Kadet

Kadet ładuje taśmy z nabojami kal. 23 mm do skrzynki

Kadet – tytuł ucznia bez szczególnego nadania w szkole wojskowej a także w szkole pożarniczej, którym posługuje się tylko w okresie nauki w szkole kadetów[1].

Historia

Kadet to określenie uczniów szkół wojskowych dla małoletnich wieku 12-16 lat, zapewniających najczęściej oprócz podstawowego wyszkolenia militarnego, wykształcenie ogólne, najczęściej na poziomie szkoły gimnazjalnej. W Polsce szkoły takie funkcjonowały od XVIII w., przez okres międzywojenny XX w. i w PRL pod nazwą korpusów kadetów. Marszałek Józef Piłsudski ustanowił dzień 21 maja (rozpoczęcie walk na górze św. Anny) oficjalnym „Dniem Kadeta”.

Współcześnie

Od dnia 1 stycznia 2010 roku, tytuł kadeta otrzymują żołnierze służby przygotowawczej kształcący się na pierwszy wojskowy stopień podoficerskikaprala. Objęci kształceniem otrzymują tytuł kadeta, bez szczególnego nadania z dniem rozpoczęcia pełnienia kandydackiej służby przygotowawczej. Z dniem 23 marca 2011 roku, tytuł kadeta może być używany także przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, w stopniach szeregowych, kształcących się na podoficera. Wymienieni otrzymują tytuł kadeta, bez szczególnego nadania:

 • w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej – z dniem rozpoczęcia kształcenia;
 • w ramach kursu podoficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej – z dniem rozpoczęcia kształcenia;
 • w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – z dniem rozpoczęcia kształcenia[2].

Tytuł kadeta jest stosowany również w innych służbach mundurowych. Jedną z takich instytucji jest Państwowa Straż Pożarna. Słuchacze Szkół Aspirantów w ramach służby kandydackiej otrzymują tytuł kadeta na ślubowaniu, które jest zwieńczeniem przeszkolenia unitarnego odbywanego na poligonie pożarniczym przez 2 miesiące.

Oznaczenie

W Wojsku polskim w okresie Sejmu Wielkiego i w wojsku Kościuszki oznaką stopnia był 1 galon na mankietach i 1 galon na kołnierzu[3].

Zasługi

Nadawanie tytułu honorowy "Wzorowy Kadet" wraz z legitymacją i odznaką[4].

Kadet Patronem

 • 10 Pułk Artylerii Mieszanej w garnizonie Kędzierzyn-Koźle.
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych (SPWL) we Wrocławiu im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego.
 • Szkoła Podstawowa Publiczna nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w m. Kędzierzyn-Koźle.

Etykieta Kadeta

Kadeci (uczniowie) w szkole rycerskiej przedstawiali się przełożonym (nauczycielom) w formie regulaminowej np.: Kadet Jan Kowalski, Kadet Maria Nowak oraz nadal zwracają się wzajemnie w korpusie kadetów formie grzecznościowej (Pan/Pani) przed tytułem.

Zobacz też

Przypisy

 1. Art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1278)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz. 257).
 3. Linder 1960 ↓, s. oznaki stopni podoficerów.
 4. Dziennik Ustaw z dnia 16 października 1999 r., nr. 84, poz. 938, zał. nr 8, WZORY LEGITYMACJI ODZNAK TYTUŁÓW HONOROWYCH

Bibliografia

 • Karol Linder: Dawne Wojsko Polskie. Ubiór i uzbrojenie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960.
 • Zdzisław Sawicki, Jerzy Waszkiewicz, Adam Wielechowski, Mundur i odznaki Wojska Polskiego. Czas przemian, Warszawa: wyd. Bellona, 1997, ISBN 83-11-08588-9, OCLC 750943548.
 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13506-9
 • Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz. 257.
 • Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1278.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Unbalanced scales lighter one blue.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ikonka wagi o nie zrównoważonych szalach, gdzie lżejsza szala została nieco podkoloryzowana gwoli dalszego podkreślenia zaistnienia braku równowagi
Ładowanie tasmy do ZU 23 2.JPG
Układanie taśmy przygotowując się do strzelania z Hibnerytu (obowiązek celowniczego).