Królestwo Sardynii

Królestwo Sardynii
Regno do Sardegna
1297-1743-1861
Flaga Królestwa Sardynii
Godło Królestwa Sardynii
Flaga Królestwa SardyniiGodło Królestwa Sardynii
Hymn:
S'hymnu sardu nationale


(Hymn Narodowy Sardynii)
Położenie Królestwa Sardynii
Język urzędowy

włoski

Stolica

de iure Cagliari
de facto Turyn

Ustrój polityczny

monarchia

Głowa państwa

król (ostatni) Wiktor Emanuel II

Szef rządu

premier Camillo Cavour

Powierzchnia
 • całkowita


70 000 km²

Liczba ludności (1838)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia


4 650 000
66 osób/km²

Waluta

scudo sardyńskie (na wyspie 1720-1816),
scudo piemonckie (na lądzie 1720-1816),
lir sardyński (1816-1861)

Wejście w skład zjednoczonego Królestwa Włoch

1861

Mapa Królestwa Sardynii
Królestwo Sardynii w 1839

Królestwo Sardynii – państwo historyczne istniejące od średniowiecza, od 1720 pod rządami dynastii sabaudzkiej, w 1743 połączone z Księstwem Sabaudii-Piemontu.

Na początku XIX wieku obejmowało Piemont, Ligurię, Sardynię i Sabaudię, stanowiąc jedno z najsilniejszych i najzamożniejszych państw na Półwyspie Apenińskim, przez co w połowie XIX wieku zapoczątkowało proces zjednoczenia Włoch (wł. Risorgimento). Powstanie w jego wyniku zjednoczonego państwa włoskiego w 1861 jednocześnie zakończyło istnienie Królestwa Sardynii.

Przed rządami dynastii sabaudzkiej

XII-XIII wiek

Giudicati Sardynii

Pierwszym królem Sardynii został w 1164 Barisone II, władca („sędzia”, wł. giudice) Arborei, jednego z lokalnych niewielkich państw sardyńskich (giudicati), dzięki poparciu cesarza Fryderyka Barbarossy, który przyznał mu koronę królewską w zamian za obietnicę znacznego corocznego trybutu. Wskutek nie wypełnienia zobowiązania cesarz wkrótce (1165) jednak przekazał arcybiskupom Pizy formalną zwierzchność nad wyspą.

W XIII wieku sardyńskie giudicati znalazły się w zależności od Genui oraz Pizy, która do końca stulecia opanowała większość terytorium wyspy. W 1297 papież Bonifacy VIII, chcąc dyplomatycznie rozwiązać wywołaną przez nieszpory sycylijskie wojnę Aragonii i Andegawenów, ustanowił Królestwo Sardynii i Korsyki (Regnum Sardiniae et Corsicae), nadając je w lenno władcy Aragonii Jakubowi II wraz z obietnicą pomocy przeciw Pizie w uzyskaniu rzeczywistej kontroli nad wyspami (w zamian za rezygnację z roszczeń do Sycylii).

XIV wiek

W 1323 Jakub II zawierając sojusz z giudice Arborei, w ciągu roku zajął kontrolowane przez Pizańczyków terytoria Cagliari, Gallury i miasto Sassari, włączając je do Królestwa Sardynii i Korsyki. W 1353 Aragonia wypowiedziała wojnę Arborei, a następnie toczyła walki z jej władczynią Eleanorą z Arborei, nie będąc jednak w stanie zająć ostatniego niezależnego sardyńskiego państwa aż do 1410 – na pewien czas Arborea opanowała nawet całe terytorium wyspy z wyjątkiem Cagliari.

Królestwo Sardynii i Korsyki utrzymało niezależność w ramach Korony Aragońskiej i nie zostało bezpośrednio przyłączone do Królestwa Aragonii. W czasie walk z Arboreą król Piotr IV Aragoński nadał Królestwu Sardynii autonomiczną legislaturę. Królestwo było zarządzane odtąd w imieniu władców Aragonii przez wicekrólów Sardynii.

XV-XVII wiek

W 1409, po ostatecznym pokonaniu Arborei w bitwie pod Sanluri zmarł w Cagliari wnuk Piotra IV, król Sycylii Marcin I, następca tronu Aragonii. Sardynia przeszła wtedy razem ze wszystkimi posiadłościami Aragończyków do kastylijskiej dynastii Trastamara. Następnie przez wiele wieków dzieliła losy Aragonii, stając się częścią korony hiszpańskiej.

