Jan Kwapiński

Jan Kwapiński
Ilustracja
Pełne imię i nazwisko

Piotr Edmund Chałupka

Data i miejsce urodzenia

12 listopada 1885
Warszawa

Data i miejsce śmierci

4 listopada 1964
Penley

Poseł I kadencji Sejmu Poseł II kadencji Sejmu (II RP)
Okres

od 1922
do 1930

Przynależność polityczna

Polska Partia Socjalistyczna

Prezydent Łodzi
Okres

od 3 marca 1939
do 5 września 1939

Przynależność polityczna

Polska Partia Socjalistyczna

Poprzednik

Mikołaj Godlewski

Następca

okupacja III Rzeszy

Minister przemysłu i handlu/minister handlu, przemysłu i żeglugi
Okres

od 5 czerwca 1942
do 2 lipca 1947

Przynależność polityczna

Polska Partia Socjalistyczna

Poprzednik

Henryk Strasburger

Następca

Tadeusz Komorowski (p.o.)

Delegat Ambasady RP w Samarkandzie
Okres

od 1942

Następca

Marian Heitzman

Odznaczenia
Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Walecznych (1920-1941)
Jan Kwapiński na emigracji
Rząd premiera Tomasza Arciszewskiego. Wicepremier Jan Kwapiński drugi z lewej
Nagrobek Jana i Anny Kwapińskich

Jan Kwapiński, właśc. Piotr Edmund Chałupka, ps. „Kacper”, „Stanisław” (ur. 12 listopada 1885 w Warszawie, zm. 4 listopada 1964 w Penley) – polski polityk, działacz PPS, członek Organizacji Bojowej PPS, uczestnik akcji pod Rogowem, skazany na karę śmierci. Ponad dziesięć lat więziony przez władze rosyjskie na katordze. W okresie niepodległości uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920, a następnie organizator i przywódca Związku Zawodowego Robotników Rolnych, zwany „Królem fornali”. Poseł na Sejm I i II kadencji w latach 1922–1930. Więziony i dwukrotnie skazany za organizowanie strajków robotników rolnych, oraz za działalność opozycyjną wobec sanacji. Ostatni prezydent międzywojennej Łodzi w 1939. Więziony przez NKWD od czerwca 1940 i zesłany na Syberię. Zwolniony latem 1941. W okresie 1942–1947 minister, zaś w okresie 1943–1944 wicepremier w Rządzie RP na uchodźstwie, członek Komitetu dla Spraw Kraju w 1943 roku[1]. Jeden z przywódców PPS na emigracji.

Życiorys

Początki działalności w Ostrowcu

Syn Teofila Chałupki – palacza w Zakładach Ostrowieckich i Teofili z domu Bałuta, córki powstańca styczniowego T. Banity. Dzieciństwo spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie jego ojciec był palaczem w Zakładach Ostrowieckich. Po skończeniu szkoły przyfabrycznej został preserem w walcowni blachy w Ostrowieckich Zakładach Budowy Maszyn.

Od 1901 członek Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1904 należał do Komitetu Strajkowego w zakładzie, a w 1905 brał udział w urządzaniu wieców i masówek. Zagrożony aresztowaniem za działalność podczas „Republiki Ostrowieckiej” ukrywał się w Ćmielowie, a następnie, pod koniec 1905 zbiegł do Galicji.

W Organizacji Bojowej PPS

W Krakowie ukończył szkołę dla instruktorów Organizacji Bojowej PPS. W 1906 wrócił do Królestwa. Został oddelegowany przez Wydział Bojowy do okręgu łódzkiego. Kierował „szóstkami” w Zgierzu i Dąbrówce. Uczestniczył w wydarzeniach „Krwawej środy 15 sierpnia 1906, oraz w akcji pod Rogowem w dniu 7 listopada 1906, gdzie dowodził jednym z oddziałów. Tuż przed rozłamem w PPS Wydział Bojowy zlecił mu opanowanie składów broni i majątku partyjnego znajdującego się w rękach komitetu okręgowego, będącego pod wpływem „umiarkowanych”. Dzięki Kwapińskiemu po rozłamie w Polskiej Partii Socjalistycznej, w Łodzi powstała PPS – Frakcja Rewolucyjna.

19 grudnia 1906, w dzień imienin cara, dowodził zamachem bombowym na oberpolicmajstra Łodzi Chrzanowskiego. Po tej akcji zdekonspirowany opuścił Łódź. Został skierowany do okręgu w Częstochowie rozbitego przez prowokatorów. Organizował tam akcje ekspropriacyjne. Po napadzie na sklep monopolowy we Włodowicach niedaleko Zawiercia, 23 kwietnia 1907 oddział Organizacji Bojowej PPS Frakcji Rewolucyjnej został zaatakowany przez policję i tłum chłopów namówionych do pościgu. Jan Kwapiński osłaniał odwrót oddziału. W obawie przed przypadkowymi ofiarami, nie użył broni i został ujęty i ciężko pobity.

