategii obrony. Tymczasem Piłsudski opracował plan kontrofensywy spod Brześcia, który jednak został przez bolszewików zdobyty zanim udało się przeprowadzić dyslokację oddziałów.

W nocy z 5 na 6 sierpnia Piłsudski rozważał w Belwederze możliwości ofensywy, a nad ranem przeprowadził rozmowę z generałem Rozwadowskim. Doprowadziło to do opracowania rozkazu operacyjnego nr 8358/III – wspólnego dzieła Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, generała Tadeusza Rozwadowskiego i Maxime Weyganda[150]. Zdefiniował on plan skoncentrowania i kontrofensywy polskiej armii znad rzeki Wieprz. Duże znaczenie dla przebiegu bitwy nad Wisłą miał kolejny rozkaz nr 10 000 z 10 sierpnia 1920, opracowany z inicjatywy szefa sztabu, generała Rozwadowskiego. W związku z nim Naczelny Wódz zrezygnował z dalszego wzmacniania Grupy Uderzeniowej, która miała atakować znad Wieprza, i kilka dodatkowych dywizji mogło wziąć udział w walkach w najbardziej dramatycznym momencie, gdy 14 sierpnia 1920 bolszewicy przerwali polskie linie obronne pod Radzyminem i 5 Armia generała Władysława Sikorskiego podczas walk nad Wkrą musiała stawić opór liczniejszym siłom radzieckim.

12 sierpnia Józef Piłsudski udał się do Kwatery Głównej w Puławach, gdzie złożył na ręce premiera Witosa dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. W liście do premiera zaznaczał, że jego zdaniem, skoro rozmowy pokojowe z bolszewikami nic nie dały, Polska musi liczyć na pomoc krajów Ententy, a te uzależniają ją od odejścia marszałka. Witos jednak dymisji nie przyjął.

Marian Kukiel twierdził, że od 12 sierpnia Piłsudski był chory (cierpiał na uremię), był półprzytomny i trudno było mu zdobyć się na decyzje[151].

Było to w przededniu Bitwy Warszawskiej, trwającej od 13 do 25 sierpnia 1920. W ciągu czterech początkowych dni bitwy rozwijające się uderzenie Armii Czerwonej spowodowało znaczne wysforowanie się i odsłonięcie jednego ze skrzydeł sił bolszewickich.

Kontruderzenie znad Wieprza

Józef Piłsudski wyprowadził kontruderzenie znad Wieprza 16 sierpnia 1920 roku siłami 5 dywizji. 4 Armia, którą osobiście dowodził składała się z 14. Dywizji Poznańskiej, 16. Dywizji Pomorskiej i 21. Dywizji Podhalańskiej. Siły jej liczyły 27 500 żołnierzy piechoty, 950 kawalerzystów, 461 karabinów maszynowych i 90 dział polowych[152].

Dowodzona osobiście przez Piłsudskiego Grupa Uderzeniowa 16 sierpnia wyszła na tyły Armii Czerwonej i zaatakowała odsłonięte skrzydło, co zadało siłom bolszewickim decydujący cios. Oznaczało to pełne powodzenie polskiego planu.

Sukces strategiczny i porażka polityczna

Sukces militarny został przypieczętowany ostatecznie w bitwie nad Niemnem, która rozpoczęła się 20 września 1920. 25 września polskie oddziały zajęły Grodno, a wzięte w kleszcze resztki armii Tuchaczewskiego zostały zmuszone do wycofania się w głąb Rosji. Wkrótce po tym miał miejsce tzw. Bunt Żeligowskiego, który na polecenie Piłsudskiego upozorował niesubordynację i zajął 9 października okręg wileński, co doprowadziło do utworzenia na tym obszarze kadłubowej tzw. Litwy Środkowej. Działania wojenne oficjalnie przerwano w wyniku podpisanej 12 października 1920 w Rydze umowy o rozejmie w wojnie z bolszewikami. Stan wojny zakończył rok później traktat ryski.

Sukces Polski i jej armii był pełny, jednakże zarówno traktat ryski, jak i siłowe rozwiązanie na Litwie było jednocześnie klęską koncepcji politycznej Piłsudskiego, zakładającej utworzenie z krajów dawnej Rzeczypospolitej tzw. konfederacji Międzymorza. Paradoksalnie działania Piłsudskiego doprowadziły do realizacji wizji jego największego adwersarza – Romana Dmowskiego – który opowiadał się za państwem narodowym.

Stosunek do wolnomularstwa

Powstanie wolnomularstwa polskiego dokonało się pod auspicjami Piłsudskiego. W czasie dwu konferencji w Belwederze z Władysławem Baranowskim, w lipcu 1919 i w październiku 1920, Józef Piłsudski z własnej inicjatywy, zaproponował mu wskazanie ludzi z najbliższego swojego otoczenia i wojska, których uważał za najodpowiedniejszych kandydatów do masonerii[153].

Lata 1921–1925

Józef Piłsudski 1921
Nadanie Orderów Virtuti Militari żyjącym weteranom powstania styczniowego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1921
Z wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego na Górnym Śląsku – Pszczyna, Rynek, 28 sierpnia 1922. Marszałek przypina ppor. Stanisławowi Krzyżowskiemu, b. komendantowi POW G.Śl. na pow. pszczyński, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

18 marca 1921 podpisano traktat ryski z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, który oznaczał zakończenie działań wojennych na wschodzie. Rozpoczął się okres stabilizacji i rozwoju. 17 marca przyjęto konstytucję, w której opracowaniu Piłsudski nie brał udziału. Obawiając się dążenia do dyktatury przyszłego prezydenta, którym miał według oczekiwań zostać Piłsudski, autorzy tekstu ustawy zasadniczej ograniczyli uprawnienia głowy państwa. Pomimo uchwalenia ustawy zasadniczej, Sejm Ustawodawczy przedłużył własną kadencję, a tym samym obowiązywanie „małej konstytucji”.

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1921 w Krakowie zmarła pierwsza żona Józefa Piłsudskiego, Maria. Do końca życia nie zgodziła się na rozwód, pomimo że jej mąż od dawna żył w nieformalnym związku z Aleksandrą Szczerbińską. 25 października wziął z nią ślub, a następnie razem wprowadzili się do Belwederu.

Tymczasem rząd Witosa chylił się ku upadkowi w związku z kryzysem gabinetowym spowodowanym przez niezadowolenie społeczne ze stosunku władz do powstańców śląskich. Piłsudski długo nie przyjmował dymisji Witosa, ale we wrześniu zastąpił go Antoni Ponikowski, stojący na czele tzw. gabinetu fachowców. Marszałek wprowadził do niego swoich zwolenników, m.in. Kazimierza Sosnkowskiego na czele ministerstwa spraw wojskowych.

25 września 1921 Piłsudski uniknął śmierci w zamachu przeprowadzonym przez młodego Stepana Fedaka, członka Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. Próba zamachu miała miejsce we Lwowie – Fedak oddał trzy strzały, ale ranił tylko wojewodę Kazimierza Grabowskiego[154].

Kryzys gabinetowy w 1922

Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz

Sowiety panując nad milionami umierających z głodu ludzi, rzucają ostatnie zapasy złota na zbrojenia i propagandę. Bo Niemcy i Rosjanie prowadzą politykę śmiałą, świadomą celu, a Polska – żadnej, Józef Piłsudski po zawarciu porozumienia w Rapallo w kwietniu 1922 roku[155]

Traktat w Rapallo powinien był zerwać resztę łusek z oczu – porozumienie rosyjsko-niemieckie zaszło tak daleko, że jest nie tylko faktem dokonanym, wspartym na doskonałą znajomość interesów stron obu, ale co więcej faktem nie do odrobienia. Istnieje sprzysiężenie rosyjsko-niemiecko-litewskie (…), skierowane przeciwko Polsce, Józef Piłsudski na posiedzeniu Rady Gabinetowej 5 czerwca 1922 roku[156]

Rząd Ponikowskiego nie współpracował już z Piłsudskim tak sprawnie jak gabinet Witosa. M.in. zawarł układ z Rosją bolszewicką, na mocy którego Polska zobowiązała się wydalić Petlurę w zamian za spłatę długu względem RP. Takie postępowanie wobec atamana[n] spotkało się z dużym niezadowoleniem Naczelnika Państwa. Piłsudski nie zgadzał się z kierunkiem prowadzenia polityki zagranicznej szefa MSZ, Konstantego Skirmunta – po zawarciu przez republikę weimarską i Rosję bolszewicką traktatu w Rapallo, marszałek zaczął wywierać nacisk na rząd, aby podał się do dymisji. Tak też się stało 6 czerwca 1922. Piłsudski twierdził, że w czasie wyborów rządzić powinien gabinet posiadający szerokie zaplecze polityczne – ekipa Ponikowskiego go nie miała, dlatego musiała odejść. Wrogowie marszałka zarzucili mu jednak, że w ten sposób dąży do uzyskania władzy dyktatorskiej.

Dymisja rządu Ponikowskiego rozpoczęła najdłuższy kryzys gabinetowy II Rzeczypospolitej. 12 czerwca Piłsudski poinformował Konwent Seniorów Sejmu, że zastanawia się nad tym, w jaki sposób interpretować zapis w „Małej Konstytucji”, mówiący o tym, iż: Naczelnik Państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem. Wobec tego Sejm powołał tzw. Komisję Główną, która miała wyręczyć marszałka w procedurze powoływania gabinetu. Ten jednak nie wyraził zgody na kandydata Komisji. Następnie sam na premiera desygnował Artura Śliwińskiego, którego rząd przetrwał jednak tylko do 7 lipca (wówczas to poparcie dla niego wycofali krakowscy konserwatyści).

Wobec tego Sejm na kandydata na szefa rządu wybrał Wojciecha Korfantego. Jego osoby nie zaakceptował jednak Piłsudski, mimo deklarowania przez Korfantego chęci współpracy z marszałkiem. Ten ostatni zresztą zapowiedział swoje rychłe ustąpienie. Odmowa podpisu pod listą osób mających tworzyć gabinet Korfantego spowodowała, że 25 lipca zgłoszono wniosek o uchwalenie Naczelnikowi wotum nieufności, wspierany przez posłów prawicowych. Wniosek nie przeszedł – „za” było 186 posłów, „przeciw” 206.

Ostatecznie pod koniec lipca rząd utworzył konserwatysta Julian Nowak. W jego gabinecie szefem MSZ został zwolennik Piłsudskiego, Gabriel Narutowicz, co było sukcesem marszałka.

5 i 12 listopada 1922 odbyły się wybory parlamentarne. Nowy Sejm (i Senat) był rozdrobniony, gdyż zarówno prawica, lewica, centrum, jak i ugrupowania mniejszości narodowych uzyskały zbliżoną liczbę głosów. Obie izby zgodnie z konstytucją miały następnie utworzyć Zgromadzenie Narodowe, które miało dokonać wyboru prezydenta.

Już 20 listopada z Piłsudskim spotkał się Stanisław Thugutt, który namawiał go do kandydowania na najwyższe stanowisko w państwie. 4 grudnia marszałek zakomunikował jednak, że nie będzie kandydował na prezydenta RP. Jako powód podał zbyt mały zakres realnej władzy należącej do prezydenta w myśl nowej konstytucji. Piłsudski wskazywał na fakt, iż skoro głowa państwa miała funkcje przede wszystkim reprezentacyjne, to prezydentem powinna zostać osoba spoza partyjnego układu, którą zaakceptowaliby członkowie różnych partii. Jednocześnie zaproponował na to stanowisko Witosa, ale jego osobie sprzeciwiło się PSL „Wyzwolenie”, wobec czego marszałek wysunął kandydaturę swojego dawnego towarzysza konspiracyjnego – Stanisława Wojciechowskiego. W piątym głosowaniu zwyciężył jednak Gabriel Narutowicz, któremu 14 grudnia Piłsudski przekazał władzę.

Wycofanie się z polityki

Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski, Kazimierz Sosnkowski 1923
W Sali Malinowej Hotelu Bristol, 3 lipca 1923
„Milusin”, dwór Piłsudskiego w Sulejówku
Oficerowie przybyli do Sulejówka 15 listopada 1925. Obok Józefa Piłsudskiego Gustaw Orlicz-Dreszer i Lucjan Żeligowski

Po wyborze prezydenta Józef Piłsudski usunął się z polityki. Zamierzał poświęcić się tylko wojsku, zachowując przewodniczenie Ścisłej Radzie Wojennej. 16 grudnia 1922, zainspirowany prawicowymi atakami na nowego prezydenta, zamachowiec Eligiusz Niewiadomski zamordował Narutowicza. Według wielu biografów marszałka, dla Piłsudskiego był to szok, który

polegał przede wszystkim na ostatecznej utracie wiary w odrodzenie polskiej duszy, tej wiary, z którą Piłsudski powracał z Magdeburga. Wiary, że polskie społeczeństwo dojrzało do suwerennego, niepodległego bytu. Dlatego też, w rozumieniu marszałka, demoralizującym je wciąż, a płynącym od politycznych partii prądom należało przeciwstawić i silny a niepodważalny autorytet, i w razie potrzeby nawet brutalność[157].

Funkcje prezydenta przejął zgodnie z konstytucją marszałek Sejmu Maciej Rataj, który powierzył misję tworzenia rządu Władysławowi Sikorskiemu – ten przyjął ją, porozumiawszy się uprzednio z Piłsudskim, z którym ustalił, że zostanie on szefem Sztabu Generalnego. 20 grudnia nowym prezydentem został Stanisław Wojciechowski.

28 maja 1923 został powołany rząd Wincentego Witosa.

9 czerwca 1923 Prezydent Wojciechowski „przychylając się do przedstawionej mu prośby” zwolnił Piłsudskiego ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego[158].

13 czerwca generał broni Stanisław Szeptycki objął urząd ministra spraw wojskowych w rządzie Witosa, a pięć dni później na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawił projekt ustawy o organizacji naczelnych władz wojskowych. 27 czerwca projekt tej ustawy został skierowany do marszałka Sejmu. Projekt zakładał, że minister spraw wojskowych miał mieć zwierzchność nad szefem Sztabu Generalnego i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, który miał być jego zastępcą w Radzie Wojennej.

28 czerwca Sejm przyjął uchwałę stanowiącą, że „Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz zasłużył się narodowi”.

Projekt ustawy autorstwa generała Szeptyckiego był przedmiotem krytyki na posiedzeniach Ścisłej Rady Wojennej w dniach 28 i 30 czerwca oraz 2 lipca. W czasie posiedzenia rady w dniu 30 czerwca doszło do incydentu pomiędzy marszałkiem, a ministrem.

2 lipca marszałek ustąpił z funkcji przewodniczącego Biura Ścisłej Rady Wojennej, a następnego dnia wygłosił swoje słynne przemówienie w sali Malinowej warszawskiego hotelu Bristol, w którym m.in. wyraził swe obrzydzenie wobec partyjniactwa i koniunkturalizmu. Powiedział m.in.

Zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją brudną duszę, opluwający mnie zewsząd, nie szczędzący niczego, co szczędzić trzeba – rodziny, stosunków, bliskich mi ludzi, śledzący moje kroki, robiący małpie grymasy, przekształcający każdą myśl odwrotnie – ten potworny karzeł pełzał za mną, jak nieodłączny druh, ubrany w chorągiewki różnych typów i kolorów – to obcego, to swego państwa, krzyczący frazesy, wykrzywiający potworną gębę, wymyślający jakieś niesłychane historie, ten karzeł był moim nieodstępnym druhem, nieodstępnym towarzyszem doli i niedoli, szczęścia i nieszczęścia, zwycięstwa i klęski[159].

Po wygłoszeniu tego przemówienia marszałek udał się na „emigrację” do dworku w Sulejówku pod Warszawą. Tam zajął się przede wszystkim twórczością pisarską.

Kiedy jednak 15 grudnia 1923 upadł gabinet „Chjeno-Piasta”, podejmujący się misji tworzenia rządu Stanisław Thugutt zaproponował Piłsudskiemu objęcie stanowiska ministra spraw wojskowych. Podobnie postąpił Władysław Grabski, gdy starania Thugutta spełzły na niczym. Piłsudski zgodził się na te propozycje, ale w zamian za zagwarantowanie apolityczności wojska – poprzez likwidację układu zaproponowanego przez Szeptyckiego. Grabski sądził jednak, iż oddanie w ręce marszałka zbyt dużej władzy mogłoby się spotkać z niezadowoleniem endeków. W efekcie Piłsudski do rządu nie wszedł. Później, gdy ministrem spraw wojskowych został Sikorski, próbował on określić nową strukturę najwyższych władz wojskowych w Polsce, wzorując się na rozwiązaniach francuskich. To również spotkało się z bardzo krytyczną reakcją marszałka, którego zdaniem pomysły Sikorskiego nie przystawały do polskiej rzeczywistości.

Przewrót majowy

12 maja 1926, Józef Piłsudski przed spotkaniem z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego. Od lewej: Kazimierz Stamirowski, Marian Żebrowski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Józef Piłsudski, Władysław Jaroszewicz i Michał Galiński. Na oryginalnej fotografii sprzed kadrowania z prawej widoczny także st. wachm. Walenty Wójcik.
Piłsudski na moście Poniatowskiego po spotkaniu z prezydentem Wojciechowskim. Z prawej gen. Gustaw Orlicz-Dreszer
Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Józef Piłsudski, Aleksander Prystor, w głębi st. wachm. Walenty Wójcik i Wacław Stachiewicz. Plac Saski, 31 maja 1926
Ignacy Mościcki przybywa na uroczystość zaprzysiężenia na Zamek. Obok: Józef Piłsudski i Kazimierz Bartel. Warszawa, 4 czerwca 1926
Józef Piłsudski na Kasztance przyjmuje defiladę Wojska Polskiego na placu Saskim 11.XI.1926

Pogarszająca się sytuacja polityczna kraju, kolejne upadające rządy, lęk przed ponownym sprawowaniem władzy skompromitowanego rządu „Chjeno-Piasta” sprawiły, że pod koniec 1925 Piłsudski zdecydował się wrócić do czynnego uprawiania polityki. Według historyka Andrzeja Garlickiego, już od 1922 myślał o przejęciu władzy w drodze zamachu stanu[160].

Przed 1926 rokiem Piłsudski intensywnie poszukiwał możliwości zbliżenia z konserwatystami, czyniąc im daleko idące koncesje, m.in. twierdził, że należy wstrzymać wykonanie reformy rolnej i ograniczyć ustawodawstwo socjalne[161].

15 listopada 1925 dworek w Sulejówku zamieszkiwany przez marszałka, odwiedziła grupa oficerów. Oficjalnym powodem wizyty były obchody rocznicy powrotu Piłsudskiego z Magdeburga. Podczas tego spotkania przemówienie wygłosił m.in. generał Gustaw Orlicz-Dreszer, w którym zadeklarował bezwarunkowe poparcie dla przyszłych działań marszałka.

Kolejny kryzys gabinetowy zakończył się tymczasem 20 listopada, kiedy to Aleksander Skrzyński utworzył rząd koalicyjny, w skład którego weszli również członkowie lewicy, m.in. Jędrzej Moraczewski. Gabinet ten przetrwał jednak w kompletnym składzie tylko do kwietnia 1926, po wyjściu z niego członków PPS-u, nie zgadzających się z polityką gospodarczą ministra Jerzego Zdziechowskiego. Piłsudski był coraz bardziej poirytowany kolejnymi zmianami rządów. Postanowił wykorzystać wojsko w celu wywierania nacisku na prezydenta i Sejm. W tym celu, piłsudczyk generał Lucjan Żeligowski, pełniący funkcję ministra spraw wojskowych, powierzył marszałkowi bezpośrednie dowództwo nad kilkoma jednostkami zlokalizowanymi w okolicach Rembertowa, oficjalnie w celu odbycia ćwiczeń.

10 maja 1926 ukonstytuował się nowy rząd, pod przewodnictwem Wincentego Witosa. Wkrótce potem premier w artykule prasowym wezwał Piłsudskiego do wzięcia odpowiedzialności za państwo i powrotu. Marszałek ostro odpowiedział mu na łamach Kuriera Porannego, bardzo nisko oceniając Witosa i jego rząd. Wywiad ten został skonfiskowany, jednocześnie 11 maja w Warszawie pojawiły się doniesienia o jadących w kierunku stolicy oddziałach wojskowych z Pomorza i Wielkopolski. W odpowiedzi Piłsudski zaplanował, iż pojawi się w Warszawie na czele żołnierzy oddanych mu pod dowództwo przez Żeligowskiego. Taka demonstracja miała spowodować ugięcie się rządu.

Rankiem 12 maja 1926 Piłsudski udał się w towarzystwie jedynie swego adiutanta do Warszawy w celu spotkania się z prezydentem Wojciechowskim i nakłonienia go do zmiany rządu. Do spotkania nie doszło, gdyż prezydent wyjechał do Spały. Po powrocie do Rembertowa marszałek zarządził marsz podległych mu jednostek na Warszawę. Dyslokacja rozpoczęła się tego samego dnia o godzinie 13.30. Około godziny 16. siły Piłsudskiego zajęły pozycje przy warszawskich mostach Poniatowskiego i Kierbedzia. Na moście Poniatowskiego na marszałka oczekiwał już prezydent Wojciechowski, który powiadomiony o wydarzeniach powrócił ze Spały. W trakcie rozmowy prezydent zażądał od Piłsudskiego powrotu do działań zgodnych z prawem i podjęcie negocjacji. Jak twierdzi Włodzimierz Suleja:

W świetle dostępnych źródłowych świadectw za niemal pewną uznać należy hipotezę, iż do momentu rozmowy z Wojciechowskim Marszałek z perspektywą zbrojnego starcia się nie liczył. Toteż decyzja – mogąca wszak oznaczać początek wojny domowej – nie mogła mu przyjść, i nie przyszła, łatwo. Plany tryumfalnego wkroczenia do stolicy, na czele wojska, ramię przy ramieniu z prezydentem, legły w gruzach. Drogę należało otwierać siłą (…)[162].

Po niepowodzeniu rozmowy z prezydentem Piłsudski rozkazał zajęcie mostu Kierbedzia, a także wysłał Kazimierza Świtalskiego, aby ten przekonał Związek Zawodowy Kolejarzy o konieczności uniemożliwienia dotarcia do Warszawy posiłków wojskowych wiernych rządowi. Generał Rozwadowski, będący dowódcą obrony stolicy, wystosował ultimatum, w którym zażądał, aby oddziały Piłsudskiego wycofały się do godziny 18.30. Siły rządowe rozpoczęły działania zaczepne jednak wcześniej. Około godziny 19.30 marszałek mógł już pojawić się na placu Zamkowym, gdzie został owacyjnie przywitany przez tłum warszawiaków. Wieczorem z Piłsudskim spotkał się marszałek Sejmu Maciej Rataj, w celu podjęcia negocjacji. Te jednak nie powiodły się, podobnie jak rozmowy w dniu następnym. 14 maja rozegrały się decydujące walki – oddziały Piłsudskiego zagrażały już Belwederowi. Po krótkich, ale krwawych walkach (379 osób zabitych), przy znacznym poparciu społecznym, lecz wbrew prawu, Piłsudski dokonał zamachu stanu znanego jako przewrót majowy. O godzinie 17.30 rząd podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył swój urząd. Stało się tak pomimo wiadomości o podążających w kierunku stolicy oddziałach wiernych rządowi. Uprawnienia prezydenta trafiły w ręce marszałka Sejmu, Rataja. Ten 15 maja powołał rząd Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski objął urząd Ministra Spraw Wojskowych. Faktycznie stał się ośrodkiem decyzyjnym władzy w państwie. 22 maja wydał odezwę do żołnierzy, w której nawoływał do pojednania walczących po obu stronach:

Żołnierze! Nie po raz pierwszy słyszycie mój głos. Ongiś na polach bitew, gdy młode państwo jeszcze ząbkowało, jak chorobliwe dziecko, prowadziłem was w boje, które w zwycięstwach, pod moim dowództwem wywalczonych, na długie wieki okryły sławą i blaskiem bohaterskie Wasze sztandary. Po innych bojach przemawiam do was dzisiaj. Gdy bracia żywią miłość ku sobie, wiąże się węzeł między nimi, mocniejszy nad inne węzły ludzkie. Gdy bracia się waśnią i węzeł pęka, waśń ich również silniejszą jest nad inne. To prawo życia ludzkiego. Daliśmy mu wyraz przed paru dniami, gdy w stolicy stoczyliśmy między sobą kilkudniowe walki. W jedną ziemię wsiąkła krew nasza, ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, przez obie strony jednakowo umiłowaną. Niechaj krew ta gorąca, najcenniejsza w Polsce krew żołnierza, pod stopami naszymi będzie nowym posiewem braterstwa, niech wspólną dla braci prawdę głosi. (…) Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza[163].

31 maja Piłsudski został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej przez Zgromadzenie Narodowe, jednak godności tej nie przyjął, argumentując to zbyt małymi prerogatywami prezydenta w konstytucji marcowej. W drugim głosowaniu Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta protegowanego przez niego Ignacego Mościckiego. Był to kolejny triumf Piłsudskiego, bowiem ukonstytuowanie się nowej władzy zalegalizowało przewrót majowy.

Lata 1926–1935

Józef Piłsudski i premier Kazimierz Bartel w 1926
Piłsudski w krypcie grobowej Radziwiłłów w kościele farnym w Nieświeżu dekoruje 25.X.1926 orderem Virtuti Militari IV kl. sarkofag Stanisława Radziwiłła, swego adiutanta poległego w czasie wyprawy kijowskiej 1920.

Po przewrocie majowym Piłsudski wprowadził system autorytarny oparty na armii i swych zwolennikach – zwany sanacją (łac. uzdrowienie). Wprawdzie nie zmienił początkowo konstytucji, ale ograniczył znacznie rolę parlamentu. 2 sierpnia Sejm przyjął nowelizację konstytucji (nowela sierpniowa), wzmacniającą wydatnie rolę prezydenta – mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy i rozwiązywać obie izby parlamentu na wniosek rządu.

27 sierpnia 1926, na własny wniosek jako Ministra Spraw Wojskowych, Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, czyli generałem przewidzianym na Naczelnego Wodza[164].

20 września 1926 Klub Chrześcijańskiej Demokracji zgłosił wniosek o wotum nieufności względem dwóch ministrów w rządzie Bartla – Antoniego Sujkowskiego i Kazimierza Młodzianowskiego. Wniosek został przyjęty, Bartel podał gabinet do dymisji, ale marszałek polecił prezydentowi ażeby ten powołał rząd w takim samym składzie. Nie naruszało to przepisów konstytucji, ale antyparlamentarna wymowa tego posunięcia była jasna. Kolejny rząd Bartla przetrwał jednak tylko 4 dni.

Pierwszy rząd Piłsudskiego

2 października 1926 Józef Piłsudski został premierem. Ku zaskoczeniu wielu środowisk, w tym m.in. sejmowej lewicy[165] w składzie jego gabinetu pojawili się przedstawiciele obozu konserwatywnego: Aleksander Meysztowicz (resort sprawiedliwości) i Karol Niezabytowski (ministerstwo rolnictwa). Była to demonstracja marszałka, który chciał pokazać ugrupowaniom lewicy, iż nie będzie zakładnikiem żadnej z partii, nawet tych, które udzieliły mu poparcia podczas zamachu.

W czasie swoich rządów dążył do podniesienia autorytetu Głowy Państwa. Wprowadził na znak szacunku – obowiązek wysłuchiwania orędzia Prezydenta na Zamku Królewskim – nie siedząc, ale stojąc. Początkowo – w obawie przed skutkami demonstracji – z sali usuwano wszystkie krzesła[166].

26 października 1926 na zamku w Nieświeżu Piłsudski spotkał się z przedstawicielami polskiej arystokracji[167]. Działania te były elementem walki marszałka z partiami politycznymi i starymi podziałami. Sam Piłsudski nie chciał być już w tym czasie, jak pisał:

członkiem ani polskiej prawicy, ani polskiej lewicy. Nie chciałem nigdy należeć do żadnego stronnictwa, ani też aprobować panowania stronnictw nad Polską[168].

W czasie sprawowania funkcji szefa rządu, Piłsudski skupiał się jednak przede wszystkim na sprawach wojskowych, uważając armię za jedyną siłę zdolną do ochrony suwerenności państwa. M.in. w celu uniknięcia w siłach zbrojnych kumoterstwa i nepotyzmu, na szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych mianował pułkownika Bohdana Hulewicza, wywodzącego się z armii pruskiej.

W grudniu 1926 na Litwie miał miejsce zamach stanu, w wyniku którego dyktatorem został Antanas Smetona. Rozpoczął on represyjne działania wobec mniejszości polskiej, w odpowiedzi zamknięto litewskie seminarium nauczycielskie na Wileńszczyźnie. 9 grudnia Józef Piłsudski pojawił się w Genewie, na posiedzeniu Ligi Narodów. Tam spotkał się z premierem litewskim Augustinasem Voldemarasem, na którym wymusił deklarację stwierdzającą stan pokoju pomiędzy Polską a Litwą.

4 listopada 1926 prezydent Mościcki wydał dekret, w którym za niedookreślone przestępstwa prasowe groziła kara wysokiej grzywny lub do trzech miesięcy więzienia. Akt ten, nazywany dekretem prasowym został jednak uchylony przez Sejm, a jego nowa wersja, wydana przez prezydenta w maju 1927 była o wiele łagodniejsza.

Wybory w 1928 i BBWR

Piłsudski podczas otwarcia sesji Sejmu w 1928
Ignacy Daszyński i Józef Piłsudski w gabinecie marszałka Sejmu, kwiecień 1928
Jędrzej Moraczewski i Józef Piłsudski 1928

19 stycznia 1928 ukazała się odezwa programowa nowego, prosanacyjnego ugrupowania Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego (BBWR). Osoby, które weszły w skład BBWR, pomimo różnych orientacji politycznych, łączyło pragnienie wzmocnienia państwa i chęć udzielenia poparcia Piłsudskiemu w tworzeniu gabinetu i rządzeniu. Ugrupowanie to miało także doprowadzić do wsparcia parlamentarnego dla zmiany konstytucji.

W wyborach parlamentarnych z 4 marca 1928 BBWR zwyciężył, uzyskując ok. 25% głosów, otrzymując 130 mandatów w Sejmie i 46 w Senacie (na 111). 13 marca, podczas spotkania z grupą posłów Bloku, Piłsudski opisał swoją wizję dalszych rządów, podczas których gabinet miał zajmować pozycję uprzywilejowaną względem parlamentu. Marszałek odrzucał koncepcję monopartyjności, a nową konstytucję uważał za wciąż odległą perspektywę.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, w czasie odczytywania prezydenckiego wystąpienia przez marszałka, posłowie komunistyczni wznosili antyrządowe okrzyki, za co zostali siłą usunięci z sali przez policję. Felicjan Sławoj Składkowski opisywał ten incydent w następujący sposób:

Pan Marszałek bierze z rąk porucznika Zaćwilichowskiego zwinięty w trąbkę akt otwarcia Sejmu i wychodzi do sali sejmowej. Kieruje się w stronę fotela przewodniczącego i, wśród grobowej ciszy, zaczyna rozwijać Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej (…) Nagle, na lewej stronie Sejmu, między pierwszymi a drugimi drzwiami, wiodącymi na korytarz, w tylnych rzędach niewielka grupa posłów zaczyna krzyczeć. „Precz z faszystowskim rządem Piłsudskiego !!”, później, za chwilę znów cisza. Pan Marszałek przerywa rozwijanie papieru i mówi w kierunku krzyczących komunistów: „Panowie, będziecie wyrzuceni z sali!” Nie wiem, czy mogli usłyszeć te słowa, powiedziane „pod wąsem”, ale krzyki ich wzmogły się z tym większą siłą. „Wyrzucić ich!” – powiedział Pan Marszałek, odwracając się do mnie i wskazując ręką komunistów. Wybiegłem do hallu głównego i krzyknąłem w kierunku stojącego przy szatni komisarza Jaroszewicza: „Pierwszy rzut! Już”. (…) Za chwilę, która wydała mi się dość długą, wpadł do hallu biegiem dziesiątek policjantów bez karabinów, prowadzony przez Jaroszewicza i komisarza policji. (…) Moi policjanci chwytają krzyczących komunistów, by ich wyprowadzić z sali, ale posłowie socjalistyczni i chłopscy dopadli już do ostatnich rzędów foteli i uczepili się komunistów, nie dając ich wyprowadzić. (…) Na szczęście Jaroszewicz wprowadza w tej chwili drugi dziesiątek policjantów. (…) Komunistów każę odprowadzić do komisariatu policjantom z karabinami, a pierwszy rzut z pistoletami każę mieć, na wszelki wypadek, jeszcze w pogotowiu[169].

Ponadto marszałkiem Sejmu został nie Bartel (popierany przez Piłsudskiego), ale Daszyński z PPS. Oznaczało to rozpoczęcie otwartej wojny pomiędzy parlamentem a marszałkiem i jego zwolennikami.

