Konfederacja Wolność i Niepodległość

Konfederacja
Wolność i Niepodległość
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

Konfederacja

Lider

Robert Winnicki, Sławomir Mentzen, Artur Dziambor, Grzegorz Braun[1]

Data założenia

6 grudnia 2018

Adres siedziby

ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

Partie
członkowskie

RN, NN, Wolnościowcy, KKP, Partia Kierowców

Ideologia polityczna

konserwatywny liberalizm, narodowy liberalizm, narodowy konserwatyzm, ordoliberalizm, eurosceptycyzm

Poglądy gospodarcze

wolny rynek, wolny handel, liberalizm gospodarczy

Barwy

     niebieski
     biały
     żółty

Obecni posłowie
12/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
0/52
Obecni radni wojewódzcy
1/552
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Historia

6 grudnia 2018 decyzję o wspólnym starcie w wyborach europejskich podjęły partie KORWiN i Ruch Narodowy[2]. W styczniu 2019 do koalicji dołączyły organizacja Grzegorza Brauna Pobudka[3] i stowarzyszenie (a następnie także partia) Piotra Liroya-Marca Skuteczni (przy czym Skuteczni byli w koalicji z KORWiN od wyborów samorządowych w 2018 i od listopada tegoż roku tworzyli z nią wspólne koło poselskie Wolność i Skuteczni). Start z jej listy zapowiedziała także działaczka antyaborcyjna Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina[4].

W lutym 2019 koalicja zaczęła posługiwać się nazwą „Koalicja ProPolska”[5], jednak 27 lutego ogłoszono oficjalną nazwę „Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy”[6]. W marcu złożono wniosek o rejestrację partii o tej nazwie[7].

6 marca do sojuszu dołączyło nieformalne wówczas ugrupowanie Federacja dla Rzeczypospolitej[8]. 14 marca przedstawiciele środowiska kresowego (Włodzimierz Osadczy, Andrzej Zapałowski i Lucyna Kulińska) oraz stowarzyszenie Zdrowy Rozsądek i Akademia Patriotów zapowiedzieli start z list Konfederacji w wyborach do PE[9][10]. 22 marca koło poselskie Wolność i Skuteczni, wraz z przystąpieniem posłów niezrzeszonych Roberta Winnickiego (prezesa RN) i Marka Jakubiaka, przemianowało się na koło poselskie Konfederacja, a jego przewodniczącym (zastępując Piotra Liroya-Marca) został Jacek Wilk[11][12].

6 kwietnia 2019 odbyła się konwencja wyborcza Konfederacji, na której zaprezentowano ostateczny skład list wyborczych do Europarlamentu[13]. Gościem specjalnym konwencji była działaczka społeczna i polonijna Maria Mirecka-Loryś[14].

10 kwietnia do koalicji przystąpiła Partia Kierowców[15] (założona przez polityków działających także w KORWiN).

Komitet zarejestrował listy wyborcze we wszystkich okręgach, znaleźli się na nich obaj dotychczasowi europarlamentarzyści partii KORWiN – Robert Iwaszkiewicz i Dobromir Sośnierz[16].

25 kwietnia podczas konferencji prasowej posłowie Konfederacji ogłosili, że nowym przewodniczącym koła zostanie Marek Jakubiak, zastępując Jacka Wilka[17].

1 maja 2019 – w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej – Konfederacja wraz ze stowarzyszeniem Marsz Niepodległości oraz Młodzieżą Wszechpolską zorganizowały w Warszawie eurosceptyczny Marsz Suwerenności[18]. 11 maja 2019 przedstawiciele Konfederacji wzięli udział w zorganizowanym przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości proteście „Stop 447” pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ambasadą Stanów Zjednoczonych przeciwko amerykańskiej ustawie JUST, która daje amerykańskiemu Departamentowi Stanu możliwość wspierania pozarządowych organizacji zrzeszających ofiary Holocaustu w sprawach roszczeń majątkowych bez spadkobierców[19].

15 maja do koła poselskiego Konfederacji dołączył dotychczas niezrzeszony poseł Robert Majka[20].

