Klatka schodowa

Klatka schodowa domu w Nowej Rudzie
Klatka schodowa w ratuszu w Kłodzku

Klatka schodowapomieszczenie przeznaczone dla schodów, wydzielone ścianami z budynku lub dobudowane w postaci dobudówki, wieży.

Do najstarszych i najprostszych form klatek schodowych należą pomieszczenia ze schodami krętymi umieszczane wewnątrz grubych murów oraz przylegające do budowli w postaci niewielkich okrągłych lub wielobocznych dobudówek wieżowych. Począwszy od średniowiecza, w zamkach, klatka schodowa zaczęła przyjmować charakter reprezentacyjny, stając się w okresie baroku obszernym pomieszczeniem o urozmaiconym układzie schodów i bogatym wystroju architektonicznym – zwłaszcza w pałacach.

Klatka schodowa może być oświetlona światłem dziennym przez okna umieszczone w ścianach, świetliki lub latarnie na dachu.

Układ schodów w klatce schodowej, w zależności od ich kształtu w rzucie poziomym:

  • schody proste jedno-, dwubiegowe
  • schody dwubiegowe powrotne
  • schody trój- lub czterobiegowe łamane
  • schody zabiegowe
  • schody wachlarzowe
  • schody kręte
  • schody rozdzielne (w kształcie litery T)

Układy schodów

Bibliografia

  • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 73, 74. ISBN 83-85001-89-1.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

2014 Ratusz w Kłodzku, schody.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kłodzko, ratusz, XVI, XVIII, 1890.
Schody trojbiegowe lamane.png
Schody trójbiegowe łamane.
Schody wachlarzowe.png
Schody wachlarzowe.
Schody rozdzielne.png
Schody rozdzielne
Nowa Ruda - klatka domu Nadrzeczna 1b.jpg
(c) Jar.ciurus, CC BY-SA 3.0 pl
Nowa Ruda, ul. Nadrzeczna 1 - dom tkaczy z XVIII/XIX w. (klatka schodowa)
Schody proste jednobiegowe.png
Schody proste jednobiegowe.
Schody krete.png
Schody kręte
Schody lamane czterobiegowe.png
Schody łamane czterobiegowe
Schody dwubiegowe powrotne.png
Schemat schodów dwubiegowych powrotnych.
Schody zabiegowe.png
Schody zabiegowe