Więzienie i katorga

Przewieziony do szpitala w Zawierciu, a następnie więziony w Będzinie i Piotrkowie. Wówczas ukrył swoją tożsamość i podał fałszywe nazwisko „Jan Kwapiński”. 27 listopada 1907 został osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej.

W dniu 6 grudnia 1907 skazany wyrokiem Warszawskiego Sądu Wojskowego na karę śmierci przez powieszenie. Po interwencji adw. Leona Berensona, generał-gubernator Gieorgij Skałon karę śmierci z powodu młodego wieku (miał wówczas 22 lata), zamienił mu na 15 lat katorgi. Do 15 grudnia 1907 więziony był w Arsenale, zaś od marca 1908 w więzieniu w Łomży. Po proteście przeciw przedłużaniu czasu zakucia w kajdany, na początku października 1908 został zesłany do więzienia katorżniczego w Orle. W grudniu 1912 wskutek zeznań prowokatora, przewieziony ponownie do Piotrkowa, gdzie miał znów odpowiadać przed sądem, został jednak wyłączony ze sprawy z uwagi na odbywanie wyroku. Przez pewien czas więziony w Łodzi, a w połowie 1913 ponownie wysłany do więzienia w Orle. Przebywał tam do lutego 1917.

Na skutek amnestii odzyskuje wolność w marcu 1917. Zostaje wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Rady Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich w Orle. Jednocześnie organizuje sekcję PPS.

Działacz związkowy i polityczny PPS

Od października 1918 w Polsce. Od listopada 1918 do kwietnia 1919 pełnił funkcję instruktora administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na byłą gubernię piotrkowską. Wszedł do władz PPS jako wiceprzewodniczący CKW PPS. Początkowo bliski radykalnej grupie lewicowej, która stworzyła w 1919 grupę PPS-Opozycja. W latach 1920–1939 członek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, m.in. w okresie 1931–1937 wiceprzewodniczącym CKW PPS. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 uczestnik walk na froncie w stopniu kaprala.

W 1919 współzałożyciel, a do 1939 również przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Robotników Rolnych. Za organizowanie strajku rolnego w grójeckiem, skazany został przez Warszawski Wojskowy Sąd Okręgowy 7 grudnia 1921 na 3 lata więzienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył wyrok do sześciu miesięcy, po czym na mocy amnestii sprawę umorzono. W latach 1922–1939 był przewodniczącym Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Pełnił również funkcję wiceprezesa Rady Nadzorczej Związku Stowarzyszeń Spożywców.

Od 1922 do 1930 poseł na Sejm z ramienia PPS. W wyborach parlamentarnych w 1922 uzyskał mandat z listy nr 2 (PPS) w okręgu wyborczym nr 42 (Kraków), z którego wszedł, wybrany również w okręgu wyborczym nr 15 (Konin). W Sejmie I kadencji jako członek Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów, pracował w komisji rolnej. W wyborach parlamentarnych w 1928 zdobył mandat z listy nr 2 (PPS) w okręgu wyborczym nr 42 (Kraków), z którego wszedł, wybrany również z listy państwowej. W Sejmie II kadencji pracował w komisjach: budżetowej i reform rolnych.

Po zamachu majowym 1926 w opozycji, współorganizator Centrolewu. W 1930 w związku ze sprawą brzeską na krótko aresztowany i 27 października 1930 skazany przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu na rok twierdzy. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 6 marca 1931 został uniewinniony.

Gdy w wyborach samorządowych w Łodzi w dniu 18 grudnia 1938 zwyciężyli socjaliści, Jako reprezentant koalicji PPS z żydowskim „Bundem”, od 3 marca 1939 do wybuchu wojny pełnił funkcję prezydenta miasta Łodzi (pierwszy niekomisaryczny prezydent miasta od 1933). Atakowany był przez endecję jako „człowiek bez nazwiska”[2].

Po wybuchu wojny 1 września 1939 r. organizował wsparcie dla ludności, oraz walczących oddziałów. 2 września wraz z ks. bp. Włodzimierza Jasińskiego i wicestarostą łódzkim Ludwika Giełczyńskiego patronował powołaniu Okręgowego Łódzkiego Komitetu Społecznego Niesienia Pomocy Żołnierzom i ich Rodzinom. 4 września 1939 zwrócił się do władz wojskowych z wnioskiem budowy okopów wokół miasta i zorganizowania batalionów ochotniczych w celu jego obrony. Propozycja ta została odrzucona przez wojsko, gdyż Łódź miała pozostać miastem niebronionym, dla ochrony ludności cywilnej i uniknięcia zniszczeń w mieście. Dowództwo Okręgu Korpusu zaapelowało przez radio, aby wszyscy mężczyźni poniżej 50 roku życia ewakuowali się w kierunku Warszawy lub na Lubelszczyznę, gdzie zostaną wcieleni do oddziałów rezerwy[3].