Okres ten to czas, w którym gwałtownie pogorszył się stan zdrowia Józefa Piłsudskiego. W kwietniu 1928 przebył udar mózgu i od tego czasu miał kłopoty z operowaniem prawą ręką. Fakt ten został objęty ścisłą tajemnicą państwową[170]. Najprawdopodobniej wówczas marszałek był już chory na raka wątrobowokomórkowego. Z powodu złego stanu zdrowia 27 czerwca 1928 Piłsudski podał swój rząd do dymisji. Jego miejsce jako szefa gabinetu zajął po raz czwarty Kazimierz Bartel. 1 lipca, tuż po złożeniu rezygnacji, Józef Piłsudski udzielił wywiadu „Głosowi Prawdy”, w którym otwarcie wypowiedział wojnę Sejmowi, używając określeń drastycznych, a nawet wulgarnych, nazywając parlament m.in. „sejmem ladacznic” czy „sejmem korupcji”. Jego zdaniem posłowie zachowywali się

jakby ta sala była szynkiem. Gdy jeden mówi, piętnastu panów chodzi po sali, załatwiając jakieś prywatne interesiki – czterdziestu panów głośno między sobą rozmawia, pokazując mówcy plecy – stu panów opowiada sobie anegdotki mniej lub więcej nieprzyzwoite i tylko panowie ministrowie muszą jakoby zachowywać się w takim miejscu przyzwoicie[171].

Kolejna rozgrywka marszałka z Sejmem miała swój początek w tzw. sprawie Czechowicza. Minister skarbu państwa Gabriel Czechowicz został obwiniony przez opozycję parlamentarną o przekroczenie budżetu państwa za rok 1928. Kwota, o którą chodziło, pochodziła z dyspozycyjnego funduszu premiera. Została ona wykorzystana jednak przez BBWR podczas kampanii wyborczej. Sejm przegłosował wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Czechowicza, nie ośmielając się jednak pociągnąć do odpowiedzialności samego Piłsudskiego.

Marszałek potraktował całą sprawę jako prowokację ze strony parlamentu. Odpowiedział artykułem na łamach gazety „Głos Prawdy”, pt. Dno oka, czyli wrażenia człowieka chorego z sesji budżetowej w Sejmie. Był to jeden z najostrzejszych tekstów Piłsudskiego – personalnie, używając obelżywych wyrazów, atakował w nim przede wszystkim dwóch posłów: Hermana Liebermana (główny tenor w tej smrodliwej operetce) i Jana Woźnickiego (ciężki na umyśle, ludożerca). Pomimo to marszałek wystąpił na posiedzeniu Trybunału Stanu, biorąc na siebie wszelkie uchybienia, a także dyskredytując zupełnie konstytucję marcową. W efekcie Trybunał odesłał sprawę na powrót do Sejmu.

14 kwietnia utworzony został nowy rząd, na czele którego stanął Kazimierz Świtalski. Nazywany był on rządem pułkowników – byłych wojskowych oddanych marszałkowi, opowiadających się za siłowym rozwiązaniem problemów z opozycją. Do tego namawiali Piłsudskiego zwłaszcza Świtalski, Sławek i Prystor. W końcu czerwca z marszałkiem spotkał się Daszyński, który zaproponował utworzenie koalicji BBWR, PPS i PSL „Wyzwolenie”. Piłsudski jednak ofertę tę odrzucił. W wyniku tego, w połowie września 1929 powstał Centrolew – blok sześciu ugrupowań parlamentarnych przeciwnych sanacji.

30 października 1929 miało mieć miejsce inauguracyjne posiedzenie Sejmu. Powinien otwierać je premier Świtalski, ale był on niedysponowany, wobec czego zastąpić go miał Piłsudski. W sejmowym przedsionku pojawiła się jednak grupa oficerów oczekujących na przybycie marszałka. Posłowie potraktowali żołnierzy jako przysłanych przez niego w celu zaaresztowania członków parlamentu. Z tego powodu marszałek Sejmu Daszyński odmówił rozpoczęcia posiedzenia. Ostra rozmowa pomiędzy Piłsudskim a Daszyńskim:

Pan marszałek Piłsudski: – Więc proszę pana o trzymanie języka (uderzenie w stół ręką) i pytam pana, czy zamierza pan otworzyć sesję?
Pan marszałek Daszyński: – Pod bagnetami, rewolwerami i szablami nie otworzę.
Pan marszałek Piłsudski: – To pańskie ostatnie słowo?
Pan marszałek Daszyński: – Tak jest.
Pan marszałek Piłsudski: – To pańskie ostatnie słowo?
Pan marszałek Daszyński: – Tak jest.
Pan marszałek Piłsudski kłania się lekko i, nie podając ręki, opuszcza gabinet pana marszałka Daszyńskiego. Przechodząc przez salonik pana marszałka sejmu, mówi głośno: To dureń[172].

Sesja nie została otwarta, w odpowiedzi na co prezydent Mościcki odroczył ją o miesiąc. Ostatecznie Sejm zebrał się dopiero 5 grudnia, a konsolidacja antysanacyjnej opozycji doprowadziła do tego, iż przegłosowano wotum nieufności dla rządu Świtalskiego. Objęcie stanowiska po raz piąty przez Bartla oznaczało chwilowe złagodzenie kursu sanacji wobec parlamentu. Była to jednak zmiana tylko pozorna – kiedy parlament uchwalił wotum nieufności wobec ministra pracy i opieki społecznej Aleksandra Prystora, Piłsudski powrócił do otwartej walki z Sejmem. Nowym premierem został Walery Sławek, który nie ukrywał opinii, że z Sejmem należy się rozprawić siłą.

Drugi rząd Piłsudskiego

Józef Piłsudski w towarzystwie mjr. Konrada Zembrzuskiego, przybocznego st. wachm. Walentego Wójcika i szofera Zygmunta Malinowskiego, 1929.

30 czerwca 1930 w Krakowie odbył się zorganizowany przez Centrolew „Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu”. Rezolucja uczestników Kongresu mówiła o konieczności zakończenia dyktatury Józefa Piłsudskiego i usunięcia ze stanowiska Ignacego Mościckiego, uważanego za figuranta marszałka. Postulowano także utworzenie demokratycznego rządu, cieszącego się szerokim poparciem społecznym. 14 września Centrolew planował przeprowadzić ponad 20 antysanacyjnych demonstracji. Reakcją na te zamierzenia było ustąpienie 23 sierpnia gabinetu Sławka, którego miejsce zajął sam Józef Piłsudski.

Marszałek kontynuował wyjątkowo ostrą i momentami wulgarną krytykę parlamentu na łamach „Gazety Polskiej”:

Pan poseł to nikczemne zjawisko w Polsce, pozwala sobie bowiem na czynności tak upokarzające – zarówno sejm, jako instytucję, jak i samych siebie, jako posłów – że powtarzam, cała praca w sejmie śmierdzi i zaraża powietrze wszędzie[173].

Tym razem jednak nie ukrywał, iż nie cofnie się przed naruszeniem nietykalności cielesnej posłów:

Konstytucja mówi tylko o nietykalności sądowej; wszystko inne, panie pośle, jest tykalne![173].

29 sierpnia 1930 prezydent Mościcki, na wniosek Piłsudskiego, wydał zarządzenie o rozwiązaniu parlamentu. Oznaczało to, że od wejścia tego aktu w życie, posłów nie chronił już immunitet.

„Sprawa brzeska” i wybory 1930

Tablice pamiątkowe na ścianie Quinta Bettencourt na Maderze, stan z 2000
Józef Piłsudski składa hołd prochom króla Jana III Sobieskiego w 250. rocznicę wiktorii wiedeńskiej w 1933
Jules Laroche, Józef Piłsudski, Louis Barthou, Józef Beck, Jan Szembek podczas wizyty ministra francuskiego w Polsce, kwiecień 1934
(c) Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-293 / CC-BY-SA 3.0
Hans von Moltke, Józef Piłsudski, Joseph Goebbels i Józef Beck, podczas wizyty niemieckiego ministra w Polsce, 14 czerwca 1934

1 września 1930 z Piłsudskim spotkał się minister spraw wewnętrznych, Felicjan Sławoj Składkowski. Przedstawił on marszałkowi listę polityków będących jego wrogami politycznymi. Piłsudski własnoręcznie zaznaczył na tej liście osoby, które uważał za szczególnie niebezpieczne, które należy aresztować i osadzić w twierdzy brzeskiej. Byli to m.in. Wincenty Witos, Norbert Barlicki, Władysław Kiernik, Herman Lieberman, Karol Popiel, a później także Wojciech Korfanty. Uwięzieni oni zostali bez nakazu sądowego, tylko na polecenie Składkowskiego. Osadzonych bito i upokarzano, a także głodzono. Stosowano również tortury psychiczne – m.in. pozorowano egzekucje. Do dziś kwestią sporną pozostaje pytanie, czy Piłsudski polecił traktować więźniów w taki sposób, czy w ogóle wiedział o tym, co dzieje się za murami twierdzy brzeskiej.

Na szczęście panowie prokuratorzy zastosowali ściganie byłych posłów. Co do mnie to też przygotowałem część tej pracy, bo chcę, by byli karani. Nie mogę znieść by taka banda byłych posłów była niekaralna i psuła moralność Polski. Ta bezkarność tego bydła przeklętego psuje całe państwo. Zastrzelę ich jak psów, gdy sądy nie osądzą[174].

16 i 23 listopada 1930 odbyły się wybory do parlamentu, nazywane „wyborami brzeskimi”. Sanacja otrzymała w nich większość bezwzględną – 56% w Sejmie i 69% w Senacie, ale za małą do zmiany konstytucji (wymagane 2/3).

4 grudnia 1930 Piłsudski zrezygnował ze stanowiska szefa rządu, ponownie z powodów zdrowotnych. Zastąpił go Walery Sławek, będący jednocześnie przewodniczącym BBWR-u. Sam marszałek udał się na 3,5-miesięczny odpoczynek na portugalską Maderę trwający od 15 grudnia 1930 do 29 marca 1931 (podczas pobytu towarzyszyli mu płk lek. Marcin Woyczyński, Mieczysław Lepecki i Eugenia Lewicka)[175][176][177]. Lewicka z którą Piłsudskiego łączyły zażyłe stosunki przebywała na Maderze w tajemnicy przed żoną Piłsudskiego. Po powrocie z Madery Aleksandra Piłsudska zażądała od męża zerwania wszelkich stosunków z Lewicką co też się stało (Lewicka zaszczuta, upokorzona i załamana popełniła samobójstwo)[170].

W maju 1931 roku Piłsudski, bez podania przyczyn, wymusza dymisję premiera Sławka i powierzenie teki premiera swojemu najbliższemu przyjacielowi Aleksandrowi Prystorowi. Krążą plotki, że przyczyną tego posunięcia była chęć załagodzenia konfliktu z żoną po romansie z Lewicką (w tym czasie Prystorowa była najbliższą przyjaciółką Aleksandry Piłsudskiej)[170].


Polityka zagraniczna

Po urlopie, na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, Piłsudski oświadczył, że ma zamiar ograniczyć swe interwencje w sprawy państwa i ponownie skupić się na najbliższym mu wojsku. Nakazał także, aby w wypadku pogorszenia się sytuacji międzynarodowej na stanowisku szefa MSZ Augusta Zaleskiego zastąpił Józef Beck. Już w tym czasie Piłsudski postulował prowadzenie polityki równowagi między Niemcami a ZSRR (polsko-sowiecki pakt o nieagresji podpisano w 1932). Planował także współpracę z aliantami zachodnimi – Francją i Wielką Brytanią oraz zaprzyjaźnionymi sąsiadami – Łotwą, Rumunią i Węgrami.

Wobec zmiany położenia międzynarodowego Polski i zwiększenia wpływów w Niemczech narodowych socjalistów Piłsudski wysunął koncepcję wojny prewencyjnej. Zakładała ona postawienie ultimatum Adolfowi Hitlerowi w oparciu o rokowania rozbrojeniowe. Hitler miał zrezygnować z wszelkiej myśli o zbrojeniach i dać gwarancje przestrzegania postanowień traktatu wersalskiego. Odrzucenie ultimatum miało spowodować natychmiastowe wkroczenie zbrojne do Niemiec. Wojsko Polskie miało wejść do Prus Wschodnich i na Śląsk, we współdziałaniu z armią czechosłowacką, wojska francuskie do Nadrenii, Wirtembergii i Bawarii. Wielka Brytania miała wystąpić ze swoją flotą, wyrażając solidarność z Francją i Polską. Zakładano, że w 1932 i 1933 roku stutysięczna Reichswehra nie będzie mogła stawiać żadnego oporu[178].

Jednak niebezpieczeństwo ze strony Niemiec narastało, zwłaszcza po tym, jak 30 stycznia 1933 do władzy doszedł Adolf Hitler. Marszałek szukał porozumienia z Niemcami. 26 stycznia 1934 podpisano polsko-niemiecką deklarację o nieagresji, mającą obowiązywać przez 10 lat.

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

15 czerwca 1934 minister spraw wewnętrznych, Bronisław Pieracki został zamordowany przez Hryhorija Maciejkę – zamachowca z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Stało się to jednym z głównych powodów wydania przez prezydenta Mościckiego 12 lipca 1934 rozporządzenia o utworzeniu w Berezie Kartuskiej obozu internowania, w którym bez wyroku sądowego przetrzymywano w trybie zarządzenia administracyjnego przede wszystkim członków Komunistycznej Partii Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowo-Radykalnego i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także np. osoby podejrzewane o popełnienie przestępstw gospodarczych, wobec których brakowało dowodów winy.

Konstytucja kwietniowa

Józef Piłsudski po powrocie z Wilna 21 marca 1935. Pierwszy z prawej minister komunikacji Michał Butkiewicz. Ostatnie znane zdjęcie Marszałka.

Już od zamachu majowego członkowie sanacji planowali zmianę konstytucji w tym kierunku, aby prezydent posiadał jak największy zakres władzy. 26 stycznia 1934, wykorzystując precedens konstytucyjny oraz demonstracyjną nieobecność posłów opozycji na sali sejmowej, Stanisław Car pomimo braku kworum doprowadził do tego, iż referowane przez niego na forum Sejmu tezy konstytucyjne uznano za nową konstytucję i przegłosowano ją. Piłsudski ostudził jednak zapał reformatorów, zwracając im uwagę na to, iż nie jest zadowolony z forsowania nowej ustawy zasadniczej za pomocą, jak to określił, triku. Postulował dalszą, spokojną nad nią pracę w Senacie.

23 marca 1935 Sejm uchwalił nową konstytucję. Gdy prezydent Ignacy Mościcki 23 kwietnia 1935 podpisał ustawę zasadniczą, Piłsudski miał przed sobą niecały miesiąc życia. Była ona pisana z myślą o marszałku, ale najwyższa władza w państwie stała się udziałem Mościckiego.

W propagandzie sanacyjnej podnoszono, że konstytucja kwietniowa była ostatnim aktem państwowym, który podpisał śmiertelnie już wówczas chory Piłsudski, że jest ona swoistym politycznym testamentem Marszałka, że wyraża jego ideologię. Nic w tym nie było prawdy. Piłsudski nie tylko nie znał treści swego rzekomego testamentu politycznego, ale nawet nie zapoznał się z jej pierwszymi dziesięcioma artykułami, które zawierały kwintesencję ideową konstytucji. Sprawy te, do których uprzednio przywiązywał dużą wagę, po prostu przestały go interesować[179].

Śmierć i pochówek

Pośmiertne zdjęcie Piłsudskiego
Uroczystości żałobne w kościele św. Jadwigi w Berlinie. Przed klęcznikiem siedzi Adolf Hitler
Kraków, trumna z ciałem Józefa Piłsudskiego w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu
Cmentarz Na Rossie w Wilnie, mauzoleum Matka i Serce Syna, 1937
Cmentarz Na Rossie w Wilnie, mauzoleum Matka i Serce Syna, 2004

Informację o jego stanie zdrowia podano oficjalnie po uroczystościach Święta Niepodległości 11 listopada 1934. Podczas uroczystości Piłsudski zasłabł, w związku z czym skrócono część oficjalną. Konsylium lekarskie postanowiło sprowadzić do Polski z Wiednia prof. Karela Wenckebacha. Przyleciał on do Warszawy wiosną 1935 samolotem pilotowanym przez Jerzego Bajana. Stwierdził chorobę nowotworową (według niektórych opracowań kiłę trzeciorzędową)[180], a Józefowi Piłsudskiemu pozostawił jedynie kilka tygodni życia[o] (wcześniej zaniepokojenie odnośnie do stanu wątroby J. Piłsudskiego wyrażał jego osobisty lekarz, płk Marcin Woyczyński, który ustąpił z tej funkcji w kwietniu 1935[181]). Poza prof. Wenckebachem opiekę lekarską nad Marszałkiem sprawowali polscy lekarze: dr Antoni Stefanowski, gen. dr Stanisław Rouppert (kierownik), ppłk dr Stefan Mozołowski, płk dr Henryk Cianciara i mjr dr Felicjan Tukanowicz[182].

