Kalat

  • Kalat – miasto w Afganistanie
  • Kalat – miasto w Pakistanie
  • Kalat – dawne księstwo muzułmańskie w Pakistanie