Konfederacja Wolność i Niepodległość

Konfederacja
Wolność i Niepodległość
Państwo Polska
SkrótKonfederacja
LiderJanusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun[1]
Data założenia6 grudnia 2018
Adres siedzibyul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
Partie
członkowskie
KORWiN, RN, KKP, Partia Kierowców, K-KP
Ideologia politycznapaleolibertarianizm, konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, narodowy konserwatyzm, nacjonalizm polski
Poglądy gospodarczewolny rynek, leseferyzm, ordoliberalizm, liberalizm gospodarczy
Barwy     niebieski
     biały
     żółty
Obecni posłowie
11/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
0/52
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Historia

6 grudnia 2018 decyzję o wspólnym starcie w wyborach europejskich podjęły partie KORWiN i Ruch Narodowy[2]. W styczniu 2019 do koalicji dołączyły organizacja Grzegorza Brauna Pobudka[3] i stowarzyszenie (a następnie także partia) Piotra Liroya-Marca Skuteczni (przy czym Skuteczni byli w koalicji z KORWiN od wyborów samorządowych w 2018 i od listopada tegoż roku tworzyli z nią wspólne koło poselskie Wolność i Skuteczni). Start z jej listy zapowiedziała także działaczka antyaborcyjna Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina[4].

W lutym 2019 koalicja zaczęła posługiwać się nazwą „Koalicja ProPolska”[5], jednak 27 lutego ogłoszono oficjalną nazwę „Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy”[6]. W marcu złożono wniosek o rejestrację partii o tej nazwie[7].

6 marca do sojuszu dołączyło nieformalne wówczas ugrupowanie Federacja dla Rzeczypospolitej[8]. 14 marca przedstawiciele środowiska kresowego (Włodzimierz Osadczy, Andrzej Zapałowski i Lucyna Kulińska) oraz stowarzyszenie Zdrowy Rozsądek i Akademia Patriotów zapowiedzieli start z list Konfederacji w wyborach do PE[9][10]. 22 marca koło poselskie Wolność i Skuteczni, wraz z przystąpieniem posłów niezrzeszonych Roberta Winnickiego (prezesa RN) i Marka Jakubiaka, przemianowało się na koło poselskie Konfederacja, a jego przewodniczącym (zastępując Piotra Liroya-Marca) został Jacek Wilk[11][12].

6 kwietnia 2019 odbyła się konwencja wyborcza Konfederacji, na której zaprezentowano ostateczny skład list wyborczych do Europarlamentu[13]. Gościem specjalnym konwencji była działaczka społeczna i polonijna Maria Mirecka-Loryś[14].

10 kwietnia do koalicji przystąpiła Partia Kierowców[15] (założona przez polityków działających także w KORWiN).

Komitet zarejestrował listy wyborcze we wszystkich okręgach, znaleźli się na nich obaj dotychczasowi europarlamentarzyści partii KORWiN – Robert Iwaszkiewicz i Dobromir Sośnierz[16].

25 kwietnia podczas konferencji prasowej posłowie Konfederacji ogłosili, że nowym przewodniczącym zostanie Marek Jakubiak, zastępując Jacka Wilka[17].

1 maja 2019 – w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej – Konfederacja wraz ze stowarzyszeniem Marsz Niepodległości oraz Młodzieżą Wszechpolską zorganizowały w Warszawie eurosceptyczny Marsz Suwerenności[18]. 11 maja 2019 przedstawiciele Konfederacji wzięli udział w zorganizowanym przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości proteście „Stop 447” pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ambasadą Stanów Zjednoczonych przeciwko amerykańskiej ustawie JUST, która daje amerykańskiemu Departamentowi Stanu możliwość wspierania pozarządowych organizacji zrzeszających ofiary Holocaustu w sprawach roszczeń majątkowych bez spadkobierców[19].

15 maja do koła poselskiego Konfederacji dołączył dotychczas niezrzeszony poseł Robert Majka[20].

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 zarejestrował listy we wszystkich trzynastu okręgach[21]. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 Konfederacja uzyskała 4,55% (4. miejsce), co nie pozwoliło na osiągnięcie progu wyborczego[22].

7 czerwca ogłoszono połączenie Skutecznych i FdR (która ze względu na niewpisanie do rejestru partii zadeklarowała działalność jako stowarzyszenie) w partię o nazwie Federacja Jakubiak-Liroy[23]. 17 dni później obie formacje opuściły Konfederację, ich liderzy z czasem wystąpili także z koła poselskiego (powstanie partii FJL ostatecznie nie doszło do skutku). W wyniku rozłamu 28 czerwca nowym przewodniczącym koła poselskiego został Jakub Kulesza z KORWiN. Jednocześnie działacze koalicji zapowiedzieli start jako Konfederacja w jesiennych wyborach parlamentarnych[24]. Tego samego dnia Grzegorz Braun, pozostając ze swoim środowiskiem w Konfederacji, złożył wniosek o rejestrację partii Konfederacja Korony Polskiej[25] (zarejestrowano ją 24 stycznia 2020).

25 lipca 2019 zarejestrowano przez sąd koalicyjną partię, ostatecznie pod nazwą „Konfederacja Wolność i Niepodległość” (z formalnym skrótem „Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy”)[26]. Oprócz tego, ze złożonego wcześniej wniosku Michała Wawera z RN oraz Marka Kułakowskiego i Tomasza Grabarczyka z KORWiN, 4 września zarejestrowano partię pod nazwą „Konfederacja – Koalicja Propolska”[27] (Michał Wawer i Marek Kułakowski byli także – obok Marcina Sypniewskiego z KORWiN – wnioskodawcami rejestracji Konfederacji WiN). 9 sierpnia Konfederację opuściła Kaja Godek wraz z Fundacją Życie i Rodzina[28]. 12 sierpnia do koła poselskiego Konfederacji dołączył Paweł Skutecki, który kilka dni wcześniej opuścił Kukiz’15 (po zawarciu koalicji przez ten ruch z PSL), natomiast opuszczenie koła ogłosił Robert Majka[29]. Dzień później poinformowano o starcie w wyborach z list Konfederacji WiN partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin[30] (kierowanej przez byłego europosła Bogusława Rogalskiego, która nie weszła w skład federacyjnej partii[31]). Tydzień później z kolei Konfederację opuściła grupa polityków, którzy odeszli z KORWiN, wiążąc się ze Skutecznymi[32]. Na początku września ogłoszono przyłączenie się do Konfederacji środowisk rolniczych, których reprezentantami na listach zostali m.in. Wojciech Mojzesowicz (startujący z jej listy już w eurowyborach) i Krzysztof Tołwiński[33] (już po wyborach zorganizowały się one wewnątrz Konfederacji WiN, tworząc 29 listopada Konfederację Rolniczo-Konsumencką, której prezesem został Krzysztof Tołwiński, a wiceprezesami Rafał Foryś i Wojciech Mojzesowicz[34][35][36]). Zawarto również porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którego kandydaci (m.in. poseł Paweł Skutecki) także znaleźli się na listach wyborczych[37].

W wyborach komitet Konfederacji WiN został jednym z pięciu komitetów ogólnopolskich[38]. Dzień później komitet ogłosił kandydatów na pierwszych miejscach w poszczególnych okręgach[39]. Poza ogłoszonymi wcześniej środowiskami na listach Konfederacji znaleźli się także liderzy Ligi Narodowej, czy też nieliczni członkowie LPR, WiS i KNP[40]. 21 września odbyła się konwencja programowa Konfederacji, na której ogłoszono jej postulaty[41]. W wyborach, które odbyły się 13 października, partia zdobyła 6,81% głosów i wprowadziła do Sejmu 11 posłów[42] (po pięciu przedstawicieli KORWiN i RN oraz jednego KKP). W Senacie nie uzyskała mandatów. Konfederacja ponownie powołała jednolite koło poselskie, którego przewodniczącym pozostał Jakub Kulesza.

18 listopada 2019 Konfederacja przedstawiła 9 kandydatów mających wziąć udział w zorganizowanych przez tę partię prawyborach prezydenckich. Zostali nimi Krzysztof Bosak (RN), Grzegorz Braun (KKP), Paweł Skutecki (STOP NOP, zakładający także wówczas partię Zjednoczeni – ostatecznie nie zarejestrowaną, w 2021 znalazł się w KKP), Krzysztof Tołwiński (KRK), Magdalena Ziętek-Wielomska (żona Adama Wielomskiego) oraz działacze KORWiN: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i Jacek Wilk[43]. 18 stycznia 2020 na zjeździe elektorów kończącym prawybory, na kandydata Konfederacji wybrany został Krzysztof Bosak, zwyciężając w ostatnim głosowaniu z Grzegorzem Braunem stosunkiem głosów 163:146. Wcześniej jako ostatni kandydat KORWiN odpadł Artur Dziambor[44]. Kandydatura Krzysztofa Bosaka została zarejestrowana przez PKW[45]. W czerwcowych wyborach uzyskał on 6,78% głosów, zajmując 4. miejsce. Przed II turą Rada Liderów Konfederacji nie udzieliła poparcia żadnemu z kandydatów[46]. Nie uczyniły tego także poszczególne wchodzące w jej skład partie, natomiast liderzy KRK opowiedzieli się za Rafałem Trzaskowskim z PO[47][48].

We wrześniu 2021 KRK opuściła Konfederację WiN[49].

Program

Ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji reprezentują poglądy należące do różnych prawicowych nurtów (głównie narodowy konserwatyzm i konserwatywny libertarianizm). Według twórców koalicji ideą partii jest skupienie środowisk deklarujących poglądy wolnościowe, narodowe, konserwatywne i proobywatelskie[50]. Spoiwem koalicji są postulaty eurosceptyczne[6][51]. Przedstawiciele Konfederacji określają swe ugrupowanie „uniosceptycznym”, co ma na celu podkreślenie sceptycznego podejścia do Unii Europejskiej, a nie Europy[52]. Opowiadają się za demontażem UE[53], jednocześnie chcąc pozostawienia strefy Schengen i EOG[54].

Podczas konwencji programowej 21 września 2019 w Warszawie Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała program wyborczy, wypracowany przez wszystkie środowiska związane z komitetem wyborczym Konfederacji. Główne postulaty przyjęte przez formację to[41][55][56]:

 • „1000+” – powszechna ulga podatkowa: redukcja PIT do 0%, dobrowolność składek ZUS oraz zniesienie akcyzy na benzynę, obcięcie wydatków (lecz bez sprecyzowania, jakich);
 • „Szybkie i sprawiedliwe sądy” – zbudowanie aparatu pomocniczego w sądach, ich cyfryzacja i uproszczenie procedur;
 • „Bon edukacyjny” i „bon kulturalny” – prywatyzacja szkolnictwa, kultury i sztuki, finansowanie ich poprzez bony, walka z „inwazją” „seksedukatorów” i „propagandystów ruchu LGBT”;
 • „Bezpieczeństwo narodowe” – ograniczenie przyjmowania uchodźców i imigrantów, wyjście z Unii Europejskiej, sprzeciwienie się ustawie 447, propagacja polskiej wizji historycznej i kulturowej;
 • „Zdrowe życie” – ochrona środowiskowa, zakaz importu śmieci do Polski, promocja sportu, całkowity zakaz aborcji.

Pozostałymi postulatami ugrupowania są:

 • sprzeciw wobec ustawy JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today)[57];
 • przyjęcie neutralności w konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie i zaprzestanie angażowania polskich żołnierzy[58];
 • utrzymanie waluty narodowej, tj. złotego[59];
 • likwidacja podatku dochodowego[60];
 • przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw[61];
 • liberalizacja przepisów dot. pozwolenia na broń palną[62];
 • ograniczenie imigracji z państw pozaeuropejskich[59];
 • decentralizacja i debiurokratyzacja państwa[59];
 • wyrównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE[2].

