Krucyfiks

Krucyfiks (łac. cruci fixus „przybity do krzyża”) – znak symboliczny wśród niektórych wyznań chrześcijańskich. Krzyż łaciński z przybitą do niego postacią Jezusa Chrystusa[1].

Postać Chrystusa początkowo malowano na krzyżu lub rzeźbiono w formie reliefu. Taki typ krucyfiksu popularny jest nadal w kulturze ikonograficznej chrześcijaństwa wschodniego. Późniejsza wersja z osobną figurą Chrystusa powstała w średniowieczu i jest powszechna w tradycji katolickiej oraz luterańskiej.

Przypisy

  1. krucyfiks, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-11-19].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Kraków Krucyfiks Wita Stwosza.jpg
Autor: Ludwig Schneider, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie.