Korona austro-węgierska

Korona austro-węgierska
AHK 20 coronae 1910 reverse.jpg
Złota moneta 20 koronowa z 1910
PaństwoAustro-Węgry Austro-Węgry
Podział1 korona = 100 halerzy
SymbolK, kr
Monety1, 2, 10, 20 halerzy, 1, 2, 5, 10, 20, 100 koron
Banknoty1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 10000 koron
Bank centralnyBank Austro-Węgierski (Oesterreichisch-Ungarische Bank)
MennicaWiedeń, Kremnica
Napisy w językach Przedlitawii na banknocie 50 koron austro-węgierskich

Korona austro-węgierska – jednostka walutowa Austro-Węgier w latach 1892–1918.

Historia

Korona austro-węgierska została wprowadzona do obiegu w 1892 w związku z reformą walutową mającą zastąpić srebrnego guldena austriackiego. Ostra dysproporcja między guldenem mającym oparcie w srebrze (którego ceny były nieproporcjonalnie niższe od cen złota), a obcymi walutami opartymi na złocie przynosiła Austrii spore straty w handlu i wymianie międzynarodowej. Zjawisko to pogłębiło się na początku lat 70. XIX w., kiedy Niemcy i kraje skandynawskie również przyłączyły się do systemu waluty złotej. W tym okresie prawie wszystkie kraje Europy i Stanów Zjednoczonych przyjęły już system waluty złotej. Wprowadzenie nowej waluty opartej na złocie stało się więc dla Austro-Węgier nieodzowną koniecznością.

Guldeny wymieniano na korony w relacji 1:2[1]. Wymiana nie została przyjęta przez ludność monarchii z entuzjazmem i jeszcze przez wiele lat po wprowadzeniu korony wielu mieszkańców Austro-Węgier nadal liczyło w guldenach, do których byli przywiązani od dziesięcioleci. Korona o masie 5g odpowiadała 4.175 g srebra próby 835/1000[2] i dzieliła się w Austrii na 100 halerzy, na Węgrzech na 100 fillérów. Emitentem nowej waluty był powołany do życia w 1878, a utworzony w 1880 Bank Austro-Węgierski (Oesterreichisch-Ungarische Bank), który jednak nie był zobowiązany do wymiany emitowanych przez siebie banknotów na złoto[2]. W latach 1900–1918 bank ten emitował wspólne dla Przedlitawii i Zalitawii banknoty (do 1900 w obiegu były nadal stare banknoty guldenowe), oraz w latach 1892–1918 odrębne monety: inne dla krajów austriackich, inne dla krajów Korony Świętego Stefana.

Monety austriackie wybijane były w mennicach w Wiedniu (bez jakichkolwiek oznaczeń) i w Kremnicy (oznaczane literami KB)[2]. Na banknotach zwykle na awersie umieszczone były napisy w języku niemieckim i językach Przedlitawii, najczęściej w kolejności: czeski, polski, rusiński, włoski, słoweński, chorwacki, serbski i rumuński. Na rewersie umieszczone były napisy w języku węgierskim. Węgrzy nie dopuszczali napisów w innych językach Zalitawii. Większość z nich była jednak umieszczona na awersie banknotów, czyli na stronie austriackiej (chorwacki, serbski, rumuński i rusiński), z tego powodu, że narodowości te zamieszkiwały również Przedlitawię. Zabrakło jedynie napisów w języku słowackim, ponieważ Słowacy nie mieszkali w Przedlitawii.

W następstwie Wielkiej Wojny doszło do znacznego pogorszenia kursu korony i wyparcia z obiegu monet srebrnych i złotych przez pieniądz papierowy. W schyłkowych latach wojny z rynku pieniężnego zaczęły znikać nawet drobne monety wykonane z metali nieszlachetnych, co spowodowało wydanie monet halerzowych bitych z żelaza, a w końcu nawet dochodziło do tego, że rozrywano banknoty mniejszych nominałów na połówki lub ćwiartki, aby zrekompensować nimi brak bilonu. Wydatki wojenne Austro-Węgier były tylko w niewielkiej części finansowane z podatków, a większość funduszy pochodziła z obligacji wojennych. Rosło zadłużenie rządu, kładąc się cieniem na kondycję Banku Austro-Węgierskiego. Wartość pieniędzy pozostających w obiegu niemal eksplodowała z 3,4 miliarda koron w okresie poprzedzającym wybuch wojny, do 42,6 miliarda podczas trwania wojny. Pociągnęło to za sobą natychmiastowy szesnastokrotny wzrost cen w okresie trwania wojny. Władze doprowadziły do zwiększenia inflacji poprzez masowe drukowanie pieniędzy.

Banknoty

Banknoty austro-węgierskie w walucie koronowej wyemitowane do rozpadu monarchii w 1918 r.[3]
NominałAwersRewersWymiaryRok wydaniaAutor projektu
1 korona
AHK 1 1916 obverse.jpg
AHK 1 1916 reverse.jpg
113 x 68 mm1916Hans Schramm
2 korony
AHK 2 1914 obverse.jpg
AHK 2 1914 reverse.jpg
113 x 68 mm1914Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
2 korony
AHK 2 1917 obverse.jpg
AHK 2 1917 reverse.jpg
124 x 83 mm1917Rudolf Junk
Rudolf Rössler
10 koron
AHK 10 1900 obverse.jpg
AHK 10 1900 reverse.jpg
120 x 80 mm1900Rudolf Rössler
10 koron
AHK 10 1904 obverse.jpg
AHK 10 1904 reverse.jpg
135 x 80 mm1904Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
10 koron
AHK 10 1915 reverse.jpg
AHK 10 1915 obverse.jpg
150 x 80 mm1915Josef Pfeiffer
20 koron
AHK 20 1900 obverse.jpg
AHK 20 1900 reverse.jpg
135 x 90 mm1900Rudolf Rössler
20 koron
AHK 20 1907 obverse.jpg
AHK 20 1907 reverse.jpg
150 x 90 mm1907Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
20 koron
AHK 20 1913 obverse.jpg
AHK 20 1913 reverse.jpg
150 x 90 mm1913Josef Pfeiffer
25 koron
AHK 25 1918 obverse.jpg
AHK 25 1918 reverse.jpg
135 x 80 mm1918Rudolf Rössler
50 koron
AHK 50 1902 obverse.jpg
AHK 50 1902 reverse.jpg
150 x 100 mm1902Rudolf Rössler
50 koron
AHK 50 1914 obverse.jpg
AHK 50 1914 reverse.jpg
160 x 100 mm1914Josef Pfeiffer
100 koron
AHK 100 1902 obverse.jpg
AHK 100 1902 reverse.jpg
165 x 110 mm1902László Hegedűs
100 koron
AHK 100 1910 obverse.jpg
AHK 100 1910 reverse.jpg
163 x 108 mm1910Koloman Moser
100 koron
AHK 100 1912 obverse.jpg
AHK 100 1912 reverse.jpg
163 x 108 mm1912Josef Pfeiffer
200 koron
AHK 200 1918 obverse.jpg
AHK 200 1918 reverse.jpg
168 x 100 mm1918Rudolf Rössler
1000 koron
AHK 1000 1902 obverse.jpg
AHK 1000 1902 reverse.jpg
194 x 129 mm1902Heinrich Lefler
Rudolf Rössler
10000 koron
AHK 10000 1918 obverse.jpg
AHK 10000 1918 reverse.jpg
192 x 128 mm1918Heinrich Lefler
Rudolf Rössler

Po rozpadzie monarchii

Korona austro-węgierska obowiązywała na całym terytorium monarchii do 1918, a w samej Austrii (po rozpadzie Austro-Węgier po I wojnie światowej) do 20 grudnia 1924, kiedy zastąpił ją szyling austriacki (wymieniany po kursie 10 000 koron = 1 szyling). W Austrii od marca 1919 r. banknoty koronowe były stemplowane nadrukiem Deutschösterreich, aby odróżnić je od banknotów używanych nadal w krajach sukcesyjnych monarchii, które już wcześniej wdrożyły takie procedury (Królestwo SHS w styczniu 1919 r., a Czechosłowacja w lutym). Nie udało się jednak doprowadzić do stabilizacji kursu korony. Wymiana korony na szylingi spowodowana była szalejącą hiperinflacją, która wymknęła się spod kontroli latem 1921 r., i gwałtownym spadkiem wartości korony. Na sytuację tę wpłynęła klęska Austro-Węgier w wojnie, załamanie się produkcji przemysłowej i klęska nieurodzaju w rolnictwie. Na dodatek gospodarka austriacka musiała dopasować się do nowych warunków polityczno-gospodarczych stworzonych przez upadek monarchii i utratę większości terytorium tego do niedawna rozległego kraju: mała Austria została odcięta od krajowych źródeł surowców, które teraz musiała sprowadzać z zagranicy. Podobnie zmuszona została do importu energii i żywności. Subsydia na żywność, wydatki administracyjne i zasiłki socjalne w znacznym stopniu obciążały budżet młodej republiki i prowadziły do nieustannego powiększania się deficytu finansowego, co z kolei prowadziło do dewaluacji korony i galopującej inflacji. Doszło do tego, że w 1922 r. Austriacy zaczęli drukować banknoty o nominale 500 tysięcy koron.

Banknot tysiąckoronowy z nadrukiem Deutschösterreich

Banknoty w walucie koronowej wydane w Austrii po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 r. i będące środkiem płatniczym jedynie na terytorium Republiki Austrii:

 • 1 korona (1922)
 • 2 korony (1922)
 • 10 koron (1922)
 • 20 koron (1922)
 • 100 koron (1922)
 • 1000 koron (1922)
 • 5000 koron (1922)
 • 10 000 koron (1924)
 • 50 000 koron (1922)
 • 100 000 koron (1922)
 • 500 000 koron (1922)

Korona austro-węgierska była w użyciu także w państwach powstałych po rozpadzie Austro-Węgier (w Polsce używana była na terenie Galicji, Śląska Cieszyńskiego i południowej części byłej Kongresówki znajdującej się w latach 1915–1918 pod okupacją austriacką) do czasu wprowadzenia tam własnych walut narodowych (korony czechosłowackiej w 1919, w 1920 serbskiego dinara, później przekształconego w dinar jugosłowiański i w 1927 węgierskiego pengő). Na Węgrzech i w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców bezpośrednio przed wprowadzeniem nowych środków płatniczych w obiegu były przestemplowane banknoty koron austro-węgierskich nazywane odpowiednio koronami węgierskimi i koronami serbochorwacko-słoweńskimi.

W Polsce decyzją Sejmu z 15 stycznia 1920 ustalono kurs wymiany na 100 koron za 70 marek polskich. Wymianę zakończono w maju 1920.

Monety

W tabeli przedstawione są wszystkie monety austriackie w walucie koronowej wybijane w latach 1892–1918 z pominięciem złotej 20 koronówki z wizerunkiem cesarza Karola I. Moneta ta została wybita w 1918 r. w nakładzie 2 tys. egzemplarzy (złoto próby 900, waga 6,775 g), a następnie przetopiona. Zachował się jeden egzemplarz tej najprawdopodobniej najrzadszej monety austriackiej[4].

Monety austriackie w walucie koronowej, 1892-1918[5][6]
NominałRok wydaniaMateriałWagaŚrednicaWizerunekNominałRok wydaniaMateriałWagaŚrednicaWizerunek
1 halerz1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916brąz1,66 g17 mm
AHK 1 heller 1899 reverse.jpg
1 halerz1916 (jak poprzednie, lecz z herbem Austrii, zamiast dotychczasowego Habsburgów na piersi orła)brąz1,66 g17 mm
AHK 1 heller 1916 fess shield obverse.jpg
2 halerze1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915brąz3,32 g19 mm
AHK 2 heller 1893 reverse.jpg
2 halerze1916, 1917, 1918żelazo2,77 g17 mm
AHK 2 heller 1917 fess shield reverse.jpg
10 halerzy1892, 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911nikiel3,0 g19 mm
AHK 10 heller 1892 reverse.jpg
10 halerzy1915, 1916miedzionikiel3,0 g19 mm
AHK 10 heller 1915 reverse.jpg
10 halerzy1916 (jak poprzednia, lecz z uproszczonym herbem Habsburgów na piersi orła)miedzionikiel3,0 g19 mm
AHK 10 heller 1916 fess shield obverse.jpg
20 halerzy1892, 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1911, 1914nikiel4,0 g21 mm
AHK 20 heller 1893 reverse.jpg
20 halerzy1916, 1917, 1918żelazo3,33 g21 mm
AHK 20 heller 1918 reverse.jpg
1 korona1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907srebro 8355,0 g23 mm
AHK 1 corona 1901 reverse.jpg
1 korona1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I)srebro 8355,0 g23 mm
AHK 1 corona 1908 60th anniversary reverse.jpg
1 korona1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (jak 1 korona z lat 1892–1907, lecz ze zmienionym wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa I)srebro 8355,0 g23 mm
AHK 2 coronae 1913 obverse.jpg
2 korony1912, 1913srebro 83510,0 g27 mm
AHK 2 coronae 1913 reverse.jpg
5 koron1900, 1907srebro 90024,0 g36 mm
AHK 5 coronae 1900 reverse.jpg
5 koron1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I)srebro 90024,0 g36 mm
AHK 5 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
5 koron1909 (jak 5 koron z 1907 r., lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I)srebro 90024,0 g36 mm
AHK 5 coronae 1909 Schwartz obverse.jpg
10 koron1892, 1893, 1896, 1897, 1905, 1906złoto 9003,3875 g19 mm
AHK 10 coronae 1896 reverse.jpg
10 koron1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I)złoto 9003,3875 g19 mm
AHK 10 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
10 koron1909 (jak monety z lat 1892–1906, lecz ze zmienionym wizerunkiem Franciszka Jozefa I)złoto 9003,3875 g19 mm
AHK 10 coronae 1909 Marschall obverse.jpg
10 koron1909, 1910, 1911, 1912 (jak poprzednia, lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I)złoto 9003,3875 g19 mm
AHK 10 coronae 1912 obverse.jpg
20 koron1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905złoto 9006,7751 g21 mm
AHK 20 coronae 1905 reverse.jpg
20 koron1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I)złoto 9006,7751 g21 mm
AHK 20 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
20 koron1909 (jak monety z lat 1892–1905, lecz ze zmienionym wizerunkiem Franciszka Józefa I)złoto 9006,7751 g21 mm
AHK 20 coronae 1909 Marschall obverse.jpg
20 koron1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (jak monety z lat 1892–1905, lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I)złoto 9006,7751 g21 mm
AHK 20 coronae 1910 obverse.jpg
20 koron1916 (jak poprzednia, lecz z uproszczonym herbem Habsburgów na piersi orła)złoto 9006,7751 g21 mm
AHK 20 coronae 1916 reverse.jpg
100 koron1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I)złoto 90033,8753 g37 mm
AHK 100 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
100 koron1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915złoto 90033,8753 g37 mm
AHK 100 coronae 1915 reverse.jpg

Przypisy

 1. Dr Helmut Jungwirth: 2500 Jahre Geldgeschite, broszura Narodowego Banku Austrii i Muzeum Pieniądza, s. 19.
 2. a b c Józef Szwagrzyk: Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, s. 274.
 3. Austriacki Bank Narodowy.
 4. Schön Günter i Schön Gerhard: Welt Münzkatalog, 20. & 21. Jahrhundert, 1900-2008, s. 1456.
 5. Chester Krause, Clifford Mishler: Standard Catalog of World Coins, 19th Century Edition, 1801-1900.
 6. 2010 Standard Catalog of World Coins 1901-2000, Iola 2009, s. 122–125.

Bibliografia

 • 2010 Standard Catalog of World Coins 1901-2000, Thomas Michael, George S Čuhaj, Serge Huard, wyd. 37th official ed, Iola: Krause Publications, 2009, ISBN 978-0-89689-814-1, OCLC 233931149.
 • Dr Helmut Jungwirth: 2500 Jahre Geldgeschite, broszura Narodowego Banku Austrii i Muzeum Pieniądza (Oesterreichische Nationalbank und Geldmuseum), ok. 1990 r.
 • Chester Krause, Clifford Mishler: Standard Catalog of World Coins, 19th Century Edition, 1801-1900, Iola 1997, ​ISBN 0-87341-427-6​.
 • Schön Günter i Schön Gerhard: Welt Münzkatalog, 20. & 21. Jahrhundert, 1900-2008, Monachium 2009, Battenberg Verlag. ​ISBN 978-3-86646-036-2​.
 • Józef Szwagrzyk: Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, Ossolineum. ​ISBN 83-04-01123-9​.
 • Austriacki Bank Narodowy


Media użyte na tej stronie

AHK 10 heller 1892 reverse.jpg
10 heller, 1892 (Austria) - reverse
AHK 10 1904 reverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1904) - reverse
AHK 2 1914 obverse.jpg
2 Austro-Hungarian Krone/korona (1914) - obverse
AHK 1000 1902 obverse.jpg
1000 Austro-Hungarian Kronen/Korona (1902), I. AUFLAGE - obverse
AHK 10000 1918 reverse.jpg
10 00 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) - reverse
AHK 200 1918 reverse.jpg
200 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) - reverse
AHK 5 coronae 1900 reverse.jpg
5 coronae, 1900 (Austria) - reverse
AHK 20 1900 obverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1900) - obverse
AHK 2 1917 obverse.jpg
2 Austro-Hungarian Krone/korona (1917) - obverse
AHK 2 1917 reverse.jpg
2 Austro-Hungarian Krone/korona (1917) - reverse
AHK 100 1910 reverse.jpg
100 Austro-Hungarian Krone/korona (1910) - reverse
AHK 25 1918 obverse.jpg
25 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) issued by the Hungarian Soviet Republic - obverse
AHK 10000 1918 obverse.jpg
10000 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) - obverse
AHK 10 coronae 1896 reverse.jpg
10 coronae, 1896 (Austria) - reverse
AHK 25 1918 reverse.jpg
25 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) issued by the Hungarian Soviet Republic - reverse
AHK 1 heller 1916 fess shield obverse.jpg
1 heller, 1916 (Austria) with fess shield - obverse
AHK 20 1907 reverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1907) - reverse
AHK 1 1916 obverse.jpg
1 Austro-Hungarian Krone/korona (1916) - obverse
AHK 5 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
5 coronae, 1908 (Austria) Franz Joseph's 60th anniversary of reign - reverse
AHK 2 heller 1893 reverse.jpg
2 heller, 1893 (Austria) - reverse
AHK 2 coronae 1913 reverse.jpg
2 coronae, 1913 (Austria) - reverse
AHK 100 1902 reverse.jpg
100 Austro-Hungarian korona (1902) - obverse
AHK 10 coronae 1909 Marschall obverse.jpg
10 coronae, 1909 (Austria) type Marschall - obverse
AHK 20 1913 obverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1913) - obverse
AHK 10 1900 obverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1900) - obverse
AHK 200 1918 obverse.jpg
200 Austro-Hungarian Krone/korona (1918) - obverse
AHK 100 coronae 1915 reverse.jpg
100 coronae, 1915 (Austria) - reverse
AHK 5 coronae 1909 Schwartz obverse.jpg
5 coronae, 1909 (Austria) type Schwartz - obverse
AHK 20 coronae 1909 Marschall obverse.jpg
20 coronae, 1909 (Austria) type Marschall - obverse
AHK 100 1910 obverse.jpg
100 Austro-Hungarian Krone/korona (1910) - obverse
AHK 2 heller 1917 fess shield reverse.jpg
2 heller, 1917 (Austria) with fess shield - reverse
AHK 10 heller 1915 reverse.jpg
10 heller, 1915 (Austria) - reverse
AHK 10 1915 reverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1915) - reverse
AHK 10 1900 reverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1900) - reverse
AHK 100 1912 reverse.jpg
100 Austro-Hungarian Krone/korona (1912) - reverse
AHK 10 1904 obverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1904) - obverse
Tausend Kronen 1902 Vorderseite.jpg
Austro-Hungarian banknote 1000 Kronen from 1902, II. AUFLAGE. Overprinted in red "Deutschösterreich". - frontside
AHK 1 1916 reverse.jpg
1 Austro-Hungarian Krone/korona (1916) - reverse
AHK 20 1900 reverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1900) - reverse
AHK 2 1914 reverse.jpg
2 Austro-Hungarian Krone/korona (1914) - reverse
AHK 1 corona 1901 reverse.jpg
1 corona, 1901 (Austria) - reverse
AHK 1000 1902 reverse.jpg
1000 Austro-Hungarian Kronen/Korona (1902), I. AUFLAGE - obverse
AHK 1 corona 1908 60th anniversary reverse.jpg
1 corona, 1908 (Austria) Franz Joseph's 60th anniversary of reign - reverse
AHK 50 1914 obverse language detail.JPG
Detail of a 50 Austro-Hungarian Krone/korona banknote from 1914: indication of value in the languages of the ethnicities of the Austro-Hungarian Empire.
AHK 100 1902 obverse.jpg
100 Austro-Hungarian korona (1902) - obverse
AHK 20 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
20 coronae, 1908 (Austria) Franz Joseph's 60th anniversary of reign - reverse
AHK 100 1912 obverse.jpg
100 Austro-Hungarian Krone/korona (1912) - obverse
AHK 20 heller 1893 reverse.jpg
20 heller, 1893 (Austria) - reverse
AHK 50 1914 obverse.jpg
50 Austro-Hungarian korona (1914) - obverse
AHK 50 1902 obverse.jpg
50 Austro-Hungarian korona (1902) - obverse
AHK 10 heller 1916 fess shield obverse.jpg
10 heller, 1916 (Austria) with fess shield - obverse
AHK 1 heller 1899 reverse.jpg
1 heller, 1899 (Austria) - reverse
AHK 100 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
100 coronae, 1908 (Austria) Franz Joseph's 60th anniversary of reign - reverse
AHK 20 coronae 1916 reverse.jpg
20 coronae, 1916 (Austria) with fess shield - reverse
AHK 20 1907 obverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1907) - obverse
AHK 20 1913 reverse.jpg
20 Austro-Hungarian Krone/korona (1913) - reverse
AHK 20 heller 1918 reverse.jpg
20 heller, 1918 (Austria) - reverse
AHK 20 coronae 1910 reverse.jpg
20 coronae, 1910 (Austria) - reverse
AHK 50 1914 reverse.jpg
50 Austro-Hungarian korona (1914) - reverse
AHK 10 coronae 1912 obverse.jpg
10 coronae, 1912 (Austria) - obverse
AHK 2 coronae 1913 obverse.jpg
2 coronae, 1913 (Austria) - obverse
AHK 50 1902 reverse.jpg
50 Austro-Hungarian korona (1902) - obverse
AHK 10 1915 obverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1915) - obverse
AHK 20 coronae 1910 obverse.jpg
20 coronae, 1910 (Austria) - obverse
AHK 10 coronae 1908 60th anniversary reverse.jpg
10 coronae, 1908 (Austria) Franz Joseph's 60th anniversary of reign - reverse
AHK 20 coronae 1905 reverse.jpg
20 coronae, 1905 (Austria) - reverse