Królewicz

Królewicz/królewna – tytuł arystokratyczny przysługujący oficjalnie w monarchicznej Polsce, dzieciom panującego króla. Stanowi też w języku polskim potoczne określenie dzieci zagranicznych monarchów, stosowane też m.in. w ludowych opowieściach i baśniach. Tytuł ten nie przysługiwał dzieciom ze związków pozamałżeńskich. Bezpośrednimi odpowiednikami królewicza w innych monarchiach są takie tytuły jak infant, książę krwi królewskiej.

Polscy królewicze i królewny (od dynastii Jagiellonów)

Polscy monarchowie posiadający dzieci i ich potomstwo:

Zobacz też

Przypisy

  1. Władysław IV miał również syna Władysława Konstantyna, był to jednak syn nieślubny
  2. D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, s. 35, przyp. 31.
  3. A. Skrzypietz, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, ss. 69–72, 75–76, 88, 93–97.
  4. Licznemu nieślubnemu potomstwu Augusta II nie przysługiwały oficjalne tytuły i godności.
  5. J. Feldman: Stanisław Leszczyński, Wrocław 1948; przedr. fotooffsetowy Warszawa 1959.
  6. Jacek Staszewski, August III Sas, Wrocław 2010

Media użyte na tej stronie