Kilometr kwadratowy

1 km2.svg

Kilometr kwadratowy (symbol: km²) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchnimetra kwadratowego. 1 km² jest to pole powierzchni kwadratu o boku 1000 m.

1 km² =

  • 1 000 000 m²
  • 10 000 dam² = 10 000 arów
  • 100 hm² = 100 ha
  • 0,386 102 mili kwadratowej
  • 247,105 381 akrów

Odwrotnie:

  • 1 m² = 0,000 001 km²
  • 1 dam² = 1 ar = 0,0001 km²
  • 1 hm² = 1 hektar = 0,01 km²
  • 1 mila kwadratowa = 2,589 988 km²
  • 1 akr = 0,004 047 km²

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

1 km2.svg
Autor: Oryginał: McmartinVector: Comte0, Licencja: CC-BY-SA-3.0
one square kilometer, consists of 100ha, each ha contains 10000 square meters.