Kalna

Miejscowości i cieki wodne w Polsce

  • Kalna – potok, dopływ Kalonki
  • Kalna – struga, dopływ Serwianki (jeziora Serwy)

Inne miejscowości

Zobacz też