Działacze

Organem decyzyjnym partii jest 12-osobowa Rada Liderów sprawująca kolegialne przywództwo. W jej skład wchodzą[63]:

Posłowie

Koło poselskie w Sejmie RP IX kadencji

Posłowie reprezentujący KORWiN
Posłowie reprezentujący Ruch Narodowy
 • Krzysztof Tuduj
 • Michał Urbaniak
Poseł reprezentujący Konfederację Korony Polskiej

Koło poselskie w Sejmie RP VIII kadencji

Pod koniec kadencji:

Wcześniejsi członkowie:

Wszyscy posłowie Konfederacji na Sejm VIII kadencji zostali wybrani z list komitetu Kukiz’15.

Przewodniczący Koła Poselskiego

Kompozycja

PartiaIdeologiaLiderPosłowieSenatorowieEurodeputowaniRadni sejmików
województw

KORWiN[a]

konserwatywny liberalizm, leseferyzmJanusz Korwin-Mikke
5/460
0/100
0/52
0/552

Ruch Narodowy

nacjonalizm, narodowy katolicyzmRobert Winnicki
5/460
0/100
0/52
0/552

Konfederacja Korony Polskiej

reakcjonizm, monarchizmGrzegorz Braun
1/460
0/100
0/52
0/552
Partia Kierowcówliberalizm, antybiurokracjaLech Kędzierski
0/460
0/100
0/52
0/552

Poparcie w wyborach

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WyboryGłosyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−
2019621 1884,55 (4.)
0/51

Wybory parlamentarne

WyborySejmSenatRząd
GłosyMandatyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−Liczba+/−
20191 256 9536,81 (5.)
11/460
0/100
Opozycja

Wybory prezydenckie

WyboryKandydatI tura
Głosów%
2020Krzysztof Bosak1 317 3806,78 (4.)

Działalność artystyczna

W 2020 w ramach akcji charytatywnej #Hot16Challenge2, mającej na celu zbiórkę funduszy na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19, członkowie Konfederacji nagrali utwory, które następnie znalazły się na płycie pt. Mowa Nienawiści[64].

Uwagi

 1. Partia zarejestrowania nieprawomocnie.

Przypisy

 1. Szefowie głównych partii tworzących ugrupowanie. Zarządza nim natomiast 12-osobowa Rada Liderów (Iwona Szpala, Wybory prezydenckie 2020. Wojenka w Konfederacji. Korwin-Mikke wyłamie się z koalicji?, wyborcza.pl, 20 stycznia 2020 [dostęp 2020-07-07], Cytat: Konfederacją zarządza 12-osobowa rada liderów.).
 2. a b „Łączy nas Polexit”. Narodowcy i Korwin-Mikke łączą siły przed wyborami do PE, dorzeczy.pl, 6 grudnia 2018 [dostęp 2019-02-22].
 3. Grzegorz Braun & Pobudka dołączają do koalicji Ruch Narodowy + Wolność, grzegorzbraun.pl, 8 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-28].
 4. Beata Czuma, Kaja Godek startuje do Parlamentu Europejskiego razem z narodowcami, wp.pl, 28 stycznia 2019 [dostęp 2019-02-22].
 5. Profil Koalicji ProPolskiej na Twitterze. [dostęp 2019-02-22].
 6. a b Kacper Rogacin, Konfederacja KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy. Zaprezentowano nazwę i logo. Znamy szczegóły, polskatimes.pl, 27 lutego 2019 [dostęp 2019-02-27].
 7. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”, polsatnews.pl, 27 lipca 2019 [dostęp 2019-07-27].
 8. Jakubiak potwierdza dołączenie do Konfederacji. „Mali muszą się łączyć, żeby być dużymi”, tvp.info, 6 marca 2019 [dostęp 2019-03-06].
 9. Środowiska kresowe dołączają do Konfederacji. Znamy nazwiska, dorzeczy.pl, 14 marca 2019 [dostęp 2019-03-23].
 10. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy powiększa się o środowiska kresowe, narodowcy.net, 14 marca 2019 [dostęp 2019-04-28] [zarchiwizowane z adresu 2019-04-28].
 11. Zmiany w Sejmie. Jakubiak i Winnicki dołączają do Liroya, fakt24.pl, 22 marca 2019 [dostęp 2019-03-23].
 12. Koło Poselskie Konfederacja, sejm.gov.pl [dostęp 2019-03-28].
 13. Konfederacja zaprezentowała kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, radiomaryja.pl, 6 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-07].
 14. Wzruszający moment na konwencji Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Uczestnicy nie mogli powstrzymać łez, nczas.com, 7 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-07].
 15. Partia Kierowców łączy się z Konfederacją, będzie wspólna lista do PE, wp.pl, 10 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-11].
 16. KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, pkw.gov.pl [dostęp 2020-12-22].
 17. Marek Jakubiak nowym szefem koła Konfederacja, dorzeczy.pl, 25 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-25].
 18. „Precz z Unią Europejską”. Marsz Suwerenności w Warszawie, rmf24.pl, 1 maja 2019 [dostęp 2019-05-11].
 19. Konfederacja ramię w ramię z AGROUnią. Protest przed KPRM przeciwko ustawie 447. ZDJĘCIA, WIDEO, wpolityce.pl, 11 maja 2019 [dostęp 2019-05-11].
 20. Krystian Winogrodzki (oprac.), Kolejny poseł przechodzi do Konfederacji. Koło poselskie liczy już 6 osób, wp.pl, 16 maja 2019 [dostęp 2019-05-21].
 21. Wybory 2019: Konfederacja – kandydaci do europarlamentu [LISTY WYBORCZE] Kto startuje z Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, polskatimes.pl, 14 maja 2019 [dostęp 2019-05-18].
 22. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2020-12-22].
 23. Magdalena Nałęcz (oprac.), Marek Jakubiak i Pior Liroy-Marzec budują nową partię. Kukiz postawił im warunek, o2.pl, 7 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-08].
 24. Kulesza nowym przewodniczącym koła Konfederacji w Sejmie. „Na jesieni spotkamy się w większej reprezentacji i będziemy stanowić nie tylko koło, ale klub”, nczas.com, 28 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29].
 25. Kacper Rogacin, Grzegorz Braun założył własną partię o nazwie Konfederacja Korony Polskiej, polskatimes.pl, 28 czerwca 2019 [dostęp 2019-07-04].
 26. Pozycja 66485, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 247/2019, 23 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-24].
 27. Pozycja 58991, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 222/2019, 18 listopada 2019 [dostęp 2019-11-18].
 28. Kaja Godek opuszcza Konfederację. Mówi o „marginalizowaniu pro-liferów”, pch24.pl, 9 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-09].
 29. Roszady w kole poselskim Konfederacji: jeden poseł odszedł, drugi do niego dołączył, dzienniknarodowy.pl, 12 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-13].
 30. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zasiliło Konfederację, wsensie.pl, 13 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-13].
