Kusznik

Kusznik naciągający kuszę

Kusznikśredniowieczny żołnierz posługujący się kuszą walczący pieszo i konno[1]. Największą sławę zdobyli kusznicy genueńscy wykorzystywani przez Republikę Genui oraz służący jako wojsko najemne w innych państwach włoskich i w całej Europie.

Formacja kuszników była tak samo zwrotna i mobilna jak łuczników, cała różnica polegała na szybkostrzelności i sile ognia. Kusznik strzelał z prędkością około 7 bełtów na minutę, lecz z upływem czasu szybkostrzelność zmniejszyła się do około 5 bełtów. Kusznicy używali lekkich pancerzy takich jak zbroja strzelcza czy brygantyna, ale w przeciwieństwie do łuczników często nosili hełmy zwane kapalinami.

Osłanianiem kuszników w czasie bitwy zajmowali się pawężnicy i tarczownicy.

Kusznik w literaturze

Przykłady za Słownikiem języka polskiego opracowanego i opublikowanego przez grupę naukowców pod przewodnictwem profesora Witolda Doroszewskiego[2]:

  • Pawęż (...) służyła za zasłonę dla kuszników, ustawionych w głębokim szyku i strzelających pod znacznym kątem podniesienia ponad głowami swoich poprzedników.
  • Za nimi szedł oddział kuszników, złożony z doborowych Litwinów przybranych w łosiowe niewyprawne kubraki.
  • Porozstawiał oddziały na zasadzce, a tylko sześćset kuszników posłał, aby pod samymi murami spustoszenia robili i bydło upędzali.

Przypisy

  1. kusznicy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-04-04].
  2. Słownik języka polskiego: Kusznik (pol.). [dostęp 2021-04-04].

Media użyte na tej stronie