Klasztor

Klasztor benedyktyński na Monte Cassino – widok z Polskiego Cmentarza Wojennego

Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek lub zespół budynków, w którym mieszkają wspólnoty religijne zakonników albo zakonnic. Klasztory są znane przede wszystkim z chrześcijaństwa i buddyzmu, choć występują lub występowały także w hinduizmie, dżinizmie, islamie i judaizmie.

Nazwą tą określa się często sam zakon czy zgromadzenie zakonne.

Klasztory w różnych religiach

Religie wywodzące się z półwyspu indyjskiego

Najstarsze formy życia monastycznego wywodzą się z półwyspu indyjskiego z hinduistycznego ascetyzmu. Hinduistyczne formy klasztorów to większa i bardziej sformalizowana matha oraz aśrama.

Z praktyk hinduistycznych wywodzą się monastycyzm buddyjski i dżinnijski. O ile w dżinnizmie jest on podobny do hinduizmu, to buddyzm wytworzył własną bogatą i różnorodną tradycję budowy klasztorów, rozwijaną od IV wieku przed Chr. do dziś na terenie wschodniej Azji, a od XX wieku na całym świecie.

Religie abrahamiczne

W judaizmie starożytnym istniały wspólnoty przypominające klasztorne np. w Kumran.

Własną i bogatą tradycję monastyczną wykształciło chrześcijaństwo. Klasztory zaczęły się rozwijać ze wspólnot pustelniczych w Egipcie i rozprzestrzeniły się na cały chrześcijański świat. Klasztory istnieją we wszystkich odłamach chrześcijaństwa, także w protestantyzmie, jednak w każdym rozwinęły odrębne cechy charakterystyczne. W języku polskim klasztory prawosławne określa się słowem monaster.

W Islamie cechy klasztorów nabrały wspólnoty sufickie.

Klasyczne cechy klasztorów w zachodnim chrześcijaństwie

Piwnica klasztorna
Refektarz
Krużganki

W klasycznym układzie zabudowań ich centralnym punktem był kościół, do którego od strony południowej przylegał otoczony krużgankami czworoboczny wirydarz, od wschodniej – kapitularz, a od zachodniej – cele zakonne lub dormitoria. Naprzeciwko kościoła usytuowany był refektarz, a różne inne budynki (szkoła, zabudowania gospodarcze) lokowano w dalszych częściach kompleksu, jednak w obrębie opasających go murów.

Pomieszczenia klasztorne

 • armarium – pomieszczenie do przechowywania ksiąg.
 • auditorium – sala do odczytu; służyła mnichom do omawiania spraw codziennych, rozdzielania prac na bieżący dzień
 • cellarium – magazyn klasztorny
 • dormitorium – sypialnia klasztorna
 • fraternia – pomieszczenie służące zakonnikom do wspólnej pracy
 • infirmeria – pomieszczenie przeznaczone dla chorych zakonników
 • kalifaktorium (calefactorium) – ogrzewalnia klasztorna
 • kapitularz – sala zebrań
 • klauzura – ściśle określona część budynków, do której wstęp mają tylko członkowie danego zgromadzenia zakonnego
 • krużganek – okalająca dziedziniec galeria utworzona przez arkady wsparte na ciągu filarów bądź kolumn
 • lawaterz, lawatorium – umywalnia klasztorna
 • oratorium – kaplica klasztorna
 • parlatorium – rozmównica; pomieszczenie przeznaczone do rozmów z osobami świeckimi.
 • refektarz – jadalnia klasztorna
 • skryptorium – pomieszczenie służące do przepisywania i iluminowania ksiąg
 • wirydarz – wewnętrzny dziedziniec klasztorny z ogrodem, otoczony krużgankami skrzydeł klasztornych

Znane klasztory chrześcijańskie

Wielka Kartuzja we francuskich Alpach
Biblioteka opactwa w Sankt Gallen

Słynne klasztory buddyjskie

Klasztor buddyjski Samje w Tybecie

Zobacz też

Bibliografia

 • Marianne Bernhard, Klasztory, Barbara Ostrowska (tłum.), Warszawa: Diogenes, 2000, ISBN 83-7227-530-0, OCLC 297696370.
 • Janusz Leszek Jurkiewicz, Pomorski Szlak Cystersów, Gdynia: Region; Pelplin: Bernardinum, 2006, ISBN 978-83-89178-66-4 (Region), ISBN 978-83-7380-396-1 (Bernardinum)
 • Izabela Kaczyńska, Tomasz Kaczyński, Cystersi w Polsce, Warszawa: Sport i Turystyka, 2010, ISBN 978-83-7495-735-9
 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 73. ISBN 83-85001-89-1.

Media użyte na tej stronie

Kreuzgang Stiftskirche Lilienfeld.jpg
Autor: Stefan Bauer, http://www.ferras.at, Licencja: CC BY-SA 2.5
Kreuzgang des Stifts Lilienfeld, Niederösterreich
Denkmalschutz-AT.svg Austria Bundesadler.svg This media shows the protected monument with the number 80223 in Austria. (Commons, de, Wikidata)
La Grande Chartreuse 2005-10-28.jpg
Autor: Patrick Giraud, Licencja: CC BY-SA 2.5
La Grande Chartreuse
Monte Cassino abbey from cemetery.JPG
Autor: Ludmiła Pilecka, Licencja: CC BY 3.0
Klasztor benedyktyński na Monte Cassino – widok z Polskiego Cmentarza Wojennego
BibliothekSG.jpg
Autor: Stiftsbibliothek St. Gallen, Licencja: CC BY-SA 3.0
Barocksaal der Stiftsbibliothek St. Gallen
Bellapais Kloster - Cellarium 2.jpg
Autor: Wolfgang Sauber, Licencja: CC BY-SA 3.0
Bellapais monastery ( Northern Cyprus ). Cellarium ( 14th century ).
A grand view of Samye.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.0
Katharinenkloster Sinai BW 2.jpg
Autor: Berthold Werner, Licencja: CC BY-SA 3.0
Saint Catherine's Monastery, Sinai, Egypt
2019 Klasztor w Henrykowie 2.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Klasztor w Henrykowie