W czasach rządów dynastii sabaudzkiej

XVIII wiek

W 1708, podczas hiszpańskiej wojny sukcesyjnej dostała się pod panowanie austriackie. W 1717 Hiszpania jednak ponownie zajęła Sardynię, a w 1718 także należącą do Sabaudii Sycylię – co stało się przyczyną utworzenia czwórprzymierza Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niderlandów przeciw Hiszpanii, oraz wybuchu hiszpańskiej wojny z koalicją angielsko-francusko-austriacką. W kończącym tę wojnę traktacie w Hadze król Sabaudii Wiktor Amadeusz II zgodził się oddać Sycylię Austrii w zamian za Sardynię.

Po tej wymianie władcy z dynastii sabaudzkiej (Wiktor Amadeusz II) przyjęli tytuł królów Sardynii. W 1743 r., za panowania Karola Emanuela III Królestwo Sardynii zostało połączone z Piemontem w Królestwo Sardynii. Mimo oficjalnej nazwy, jego trzon terytorialny stanowiły Sabaudia i Piemont, a stolicą był piemoncki Turyn.

Karol Emanuel III podstawy swej polityki zagranicznej opierał na sojuszu z Austriakami. Dlatego poparł cesarzową Marię Teresę, gdy wybuchła wojna o austriacką sukcesję (1741-1748). Żołnierzy połączonych wojsk austriacko-sardyńskich określano jako „Austrosardów”, natomiast ich francusko-hiszpańskich przeciwników nazywano „Gallispanami”. Władca zmuszony był przeciwstawić się francusko-hiszpańskiej inwazji na Sabaudię. Kiedy obce wojska wkroczyły do Piemontu, w 1744 osobiście uczestniczył w obronie twierdzy Cuneo przed oblegającymi Francuzami i Hiszpanami. W 1745 na czele ok. 20-tysięcznej armii pokonał dwie armie o łącznej liczebności 60 tysięcy. Opanowane zostały jednak ważne twierdze, jak Alessandria, Asti i Casale, choć po uzyskaniu austriackiej pomocy (1746) udało się odzyskanie dwóch pierwszych. W 1747, w bitwie pod Assietta Karol Emanuel odniósł doniosłe zwycięstwo nad wojskami francuskimi, przesądzające o dalszym losie wojny, kiedy jej front przeniósł się do Niderlandów. Rezultaty pokoju w Akwizgranie (1748) wykazały również jego zdolności jako negocjatora: odzyskał prowincję nicejską i sabaudzką, otrzymał lombardzkie Vigevano oraz inne terytorialne nabytki na Nizinie Padańskiej.

Flaga Królestwa Sardynii (1728–1802) z krzyżem sabaudzkim

Od lat pięćdziesiątych XVIII wieku aż do wojen rewolucyjnych pod koniec stulecia sytuacja polityczna w Italii uległa stabilizacji. Jednakże bitna i dobrze wyposażona armia sardyńska, wyćwiczona według fryderycjańskich wzorów pruskich, po 1748 (przed okresem wojen rewolucyjnych) utraciła swe walory bojowe.

Wielkim osiągnięciem Karola Emanuela III była dokonana w 1770 roku kodyfikacja prawa. Jej autorem był zarówno sam król, jak i jego pierwszy minister hrabia Giambattista Lorenzo Bogino (1701–1784). Razem zlikwidowali resztki poddaństwa chłopów i założyli w Turynie Akademię Nauk. Reformy były podejmowane w duchu częściowo Oświecenia a częściowo typowego absolutyzmu klasycznego.

Kościół przeciwny był reformom, ponieważ niektóre z nich godziły w jego interesy. Z 309707 mieszkańców wyspy Sardynia aż 10.108 było duchownymi. Mieli oni liczne przywileje i własne sądownictwo, na co niechętnie patrzyli król Karol i minister Bogino.

Lata 1773–1796, kiedy panował Wiktor Amadeusz III był to okres reakcji klerykalno-monarchistycznej. Giambattista Lorenzo Bogino został wygnany, a do państwa wprowadzona została papieska inkwizycja. Z państwa (mieszkał w Turynie) uchodzić musiał również liberalny myśliciel i historyk Carlo Denina (1731–1813), który schronił się na dworze króla Prus Fryderyka Wielkiego.

