Kodeks cywilny (ustawa z 1964)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
Nazwa potocznaKodeks cywilny
Skrót nazwyK.c., k.c., kc
Data wydania23 kwietnia 1964
Miejsce publikacji Polska, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93
Tekst jednolityDz.U. z 2020 r. poz. 1740
Data wejścia w życie18 maja 1964
1 stycznia 1965
Rodzaj aktuustawa
Przedmiot regulacjiprawo cywilne, w tym normy ogólne, prawo osobowe, rzeczowe, spadkowe, zobowiązań
Statusobowiązujący
Ostatnio zmieniony przezDz.U. z 2020 r. poz. 2320
Wejście w życie ostatniej zmiany5 października 2021
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks cywilny – obowiązująca w Polsce ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 1964[1]. Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, minister rolnictwa oraz minister obrony narodowej.

Geneza

Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów. Do momentu wejścia w życie kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 94, z późn. zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia w życie kodeksu cywilnego. Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w części uchylone przez niniejszą ustawę.

Zawartość polskiego kodeksu cywilnego

Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art. 1–125) dotyczącej m.in. osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe (art. 126–352), prawo zobowiązań (art. 353–92116) oraz prawo spadkowe (art. 922–1088). Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały na oddziały.

Na podstawie kodeksu cywilnego zostało wydanych ponad 50 rozporządzeń.

Nowelizacje

Dotychczas wydano ponad 90 aktów zmieniających polski kodeks cywilny[2]. Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1971 r. W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano ośmiokrotnie.

Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r. w związku z transformacją ustrojową w Polsce[3]. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono do kodeksu cywilnego np. zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej – stanowi o niej art. 3531 kodeksu cywilnego). Marszałek Sejmu ogłosił sześciokrotnie tekst jednolity kodeksu.

Zobacz też

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)
  2. Lista aktów zmieniających ustawę z dnia 23 kwietnia 1964
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r. nr 55, poz. 321, z późn. zm.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie