Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej

Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

25 lutego 1922
(zatwierdzono 27 marca 1922)

Wielkość

43 x 43 mm

Kruszec

brąz

Wydano

1439 krzyży

Powyżej

Medal Ochotniczy za Wojnę

Poniżej

Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi

Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej – polskie odznaczenie wojskowe, ustanowione uchwałą Sejmu Wileńskiego z dnia 25 lutego 1922 roku, zatwierdzoną przez Tymczasową Komisję Rządzącą Litwy Środkowej 27 marca 1922 roku dla nagrodzenia czynów męstwa i bohaterstwa.

Zasady nadawania

Na podstawie uchwały odznaczenie to było nadawane dla nagrodzenia czynów męstwa i bohaterstwa, wybitnych czynów operacyjnych i organizacyjnych żołnierzy walczących z wojskami litewskimi na terenie Wileńszczyzny w okresie od 9 października do 19 listopada 1920.

Krzyż początkowo nadawany był przez Rząd Tymczasowy Litwy Środkowej na wniosek dowódców formacji. Po włączeniu Wileńszczyzny do Polski odznaczenie nadawała specjalna komisja.

Ostatnie oficjalne nadania krzyża miało miejsce w 1926 i wtedy też w Dzienniku Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 12 z 3 marca 1926 ogłoszono listę odznaczonych Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej[1]. Druga lista odznaczonych, którym minister spraw wojskowych „zezwolił na przyjęcie i noszenia” krzyża, została ogłoszona 11 listopada 1931[2]. Ogółem odznaczenie to otrzymało 1439 osób.

Opis odznaki

Odznaką Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej jest krzyż typu kawalerskiego o wymiarach 43 x 43 mm wykonany z brązu. Na awersie na ramionach krzyża znajduje się napis Wilno – 9 X – 19 XI – 1920, w środku krzyża umieszczony jest wizerunek orła trzymający w szponach tarczę z herbem Litwy. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się wieniec wawrzynowy. Na rewersie na poziomych ramionach krzyża jest napis Litwa – Środkowa, a na pionowych miecze, w środku okrągła tarcza.

Krzyż zawieszony był na wstążce o szerokości 37 mm koloru zielonego z siedmioma żółto-czerwonymi podłużnymi paskami szerokości 2 mm, w odstępach co 3 mm.

Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej był noszony po Krzyżu Zasługi, a przed Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.

Odznaczeni

Zobacz też

Przypisy

  1. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 3 marca 1926 roku, s. 70-76.
  2. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 11 listopada 1931 roku, s. 384-385.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
Cross of Military Merit of Central Lithuania.PNG
Autor: Image taken by User:Mathiasrex Maciej Szczepańczyk, Licencja: CC BY 3.0
Cross of Military Merit of Central Lithuania
The Order of the White Eagle.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY 3.0
Order Orła Białego – szkic