Gdy w 1796 Napoleon I podbił kontynentalne terytorium Królestwa razem z całymi północno-zachodnimi Włochami, król Karol Emanuel IV schronił się na 15 lat na wyspie Sardynii, nie zajętej przez Napoleona. Siedzibą dworu sabaudzkiego było wtedy Cagliari.

W latach 1730–1805 walutą był skud, a potem lir.

XIX wiek

Państwa włoskie w 1810

W 1814 królestwo zostało odnowione i znacznie powiększone – przyłączono do niego tereny Republiki Genueńskiej, zamienione w księstwo, jako że legitymistyczne zasady kongresu wiedeńskiego nie dotyczyły republik. Królestwo Sardynii miało być państwem buforowym między Francją a Półwyspem Apenińskim, znajdującym się pod wpływami Austrii.

W okresie restauracji Sardynią rządzili zachowawczy władcy, Wiktor Emanuel I i Karol Feliks, który był dowódcą sardyńskiego korpusu wojskowego walczącego w bitwie pod Trocadero, która pozwoliła zachować Ferdynandowi VII tron Hiszpanii. W 1831 tron objął bardziej umiarkowanie konserwatywny Karol Albert. Za jego rządów Królestwo Sardynii weszło w okres rewolucji przemysłowej. W czasie Wiosny Ludów (1848) pod wpływem nacisków liberałów, Królestwo Sardynii otrzymało konstytucję, Statuto Albertino. W tym samym roku, również pod wpływem nacisków liberałów, Sardynia wypowiedziała wojnę Austrii, którą pomimo początkowych sukcesów Sardynia przegrała.

Jak całe Włochy, Królestwo Sardynii nękane było niestabilnością polityczną i stałymi zmianami rządów. Po krótkiej, ale nieszczęśliwej drugiej wojnie z Austrią, Karol Albert 23 marca 1849 abdykował na rzecz syna, Wiktora Emanuela II. W 1850 powstał liberalny rząd hrabiego Camilla Cavoura, a królestwo Sardynii stało się motorem procesu jednoczenia Włoch. Sardynia wzięła wtedy udział w wojnie krymskiej, w której walczyła razem z Imperium Osmańskim, Wielką Brytanią i Francją przeciwko Rosji.

W 1859 Francja stanęła po stronie Królestwa Sardynii w wojnie przeciw Austrii. Napoleon III nie dotrzymał danej Cavourowi obietnicy, że Francja będzie brała czynny udział w wojnie aż do zdobycia Królestwa Lombardzko-Weneckiego. Po krwawych bitwach pod Magentą i Solferino, stanowiących wspólne sardyńsko-francuskie zwycięstwa, Napoleon zaczął sądzić, że kontynuacja wojny byłaby zbyt kosztowna i bez wiedzy Cavoura zawarł z Austrią odrębny pokój, w ramach którego Austria miała zrzec się tylko samej Lombardii. Z powodu odmowy austriackiego rządu przekazania jakichkolwiek terytoriów Królestwu Sardynii ustalono, że Lombardia zostanie przekazana Napoleonowi, który dopiero przekaże jej terytorium Sardynii, by uniknąć „wprawienia w zakłopotanie” Austriaków. Jako że nie dotrzymał danych Cavourowi obietnic, Napoleon pozwolił Sardynii zatrzymać Sabaudię i Niceę.

5 marca 1860 Parma, Toskania, Modena i Romania na drodze referendum przyłączyły się do Królestwa Sardynii. Zaniepokoiło to Napoleona III, który obawiając się wzrostu siły południowo-wschodniego sąsiada naciskał, by Sardynia w zamian za zachowanie swoich nabytków terytorialnych oddała Francji Niceę i Sabaudię. Stało się to po przeprowadzeniu referendów (których wynik był podważany), wykazujących na obszarach 90% poparcie dla przyłączenia się do Francji. W 1860 Giuseppe Garibaldi rozpoczął kampanię, w której w imię Królestwa Sardynii zajął południowe Włochy. Garibaldi szybko pokonał Królestwo Obojga Sycylii i pomaszerował do Gaety. Cavour był wtedy wystarczająco zadowolony z postępów procesu jednoczenia Włoch, podczas gdy Garibaldi chciał zająć Rzym. Tak dla pierwszego ministra, jak i króla Garibaldi miał zbyt rewolucyjne poglądy. 17 marca 1861 proklamowano Królestwo Włoch – akt ten zakończył istnienie Królestwa Sardynii jako niezależnego państwa. Piemont miał stać się najważniejszym i najbogatszym regionem Włoch a piemoncka stolica, Turyn, pozostawała stolicą nowo utworzonego królestwa do 1865, kiedy przeniesiono ją do Florencji. Dynastia sabaudzka miała panować we Włoszech aż do 1946, kiedy proklamowano republikę.

Lista premierów Królestwa Sardynii

Czas sprawowania urzęduGrafikaPolityk
18 marca 184827 czerwca 1848Il mondo illustrato 1848 - Cesare Balbo.jpgCesare Balbo
27 czerwca 184815 sierpnia 1848Gabrio Casati.gifGabrio Casati
15 sierpnia 184811 października 1848Cesare Alfieri di Sostegno.jpgCesare Alfieri di Sostegno
11 października 184816 grudnia 1848Ettore Perrone di San Martino busto.jpgEttore Perrone di San Martino
16 grudnia 184821 lutego 1849Vincenzo Gioberti iii.jpgVincenzo Gioberti
21 lutego 184927 marca 1849Agostino Chiodo.jpgAgostino Chiodo
27 marca 18497 maja 1849Claudio Gabriele de Launay.pngClaudio Gabriele de Launay
7 maja 184921 maja 1852Massimo d'Azeglio.jpgMassimo d’Azeglio
21 maja 18524 listopada 1852Massimo d'Azeglio.jpgMassimo d’Azeglio
4 listopada 18524 maja 1855Francesco Hayez - Camillo Benso Conte di Cavour.jpgCamillo Cavour
4 maja 185519 czerwca 1859Francesco Hayez - Camillo Benso Conte di Cavour.jpgCamillo Cavour
19 czerwca 185921 stycznia 1860Alfonso La Marmora stampa.jpgAlfonso Ferrero La Marmora
21 stycznia 186023 marca 1861Francesco Hayez - Camillo Benso Conte di Cavour.jpgCamillo Cavour

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Ettore Perrone di San Martino busto.jpg
Generale piemontese Ettore Perrone di San Martino (1789-1849)
Savoie flag.svg
Flag of the region Savoie in France
Argent a chief azur.svg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 3.0
Conservet Deus su Re.ogg
National anthem of the Kingdom of Sardinia.
Claudio Gabriele de Launay.png
Claudio Gabriele de Launay.
Agostino Chiodo.jpg
Agostino Chiodo (1791-1861)
Italy c 1810.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cesare Alfieri di Sostegno.jpg
Ritratto di Cesare Alfieri di Sostegno
Coat of arms of sardinia (1815).svg
Autor: Stemmaro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ten obraz wektorowy zawiera elementy, które zostały zaczerpnięte lub zaadaptowane z tego pliku:
Alfonso La Marmora stampa.jpg
Italian general Alfonso La Marmora (1804-1878)
Coat of arms of Republic of Genoa (early).svg
Autor: Facquis, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stemma della Repubblica di Genova
Arms of the House of Savoy.svg
Autor:

Katepanomegas

, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shield of the coat of arms of the Kingdom of Italy and of the Royal House of Savoy.
Kingdom of Sardinia 1789.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
A map of the Kingdom of Sardinia circa 1789
Giudicati of Sardinia 1.svg
Autor: MapMaster, Licencja: CC-BY-SA-3.0
A map showing the territories of the Giudicati of Sardinia from the 11th through the 14th centuries.
Arms of Nice.svg
Autor: Ipankonin, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Coat of arms of the counts of the County of Nice, and the current Alpes-Maritimes Department: Argent, an eagle displayed crowned gules standing upon three rocks vert issuing from the sea azure in base.
Arms of the Prince of Piedmont.svg
Autor:

Katepanomegas

, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shield of the coat of arms of the Prince of Piedmont, Hereditary Prince of the House of Savoy and Kingdom of Italy.
Arms of the House of Savoy-Aosta.svg
Autor:

Katepanomegas

, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shield of the coat of arms of the Aosta line of the House of Savoy.
Coat of arms of the Kingdom of Thessalonica.svg
The coat of arms of the Kingdom of Thessalonica
Gabrio Casati.gif
Gabrio Casati, prime minister of the Kingdom of Sardinia in 1848
Flag of the Kingdom of Sardinia (1728-1802).gif
Flag of the Kingdom of Sardinia (1728-1802)