 31. Piotr Galicki, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin nie ma nic wspólnego z Konfederacją Janusza Korwin-Mikkego, ngopole.pl, 19 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-19].
 32. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”, polsatnews.pl, 20 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-20].
 33. Marzena Pokora-Kalinowska, Konfederacja oddała „szóstkę” rolnikom, polsatnews.pl, 5 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 34. Konfederacja w obronie rolników i konsumentów! Korwin-Mikke i Braun ogłaszają powstanie organizacji. „Nie chcemy równych dopłat, tylko równej konkurencji”, nczas.com, 29 listopada 2019 [dostęp 2020-01-18].
 35. Konfederacja szuka poparcia wśród rolników i konsumentów, agropolska.pl, 3 grudnia 2019 [dostęp 2020-01-18].
 36. Strona Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej. [dostęp 2020-06-30].
 37. Kandydaci STOP NOP w wyborach do Sejmu RP, stopnop.com.pl, 7 września 2019 [dostęp 2020-12-22] [zarchiwizowane z adresu 2019-10-15].
 38. Edyta Bieńczak, 88 komitetów w wyborach do Sejmu i Senatu. Ogólnopolskich jest mniej niż 4 lata temu, rmf24.pl, 4 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 39. Konfederacja prezentuje „jedynki” do parlamentu! Korwin-Mikke liderem w Warszawie, Winnicki w Białymstoku, a Braun w Rzeszowie. Sprawdź pełną listę, nczas.com, 5 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 40. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-09-07].
 41. a b Obniżka podatków, benzyna po 3 złote. Konfederacja przedstawiła swój program, tvn24.pl, 21 września 2019 [dostęp 2019-09-23].
 42. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-10-15].
 43. Otwarte Prawybory Prezydenckie Konfederacji Wolność i Niepodległość, konfederacja.net [dostęp 2019-11-24].
 44. Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta, onet.pl, 18 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-18].
 45. Serwis PKW – Wybory 2020. [dostęp 2020-04-03].
 46. Rada Liderów Konfederacji gratuluje Krzysztofowi Bosakowi i zachęca, by w II turze głosować „zgodnie z własnym sumieniem i rozumem”, nczas.com, 28 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-30].
 47. Prezydencka bitwa 2020 (stanowisko Krzysztofa Tołwińskiego). facebook.com, 5 lipca 2020. [dostęp 2020-07-09].
 48. Mojzesowicz porównał TVP z propagandą Korei Północnej, portalkujawski.pl, 8 lipca 2020 [dostęp 2020-07-08].
 49. Krzysztof Wróblewski, Czy Konfederacja zamierza lekceważyć rolnictwo?, tygodnik-rolniczy.pl, 11 września 2021 [dostęp 2021-09-17].
 50. O Konfederacji, konfederacja.eu [dostęp 2019-05-24] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-17].
 51. Do europarlamentu idą z hasłem „polexit”. Bosak przedstawia lidera listy narodowców, wyborcza.pl, 3 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-29].
 52. Chcemy wprowadzić polexit do debaty, 24kurier.pl, 4 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-15].
 53. Robert Winnicki wprost o planach Konfederacji: Możliwy jest demontaż Unii Europejskiej od wewnątrz, nczas.com, 14 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-24].
 54. Konfederacja: Wyprowadzimy Polskę z UE, pozostając w strefie Schengen, medianarodowe.com, 29 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-25].
 55. Konfederacja ogłosiła program. Pięć kluczowych obietnic, wmeritum.pl, 21 września 2019 [dostęp 2019-09-23].
 56. Program Konfederacji [dostęp 2021-08-15].
 57. Bartosz Goluch (oprac.), Konfederacja apeluje do Trumpa o usunięcie Mosbacher, wp.pl, 20 maja 2019 [dostęp 2019-05-22].
 58. Konfederacja żąda wycofania wojskowego wsparcia dla USA, tvp.info, 3 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-04].
 59. a b c 1. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, europarlament.pap.pl [dostęp 2019-05-26].
 60. Błażej Karczmarczyk, Zmiany na scenie politycznej. Zwiefka nową „jedynką” KO, nowe twarze w Konfederacji, tvp.pl, 22 sierpnia 2019 [dostęp 2019-09-01].
 61. Tomasz Klyta, Partia Wolność znowu nawołuje do przywrócenia kary śmierci, parlamentarny.pl, 16 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-24].
 62. Co z dostępem do broni? Grzegorz Braun o obowiązującej doktrynie powszechnego rozbrojenia, pch24.pl [dostęp 2019-05-24].
 63. Konfederacja nie zajęła stanowiska ws.projektu PAD o aborcji. Dokument był głównym tematem obrad Rady Liderów tej partii, wpolityce.pl, 3 listopada 2020 [dostęp 2021-11-15].
 64. Płyta – MOWA NIENAWIŚCI, Free to Choose [dostęp 2021-04-22].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie