Konsekracja

  • konsekracja (sakra) – udzielenie święceń biskupich czy kapłańskich;
  • konsekracja – pierwotnie stan kobiet poświęconych Bogu, ślubujących życie w stałym dziewictwie jako tzw. dziewice konsekrowane. W szerszym znaczeniu konsekracja zakonna;
  • konsekracja – składanie ślubów w zakonie, instytucie życia konsekrowanego bądź instytucie świeckim. Podstawowymi ślubami są ubóstwo, czystość i posłuszeństwo;
  • konsekracja eucharystyczna – inaczej przeistoczenie podczas liturgii eucharystycznej
  • konsekracja kościoła – poświęcenie przez biskupa nowej świątyni;