11 maja 1935 Józef Piłsudski doznał krwotoku żołądkowego, który osłabił serce. Zmarł na raka wątrobowokomórkowego (są materiały mówiące o raku żołądka z przerzutem do wątroby) w Belwederze 12 maja 1935 (w 9. rocznicę zamachu stanu), o godzinie 20.45. W chwili śmierci byli przy Józefie Piłsudskim ksiądz Władysław Korniłowicz, który miał udzielić umierającemu ostatniego namaszczenia[183] oraz ppłk dr Stefan Mozołowski[184], który sporządził akt zgonu[185].

Niezwłocznie po śmierci marszałka, 13 maja 1935 zostały wyjęte z ciała mózg i serce. Dokonali tego lekarze mjr dr Wiktor Kaliciński i dr Józef Laskowski, którzy wykonali sekcję zwłok Marszałka i pracowali nad jego konserwacją i balsamowaniem (mumifikacją)[186][187][188]. Mózg poddano badaniu w Polskim Instytucie Badań Mózgu w Wilnie, po zakończeniu pierwszego etapu badań opublikowano monografię Mózg Józefa Piłsudskiego (1938)[189][190].

Ogłoszona została żałoba narodowa. 17 maja została odprawiona msza żałobna celebrowana przez kard. Aleksandra Kakowskiego. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ciało marszałka złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Na 22 grudnia 1935 ustalono zamknięcie trumny kryształowej z ciałem Piłsudskiego w trumnie metalowej celem późniejszego złożenia do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów[191]. Przez pewien czas trwały spory pomiędzy władzami duchownymi a świeckimi dotyczące miejsca spoczynku Piłsudskiego. Ostatecznie, 22 czerwca 1937, na polecenie metropolity krakowskiego abpa Adama Stefana Sapiehy trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

12 maja 1936 serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu Na Rossie w Wilnie[192], a następnego dnia grobowiec został zamurowany[193]. Prace w tym miejscu trwały od 1935, a uczestniczyło w nich 1500 robotników, działających na trzy zmiany[194]. Nagrobek zwieńczyła płyta, wykonana z 19-tonowego bloku granitu, wykopanego we wsi Bronisławka w województwie wołyńskim. Płyta została obrobiona i oszlifowana przez Bolesława Sypniewskiego w warszawskim Zakładzie Rzeźbiarsko-Kamieniarskim Sypniewski, tam też wyryto inskrypcję: „Matka i serce syna”[195]. Na czarnej granitowej płycie nagrobnej zgodnie z wolą Piłsudskiego wykuto cytaty z Wacława (u góry) i Beniowskiego (u dołu) Juliusza Słowackiego:

u góry:
Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą
Za innych śladem iść tą samą drogą.

MATKA I SERCE SYNA
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie.
Tak żyłem.
[196]

W czerwcu 1938 został rozstrzygnięty konkurs na projekt sarkofagu Marszałka Piłsudskiego, w wyniku którego spośród kilku zgłoszonych prac został wybrany pomysł rzeźbiarza prof. Jana Szczepkowskiego[197][198]. W pracach nad sarkofagiem w Milanówku brał udział asystent profesora Roman Tarkowski, natomiast do figury Marszałka pozował zięć Adam Mickiewicz[199].

Za życia Piłsudski rozważał, kto przejmie po nim rolę przywódcy. Nie widział jednak w swoim otoczeniu godnego następcy, obawiał się także zachowania najwyższych dowódców wojskowych po swoim odejściu. Zgodnie z tymi obawami po jego śmierci rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy grupą wojskowych skupionych wokół generalnego inspektora Sił Zbrojnych Edwarda Rydza-Śmigłego a stronnictwem pałacowym, któremu przewodził prezydent RP Ignacy Mościcki. Żaden z nich nie posiadał jednak odpowiednich cech osobowościowych, ażeby zdominować scenę polityczną w takim stopniu, w jakim uczynił to Piłsudski[p].

Decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 16 stycznia 2020 roku na wniosek prezesa koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Targu, grób Piłsudskiego został wpisany do prowadzonej przez IPN ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 332[200].

Dorobek piśmienniczy

Dorobek pisarski Józefa Piłsudskiego (w tym wszelkie przemówienia, odezwy, rozkazy, listy, wywiady itd.) został dwukrotnie zebrany przez Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Pierwszy raz (w postaci 8 tomów wydanych w latach 1930–1931, uzupełnionych trzema w latach 1930–1936) były to Pisma – Mowy – Rozkazy. W latach 1937–1938 tenże instytut wydał uzupełnione i krytycznie przejrzane Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego. Ta ostatnia praca została wznowiona w postaci reprintu w 1989.

Rodzina i życie prywatne

Maria z Koplewskich Piłsudska, I voto Juszkiewiczowa, pierwsza żona Józefa Piłsudskiego (z lewej) oraz Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska – druga żona marszałka
Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą oraz córkami – Wandą i Jadwigą w 1928

Pierwszą żoną Józefa Piłsudskiego była Maria z Koplewskich Juszkiewiczowa (1865–1921, członkini PPS, ps. „Piękna Pani”)[37]. Ze związku małżeńskiego (zawartego w 1883) z Marianem Juszkiewiczem miała córkę Wandę (1887–1908). Była ona protestantką, członkinią Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wkrótce po narodzinach Wandy doszło do rozwodu Marii z Juszkiewiczem (dopuszczalnego przez kościoły protestanckie). Pragnąc zawrzeć z nią małżeństwo, Piłsudski przeszedł na luteranizm, a ślub odbył się 15 lipca 1899 w kościele protestanckim we wsi Paproć Duża[38][39]. Para początkowo mieszkała w Łodzi przy ul. Wschodniej 19. W wyniku aresztowania Piłsudskiego, a następnie jego ucieczki, małżeństwo przenosiło się do Lwowa (od 1902) i Krakowa (od 1904). Po śmierci córki w sierpniu 1908 – traktowanej przez Piłsudskiego jako jego dziecko – nie powróciła do działalności politycznej. Nie wyrażała również zgody na rozwód z mężem, który w maju 1906 poznał, a następnie związał się z Aleksandrą Szczerbińską[61]. Pierwsza żona Piłsudskiego zmarła w 1921, a jej mąż nie pojawił się na pogrzebie, wysyłając tam brata Jana[201].

Związek Piłsudskiego ze Szczerbińską (działaczką PPS i POW, ps. „Ola”) przez szereg lat był nieformalny, dopiero śmierć jego żony pozwoliła na zawarcie małżeństwa, co nastąpiło 25 października 1921[63] w Belwederze – ślubu udzielał ksiądz prałat Naczelnika Państwa, Marian Tokarzewski, świadkami byli Bolesław Wieniawa-Długoszowski i płk Eugeniusz Piestrzyński. Z tego związku marszałek miał dwie córki:

Ze względu na brak możliwości zawarcia małżeństwa początkowo Piłsudski i Szczerbińska nie mieszkali razem – on w Belwederze, ona w dwupokojowym mieszkaniu na Pradze, a następnie przy ul. Koszykowej 70[202]. Dopiero w 1921, po ślubie, zamieszkali w Belwederze. W 1922 przenieśli się na krótko do mieszkania przy ul. Koszykowej, a od lipca 1923 – do dworku Milusin w Sulejówku. Po zamachu majowym rodzina ponownie przeniosła się do Belwederu. Marszałek bardzo często jednak nocował w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a później w budynku Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych[203]. Nawał pracy uniemożliwiał mu częste kontakty z żoną, do rzadkości należały ich wspólne wyjazdy do Wilna na jarmark zwany Kaziukami. Piłsudski wolał także jeździć na samotny wypoczynek do Druskienik (w sierpniu i wrześniu)[204]. Po zrzeczeniu się majątku w Świątnikach (otrzymanego w ramach tzw. resztówki dla posiadaczy Krzyża Virtuti Militari), w 1930 Piłsudscy otrzymali dworek w Pikieliszkach. Stosunki pomiędzy małżonkami ochładzały się już od połowy lat 20., pod koniec życia marszałka żyli oni obok siebie – Aleksandra nie towarzyszyła mu w oficjalnych uroczystościach czy podczas podejmowania gości w Belwederze. Od 1924 Piłsudskiego łączyła znajomość z poznaną w Druskiennikach lekarką Eugenią Lewicką (1896–1931), która z biegiem lat przybierała na zażyłości. Towarzyszyła mu ona nawet podczas urlopu na Maderze w 1930[205], co spowodowało pojawienie się doniesień o rzekomym romansie łączącym marszałka z Lewicką[201]. Zmarła w 1931, a w jej pogrzebie wziął udział sam Piłsudski, jak również m.in. premier Aleksander Prystor. Marszałka łączono także z Jadwigą Burhardt (1901–1965)[201][206] i Kazimierą Iłłakowiczówną (1892–1983), pełniącą funkcję sekretarki Piłsudskiego w latach 1926–1935[207].

Nawyki i zainteresowania

Jedną z ulubionych rozrywek marszałka było stawianie pasjansa

Piłsudski był zwolennikiem skromnego i prostego stylu życia. Podróżując, odmawiał korzystania ze specjalnego wagonu kolejowego (salonki), wybierając bilet drugiej klasy[208]. Na co dzień nosił zwykłą szarą bluzę wojskową, bez odznak i orderów[208]. Zakazywał także przebywania w jego pobliżu ochroniarzy, stale nosił za to przy sobie rewolwer (również w nocy – kładł go obok łóżka)[209]. Cenił sobie także prostą kuchnię (nie lubił jednak m.in. bigosu czy zupy grochowej)[210]. Alkohol pił tylko w niedużych ilościach, przede wszystkim tokaj. Lubił za to palić papierosy oraz pić herbatę (nawet do 10 szklanek dziennie)[210]. Bardzo często jadł słodycze – głównie wedlowskie herbatniki i krakersy[210].

Jedną z ulubionych rozrywek Piłsudskiego było stawianie pasjansów. Zainteresowanie to przerodziło się w prawdziwą pasję po jego powrocie z Magdeburga[211]. Lubił również grać w szachy, jeździć konno oraz strzelać, choć czynności tych nie uważał za uprawianie sportu[212]. Interesował się także parapsychologią, brał udział w popularnych w okresie międzywojennym seansach spirytystycznych (m.in. przeprowadzonych przez Teofila Modrzejewskiego i Stefana Ossowieckiego)[213]. Wierzył także w istnienie telepatii[213]. Unikał za to uroczystości religijnych[214]. Piłsudski nie przepadał również za telefonami, audycjami radiowymi, a także (początkowo) za kinematografią. Zdanie na temat filmów zmienił na początku lat 30., gdy w Belwederze i w siedzibie GISZ zainstalowano przenośne aparaty umożliwiające wyświetlanie filmów. Stał się wówczas ich pasjonatem, szczególnie lubiąc filmy o pogodnym przekazie – komedie z Flipem i Flapem czy animacje Walta Disneya[215].

Ulubionym koniem marszałka była Kasztanka, klacz, którą otrzymał w 1914. Służyła mu ona do 1927[216]. Piłsudski posiadał także dwa psy – pierwszym z nich był Dorek, należący do rodziny jeszcze przed zamachem majowym. Drugi został nazwany przez marszałka po prostu „Pies”. Był wilczurem specjalnie szkolonym do pilnowania dokumentów[217].

Kult Piłsudskiego

Mural upamiętniający Józefa Piłsudskiego na murach Akademii Sztuki Wojennej

W dwudziestoleciu międzywojennym, a także po zakończeniu tego okresu historii Polski, wokół osoby pierwszego marszałka Polski budowany był swoisty kult. Polegał on na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega i polityka, a przede wszystkim wizjonera[q][r][218].

Już podczas działalności w PPS i walki w Legionach w otoczeniu przyszłego marszałka pojawiły się osoby fanatycznie mu oddane, podchodzące bezkrytycznie do jego osoby i poleceń przez niego wydawanych[219]. Z tego środowiska pochodziła grupa polityków rządząca II Rzecząpospolitą[s]. Po odzyskaniu niepodległości popularność Piłsudskiego rosła, szczególnie w związku z wygraną w wojnie polsko-bolszewickiej i nieudolnością kolejnych rządów. Przez swych zwolenników był on wówczas uważany za jedyną osobę w Polsce, która jest w stanie wyprowadzić Polskę z kryzysu politycznego i gospodarczego.

Po zamachu majowym w 1926 i wprowadzeniu rządów autorytarnych kult Piłsudskiego stał się oficjalną ideologią państwową, której rozpowszechnianie nasiliło się jeszcze po jego śmierci w 1935. Portrety Piłsudskiego wisiały wówczas na ścianach w instytucjach i urzędach państwowych[t]. Otrzymał godność członka honorowego założonego w 1928 Związku Sybiraków[220], a 27 grudnia 1933 Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 14/19[221].

Marszałek był głównym tematem wielu utworów literackich, widniał na obrazach, był honorowym członkiem niezliczonej liczby organizacji, obywatelem honorowym kilkudziesięciu miast (m.in. Nowego Sącza (1916)[222], Warszawy (gdzie został uhonorowany dwa dni po przybyciu z niewoli, 12 listopada 1918)[223][224], Ciechanowa (1925)[225] i Hrubieszowa (1935)[226]). Jego imieniem nazywano instytucje, statki, samoloty, obiekty itd. (w tym Góry Piłsudskiego, grupę górską na Spitsbergenie[227]). Kult osoby Piłsudskiego był ważnym elementem wychowania patriotycznego, jakiemu poddawane były dzieci i młodzież w szkołach[228]. W 1938 Sejm uchwalił nawet specjalną ustawę, która pod karą więzienia zakazywała szkalowania imienia Józefa Piłsudskiego[229].

Podczas okupacji niemieckiej i okresu PRL kult Piłsudskiego był zwalczany przez władze, przyczyniło się to jednak do jego wzmocnienia[230].

W czasach PRL do tradycji piłsudczykowskiej nawiązywał przede wszystkim Leszek Moczulski i Konfederacja Polski Niepodległej, głosząc etos niepodległościowy (filozofię czynu[231]) i traktując działalność na rzecz niepodległości jako zobowiązanie moralne[232].

Wszystkie utwory Piłsudskiego objęte były w 1951 zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek[233].

Po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku Piłsudski „po wielu latach niebytu powrócił jako jeden z najważniejszych symboli niepodległości” do szerokiego dyskursu, co dało możliwość odrodzenia się jego legendy i mitu[234]. Większość osób sprawujących funkcje w życiu publicznym III RP określiła go jako jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski[234]. Piłsudski stał się patronem szeregu ulic, placów i szkół. Powstało również kilkanaście jego pomników[235].

Kontrowersje

Józef Piłsudski jest postacią, której zasługi dla niepodległości Polski są powszechnie uznane, ale jednocześnie wiąże się z nim wiele kontrowersji. Najważniejsze kwestie to:

27 lutego 1916 w Karasinie na Wołyniu, w obecności podpułkownika Kazimierza Sosnkowskiego i porucznika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, kapelan 1 pułku piechoty legionów, pijar ks. Henryk Ciepichałł przyjął od chorego na grypę Józefa Piłsudskiego akt wyrzeczenia się protestantyzmu i złożenia wyznania wiary rzymskokatolickiej[237][238][239].

Według niektórych autorów powrót Piłsudskiego do Kościoła katolickiego jest legendą, a różne przekazy opisujące, jak miałoby to wyglądać (w 1916 w Karasinie[240], w czasie bitwy warszawskiej lub w trakcie ślubu z drugą żoną) są niezgodne z obowiązującym wówczas prawem kanonicznym, zgodnie z którym ekskomunika odstępcy od wiary katolickiej była zastrzeżona Stolicy Apostolskiej. Nie mógł jej więc usunąć szeregowy duchowny.

 • Istnieje spór, kto był w rzeczywistości autorem uderzenia znad Wieprza podczas Bitwy Warszawskiej. Wśród pomysłodawców wymienia się, oprócz Piłsudskiego, przede wszystkim gen. Weyganda i gen. Rozwadowskiego[241][242][243][244]. Weygand jednak w rozmowie z korespondentem "L'Information" stwierdzał, że "To zwycięstwo (...) jest zwycięstwem polskim. Operacje zostały wykonane przez generałów polskich, według planu polskiego". Weygand powiedział także, iż "W ciągu trzech dni, które Marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk Czwartej Armii, zelektryzował je, przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógłby tego dokonać. Pod żadnym innym dowódcą wojsko polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy". Z kolei z wymiany depesz wynika, że Rozwadowski uważał Piłsudskiego za autora planu bitwy oraz to, że Piłsudski kierował jej przebiegiem, podając swoje miejsce postoju i żądając od Rozwadowskiego meldunków o wykonaniu zadań[245].
 • Józef Piłsudski oskarżany był także o współpracę i szpiegostwo na rzecz Niemiec, w czasach gdy walczył u boku państw centralnych przeciwko Rosji oraz gdy zaraz po powrocie z więzienia 11 listopada przejął władzę od Rady Regencyjnej powołanej przez okupanta. Skłonności germanofilskie były przypisywane Piłsudskiemu przez środowiska endeckie, z Romanem Dmowskim, a później Jędrzejem Giertychem[246][247] na czele.
 • Kwestia zamachu majowego. Piłsudski oskarżany jest o dążenie do wprowadzenia swojej dyktatury[u]. Kwestia zbrojnego przewrotu, przeprowadzonego w maju 1926, w którym zginęło kilkaset osób i nigdy nie wyciągnięto konsekwencji wobec sprawców ich śmierci jest do dziś przedmiotem kontrowersji[248].
 • Stworzenie obozu w Berezie Kartuskiej i w pobliżu Brześcia dla oponentów politycznych[249].
 • Sprawa posła Jerzego Zdziechowskiego. W nocy z 30 września na 1 października 1926 został on brutalnie pobity we własnym mieszkaniu w Warszawie. Pobicia dokonali ludzie w mundurach, których tożsamość do dziś nie została ustalona[250]. Zdziechowski był w opozycji względem rządów sanacji; był także jednym z głównych inspiratorów obstrukcji budżetowych. Wielu ówczesnych publicystów obwiniało (choć nie bezpośrednio) Piłsudskiego o wydanie polecenia zastraszenia Zdziechowskiego. Ofiarami pobić stali się także inni krytycy sanacji: Tadeusz Dołęga-Mostowicz[251], Jan Dąbski[252], czy Adolf Nowaczyński[253].
 • Zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego, oskarżanego o powiązania z aferą finansową z udziałem kapitału francuskiego. Podczas Bitwy Warszawskiej gen. Zagórski był szefem sztabu frontu północnego Józefa Hallera; jako bezpośredni i kompetentny świadek mógł być oponentem Piłsudskiego w kwestii mitologizowania roli marszałka w bitwie warszawskiej[254]. Zaginął po zwolnieniu z więzienia wojskowego w Wilnie (gdzie siedział podobnie jak pięciu innych generałów, wśród których był Tadeusz Rozwadowski, od zamachu majowego bez przedstawienia zarzutów) i po powrocie do Warszawy w 1927. Drogę do Warszawy odbył pociągiem ubrany w dostarczone mu przy zwolnieniu cywilne, nie pasujące na niego ubranie, eskortowany przez oficera. Po przyjeździe do Warszawy zaginął. Śledztwo w sprawie i poszukiwania dziennikarskie nie dały rezultatów. Według wspomnień Wincentego Witosa został zamordowany przez fanatycznych zwolenników Piłsudskiego, a jego ciało obciążono kamieniami i wrzucono do Wisły. Zbrodni nigdy nie udowodniono. Również tutaj pojawiły się podejrzenia, że sam Piłsudski mógł nakazać usunięcie generała[255].
 • Śmierć gen. Tadeusza Rozwadowskiego, wieloletniego nieprzyjaciela Piłsudskiego. Rozdźwięki między nimi powstały już w pierwszych dniach niepodległości, pogłębiły je niejasności co do autorstwa zwycięskiego planu „cudu nad Wisłą”, a ukoronowało dowodzenie wojskami wiernymi rządowi podczas przewrotu majowego. Był jednym z oficerów uwięzionych i bezprawnie przetrzymywanych w jego następstwie. Zmarł w rok po zwolnieniu z więzienia, przy pewnych poszlakach wskazujących na otrucie[256].
 • Krytyka Piłsudskiego jest także spotykana wśród zwolenników lewicy, którzy zarzucają marszałkowi porzucenie socjalistycznych ideałów na rzecz konserwatyzmu (autorytarny styl rządów, układ z prawicą, brak socjalistycznych reform) oraz prześladowania lewicy. W okresie II RP popularne były prześladowania działaczy KPP, a w okresie po zamachu majowym represje dotknęły również PPS i część organizacji chłopskich[257]. Posłowie SLD i PSL złożyli w 2009 projekt ustawy potępiającej przewrót majowy; posłowie napisali w projekcie, że w wyniku przewrotu majowego Polska znalazła się na krawędzi wojny domowej. Jego autorzy skazali na śmierć setki niewinnych ludzi: żołnierzy i mieszkańców Warszawy. Kazali Polakom strzelać do Polaków. Stworzyli w Berezie Kartuskiej obóz dla przeciwników politycznych. Zamiast służyć Narodowi podzielili go na zwalczające się obozy[258]. Wśród radykalniej nastawionych działaczy (głównie zagranicznych) pojawiają się nawet zarzuty o faszyzm[259].

Ordery i odznaczenia

Pomniki Józefa Piłsudskiego
Sulejówek, pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami
Turek, pomnik Piłsudskiego.
Białystok, pomnik Piłsudskiego.
Częstochowa, pomnik Piłsudskiego.
Gdańsk, pomnik Piłsudskiego.
Gliwice, pomnik Piłsudskiego.
Katowice, pomnik Piłsudskiego.
Kołobrzeg, pomnik Piłsudskiego.
Koszalin, pomnik Piłsudskiego.
Lublin, pomnik Piłsudskiego na placu Litewskim.
Warszawa, pomnik Piłsudskiego przed Belwederem.
Warszawa, pomnik Piłsudskiego na placu jego imienia.
Rzym, pomnik Piłsudskiego w alejach jego imienia.
Józef Piłsudski wspierał remont Zamku na Wawelu w 1921, w zamian za to upamiętniono go cegiełką

Marszałek był posiadaczem znaczącej liczby orderów i odznaczeń. Niektóre z nich wymieniono poniżej:

Polskie

Zagraniczne

Doktoraty honoris causa

Poniżej wymieniono niektóre uczelnie, które przyznały marszałkowi doktorat honorowy. W nawiasach podano datę przyznania wyróżnienia.

Wywód genealogiczny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazimierz Ludwik Piłsudski
 
 
 
 
 
 
 
Kazimierz Piłsudski (1752 – ok. 1820)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Księżna Rozalia Puzyna
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Paweł Piłsudski (1794–1851)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walerian Billewicz
 
 
 
 
 
 
 
Anna Billewicz (1761–1837)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Księżna Połubińska
 
 
 
 
 
 
 
Józef Wincenty Piłsudski (1833–1902)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignacy Butler
 
 
 
 
 
 
 
Wincenty Butler (1771–1843)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Kurszewska
 
 
 
 
 
 
 
Teodora Urszula Butler (1811–1886)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Billewicz (zm. ok. 1861)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józef Klemens Piłsudski (1867–1935)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Billewicz
 
 
 
 
 
 
 
Kacper Billewicz (zm. ok. 1840)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Billewicz (1815–1860)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kownacka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Billewicz (1842–1884)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joachim Michałowski (1744–1831)
 
 
 
 
 
 
 
Wojciech Michałowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwika Taraszkiewicz (1784–1836)
 
 
 
 
 
 
 
Helena Michałowska (zm. 1846)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wincenty Butler (1771–1843)
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Butler (zm. 1894)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Billewicz (zm. 1861)
 
 
 
 
 
 

Zobacz też

Uwagi

 1. Do 29 listopada 1918 Józef Piłsudski przekazaną przez Radę Regencyjną zwierzchnią władzę państwową piastował jako Naczelny Dowódca WP. Do 19 lutego 1919 jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.
 2. 11 grudnia 1922 Gabriel Narutowicz zaprzysiężony został na urząd Prezydenta RP, ale dopiero 14 grudnia Józef Piłsudski przekazał mu władzę jako Naczelnik Państwa, co zostało ujęte w oficjalnym protokole.
 3. Odmiana herbu Kościesza (Strzegomia, Strzegonia).
 4. Nazwisko Piłsudski było dodatkiem do nazwiska Giniatowicz od nazwy Piłsudy terenów kupionych przez Bartłomieja Giniatowicza, starostę upińskiego. Potem dodatek zastąpił nazwisko rodowe. Zapis jest wynikiem wpływów wschodniosłowiańskich, gdyż zgodnie z zasadami polskiego słowotwórstwa powinien mieć postać Piłsudzki (jak lidzki od Lida) (zob. Piłsudski, Obcy język polski, 10 lutego 2010 [dostęp 2015-02-01].).
 5. Jest to forma utworzona od znanego na Litwie zdrobnienia „Józiuk”, w Polsce znana jest forma „Ziutek”, przy czym w narzędniku obie formy są bardzo podobnie „Ziukiem/Ziutkiem”.
 6. W tym także tłumaczenia prac Darwina, Comte’a czy publikacji socjalistów – np. Proletariat.
 7. Bronisław dostał 15 lat, reszta oskarżonych została skazana na karę śmierci, ale powieszono tylko pięciu spiskowców.
 8. Wzięła ślub, a następnie rozwód ze swoim poprzednim mężem, z którym miała córkę – Wandę.
 9. Unikano lokalizowania drukarni na I piętrze, z uwagi na hałas, ale na parterze działał skład (hurtownia) pończoch i wyrobów bawełnianych. Problemy działalnością tajnej drukarni Józef Piłsudski opisał we wspomnieniach – Bibuła – walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim(id.).
 10. Rosyjski eserowiec Wiktor Czernow w wydanych w 1952 pamiętnikach zapisał, iż Piłsudski w swoich wykładach twierdził, że Rosja będzie pobita przez Austrię i Niemcy, a te z kolei będą pobite przez siły anglo-francuskie (lub anglo-amerykańsko-francuskie). Wschodnia Europa będzie pobita przez Europę środkową, a środkowa z kolei przez zachodnią. Za: Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego z lat 1867–1892. T. 1. Wrocław: 1994, s. 25.
 11. Wbrew przewidywaniom, formacji strzeleckiej nie udało się wywołać powstania.
 12. Już jako dowódca I Brygady Legionów.
 13. Wskazana identyfikacja osób obok Piłsudskiego jest podana za portalem Narodowe Archiwum Cyfrowe [dostęp 2012-02-27], natomiast w przytoczonym ze wskazaniem jako źródło Narodowym Archiwum Cyfrowym artykule: Paweł Wroński, Komendant Piłsudski przyjeżdża do Warszawy, aleHISTORIA, 27 lutego 2012, s. 14; identyfikacja osób jest odwrotna (lustrzana).
 14. Petlura został w 5 lat później zamordowany w Paryżu przez agenta Czeki.
 15. W książce Henryka Cepnika Józef Piłsudski z 1936 r., autor podaje, że wizyta profesora Wenckebacha miała miejsce dwukrotnie – raz wkrótce po zasłabnięciu w końcu 1934, drugi raz na wiosnę 1935.
 16. Jak wskazuje Andrzej Chojnowski: Od pewnego momentu Piłsudski był przekonany, że jest jedynym gwarantem ładu moralnego w Polsce. Tracił zaufanie do swoich współpracowników i w ogóle wiarę w ludzi, nabierał przekonania o ułomności ludzkiej natury. Umierał w poczuciu podwójnego osamotnienia: samotności przemijania i takiej, że nie wychował następców zdolnych pociągnąć jego dzieło. (Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski: Siła i bezradność Piłsudskiego. Mówią Wieki. [dostęp 2009-08-09].).
 17. Por. rozmowa z Mieczysławem Skrzypkiem, członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu: Piłsudski zdawał sobie sprawę z negatywnych konsekwencji ówczesnego układu politycznego. Przepowiedział w testamencie, że 5 lat po jego śmierci będzie wojna, którą Polska przegra i straci niepodległość. Był wielkim wizjonerem. (…) Byłem wychowywany w kulcie Marszałka. (Gazeta Miejska: Wizjoner niepodległości. [dostęp 2009-01-30]. (pol.).).
 18. Obdarzony genialną wprost intuicją i zdolnością przewidywania wypadków dziejowych, Piłsudski przewidział wojnę między mocarstwami zaborczymi Polski, zwycięstwo w tej wojnie najpierw Niemiec nad Rosją, a potem aliantów zachodnich nad Niemcami i stworzoną w ten sposób szansę odzyskania niepodległości przez Polskę. (Nie przewidział tylko rewolucji bolszewickiej w 1917 w Rosji.) (Piotr M. Kobos: Skazuję was na wielkość. Legenda Józefa Piłsudskiego. [dostęp 2009-01-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (23 października 2006)]. (pol.).).
 19. M.in. Walery Sławek – trzykrotny premier, Kazimierz Świtalski – premier, marszałek Sejmu, Józef Beck – minister spraw zagranicznych, Edward Śmigły-Rydz – marszałek Polski, generalny inspektor sił zbrojnych, Felicjan Sławoj Składkowski – najdłużej urzędujący premier II RP.
 20. Izidor Šimelionis, Litwin mieszkający przed wojną w Wilnie, pisał m.in.: Potwornie nienawidziłem portretów Piłsudskiego i prezydenta Polski I. Mościckiego i godła państwowego (biały orzeł), umieszczonych na ścianach w klasie (Beata Nanevicz: Józef Piłsudski w świadomości współczesnych Polaków i Litwinów (1988–2003). [dostęp 2009-01-30]. (pol.).).
 21. Na temat autorytaryzmu w Polsce w latach 1926–1939 zob. Waldemar Paruch: Podstawy i uzasadnienie tożsamości politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939). Annales UMCS, 1997. [dostęp 2009-08-09]. (Internet Archive).
 22. Polska Zbrojna Nr 328 z 2 grudnia 1922 r., s. 3. Order został nadany przez króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Wręczony 30 listopada 1922 w Belwederze przez posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Jego Królewskiej Mości króla hiszpańskiego S. Autierez de Agnora.