Wraz z wojewodą Henrykiem Józewskim, starostą grodzkim Henrykiem Mostowskim i władzami samorządowymi opuścił Łódź w nocy 6 września 1939. W trakcie ewakuacji został ranny w rękę podczas bombardowania Zamościa. Następnie przez Zaleszczyki i Tarnopol udał się do Złoczowa, gdzie ukrywał się z rodziną przez siedem miesięcy lecząc się z rany. W nocy z 28 na 29 czerwca 1940 został aresztowany przez NKWD[4]. Zesłany do Jakucji, a po ataku Niemiec na ZSRR wraz z Antonim Pająkiem został uwięziony w Ałdanie. Uwolniony po układzie Sikorski-Majski latem 1941. Od października 1941 był delegatem Ambasady RP w Taszkencie[5], przeniesionej następnie do Samarkandy.

Na emigracji

Ewakuowany z ZSRR, w dniu 21 maja 1942[6] dotarł do Londynu. Stanął na czele Komitetu Zagranicznego PPS. 6 czerwca 1942 wszedł również do rządu Władysława Sikorskiego jako minister przemysłu, handlu[7], zaś od 13 lipca 1942 jako minister przemysłu, handlu i żeglugi[8]. W rządzie Stanisława Mikołajczyka od 14 lipca 1943 ponownie pełnił funkcję ministra przemysłu, handlu i żeglugi. Ponadto w latach 1943–1944[4] pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, którego zadaniem było zastępowanie premiera na wypadek jego nieobecności w Wielkiej Brytanii[9].

Od 24 do 29 listopada 1944 wykonywał na prośbę prezydenta misję utworzenia nowego rządu, która zakończyła się fiaskiem. Od 30 listopada 1944 w rządzie Tomasza Arciszewskiego objął funkcję ministra przemysłu, handlu i żeglugi oraz objął funkcję kierownika ministra skarbu[10], które pełnił do 2 lipca 1947[11].

Działacz PPS na emigracji. Od 1948 do 1965 członek Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS. Od 1952 wiceprzewodniczący, zaś od 1955 do 1961 przewodniczący Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS. Zmarł w listopadzie 1964 szpitalu w Penley w Walii.

Odznaczenia

Rodzina

Bratem Jana Kwapińskiego był Franciszek Józef Chałupka (ur. 2 października 1884, zm. 22 marca 1950), robotnik metalowiec, również członek PPS. Po wojnie pozostał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego żoną była Anna z domu Fryczyńska (1891–1964), z którą miał córkę Aldonę.

Jan i Anna Kwapińscy zostali pochowani na cmentarzu Streatham Park w Londynie (Block P, gr. 1227).

Przypisy

 1. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Zespół Rząd Polski na Emigracji, teczka 701/9/5, p. 25.
 2. Maria Nartonowicz-Kot, Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927–1939, Łódź 2001, s. 418.
 3. Andrzej Rukowiecki: Łódź 1939-1945. Kronika okupacji. Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, 2021, s. 12.
 4. a b Jan Kwapiński: 1939-1945 (Kartki z pamiętnika). Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z zagranicy, 1947, s. 15.
 5. Piotr Majewski: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik Biograficzny. Grzegorz Mazur (red. nauk.). T. III K-Ł. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005, s. 296.
 6. Dorota Urzyńska, Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939–1945, Poznań 2009, s. 45.
 7. Dziennik Ustaw z 1942 r. Nr 5 Część II
 8. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1942 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi oraz „Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi [w:] Dziennik Ustaw RP z 1943 r. nr 6
 9. Dziennik Ustaw z 1943 r. Nr 7 Część II
 10. Dziennik Ustaw z 1944 r. Nr 14 Część II
 11. Dziennik Ustaw z 1947 r. Nr 2

Bibliografia

 • Jan Kwapiński, Wspomnienia 1904–1939, Paryż 1965.
 • Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, Tom 3, Warszawa 1992.
 • Artur Szewczyk, Jan Kwapiński nie żyje, „Robotnik” (Londyn) listopad–grudzień 1964 Nr 7/8.
 • Biogram na stronie Biblioteki Sejmowej

Linki zewnętrzne

Nagrania z Radia Wolna Europa

Media użyte na tej stronie

Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
Tomasz Arciszewski.jpg
Tomasz Arciszewski (1877-1955) Polish socialist politician, 1944-47 Prime Minister of Poland in exile
Jan Kwapinski.JPG
Autor: Maciekk1976, Licencja: CC BY-SA 3.0
Grob Jana Kwapinskiego w Londynie, Streatham Cemetery
Rząd Arciszewskiego 1944.jpg
Polish Goverment in Exile 1944 (Prime Minister Tomasz Arciszewski)
Jan Kwapiński.jpg
Jan Kwapinski, Polish Politician of Polish Socialist Party (PPS) , Mayor of Lodz in 1939
Mikolajczyk.jpg
Stanisław Mikołajczyk, Prime Minister of Poland in Exile (1943-1944), Deputy of Prime Minister Of Provisional Goverment of National Unity in Poland 1945-1947
Jan Kwapiński (NAC 1-A-590).jpg
Jan Kwapiński, działacz Polskiej Partii Socjlaistycznej
POL Krzyż Walecznych (1920) BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1920).
Wladyslaw Sikorski 2.jpg
Władysław Sikorski, Polish commander in chief and prime minister during World War II