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 zarejestrował listy we wszystkich trzynastu okręgach[21]. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 Konfederacja uzyskała 4,55% (4. miejsce), co nie pozwoliło na osiągnięcie progu wyborczego[22].

7 czerwca ogłoszono połączenie Skutecznych i FdR (która ze względu na niewpisanie do rejestru partii zadeklarowała działalność jako stowarzyszenie) w partię o nazwie Federacja Jakubiak-Liroy[23]. 17 dni później obie formacje opuściły Konfederację, ich liderzy z czasem wystąpili także z koła poselskiego (powstanie partii FJL ostatecznie nie doszło do skutku). W wyniku rozłamu 28 czerwca nowym przewodniczącym koła poselskiego został Jakub Kulesza z KORWiN. Jednocześnie działacze koalicji zapowiedzieli start jako Konfederacja w jesiennych wyborach parlamentarnych[24]. Tego samego dnia Grzegorz Braun, pozostając ze swoim środowiskiem w Konfederacji, złożył wniosek o rejestrację partii Konfederacja Korony Polskiej[25] (zarejestrowano ją 24 stycznia 2020).

25 lipca 2019 zarejestrowano przez sąd koalicyjną partię, ostatecznie pod nazwą „Konfederacja Wolność i Niepodległość” (z formalnym skrótem „Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy”)[26]. Oprócz tego, ze złożonego wcześniej wniosku Michała Wawera z RN oraz Marka Kułakowskiego i Tomasza Grabarczyka z KORWiN, 4 września zarejestrowano partię pod nazwą „Konfederacja – Koalicja Propolska”[27] (Michał Wawer i Marek Kułakowski byli także – obok Marcina Sypniewskiego z KORWiN – wnioskodawcami rejestracji Konfederacji WiN). 9 sierpnia Konfederację opuściła Kaja Godek wraz z Fundacją Życie i Rodzina[28]. 12 sierpnia do koła poselskiego Konfederacji dołączył Paweł Skutecki, który kilka dni wcześniej opuścił Kukiz’15 (po zawarciu koalicji przez ten ruch z PSL), natomiast opuszczenie koła ogłosił Robert Majka[29]. Dzień później poinformowano o starcie w wyborach z list Konfederacji WiN partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin[30] (kierowanej przez byłego europosła Bogusława Rogalskiego, która nie weszła w skład federacyjnej partii[31]). Tydzień później z kolei Konfederację opuściła grupa polityków, którzy odeszli z KORWiN, wiążąc się ze Skutecznymi[32]. Na początku września ogłoszono przyłączenie się do Konfederacji środowisk rolniczych, których reprezentantami na listach zostali m.in. Wojciech Mojzesowicz (startujący z jej listy już w eurowyborach) i Krzysztof Tołwiński[33] (już po wyborach zorganizowały się one wewnątrz Konfederacji WiN, tworząc 29 listopada Konfederację Rolniczo-Konsumencką, której prezesem został Krzysztof Tołwiński, a wiceprezesami Rafał Foryś i Wojciech Mojzesowicz[34][35][36]). Zawarto również porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którego kandydaci (m.in. poseł Paweł Skutecki) także znaleźli się na listach wyborczych[37].

W wyborach komitet Konfederacji WiN został jednym z pięciu komitetów ogólnopolskich[38]. Dzień później komitet ogłosił kandydatów na pierwszych miejscach w poszczególnych okręgach[39]. Poza ogłoszonymi wcześniej środowiskami na listach Konfederacji znaleźli się także liderzy Ligi Narodowej, czy też nieliczni członkowie LPR, WiS i KNP[40]. 21 września odbyła się konwencja programowa Konfederacji, na której ogłoszono jej postulaty[41]. W wyborach, które odbyły się 13 października, partia zdobyła 6,81% głosów i wprowadziła do Sejmu 11 posłów[42] (po pięciu przedstawicieli KORWiN i RN oraz jednego KKP). W Senacie nie uzyskała mandatów. Konfederacja ponownie powołała jednolite koło poselskie, którego przewodniczącym pozostał Jakub Kulesza.

Baner Konfederacji na Marszu Niepodległości w 2022

18 listopada 2019 Konfederacja przedstawiła 9 kandydatów mających wziąć udział w zorganizowanych przez tę partię prawyborach prezydenckich. Zostali nimi Krzysztof Bosak (RN), Grzegorz Braun (KKP), Paweł Skutecki (STOP NOP, zakładający także wówczas partię Zjednoczeni – ostatecznie nie zarejestrowaną, w 2021 znalazł się w KKP), Krzysztof Tołwiński (KRK), Magdalena Ziętek-Wielomska (żona Adama Wielomskiego) oraz działacze KORWiN: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i Jacek Wilk[43]. 18 stycznia 2020 na zjeździe elektorów kończącym prawybory, na kandydata Konfederacji wybrany został Krzysztof Bosak, zwyciężając w ostatnim głosowaniu z Grzegorzem Braunem stosunkiem głosów 163:146. Wcześniej jako ostatni kandydat KORWiN odpadł Artur Dziambor[44]. Kandydatura Krzysztofa Bosaka została zarejestrowana przez PKW[45]. W czerwcowych wyborach uzyskał on 6,78% głosów, zajmując 4. miejsce. Przed II turą Rada Liderów Konfederacji nie udzieliła poparcia żadnemu z kandydatów[46]. Nie uczyniły tego także poszczególne wchodzące w jej skład partie, natomiast liderzy KRK opowiedzieli się za Rafałem Trzaskowskim z PO[47].

We wrześniu 2021 KRK opuściła Konfederację WiN[48].

Po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 doszło do znaczących różnic zdań wewnątrz Konfederacji WiN. Ich powodem były kontrowersyjne i utożsamiane z linią propagandy prorosyjskiej wypowiedzi m.in. Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego[49]. Wskutek wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego część działaczy KORWiN odcięła się od niego[50]. 8 marca 2022 posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz opuścili KORWiN, zapowiadając powołanie nowego ugrupowania w ramach Konfederacji WiN[51]. 9 dni później doszło do formalnej zmiany nazwy partii Konfederacja – Koalicja Propolska, w miejsce której zarejestrowano partię Wolnościowcy. 10 maja ogłoszono, że tę nazwę partii przyjęła grupa, która opuściła KORWiN[52][53][54]. Prezesem Wolnościowców został Artur Dziambor.

W czerwcu 2022 Andrzej Szlęzak (zasiadający do listopada 2022 w klubie Koalicji Obywatelskiej) został pierwszym radnym wojewódzkim Konfederacji, przechodząc z PSL do KORWiN[55]. 15 listopada tego samego roku do KORWiN i Konfederacji dołączył także poseł niezrzeszony Stanisław Tyszka (który wcześniej opuścił Kukiz’15). Następnego dnia wstąpił także do koła poselskiego Konfederacji[56]. 29 listopada tego samego roku KORWiN przemianowała się na Nową Nadzieję[57].

14 grudnia 2022 Jakub Kulesza został odwołany z funkcji przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji, a na jego następcę został wybrany Krzysztof Bosak[58].

Program

Ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji reprezentują poglądy należące do różnych prawicowych nurtów (głównie narodowy konserwatyzm i konserwatywny libertarianizm, także narodowy liberalizm[59]). Według twórców koalicji ideą partii jest skupienie środowisk deklarujących poglądy wolnościowe, narodowe, konserwatywne i proobywatelskie[60]. Spoiwem koalicji są postulaty eurosceptyczne[6][61]. Przedstawiciele Konfederacji określają swe ugrupowanie „uniosceptycznym”, co ma na celu podkreślenie sceptycznego podejścia do Unii Europejskiej, a nie Europy[62]. Opowiadają się za demontażem UE[63], jednocześnie chcąc pozostawienia strefy Schengen i EOG[64].

Podczas konwencji programowej 21 września 2019 w Warszawie Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała program wyborczy, wypracowany przez wszystkie środowiska związane z komitetem wyborczym Konfederacji. Główne postulaty przyjęte przez formację to[41][65][66]:

 • „1000+” – powszechna ulga podatkowa: redukcja PIT do 0%, dobrowolność składek ZUS oraz zniesienie akcyzy na benzynę, obcięcie wydatków (lecz bez sprecyzowania, jakich);
 • „Szybkie i sprawiedliwe sądy” – zbudowanie aparatu pomocniczego w sądach, ich cyfryzacja i uproszczenie procedur;
 • „Bon edukacyjny” i „bon kulturalny” – prywatyzacja szkolnictwa, kultury i sztuki, finansowanie ich poprzez bony, walka z „inwazją” „seksedukatorów” i „propagandystów ruchu LGBT”;
 • „Bezpieczeństwo narodowe” – ograniczenie przyjmowania uchodźców i imigrantów, wyjście z Unii Europejskiej, sprzeciwienie się ustawie JUST, propagacja polskiej wizji historycznej i kulturowej;
 • „Zdrowe życie” – ochrona środowiskowa, zakaz importu śmieci do Polski, promocja sportu, całkowity zakaz aborcji (z wyjątkami).

Pozostałymi postulatami ugrupowania są:

 • sprzeciw wobec ustawy JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today)[67];
 • przyjęcie neutralności w konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie i zaprzestanie angażowania polskich żołnierzy[68];
 • utrzymanie waluty narodowej, tj. złotego[69];
 • likwidacja podatku dochodowego[70];
 • przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw[71];
 • liberalizacja przepisów dot. pozwolenia na broń palną[72];
 • ograniczenie imigracji z państw pozaeuropejskich[69];
 • decentralizacja i debiurokratyzacja państwa[69];
 • wyrównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE[2].

W lipcu 2022 koalicja przedstawiła nowy program zawierający postulaty z zakresu polityki gospodarczej i energetycznej oraz polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności[73].

Działacze

Grupa polityków Konfederacji w Sejmie (2022)

Zarząd

W skład zarządu wchodzi będąca organem decyzyjnym partii 12-osobowa Rada Liderów sprawująca kolegialne przywództwo, a także skarbnik i sekretarz[74].

Rada Liderów:

Sekretarz:

Skarbnik:

Posłowie

Koło poselskie w Sejmie RP IX kadencji

Ruch Narodowy
Nowa Nadzieja
Wolnościowcy
Konfederacja Korony Polskiej

Koło poselskie w Sejmie RP VIII kadencji

Pod koniec kadencji:

Wcześniejsi członkowie:

Wszyscy posłowie Konfederacji na Sejm VIII kadencji zostali wybrani z list komitetu Kukiz’15.

Przewodniczący Koła Poselskiego

Kompozycja

PartiaIdeologiaPrezesPosłowieSenatorowieEurodeputowaniRadni sejmików
województw
Ruch Narodowy
Ruch NArodowy.png
nacjonalizm, narodowy katolicyzmRobert Winnicki
5/460
0/100
0/52
0/552
Nowa Nadzieja
Nowa Nadzieja Logo.png
konserwatywny liberalizm, leseferyzmSławomir Mentzen
3/460
0/100
0/52
1/552
Wolnościowcy
Wolnościowcy logo.svg
paleolibertarianizm, leseferyzm, demokracja bezpośredniaArtur Dziambor
3/460
0/100
0/52
0/552
Konfederacja Korony Polskiej
Konfederacja-logo.png
reakcjonizm, monarchizmGrzegorz Braun
1/460
0/100
0/52
0/552
Partia Kierowcówliberalizm, antybiurokracjaBartłomiej Pejo
0/460
0/100
0/52
0/552

Poparcie w wyborach

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WyboryGłosyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−
2019621 1884,55 (4.)
0/51

Wybory parlamentarne

WyborySejmSenatRząd
GłosyMandatyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−Liczba+/−
20191 256 9536,81 (5.)
11/460
0/100
Opozycja

Wybory prezydenckie

WyboryKandydatI tura
Głosów%
2020Krzysztof Bosak1 317 3806,78 (4.)

Przypisy

 1. Szefowie głównych partii tworzących ugrupowanie. Zarządza nim natomiast 12-osobowa Rada Liderów (Iwona Szpala, Wybory prezydenckie 2020. Wojenka w Konfederacji. Korwin-Mikke wyłamie się z koalicji?, wyborcza.pl, 20 stycznia 2020 [dostęp 2020-07-07], Cytat: Konfederacją zarządza 12-osobowa rada liderów.).
 2. a b „Łączy nas Polexit”. Narodowcy i Korwin-Mikke łączą siły przed wyborami do PE, dorzeczy.pl, 6 grudnia 2018 [dostęp 2019-02-22].
 3. Grzegorz Braun & Pobudka dołączają do koalicji Ruch Narodowy + Wolność, grzegorzbraun.pl, 8 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-28].
 4. Beata Czuma, Kaja Godek startuje do Parlamentu Europejskiego razem z narodowcami, wp.pl, 28 stycznia 2019 [dostęp 2019-02-22].
 5. Profil Koalicji ProPolskiej na Twitterze. [dostęp 2019-02-22].
 6. a b Kacper Rogacin, Konfederacja KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy. Zaprezentowano nazwę i logo. Znamy szczegóły, polskatimes.pl, 27 lutego 2019 [dostęp 2019-02-27].
 7. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”, polsatnews.pl, 27 lipca 2019 [dostęp 2019-07-27].
 8. Jakubiak potwierdza dołączenie do Konfederacji. „Mali muszą się łączyć, żeby być dużymi”, tvp.info, 6 marca 2019 [dostęp 2019-03-06].
 9. Środowiska kresowe dołączają do Konfederacji. Znamy nazwiska, dorzeczy.pl, 14 marca 2019 [dostęp 2019-03-23].
 10. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy powiększa się o środowiska kresowe, narodowcy.net, 14 marca 2019 [dostęp 2019-04-28] [zarchiwizowane z adresu 2019-04-28].
 11. Zmiany w Sejmie. Jakubiak i Winnicki dołączają do Liroya, fakt24.pl, 22 marca 2019 [dostęp 2019-03-23].
 12. Koło Poselskie Konfederacja, sejm.gov.pl [dostęp 2019-03-28].
 13. Konfederacja zaprezentowała kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, radiomaryja.pl, 6 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-07].
 14. Wzruszający moment na konwencji Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Uczestnicy nie mogli powstrzymać łez, nczas.com, 7 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-07].
 15. Partia Kierowców łączy się z Konfederacją, będzie wspólna lista do PE, wp.pl, 10 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-11].
 16. KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, pkw.gov.pl [dostęp 2020-12-22].
 17. Marek Jakubiak nowym szefem koła Konfederacja, dorzeczy.pl, 25 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-25].
 18. „Precz z Unią Europejską”. Marsz Suwerenności w Warszawie, rmf24.pl, 1 maja 2019 [dostęp 2019-05-11].
 19. Konfederacja ramię w ramię z AGROUnią. Protest przed KPRM przeciwko ustawie 447. ZDJĘCIA, WIDEO, wpolityce.pl, 11 maja 2019 [dostęp 2019-05-11].
 20. Krystian Winogrodzki (oprac.), Kolejny poseł przechodzi do Konfederacji. Koło poselskie liczy już 6 osób, wp.pl, 16 maja 2019 [dostęp 2019-05-21].
 21. Wybory 2019: Konfederacja – kandydaci do europarlamentu [LISTY WYBORCZE] Kto startuje z Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, polskatimes.pl, 14 maja 2019 [dostęp 2019-05-18].
 22. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2020-12-22].
 23. Magdalena Nałęcz (oprac.), Marek Jakubiak i Pior Liroy-Marzec budują nową partię. Kukiz postawił im warunek, o2.pl, 7 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-08].
 24. Kulesza nowym przewodniczącym koła Konfederacji w Sejmie. „Na jesieni spotkamy się w większej reprezentacji i będziemy stanowić nie tylko koło, ale klub”, nczas.com, 28 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29].
 25. Kacper Rogacin, Grzegorz Braun założył własną partię o nazwie Konfederacja Korony Polskiej, polskatimes.pl, 28 czerwca 2019 [dostęp 2019-07-04].
 26. Pozycja 66485, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 247/2019, 23 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-24].
 27. Pozycja 58991, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 222/2019, 18 listopada 2019 [dostęp 2019-11-18].
 28. Kaja Godek opuszcza Konfederację. Mówi o „marginalizowaniu pro-liferów”, pch24.pl, 9 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-09].
 29. Roszady w kole poselskim Konfederacji: jeden poseł odszedł, drugi do niego dołączył, dzienniknarodowy.pl, 12 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-13].
 30. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zasiliło Konfederację, wsensie.pl, 13 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-13].
 31. Piotr Galicki, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin nie ma nic wspólnego z Konfederacją Janusza Korwin-Mikkego, ngopole.pl, 19 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-19].
 32. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”, polsatnews.pl, 20 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-20].
 33. Marzena Pokora-Kalinowska, Konfederacja oddała „szóstkę” rolnikom, polsatnews.pl, 5 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 34. Konfederacja w obronie rolników i konsumentów! Korwin-Mikke i Braun ogłaszają powstanie organizacji. „Nie chcemy równych dopłat, tylko równej konkurencji”, nczas.com, 29 listopada 2019 [dostęp 2020-01-18].
 35. Konfederacja szuka poparcia wśród rolników i konsumentów, agropolska.pl, 3 grudnia 2019 [dostęp 2020-01-18].
 36. Strona Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej. [dostęp 2020-06-30].
 37. Kandydaci STOP NOP w wyborach do Sejmu RP, stopnop.com.pl, 7 września 2019 [dostęp 2020-12-22] [zarchiwizowane z adresu 2019-10-15].
 38. Edyta Bieńczak, 88 komitetów w wyborach do Sejmu i Senatu. Ogólnopolskich jest mniej niż 4 lata temu, rmf24.pl, 4 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 39. Konfederacja prezentuje „jedynki” do parlamentu! Korwin-Mikke liderem w Warszawie, Winnicki w Białymstoku, a Braun w Rzeszowie. Sprawdź pełną listę, nczas.com, 5 września 2019 [dostęp 2019-09-07].
 40. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-09-07].
 41. a b Obniżka podatków, benzyna po 3 złote. Konfederacja przedstawiła swój program, tvn24.pl, 21 września 2019 [dostęp 2019-09-23].
 42. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-10-15].
 43. Otwarte Prawybory Prezydenckie Konfederacji Wolność i Niepodległość, konfederacja.net [dostęp 2019-11-24].
 44. Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta, onet.pl, 18 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-18].
 45. Serwis PKW – Wybory 2020. [dostęp 2020-04-03].
 46. Rada Liderów Konfederacji gratuluje Krzysztofowi Bosakowi i zachęca, by w II turze głosować „zgodnie z własnym sumieniem i rozumem”, nczas.com, 28 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-30].
 47. Mojzesowicz porównał TVP z propagandą Korei Północnej, portalkujawski.pl, 8 lipca 2020 [dostęp 2020-07-08].
 48. Krzysztof Wróblewski, Czy Konfederacja zamierza lekceważyć rolnictwo?, tygodnik-rolniczy.pl, 11 września 2021 [dostęp 2021-09-17].
 49. Przemysław Witkowski, Wielka wojna ojczyźniana w Konfederacji, polityka.pl, 1 marca 2022 [dostęp 2022-03-12].
 50. Dziambor i Kulesza krytycznie o wpisie Korwina, nczas.com, 26 lutego 2022 [dostęp 2022-03-12].
 51. Trzech posłów Konfederacji odchodzi z partii KORWiN. Bardzo mocne słowa pod adresem Korwin-Mikkego, onet.pl, 8 marca 2022 [dostęp 2022-03-08].
 52. Informacje w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie. [dostęp 2022-05-10].
 53. Kompromitacja polityków Konfederacji. Zarejestrowali komiczną nazwę nowej partii, salon24.pl, 10 maja 2022 [dostęp 2022-05-10].
 54. Profil Wolnościowców w serwisie Twitter. [dostęp 2022-05-10].
 55. Radny KO Andrzej Szlęzak został szefem partii… KORWiN na Podkarpaciu, rzeszow-news.pl, 17 czerwca 2022 [dostęp 2022-06-18].
 56. Adam Zygiel, Stanisław Tyszka dołączył do koła Konfederacji, rmf24.pl, 16 listopada 2022 [dostęp 2022-11-16].
 57. Historia ruchu wolnościowego, wolnosc.pl, 29 listopada 2022 [dostęp 2022-11-29].
 58. Koło poselskie Konfederacji ma nowego przewodniczącego, dorzeczy.pl, 14 grudnia 2022 [dostęp 2022-12-14].
 59. European Data Journalism Network, Why young Poles voted for „national-liberals”, europeandatajournalism.eu [dostęp 2022-07-26] (ang.).
 60. O Konfederacji, konfederacja.eu [dostęp 2019-05-24] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-17].
 61. Do europarlamentu idą z hasłem „polexit”. Bosak przedstawia lidera listy narodowców, wyborcza.pl, 3 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-29].
 62. Chcemy wprowadzić polexit do debaty, 24kurier.pl, 4 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-15].
 63. Robert Winnicki wprost o planach Konfederacji: Możliwy jest demontaż Unii Europejskiej od wewnątrz, nczas.com, 14 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-24].
 64. Konfederacja: Wyprowadzimy Polskę z UE, pozostając w strefie Schengen, medianarodowe.com, 29 kwietnia 2019 [dostęp 2019-05-25].
 65. Konfederacja ogłosiła program. Pięć kluczowych obietnic, wmeritum.pl, 21 września 2019 [dostęp 2019-09-23].
 66. Program Konfederacji [dostęp 2021-08-15].
 67. Bartosz Goluch (oprac.), Konfederacja apeluje do Trumpa o usunięcie Mosbacher, wp.pl, 20 maja 2019 [dostęp 2019-05-22].
 68. Konfederacja żąda wycofania wojskowego wsparcia dla USA, tvp.info, 3 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-04].
 69. a b c 1. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, europarlament.pap.pl [dostęp 2019-05-26].
 70. Błażej Karczmarczyk, Zmiany na scenie politycznej. Zwiefka nową „jedynką” KO, nowe twarze w Konfederacji, tvp.pl, 22 sierpnia 2019 [dostęp 2019-09-01].
 71. Tomasz Klyta, Partia Wolność znowu nawołuje do przywrócenia kary śmierci, parlamentarny.pl, 16 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-24].
 72. Co z dostępem do broni? Grzegorz Braun o obowiązującej doktrynie powszechnego rozbrojenia, pch24.pl [dostęp 2019-05-24].
 73. Po stronie Polski. Program merytorycznej alternatywy dla Polski, konfederacja.pl [dostęp 2022-07-10].
 74. Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy), mamprawowiedziec.pl [dostęp 2022-07-10].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Herb Polski.svg
Uproszczony obraz godła Polski; oficjalne godło: Coat of arms of Poland-official.png
Ruch NArodowy.png
Logo of political party National Movement, free domain acc to Polish law
Nowa Nadzieja Logo.png
Autor: Nowa Nadzieja, Licencja: CC0
Logo partii Nowa Nadzieja
Independence March 2022 - Konfederacja.jpg
Autor: Tomasz Molina, Licencja: CC BY-SA 4.0
Baner Konfederacji niesiony w trakcie Marszu Niepodległości w 2022.
Konfederacja-logo.png
Autor: Konfederacja Korony Polskiej, Licencja:
Logo Konfederacji Korony Polskiej.
Konfederacja 03.svg
Autor: Konfederacja Wolność i Niepodległość, Licencja:
Logo polskiej federacyjnej partii politycznej Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Wolnościowcy logo.svg
Logo partii politycznej Wolnościowcy
Posłowie i politycy Konfederacji 2022.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Posłowie i politycy Konfederacji w Sejmie