Przypisy

 1. Piłsudski 1937a ↓, s. 296.
 2. Włodzimierz Gierowski, Królewsko-polska Komisja Wojskowa (1917–1918), cz. 1, w: Niepodległość (wyd. II), 1933, t. 4, z. 1 (7), s. 130.
 3. a b c Ziuk, rodzina, Zułów, 1867–1877; Polska Piłsudskiego, Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka, „Rzeczpospolita” nr 1, 5 lutego 2009, s. 24.
 4. Garlicki i Garlicka 1993 ↓, s. 27.
 5. a b c d e f g h i Garlicki 2012 ↓, s. 21.
 6. Garlicki 2012 ↓, s. 22–23.
 7. Garlicki 2012 ↓, s. 21–22.
 8. Garlicki 2012 ↓, s. 22.
 9. Borkiewicz 1939 ↓.
 10. Garlicki 2012 ↓, s. 24–25.
 11. Hasło: „Piłsudski, Józef”, w: Polski Słownik Biograficzny, T. XXVI, 1981.
 12. Garlicki 2012 ↓, s. 23.
 13. Konspirator za młodu 1877–1885, Polska Piłsudskiego, Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka, „Rzeczpospolita”, nr 2, 12 lutego 2009.
 14. Garlicki 2012 ↓, s. 25.
 15. Garlicki 2012 ↓, s. 27.
 16. Garlicki 2012 ↓, s. 28.
 17. Garlicki 2012 ↓, s. 29.
 18. a b c Garlicki 2012 ↓, s. 30.
 19. Garlicki 2012 ↓, s. 31.
 20. Garlicki 2012 ↓, s. 34.
 21. Garlicki 2012 ↓, s. 33–34.
 22. Urbankowski 1997 ↓, s. 48.
 23. Garlicki 2012 ↓, s. 35.
 24. Garlicki 2012 ↓, s. 37.
 25. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 92–95.
 26. Garlicki 1988 ↓, s. 24.
 27. Współczesna – druga, odsłonięta w 1981.
 28. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 100.
 29. a b Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 99.
 30. Jędrzejewicz 2002 ↓, s. 10.
 31. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 101.
 32. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 105.
 33. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 107.
 34. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 105–107.
 35. Suleja 2005 ↓, s. 32–33.
 36. Suleja 2005 ↓, s. 45.
 37. a b Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 97.
 38. a b Garlicki 1988 ↓, s. 63–64.
 39. a b Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 108.
 40. Wójcik 2006 ↓, s. 23.
 41. Więzienie carskie w Łodzi (obecnie Muzeum Tradycji Niepodległościowych) - Regionalny Katalog Zabytków Województwa Łódzkiego, www.kultura.lodz.pl [dostęp 2021-09-12].
 42. Redakcja, Jakie tajemnice kryje więzienie przy Gdańskiej w Łodzi? Dziś mieści się tu muzeum, Dziennik Łódzki, 3 lutego 2019 [dostęp 2021-09-12] (pol.).
 43. a b Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 110.
 44. a b Garlicki 1988 ↓, s. 72.
 45. Garlicki 1988 ↓, s. 81.
 46. a b Garlicki 1988 ↓, s. 85.
 47. Garlicki 1988 ↓, s. 86.
 48. a b Świętek 1998 ↓, s. 286.
 49. Świętek 1998 ↓, s. 251.
 50. Świętek 1998 ↓, s. 255–257.
 51. Świętek 1998 ↓, s. 277.
 52. Garlicki 1988 ↓, s. 94.
 53. Garlicki 1988 ↓, s. 112.
 54. a b Garlicki 1988 ↓, s. 119.
 55. Garlicki 1988 ↓, s. 101.
 56. Świętek 1998 ↓, s. 302.
 57. Świętek 1998 ↓, s. 303–309.
 58. Świętek 1998 ↓, s. 351.
 59. Garlicki 1988 ↓, s. 129–130.
 60. Świętek 1998 ↓, s. 402.
 61. a b Garlicki 1988 ↓, s. 121.
 62. a b c d e Garlicki 1988 ↓, s. 198.
 63. a b Garlicki 1988 ↓, s. 249.
 64. Świętek 1998 ↓, s. 375.
 65. Świętek 1998 ↓, s. 417.
 66. Świętek 1998 ↓, s. 43–44.
 67. Przedmowa Andrzeja Rzepniewskiego do: Kazimierz Sosnkowski: Cieniom września. Warszawa: 1988, s. 5. ISBN 83-1107-627-8.
 68. Garlicki 1988 ↓, s. 132.
 69. Świętek 1998 ↓, s. 419.
 70. Garlicki 1988 ↓, s. 143.
 71. Garlicki 1988 ↓, s. 148.
 72. a b Garlicki 1988 ↓, s. 146.
 73. Garlicki 1988 ↓, s. 144.
 74. Garlicki 1988 ↓, s. 151.
 75. Widoczni: Władysław Stryjeński, Zygmunt Sulistrowski, Wacław Stachiewicz, Kazimierz Sosnkowski, Michał Sokolnicki, Walery Sławek, Michał Sawicki, Władysław Belina-Prażmowski, Józef Piłsudski, Aleksander Litwinowicz, Roman Horoszkiewicz, Michał Fuksiewicz, Gustaw Daniłowski, Ignacy Boerner, Mieczysław Ryś-Trojanowski.
 76. Od lewej: Michał Sokolnicki, Władysław Belina-Prażmowski, szofer, Kazimierz Sosnkowski, Mieczysław Ryś-Trojanowski, Józef Piłsudski, Walery Sławek.
 77. Garlicki 1988 ↓, s. 161.
 78. Garlicki 1988 ↓, s. 166.
 79. Świętek 1998 ↓, s. 44.
 80. Tadeusz Pelczarski – Próba utworzenia Rządu Narodowego w sierpniu 1914, w: Żołnierz Legionów i POW Warszawa 1939, s. 71–72.
 81. Garlicki 1988 ↓, s. 166–167.
 82. Garlicki 1988 ↓, s. 169.
 83. Tadeusz Pelczarski – Próba utworzenia Rządu Narodowego w sierpniu 1914, w: Żołnierz Legionów i POW, Warszawa 1939, s. 81–82.
 84. Garlicki 1988 ↓, s. 174.
 85. Mała encyklopedia wojskowa. T. II. Warszawa: 1970, s. 711.
 86. Grabowski 2014 ↓, s. 35.
 87. Grabowski 2014 ↓, s. 37.
 88. a b Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 419.
 89. Piłsudska 2004 ↓, s. 175.
 90. Grabowski 2014 ↓, s. 51.
 91. Hupka 1936 ↓, s. 116.
 92. a b Garlicki 1988 ↓, s. 187.
 93. Grabowski 2014 ↓, s. 69.
 94. Garlicki 1988 ↓, s. 191.
 95. Garlicki 1988 ↓, s. 193.
 96. Suleja 1998 ↓, s. 98.
 97. Sprawa wojska polskiego a Tymczasowa Rada Stanu 14 stycznia 1917 – 25 sierpnia 1917: dokumenty i wnioski. Warszawa: 1917, s. 47–48.
 98. a b Garlicki 1988 ↓, s. 196.
 99. Garlicki 1988 ↓, s. 196–197.
 100. Garlicki 1988 ↓, s. 197.
 101. Garlicki 1988 ↓, s. 201–202.
 102. Piłsudski 1988 ↓, s. 22.
 103. a b Garlicki 1988 ↓, s. 202.
 104. Urbankowski 1997 ↓, s. 278–279.
 105. a b Garlicki 1988 ↓, s. 204.
 106. Suleja 2004 ↓, s. 202.
 107. a b Garlicki 1988 ↓, s. 205.
 108. Głąbiński 1939 ↓, s. 383.
 109. Romer 2010 ↓, s. 16.
 110. Suleja 2005 ↓, s. 211.
 111. Suleja 2005 ↓, s. 212.
 112. Suleja 2005 ↓, s. 215.
 113. Sierpowski 2008 ↓, s. 8.
 114. Piłsudski 1937a ↓, s. 51.
 115. Suleja 2005 ↓, s. 216–217.
 116. Suleja 2005 ↓, s. 220–221.
 117. Suleja 2005 ↓, s. 221.
 118. Miedziński 1975 ↓, s. 15.
 119. a b Suleja 2005 ↓, s. 223.
 120. Suleja 2005 ↓, s. 225.
 121. Suleja 2005 ↓, s. 226–227.
 122. Suleja 2005 ↓, s. 229.
 123. Jan Pisuliński, Koncepcje federacyjne w II Rzeczypospolitej, w: Studia z Dziejów Rosji i Europy Ś rodkowo-Wschodniej LVI (2), s. 104.
 124. Suleja 2005 ↓, s. 234.
 125. a b Suleja 2005 ↓, s. 240.
 126. Nowik 2004 ↓.
 127. Suleja 2005 ↓, s. 239.
 128. Skaradziński 1995 ↓, s. 105–106.
 129. Zaremba 1983 ↓, s. 153–157.
 130. Skaradziński 1995 ↓, s. 106.
 131. a b Suleja 2005 ↓, s. 241.
 132. Pobóg-Malinowski 1967 ↓, s. 400.
 133. Suleja 2005 ↓, s. 274.
 134. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 12 z 3 kwietnia 1920 r.
 135. Jędrzejewicz 2002 ↓, s. 75.
 136. Pobóg-Malinowski 1967 ↓, s. 6.
 137. Suleja 2005 ↓, s. 248–249.
 138. Suleja 2005 ↓, s. 250.
 139. Suleja 2005 ↓, s. 254.
 140. a b Suleja 2005 ↓, s. 257.
 141. Suleja 2005 ↓, s. 254–255.
 142. Suleja 2005 ↓, s. 258.
 143. Suleja 2005 ↓, s. 258–259.
 144. Suleja 2005 ↓, s. 262.
 145. Suleja 2005 ↓, s. 265.
 146. Suleja 2004 ↓, s. 265.
 147. Marszałek 1995 ↓, s. 70.
 148. Marszałek 1995 ↓, s. 95.
 149. Skaradziński 1995 ↓, s. 210–211.
 150. Maxime Weygand. La bataille de Varsovie. „Revue des deux Mondes”. 6/1957. s. 193–215. 
 151. Ciechanowski 2009 ↓, s. 573.
 152. Adam Zamoyski, Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, Kraków 2009, s. 188.
 153. Jak Marszałek Piłsudski nie został wielkim mistrzem…, „Wolnomularz Polski” nr 43, maj-czerwiec 2004, s. 10–12.
 154. Mazur 2005 ↓, s. 407–417.
 155. Marek Kornat, Polityka równowagi 1934–1939. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem, Kraków 2007, s. 139.
 156. Marek Kornat, Polityka równowagi 1934–1939. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem, Kraków 2007, s. 137.
 157. Suleja 2004 ↓, s. 300.
 158. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 39 z 20 czerwca 1923 roku, s. 396.
 159. Piłsudski 1990 ↓, s. 31.
 160. Garlicki 1988 ↓.
 161. Władysław T. Kulesza, Konserwatyści w obozie sanacyjnym w latach 1926-1935 : spór o konserwatywną interpretację ideologii obozu rządzącego, w: Przegląd Historyczny, 73/3-4, 1982, s. 228.
 162. Suleja 2004 ↓, s. 343.
 163. Piłsudski 1937b ↓, s. 10–11.
 164. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych nr 36 z 10 września 1926 r., s. 291.
 165. Andrzej Krawczyk, Kazimierz Bartel, premier Rzeczypospolitej, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Piotra Wróbla, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 236.
 166. Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1914–1939, Tom II.
 167. Mackiewicz 1992 ↓, s. 193.
 168. Piłsudski 1937b ↓, s. 24–25.
 169. Składkowski 1936 ↓, s. 71–72.
 170. a b c Andrzej Krajewski „Przy uchu Komendanta” Dziennik Gazeta Prawna 96/2018, str. A28.
 171. Piłsudski 1937b ↓, s. 117.
 172. Piłsudski 1937b ↓, s. 193–194.
 173. a b Piłsudski 1937b ↓, s. 221.
 174. Rzecz o Historii”, 20 kwietnia 2018 r., str. J8.
 175. Sławomir Koper: Kobiety jego życia (Józef Piłsudski) – część 7: Tajemnica pobytu na Maderze. marhan.pl. [dostęp 2015-01-25].
 176. Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego. muzeumpilsudski.pl. [dostęp 2015-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (20 stycznia 2018)].
 177. Andrzej Garlicki. Romansy i awansy. „Polityka”, 4 listopada 2009. 
 178. Paweł Zaremba, Historia dwudziestolecia (1918–1939), t. III, Warszawa 1983, s. 48–49.
 179. Garlicki 1986 ↓, s. 279.
 180. M. Krzemiński, Professor Locutus est. Próba weryfikacji świadectwa prof. dr. Karola Buluka na temat wizyty prof. dr. Karela Frederika Wenckebacha u umierającego Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Glaukopis” 2014, nr 30, s. 73–93.
 181. Tomasz Stańczyk: Lekarz Marszałka, sąsiad krnąbrnego pacjenta. rp.pl, 24 stycznia 2015. [dostęp 2015-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (29 czerwca 2015)].
 182. Marszałek Piłsudski nie żyje. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 109 z 14 maja 1935. 
 183. Cepnik 1936 ↓.
 184. Henryk Cepnik: Józef Piłsudski, twórca Niepodległego Państwa Polskiego. Zarys życia i działalności. Warszawa: Instytut Propagandy PaństwowoTwórczej, 1936, s. 219.
 185. Maria Magdalena Blombergowa. Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze. „Analecta”, s. 51, R. 9 Z. 2 (18) / 2000. 
 186. Jędrzejewicz 1977 ↓, s. 520.
 187. Bogusław Kwiatkowski: Fragment książki „Mumie. Władcy, święci, tyrani”. polityka.pl, 19 listopada 2009. [dostęp 2014-07-12].
 188. Zygmunt Wiśniewski: Lekarzy losy wojenne (10) – Droga do Katynia. oil.org.pl. [dostęp 2014-07-12].
 189. Bożena Borysowicz: Dr med. Jerzy Borysowicz: jeden z lekarzy wileńskich. 1904–1980. [dostęp 2008-09-14]. (pol.).
 190. Album zdjęć mózgu Józefa Piłsudskiego. [dostęp 2008-09-14]. (pol.).
 191. Trumna Marszałka Piłsudskiego będzie zamknięta 22 b.m.. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 287 z 14 grudnia 1935. 
 192. Ostatnia droga Serca Wodza Narodu / Uroczystości żałobne w Wilnie. „Gazeta Lwowska”, s. 1–2, nr 109 z 13 maja 1936. 
 193. Zamurowanie grobowca z Sercem Marszałka Piłsudskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 111 z 15 maja 1936. 
 194. W hołdzie pamięci Wielkiego Marszałka. „W Służbie Penitencjarnej”. Nr 10, s. 5, 12 maja 1938. 
 195. W. Wiernic, Dzieje granitowego głazu, „Gazeta Polska”, 12 V 1937.
 196. Kłos 1937 ↓, s. 233.
 197. W hołdzie pamięci Wielkiego Marszałka. „W Służbie Penitencjarnej”. Nr 10, s. 4–5, 12 maja 1938. 
 198. Konkurs na sarkofag Marsz. Piłsudskiego rozstrzygnięty. „Gazeta Lwowska”. Nr 140, s. 2, 24 czerwca 1938. 
 199. Roman Tarkowski: Kartki z przeszłości. Kraków: Universitas, 1992. ISBN 83-7052-091-X.
 200. Ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski, BIP Instytutu Pamięci Narodowej [dostęp 2020-08-03] (pol.).
 201. a b c Marta Grzywacz: Dwie żony, dwie córki i inne. Życie uczuciowe Marszałka. wyborcza.pl, 11 maja 2015. [dostęp 2015-12-20]. (pol.).
 202. Koper 2009 ↓, s. 130.
 203. Koper 2009 ↓, s. 144.
 204. Koper 2009 ↓, s. 145.
 205. Koper 2009 ↓, s. 143.
 206. Koper 2009 ↓, s. 159–160.
 207. Srzednicki 2008 ↓.
 208. a b Koper 2009 ↓, s. 136.
 209. Koper 2009 ↓, s. 136–137.
 210. a b c Koper 2009 ↓, s. 137.
 211. Koper 2009 ↓, s. 128.
 212. Maciej Stańczyk: Piłsudski od sportu wolał sportowanie. Onet.pl, 10 listopada 2011. [dostęp 2015-12-23]. (pol.).
 213. a b Koper 2009 ↓, s. 132.
 214. Koper 2009 ↓, s. 149.
 215. Koper 2009 ↓, s. 154–155.
 216. Kasztanka – najsłynniejszy koń II Rzeczpospolitej. PolskieRadio.pl, 23 listopada 2015. [dostęp 2015-12-20]. (pol.).
 217. Anna Kondek-Dyoniziak: Pies, Lord i inni, czyli czworonożni pupile tuzów XX-lecia. dzieje.pl, 17 stycznia 2015. [dostęp 2015-12-20]. (pol.).
 218. Zob. np. Józef Szaniawski: Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy. Warszawa: Exlibris, 2008, s. passim. ISBN 978-83-8991-322-7.
 219. Zob. np. Felicjan Sławoj Składkowski: Strzępy meldunków. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988, s. passim. ISBN 83-1107-600-6.
 220. Ze zjazdu sybiraków. „Kurier Warszawski”. Nr 181, s. 4, 2 lipca 1928. 
 221. Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu Cz.2: Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 za rok 1935, s. 160.
 222. Kronika. Nowy Sącz. „Nowa Reforma”, s. 2, nr 199 z 29 kwietnia 1917. 
 223. Stefan Starzyński. Słowo wstępne. „Kronika Warszawy”. Józef Piłsudski w Warszawie, s. 1, 3, 19 marca 1936. Zarząd Miejskie w Mieście Stołecznym Warszawie. 
 224. Władysław Brzozowski, Stanisław Giza, Adam Moraczewski. Józef Piłsudski w Warszawie. „Kronika Warszawy”. Józef Piłsudski w Warszawie, s. 28, 29, 19 marca 1936. Zarząd Miejskie w Mieście Stołecznym Warszawie. 
 225. Ciechanów będzie miał kolejnego honorowego obywatela?. ciechanowinaczej.pl. [dostęp 2021-12-19].
 226. Marszałek Józef Piłsudski. miasto.hrubieszow.pl. [dostęp 2021-03-06].
 227. Polskie nazwy na Spitsbergenie. hornsund.igf.edu.pl. [dostęp 2022-06-20].
 228. Zbigniew Osiński: Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego – Józefa Piłsudskiego. [dostęp 2009-01-10]. (pol.).
 229. Ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski (Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 219).
 230. Piotr Okulewicz: Józef Piłsudski: Między apologią a odrzuceniem. [dostęp 2009-01-10]. (pol.).
 231. Urbankowski 1988 ↓.
 232. M. Zakrzewski, Strategia niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979–1989, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, IPN, 2011, ISBN 978-83-9290-946-0.
 233. Cenzura PRL, posłowie Zbigniew Żmigrodzki, Wrocław 2002, s. 33.
 234. a b Paweł Kusiak. Legenda i kult Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka?. „Colloquium”. 2, s. 241–258, 2010. 
 235. Borowik i Leszczyńska 2007 ↓.
 236. Warszawski 1999 ↓.
 237. Kopia aktu wyrzeczenia się protestantyzmu przez Naszego Komendanta Józefa Piłsudskiego i złożenia wyznania wiary rzym. kat., Karasin 28 lutego 1916, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/1/85.
 238. Ks. mjr Henryk Ciepichałł, kapelan legionów polskich. katolicy1844.republika.pl. [dostęp 2016-05-17].
 239. Wanda Roman: Kapelani wojskowi – bohaterowie wojny polsko-sowieckiej 1919–1920. Centralne Archiwum Wojskowe. s. 9. [dostęp 2016-05-17].
 240. Suleja 2004 ↓, s. 173.
 241. Wieczorkiewicz 2008 ↓, s. 80–81.
 242. Tomasz Kwiatek: „To gen. Rozwadowski jest faktycznym autorem planów bitwy oraz dowódcą sprawującym kluczową rolę w jej toku w Warszawie” – z doktorem Mariuszem Patelskim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Tomasz Kwiatek. Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu, 15 sierpnia 2011. [dostęp 2015-07-07]. (pol.).
 243. Krzysztof Kloc: Wiktoria warszawska czy „cud nad Wisłą”? O roli Józefa Piłsudskiego w bitwie warszawskiej 1920 roku. Histmag.org, 14 sierpnia 2012. [dostęp 2015-07-07]. (pol.).
 244. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 197.
 245. Encyklopedia "Białych Plam", Radom 2004, praca zbiorowa, tom XIV, hasło: Piłsudski Józef Klemens
 246. Giertych 1987 ↓.
 247. Włodzimierz Kalicki: Jędrzej Giertych lustrował Piłsudskiego. [dostęp 2008-09-14]. (pol.).
 248. Krzysztof Burnetko: Gwałt i ratunek. Polityka.pl, 4 listopada 2009. [dostęp 2011-11-17].
 249. Gazeta Wyborcza”, prof. Andrzej Garlicki: Bereza, polski obóz koncentracyjny. [dostęp 2009-05-18]. (pol.).
 250. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 266.
 251. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 66–67.
 252. Janusz Gmitruk: Jan Dąbski – minister spraw zagranicznych, główny konstruktor traktatu ryskiego. [dostęp 2015-07-07]. (pol.).
 253. Nałęcz i Nałęcz 1987 ↓, s. 66.
 254. Pruszyński 1995 ↓, s. 233.
 255. Cieślikowski 1997 ↓.
 256. Wojciech Duch: Zapomniany generał Tadeusz Rozwadowski. Twórca Wojska Polskiego i zwycięstwa w 1920 r. [wywiad]. Historia.org.pl, 9 marca 2013. [dostęp 2015-07-07]. (pol.).
 257. Krzysztof Wasilewski: Rozprawa z „bydłem”. „Przegląd” Nr 2/2012. [dostęp 2012-01-28].
 258. SLD i PSL chcą potępienia Piłsudskiego. interia.pl, 6 maja 2009. [dostęp 2012-01-28].
 259. Artur Łukasiewicz: Die Linke, SLD i historia: Piłsudski był faszystą?. 18 listopada 2010. [dostęp 2017-10-22].
 260. Znamierowski 2003 ↓, s. 188.
 261. Englert i Nowik 2007 ↓, s. 125.
 262. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 43 z 29 czerwca 1923 roku, s. 429.
 263. a b Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 216.
 264. Józef Piłsudski 1867–1935. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza, s. 155.
 265. M.P. z 1930 r. nr 260, poz. 349.
 266. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych nr 2 z 19 marca 1931.
 267. Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989, s. 60.
 268. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 15.
 269. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 19 marca 1929 roku, s. 1.
 270. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 19 marca 1929 roku, s. 2.
 271. Englert i Nowik 2007 ↓, s. 232.
 272. M.P. z 1931 r. nr 260, poz. 343.
 273. Dziennik Personalny Spraw Wojskowych nr 12 z 03.03.1926.
 274. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 455.
 275. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 111.
 276. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 140.
 277. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 500.
 278. Englert i Nowik 2007 ↓, s. 214.
 279. a b c Pamiętnik Historyczny Bojowników o Niepodległość Śląska Zaolzańskiego. Cieszyn: 1938, s. 7.
 280. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 24, 279.
 281. Melak 1997 ↓.
 282. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918, s. 111.
 283. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 19.
 284. a b c d e f g h i j k l Jakie ordery zagraniczne i odznaczenia posiada Marszałek Piłsudski. „Gazeta Lwowska”, s. 4, nr 13 z 17 stycznia 1931. 
 285. Wręczenie Naczelnikowi Państwa Wielkiej Wstęgi Orderu Leopolda. „Monitor Polski”, s. 2, 11 kwietnia 1922. [dostęp 2015-01-05]. 
 286. Eesti Vabariigi teenetemärgid. president.ee. [dostęp 2014-11-12]. (est.).
 287. a b Estońskie odznaczenia Marszałka Piłsudskiego. Muzeum Piłsudskiego. [dostęp 2014-06-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-01-25)].
 288. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 151.
 289. Eesti Vabariigi teenetemärgid. president.ee. [dostęp 2014-11-12]. (est.).
 290. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych nr 80 z 31.07.1925.
 291. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 281.
 292. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 55.
 293. Englert i Nowik 2007 ↓, s. 206.
 294. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 68.
 295. Englert i Nowik 2007 ↓, s. 204.
 296. Odznaczenie Marszałka Piłsudskiego najwyższym orderem finlandzkim. „Żołnierz Polski”, s. 16, nr 1 z 1 stycznia 1928. 
 297. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 79.
 298. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 87.
 299. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 97.
 300. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie: Pierwsza wizyta Marszałka w Rumunii 14–15.09.1922 r. [dostęp 2009-02-21]. (pol.).
 301. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 105.
 302. Eesti Vabariigi teenetemärgid. president.ee. [dostęp 2014-11-12]. (est.).
 303. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 189.
 304. Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Zezwolenie na przyjęcie i noszenie orderów. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, s. 380, nr 8 z 11 listopada 1931. Ministerstwo Spraw Wojskowych. 
 305. Czerwiński 1964 ↓, s. 171.
 306. Kawalerowie maltańscy z hołdem na Sowińcu. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 212 z 18 września 1937. 
 307. Spórna 2006 ↓, s. 312.
 308. Diário Oficial da União (DOU). 1934-10-26. [dostęp 2014-06-22]. (port.).
 309. a b Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 7.
 310. Udekorowanie Naczelnego Wodza. „Gazeta Lwowska”, s. 1, nr 253 z 3 listopada 1936. 
 311. Tytuł tematu: Wizyta ministra spraw zagranicznych Węgier Lajosa Walko w Polsce. [w:] Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji [on-line]. audiovis.nac.gov.pl. [dostęp 2020-03-21].
 312. Jędrzejewicz i Cisek 2006 ↓, s. 116.
 313. Biuletyn AGH. Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. [dostęp 2014-01-16].
 314. Doktoraty HC UAM 1931–1965. Portal UAM. [dostęp 2012-03-16].
 315. Doktoraty HC. uw.edu.pl. [dostęp 2011-02-21].

Bibliografia

 • Mariusz Kolmasiak, Zułów, miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2018.
 • Mariusz Kolmasiak, Więzień Magdeburski. Internowanie Józefa Piłsudskiego i dalsze losy Domku Magdeburskiego, Warszawa 2018.
 • Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. [dostęp 2016-02-15].
 • Adam Borkiewicz: Źródła do biografii Józefa Piłsudskiego z lat 1867–1892, Niepodległość. T. XIX. Warszawa: 1939.
 • Kazimierz Ożóg: Rzeczpospolita pomnikowa. W: Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje. Kraków: 2007. ISBN 978-83-6049-037-2.
 • Henryk Cepnik: Józef Piłsudski: Portret biograficzny. Warszawa: 1988.
 • Jan Ciechanowski: Powstanie Warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Warszawa: Bellona, 2009. ISBN 978-83-7549-074-9.
 • Zbigniew Cieślikowski: Tajemnice Śledztwa KO 1042. Warszawa: 1997. ISBN 83-8624-534-4.
 • Tomasz Ciołkowski: Józef Piłsudski bez retuszu. Warszawa: Bollinari Publishing House, 2018. ISBN 978-83-939751-0-5.
 • Paweł Czerwiński: Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Londyn: Polish Research Centre, 1964.
 • Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik: Marszałek Józef Piłsudski. Komendant-Naczelnik-Pierwszy Marszałek Polski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2007. ISBN 978-83-7399-221-4.
 • Andrzej Garlicki, hasło: „Piłsudski, Józef Klemens (1867–1935)”, w: Polski Słownik Biograficzny t. XXVI, Kraków-Warszawa 1981, s. 311–324 wersja elektroniczna IPSB
 • Andrzej Garlicki: Józef Piłsudski: 1867–1935. Warszawa: Czytelnik, 1988. ISBN 83-0701-715-7.
 • Andrzej Garlicki: Józef Piłsudski: 1867–1935. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012. ISBN 978-83-2402-225-0.
 • Andrzej Garlicki: Od Brześcia do maja. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-0701-603-7.
 • Andrzej Garlicki, Aleksandra Garlicka: Józef Piłsudski: życie i legenda. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993. ISBN 83-7059-082-9.
 • Jędrzej Giertych: O Piłsudskim. Londyn: 1987.
 • Stanisław Głąbiński: Wspomnienia polityczne. Pelplin: 1939.
 • Zbigniew Grabowski: Legiony Polskie. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. ISBN 978-83-6375-542-3.
 • Jan Hupka: Z czasów Wielkiej Wojny: pamiętnik nie kombatanta. Niwiska: 1936.
 • Wacław Jędrzejewicz: Kronika życia Józefa Piłsudskiego, 1867–1935. T. 2. Polska Fundacja Kulturalna, 1977.
 • Wacław Jędrzejewicz: Józef Piłsudski 1867–1935, życiorys. Warszawa: LTW, 2002. ISBN 83-8873-625-6.
 • Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935. Kraków: Instytut Książki, 2006. ISBN 978-83-8873-692-6.
 • Juliusz Kłos: Wilno. Wilno: 1937.
 • Sławomir Koper: Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona SA, 2009. ISBN 978-83-1111-609-2.
 • Stanisław Mackiewicz: Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. London: Puls Publications, 1992. ISBN 09-0758-776-3.
 • Piotr Krzysztof Marszałek: Rada Obrony Państwa z 1920 roku: studium prawnohistoryczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. ISBN 83-2291-214-5.
 • Grzegorz Mazur. Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F – Historia”. LX – 2005 : Losy Polaków pośród swoich i obcych. 
 • Stefan Melak: Gwiazda Wytrwałości, usqe ad finem. Warszawa: Wydawnictwo Krąg Pamięci Narodowej, 1997. ISBN 83-0106-604-0.
 • Bogusław Miedziński: Polityka wschodnia Piłsudskiego. Paryż: 1975.
 • Tomasz Nałęcz, Daria Nałęcz: Józef Piłsudski – legendy i fakty. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN 83-2031-967-6.
 • Grzegorz Nowik: Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2004. ISBN 83-7399-099-2.
 • Aleksandra Piłsudska: Wspomnienia. Warszawa: Wydawnictwo LTW, 2004. ISBN 83-8873-650-7.
 • Józef Piłsudski: Bibuła. Wrocław: 1989. ISBN 09-0758-712-7.
 • Józef Piłsudski: Moje pierwsze boje. Łódź: 1988. ISBN 83-2180-253-2.
 • Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe. T. V. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937.
 • Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. VI. Warszawa: 1990. ISBN 83-0302-860-X.
 • Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe. T. IX. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937.
 • Władysław Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia Polski. T. II (1914–1939). Londyn: 1967.
 • Mieczysław Pruszyński: Dramat Piłsudskiego: Wojna 1920. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1995. ISBN 83-7066-560-8.
 • Jerzy Rawicz: Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Warszawa: Virtualo, 2014. ISBN 83-2801-603-6.
 • Eugeniusz Romer: Pamiętnik Paryski 1918–1919. T. I. Wrocław: 2010. ISBN 978-83-6192-321-3.
 • Stanisław Sierpowski. Aspekty międzynarodowe Powstania wielkopolskiego 1918–1919. „Przegląd Zachodni”. Nr 4, 2008. 
 • Bohdan Skaradziński: Polskie lata 1919–1920. T. 2. Warszawa: Volumen, 1993. ISBN 83-8521-847-5.
 • Bohdan Skaradziński: Sąd Boży 1920 roku. Warszawa: Świat Książki, 1995. ISBN 83-7129-825-0.
 • Felicjan Sławoj Składkowski: Strzępy meldunków. Warszawa: 1936.
 • Marcin Spórna: Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. ISBN 83-7435-094-6.
 • Marek Srzednicki. Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego. „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych”. Nr 3(48), 2008. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi. 
 • Włodzimierz Suleja: Józef Piłsudski. Wrocław–Warszawa–Kraków: 2005. ISBN 83-0404-706-3.
 • Włodzimierz Suleja: Tymczasowa Rada Stanu. Warszawa: 1998. ISBN 978-83-7059-290-5.
 • Ryszard Świętek: Lodowa ściana: Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918. Kraków: 1998. ISBN 83-8522-258-8.
 • Bohdan Urbankowski: Filozofia czynu: Światopogląd Józefa Piłsudskiego. Warszawa: 1988. ISBN 83-0002-443-3.
 • Bohdan Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. T. I. Warszawa: 1997. ISBN 83-7001-914-5.
 • Józef Warszawski: Piłsudski a religia. Warszawa: 1999. ISBN 83-8753-897-3.
 • Paweł Wieczorkiewicz. Rok 1920. Trudne zwycięstwo. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2008. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. ISSN 1641-9561. 
 • Zbigniew Wójcik: Józef Piłsudski (1867–1935): Biografia. Warszawa: 2006. ISBN 83-7399-165-4.
 • Paweł Zaremba: Historia dwudziestolecia (1918–1939). T. 3. Warszawa: 1983. ISBN 83-7399-165-4.
 • Alfred Znamierowski: Insygnia, symbole i herby polskie: kompendium. Warszawa: Świat Książki, 2003. ISBN 83-7311-601-X.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Orzełek II RP.svg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 2.5
Orzełek Wojsk Lądowych II RP
Cavaliere di gran croce OMS BAR.svg
medal bar of Knight of grand cross of the Ordine militare di Savoia (Military Order of Savoy).
Piłsudski pasjans.jpg
Marshall Józef Piłsudski (1867-1935) playing cards.
Marszałek Józef Piłsudski murał.JPG
Autor: Biedronki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Murał upamiętniający Józefa Piłsudskiego na murach Akademii Obrony Narodowej.
Jozef Pilsudski 12.12.1916.jpg
Zdjęcie z przybycia J. Piłsudskiego do W-wy 12 grudnia 1916 r. - zdjęcie mylnie bywa(ło) datowane na 10 listopada 1918 r.
Jozef Pilsudski1.jpg
Józef Piłsudski
Czestochowa pomnik pilsudski.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Pomnik J. Piłsudskiego na Placu Biegańskiego w Częstochowie.
PL Epolet marsz.svg
Naramiennik Marszałka Polski (Wojsko Polskie 1919-39).
Piłsudski Nieśwież.jpg
Marszałek Józef Piłsudski dekoruje orderem Virtuti Militari IV klasy sarkofag ze zwłokami swego adiutanta, Stanisława Radziwiłła, poległego w 1920 r. Nieśwież, kościół farny, krypta grobowa Radziwiłłów, 25.X.1926 r.
Piłsudski May 1926.jpg
Piłsudski during coup d'etat on Poniatowski Bridge in Warsaw. Left to right: ppłk Kazimierz Stamirowski, por. Marian Żebrowski, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, Józef Piłsudski, mjr Włodzimierz Jaroszewicz, por. Michał Galiński
Mundur pilsudskiego.JPG
Autor: Dariusz.Biegacz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kurtka po marszałku Józefie Piłsudskim z 1919 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
St.AlexanderOrder-ribbon.svg
Order of St. Alexander in Bulgaria - ribbon
Uroczystości imieninowe marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (22-254-2).jpg
Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie generałów Wojska Polskiego - fotografia grupowa. Stoją na pierwszym planie od lewej: por. Jerzy Jabłonowski, gen. Daniel Konarzewski, marszałek Józef Piłsudski, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Roman Górecki oraz gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (na lewo za marszałkiem), gen. Jakub Krzemieński (na prawo za marszałkiem), gen. Aleksander Litwinowicz (na prawo za gen. Żeligowskim), gen. Józef Olszyna-Wilczyński (na prawo za gen. Dreszerem), mjr Wojciech Fyda (w głębi, na lewo od nierozpoznanego mężczyzny w cywilnym ubraniu z wąsami), płk Sergiusz Zahorski (na lewo za gen. Konarzewskim), ppłk Jan Głogowski (na lewo za płk. Zahorskim), por. Michał Galiński (na prawo za płk. Głogowskim).
Józef Piłsudski and Józef Haller after victory in battle of Warsaw in 1920.png
Józef Piłsudski and Józef Haller after victory in battle of Warsaw in 1920
Za wierną służbe 4.jpg
Autor: Saper65, Licencja: CC BY-SA 3.0
Odznaka Za Wierną Służbę.
Ordine imperiale della corona di ferro, austria.png
nastrino Ordine imperiale della corona di ferro
Rzad 1918.jpg
Rząd polski Jędrzeja Moraczewskiego po zmianach 29 grudnia 1918 r. i zaprzysiężeniu nowych ministrów. Od lewej siedzą: minister spraw wewnętrznych Stanisław Thugutt, Prezydent Ministrów Jędrzej Moraczewski, minister oświaty Ksawery Prauss (nieco cofnięty), minister spraw wojskowych i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Józef Piłsudski, minister sprawiedliwości Leon Supiński, minister spraw zewnętrznych Leon Wasilewski. Od lewej stoją: minister pracy i opieki społecznej Bronisław Ziemięcki, minister poczt i telegrafów Tomasz Arciszewski, minister bez teki Marian Malinowski, minister kultury i sztuk pięknych Medard Downarowicz, minister bez teki Franciszek Wójcik, minister aprowizacji Antoni Minkiewicz, NN (nad Minkiewiczem), minister rolnictwa Błażej Stolarski (w białej sukmanie), minister robót publicznych Józef Pruchnik (nad Stolarskim), minister handlu i przemysłu Jerzy Iwanowski, minister komunikacji Stanisław Stączek, minister bez teki Tomasz Nocznicki.
Coat of arms of Poland2 1919-1927.svg
Godło Polski z lat 1919 - 1927.
Lodz ul Wschodnia 19 - tablica.jpg
(c) Stefs z polskiej Wikipedii, CC-BY-SA-3.0
Łódź, ul. Wschodnia 19, tablica ku czci Józefa Piłsudskiego
Narodowe-archiwum-cyfrowe-1-a-122.jpg
Wyjazd Józefa Piłsudskiego z Warszawy do Sulejówka 1929/07/11 Na tylnym siedzeniu samochodu siedzą Józef Piłsudski (po lewej stronie, w goglach), mjr Konrad Zembrzuski (z prawej) i pies "Pies". Samochód prowadzi szofer Zygmunt Malinowski, obok niego siedzi wachmistrz Walenty Wójcik.
Przemarsz Strzelców przez Lwów.jpg
Przemarsz członków Związku Strzeleckiego przez Lwów, ulicą Zyblikiewicza w czasie uroczystości 50-lecia powstania styczniowego. Na czele Józef Piłsudski (z wyciągniętą ręką).
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Grand Cross BAR.png
Baretka Krzyża Wielkiego Wojskowego Orderu Wieży i Miecza
Piłsudski po śmierci.jpg
Józef Piłsudski po śmierci w 1935 r.
EST White Cross of the Estonian Defence League 3rd class ribbon.svg
Autor: Boroduntalk, Licencja: CC BY 4.0
White Cross of the Estonian Defence League 3rd class ribbon bar. Estonia.
Maria Piłsudska.jpg
Maria Piłsudska (1865-1921)
PomnikPilsudskiSulejowek2010.jpg
Autor: Kotoviski photograph by Henryk Kotowski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Jozef Pilsudski statue in Sulejowek, Poland.
Wilno Rossa mausoleum.jpg
Wilno, cmentarz Na Rossie
Józef Piłsudski, Michał Butkiewicz 21.03.1935.jpg
Józef Piłsudski and Michał Butkiewicz (first to the right) Warsaw, 21.03.1935. The last known photo of Józef Piłsudski
CegiełkaJózefaPiłsudskiego-Wawel-POL, Kraków.jpg
Autor: Mach240390, Licencja: CC BY-SA 3.0
Cegiełka Józefa Piłsudskiego, za pomoc w odnowienie Zamku w 1921 roku, Wawel.
Piłsudski defilada 11.11.1926.jpg
Józef Piłsudski review the troops of Polish Army, Warsaw 11.11.1926, Saski Square
Rzym pomnik pilsudskiego.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY 3.0
Popiersie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Rzymie, postawiony w 1937 r.
Uroczystości żałobne w Berlinie po śmierci Józefa Piłsudskiego zorganizowane przez polską ambasadę (22-270).jpg
Fragment mszy świętej w kościele św. Jadwigi z udziałem najwyższych władz państwowych III Rzeszy. Przed klęcznikiem siedzi Adolf Hitler. W centrum kadru symboliczny katafalk.
Kr pomn pils.JPG
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Krakowie
Marszałek Polski.svg
Naramiennik z oznaką stopnia Marszałka Polski
Pilsudski i Bartel 1926.jpg
Marshall Józef Piłsudski (1967-1935) and prime minister Kazimierz Bartel (1882-1941) in Druskininkai, 1928.
ESP Gran Cruz Merito Militar (Distintivo Amarillo) pasador.svg
Autor: LukGasz, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ribbon bar of the Grand Cross of Military Merit w. Yellow Decoration (Spain)
Oficerowie I Brygady Legionów 1916.jpg
Officers of the 1st Brigade of Polish Legions. Kobcze 1916. Tadeusz Piskor, Józef Piłsudski, Bolesław Długoszowski-Wieniawa, Ignacy Boerner, Zygmunt Sulistrowski, Emil Bobrowski, Konstanty Dzieduszycki
Kazimierz Bartel.jpg
Kazimierz Bartel, Primer Minister of Poland
Piłsudski sztab 1920.jpg
Józef Piłsudski with officers of the Polish Army. Polish-Soviet war.
SMOM-gcs.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of Malta ribbon (Knight Grand Cross of Honour and Devotion)
Mościcki, Piłsudski, Bartel Zamek.jpg
Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski i Kazimierz Bartel, Warsaw 4.06.1926. Ignacy Mościcki is coming on the Royal Castle for his presidential oath
Piłsudski Barthou.jpg
Józef Piłsudski i Louis Barthou. Oryginalny podpis pod zdjęciem: Józef Piłsudski w rozmowie z francuskim ministrem spraw zagranicznych Ludwikiem Barthou w czasie audjencji tegoż w Belwederze w r. 1934.
POL Złoty Znak ZOSP BAR.png
Baretka Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
ROU Mihai Viteazul Order 2000 2Class BAR.svg
Baretka: Order Michała Walecznego (model 2000) – II Klasa – Rumunia.
Pilsudski-Petlura 1920 Kiev.jpg
en:Józef Piłsudski and en:Symon Petlura, Kiev , seized by Polish and Ukrainian troops May 1920
Plaque commemorating the stationing of Józef Piłsudski during the battle of Laski-Anielin 1914.jpg
Autor: image taken byMathiasrex Maciej Szczepańczyk, Licencja: CC BY-SA 4.0
Plaque commemorating the stationing of Józef Piłsudski during the battle of Laski-Anielin 1914
Polish Scouts Cross.svg
Krzyż harcerski - odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce. 8 czerwca 2010 Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP w Warszawie unieważniło rejestrację znaku towarowego "Czuwaj", w tym symbolu Krzyża Harcerskiego. W związku z tym, wzór Krzyża powrócił do domeny publicznej.
Pilsudskiwithsoldiers.jpg
Marszałek Józef Piłsudski dokonuje przeglądu oddziałów w Mińsku.
Josef Pilsudski monumnt in Torun.JPG
Autor: Avi1111 dr. avishai teicher, Licencja: CC BY-SA 3.0
פסל של יוזף פילסודסקי בטורון
Kolobrzeg-pomnik-Pilsudskiego-080428-033.jpg
Autor: Grzegorz W. Tężycki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kołobrzeg. Pomnik Józefa Piłsudskiego.
Piłsudski on Poniatowski's Bridge.jpg
Marszałek Józef Piłsudski (środek) i generał Gustaw Orlicz-Dreszer (po prawej) na Moście Poniatowskiego w Warszawie, przed rozmową z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, podczas Przewrotu Majowego 12 maja 1926 r.
EST Cross of Liberty Personal Courage.png
Autor: EricSerge, Licencja: CC BY-SA 3.0
Estonian Cross of Liberty for Personal Courage ribbon bars
JPN Kyokujitsu-sho Paulownia BAR.svg
Baretka Wielkiej Wstęgi Kwiatów Paulowni Orderu Wschodzącego Słońca (Japonia).
Od 2003: Baretka Orderu Kwiatów Paulowni (Japonia).
Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
ROU Mihai Viteazul Order 2000 3Class BAR.svg
Baretka: Order Michała Walecznego (model 2000) – III Klasa – Rumunia.
Komenda Naczelna POW 1917.jpg
The High Command of Polish Military Organisation (Polska Organizacja Wojskowa) 1917
Józef Piłsudski homaging at John III Sobieski tomb, commemorating 250 anniversary of battle of Vienna.PNG
Józef Piłsudski homaging at John III Sobieski tomb, commemorating 250 anniversary of battle of Vienna
Gdansk Pilsudski monument.JPG
Autor: Artur Andrzej, Licencja: CC BY-SA 3.0
Józef Piłsudski, pomnik (Aleja Grunwaldzka, Gdańsk-Strzyża).
Medaille militaire ribbon.svg
Autor: Boroduntalk, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon bar: La médaille militaire (France)
Piłsudski 1921.jpg
Józef Piłsudski (1867-1935) - Marshall of Poland
Aleksandra Piłsudska.JPG
Aleksandra Piłsudska, second wife of Marshall Józef Piłsudski, with husband and daughters: Wanda and Jagoda (in one of the rooms at villa Milusin in Sulejówek town near Warsaw, Poland)
Piłsudski Ochrana 1900.jpg
Józef Piłsudski (1867-1935) - Official mug shot made by tsarist Okhrana after his arrest in 1900
Pilsudski and Rydz-Smigly.jpg
YJózef Piłsudski (1867-1935) and Edward Rydz-Śmigły (1886-1941) during the Polish-Bolshevik war. Photo taken in 1920. Public Domain.
Order Virtuti Militari bestowing to January Uprising participants 1921.png
Order Virtuti Militari bestowing to January Uprising participants 1921
Józef Piłsudski oraz Kazimierz Sosnkowski (1915).jpg
Józef Piłsudski oraz Kazimierz Sosnkowski przed dworkiem Juliana Zubrzyckiego w Grudzynach, gdzie stacjonował sztab I Brygady Legionów Polskich. Okres walk I Brygady nad Nidą. (źródło: Lipiński W. Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, wyd. LTW, Łomianki 2016; s. 88.)
Józef Piłsudski Signature.svg
Józef Piłsudski's signature.
Katowice pilsudski.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Katowice, pomnik Marszałka Piłsudskiego
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Gliwicach.jpg
(c) I, Pimke, CC-BY-SA-3.0
Pomnik Piłsudskiego w Gliwicach.
OrderofCarolI.ribbon.gif
Ribbon bar of the Order of Carol I of Romania
Komendant Józef Piłsudski z por. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim, 1916.jpg
Komendant Józef Piłsudski z por. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim.
Józef Piłsudski (22-1-4).jpg
Józef Piłsudski, marszałek Polski i premier RP- fotografia portretowa z szablą u boku.
Bundesarchiv Bild 183-B0527-0001-293, Warschau, Empfang Goebbels bei Marschall Pilsudski.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-293 / CC-BY-SA 3.0
Joseph Goebbels and the German Ambassador von Moltke visiting Piłsudski on June 15, 1934. Polish Foreign minister Józef Beck at the right.
Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png
Lesser coat of arms of the Austrian Empire form the Congress of Vienna in 1815 until the Austro-Hungarian Compromise of 1867. It then represented the Cisleithanian territories of Austria-Hungary in the Reichsrat until 1915.

It shows the arms of Habsburg-Lorraine encircled by the chain of the Order of Golden Fleece, surmounted on the crowned Austrian imperial double-headed eagle clutching in its claws the Imperial orb, sceptre and sword, with the Imperial Crown of Rudolf above.

After 1915 the inescutcheon only displayed the red-white-red arms of Austria.
Narutowicz Pilsudski.jpg
Naczelnik Panstwa Jozef Pilsudski i Prezydent Gabriel Narutowicz
Pilsudski in Warsaw2.JPG
Monument of Józef Piłsudski in Warsaw, Poland.
Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu (22-275-4).jpg
Marszałek Józef Piłsudski na placu Zamkowym, po wręczeniu mu buławy marszałkowskiej. Widoczni m.in.: ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1. na prawo od marszałka), generał Kazimierz Sosnkowski (na prawo od ppłk. Wieniawy-Długoszowskiego), biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall (na prawo od gen. Sosnkowskiego).
Józef Piłsudski list gończy 1901.png
List gończy za Józefem Piłsudskim
Plac litewski lublin.jpg
Autor:
This file was created and uploaded by User:Szater
Ten plik został stworzony i dodany przez Wikipedystę:Szater
Szater
Commons-logo-en.svg Wikimedia Commons
Wikipedia-logo-pl.png Polska Wikipedia
, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Plac Litewski w Lublinie, pomnik J. Piłsudskiego. Obok powiewająca flaga pomarańczowej rewolucji.
Znak oficerski "Parasol".jpg
Znak oficerski "Parasol"
Order of the Karađorđe's Star rib.png
Autor: Snake bgd, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of the Karađorđe's Star ribbon
Kielce pilsudski.jpg
Józef Piłsudski ze swoim sztabem przed pałacem gubernialnym w Kielcach. 12 sierpnia 1914 roku. Widoczni: Władysław Stryjeński, Sulistrowski, Wacław Stachiewicz, Kazimierz Sosnkowski, Michał Sokolnicki, Walery Sławek, Michał Sawicki , Władysław Prażmowski-Belina, Józef Piłsudski, Aleksander Litwinowicz, Horoszkiewicz, Michał Fuksiewicz, Gustaw Daniłowski , Ignacy Boerner, Mieczysław Trojanowski-Ryś,
Pilsudski in Warsaw3.JPG
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.5
Janusz Jędrzejewicz.PNG
Janusz Jędrzejewicz
01918 In Festungshaft in der Magdeburger Zitadelle, links der Legionsoberste von Sosnkowski und recht Oberleutnant Schlossmann.jpg
Kazimierz Sosnkowski i Józef Piłsudski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej.
Piłsudski otwiera obrady Sejmu 1928.jpg
Józef Piłsudski in Sejm in 1928.
Pilsudski i Paderewski 1919.jpg
Chief of Polish State Józef Piłsudski and Prime Minister of Republic of Poland Ignacy Paderewski arriving to Polish Parliament.
Switalski K.jpg
Kazimierz Świtalski, Polish politician, Prime Minister (1929), speaker of Polish Sejm
AGAD Akt przekazania wladzy.png
Akt przekazania władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu
Orzełek legionowy.svg
Orzełek legionowy
Leon Kozłowski 2.jpg
Official photo of Leon Kozłowski (1892-1944) as a prime minister of Poland. Published many times in interwar period without clear copyright.
Order of the Sun (Afghanistan) - ribbon bar.gif
Autor: McOleo, Licencja: CC0
Ribbon bar of the Order of the Supreme Sun (Kingdom of Afghanistan)
POL Krzyż Kaniowczyków.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 4.0
Krzyż Kaniowczyków
Odznaka więźniów ideowych.jpg
Autor: Oldpolihistor, Licencja: CC BY-SA 4.0
Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ideowych z lat 1914–1921.
Czechoslovak War Cross 1918 Bar.png
Baretka: Czechosłowacki Krzyż Walecznych 1914-1918.
ROU Mihai Viteazul Order 2000 1Class BAR.svg
Baretka: Order Michała Walecznego (model 2000) – I Klasa – Rumunia.
Pilsudski funchal.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Tablice pamiątkowe ku czci Marszałka Piłsudskiego na willi Quinta Bettencourt w Funchal na Maderze, gdzie Marszałek mieszkał w l. 1930/31
Ćwiczenia Strzelców w Zakopanym (1913).jpg
Ćwiczenia Strzelców w Zakopanym. Komendant Józef Piłsudski maszeruje przed szeregiem członków Związku Strzeleckiego. Za nim, po lewej widoczny też szef sztabu Związku Strzeleckiego Kazimierz Sosnkowski.
POL Sulejowek Milusin 01.jpg
Autor: Tadeusz Rudzki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dworek Józefa Piłsudskiego "Milusin" w Sulejówku.
Marszałek Józef Piłsudski.JPG
Autor: Koczisss, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Pomnik J. Piłsudskiego w Białymstoku naprzeciw Ratusza. Lokalizacja z lat 1990-2008. Od 6 sierpnia 2008 przeniesiny naprzeciw Archiwum Państwowego mieszczącego się w Cekhauzie.
Aleksander prystor 1.jpg
Aleksander Prystor (1876-1941), Polish politician.
Church of St. Stanislaus and St. Wenceslaus, crypts-Józef Piłsudski Sarcophagus, Wawel 1, Old Town, Kraków, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kościół św. Stanisława i św. Wacława, krypty-trumna Józefa Piłsudskiego, Wawel 1, Stare Miasto, Kraków
Piłsudski pod Kostiuchnówką.jpg
Józef Piłsudski during battle of Rudka Miryńska (August 1916) or battle of Kostiuchnówka (4-6 July 1916)
Wilno Rossa.jpg
Autor: Marek Dziwior, Licencja: CC BY-SA 3.0
Grobowiec matki Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie