Kom

  • Kom – miasto w Iranie
  • Kom – ostan w Iranie
  • Kom – rzeka w Kamerunie
  • Kom – szczyt w Bułgarii
  • Kom – schroniska w Bułgarii
  • Komwieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac
  • Kom – szczyt w Chorwacji
  • kom – pojęcie z zakresu archeologii

Media użyte na tej stronie

Wikimedia Community Logo.svg
Logo społeczności Wikimedia. Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do większości logotypów związanych z ruchem Wikimedia, to logo nie jest zarejestrowane jako znak towarowy.