Krzysztof Baczkowski

Krzysztof Baczkowski
Data i miejsce urodzenia

9 marca 1938
Wilno

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Nauczyciel akademicki
Instytut

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wicedyrektor
Okres spraw.

1984–1988

Krzysztof Jan Baczkowski (ur. 9 marca 1938 w Wilnie) – polski historyk.

Życiorys

Dzieciństwo spędził w Staszowie. W 1960 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1963 był tam asystentem, w latach 1984–1988 wicedyrektorem Instytutu Historii, a w latach 1994–2009 kierownikiem tamtejszego Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej. Do 2009 był ponadto kuratorem Koła Naukowego Historyków Studentów UJ.

W latach 1980–1992 był członkiem NSZZ „Solidarność” (w latach 1980–1981 członkiem komisji wydziałowej), a w latach 1990–1993 Unii Demokratycznej. Jest obecnie członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Ponadto od 1988 do 2009 był także redaktorem Zeszytów Naukowych UJ z serii "Prace Historyczne". Opublikował kilkaset publikacji. Czynnie uczestniczył w dziele reedycji Annales Jana Długosza. Był promotorem kilku prac doktorskich.

Wybrane publikacje

  • Zjazd wiedeński 1515 roku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.
  • Walka o Czechy w latach 1471–1479, Kraków: nakładem UJ, 1995.
  • Rady Kallimacha, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989.
  • Walka o Węgry 1490–1492, Kraków: nakładem UJ 1980.
  • Związki intelektualne Uniwersytetu Krakowskiego z Węgrami w dobie Kopernika,
  • Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506), Kraków: "Fogra" 1999.
  • Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu i u początku doby nowożytnej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2001.
  • Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2010.
  • Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów (zbiór artykułów), seria Mistrzowie Historiografii, "Avalon" Kraków 2012 (ISBN 978-83-77-30059-6)

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references