Kościół (organizacja)

Kościół – określenie niektórych związków wyznaniowych, najczęściej chrześcijańskich. Kościół jako organizacja, gdy ma dojrzałą postać, jest wspólnotą religijną kierującą się własną doktryną religijną, sprawującą właściwy jej kult religijny, określającą zasady moralne i utrzymującą wewnętrzny ład prawny. Może być podmiotem prawa lub działać bez takiej podmiotowości.

Sytuacja w Polsce

W Polsce mianem tym potocznie (w znaczeniu stosowanym w teologii chrześcijańskiej) określa się wspólnoty chrześcijańskie, choć termin ten współcześnie może się odnosić do wszystkich możliwych organizacji wyznaniowych (zarówno chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich)[1].

Prawną rejestracją związków wyznaniowych w Polsce, w tym kościołów, zajmuje się minister właściwy do spraw wyznań religijnych, prowadzący Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. Rejestracja stwarza podstawę prawną udziału związku wyznaniowego, w tym kościoła, w obrocie prawnym. Zgodnie z art. 25 Konstytucji w RP rejestracja kościoła albo innego związku wyznaniowego nie jest konieczna, choć brak statusu zarejestrowanej wspólnoty religijnej pozbawia ją szeregu uprawnień. Obowiązujące prawo gwarantuje każdemu wolność sumienia i religii, głoszenia i praktykowania religii oraz sprawowania kultu religijnego bez różnicy, czy związek wyznaniowy, do którego należy jest zarejestrowany, czy też nie. Wolność religijną gwarantuje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965). Możliwe jest też wyznawanie religii, która nie jest praktykowana w żadnej, zarejestrowanej bądź nie, wspólnocie religijnej.

Zobacz też

Przypisy

  1. Kościół – Słownik języka polskiego (pol.). PWN. [dostęp 2012-09-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-24)].

Linki zewnętrzne