Koteria

Koteria (fr. coterie) – grupa ludzi wzajemnie się popierających i dążących do pewnych partykularnych, często osobistych celów, bez należytego uwzględnienia dobra publicznego[1].

Cechy funkcjonowania koterii:

  • ukierunkowanie na własne, egoistyczne cele, często wbrew interesowi ogółu społeczeństwa;
  • wywieranie pozaprawnego wpływu na działanie struktur publicznych;
  • nadużywanie stanowisk;
  • intrygi;
  • nepotyzm;
  • niedopuszczanie i eliminowanie z życia publicznego osób niewygodnych

Inne określenia: sitwa, „układ”, „grupa trzymająca władzę”.

W historii polskiej literatury koteria występuje również w nazwie własnej XIX-wiecznego środowiska pisarskiego Koteria Petersburska.

Zobacz też

Przypisy