Magazyn (budowla)

Wnętrze magazynu
Przykład zautomatyzowanego systemu magazynowania
Oznaczenia miejsc paletowych w magazynie wysokiego składowania
Wyznaczone ciągi komunikacyjne

Magazyn – część składowa infrastruktury magazynowej[1].

Miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko, składnica), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.

Budowa i przeznaczenie magazynu

Wyroby lub towary odporne na czynniki atmosferyczne (wiatr, słońce, deszcz, temperatura) przechowuje się na pryzmach (składnicach, składowiskach). Dodatkowo niektóre składowiska posiadają wiaty, które chronią towary przed deszczem.

Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach). Pomieszczenie znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym, który może być wykonany z lekkich konstrukcji stalowych. Budynek magazynu przypomina prostokąt o proporcji boków 3:5 lub 2:3.

W małych magazynach handlowych powierzchnia użytkowa wynosi minimum 500 m², a wysokość strefy składowej od 5,4 do 7,2 m. Natomiast w magazynach halowych wysokość nie przekracza 12 m. Zadaniem magazynów handlowych jest dostosowanie asortymentów do preferencji klientów. Magazyny przemysłowe (wysokiego składowania) posiadają większą powierzchnię i wysokość użytkową. Wysokość konstrukcji może wynosić 45 m, a słupy regałów tworzą wtedy konstrukcję wsporczą budynku. Celem budowania tak dużych i wysokich magazynów jest zapewnienie rytmiczności realizacji zadań.

Wyposażenie magazynu

Wózek widłowy

Podstawowym wyposażeniem – w zależności od przeznaczenia magazynu – są urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego i pomocnicze urządzenia magazynowe.

Urządzenia do składowania[2][3][4]:

 • Regały:
  • Regały stałe (wolnostojące lub samonośne) ramowe lub wspornikowe
  • Regały przejezdne (podłogowe lub torowe) ramowe lub wspornikowe
  • Regały specjalizowane
 • Stojaki (słupkowe, szczelinowe, gniazdowe, pryzmowe, specjalizowane)
 • Wieszaki (stojące, słupkowe, podwieszone, przyścienne, specjalizowane)
 • Podkłady (belkowe, płytowe, specjalizowane)
 • Zasieki (jedno- lub wielokomorowe albo specjalizowane)
 • Urządzenia specjalizowane

Środki transportu:

Pomocnicze urządzenia magazynowe:

 • pojemniki,
 • palety,
 • kontenery,
 • paletyzatory,
 • depaletyzatory,
 • pomosty,
 • czytniki kodów,
 • waga,
 • urządzenia do zarządzania i łączności,
 • urządzenia do taśmowania.

Obsługa magazynu

Wielkość magazynu wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków. Małe i średnie magazyny zatrudniają magazyniera oraz pracowników magazynowych (np. wydawcę, pakowacza, operatora wózka jezdniowego napędzanego). W dużych magazynach dodatkowo zatrudnia się kierownika lub dyspozytora magazynu.

Rodzaje magazynów

Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane i stopień zabezpieczenia podatności magazynowej magazyny dzieli się na[5]:

 • magazyny otwarte – place składowe, skład, składowisko, pryzma itp:,
 • magazyny półotwarte – szopy, wiaty itp.,
 • magazyny zamknięte – parterowe, wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania, rampowe, bezrampowe, piwnice, kopce, bunkry itp.,
 • magazyny specjalne – przechowalnie owoców, chłodnie, materiałów łatwopalnych i wybuchowych itp.

Klasyfikacja magazynów.

Dla rozróżnienia powierzchni magazynowych wprowadzono umowny podział na obiekty klasy A i B.

Za magazyny klasy A uznawane są te, które usytuowane są w pobliżu autostrady lub drogi ekspresowej. Posiadają parking dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz plac manewrowy. Sam budynek magazynu klasy A powinien spełniać szereg wymogów technicznych, takich jak: wysokość netto sięgająca min. 10 m, maksymalna głębokość magazynu wynosząca 75 m lub większa, minimalna nośność posadzki – 5 t/m².

Najbardziej pożądana siatka słupów to 12 × 24 m lub 12 × 22,5 m. Ważną rolę pełni wyposażenie obiektu w system tryskaczy, system oświetleniowy zapewniający natężenie światła min. 150 lux, odpowiednią ilość bram załadunkowych (min. 1 szt./1000 m²) oraz bram wjazdowych z poziomu „0” (min. 1 szt./5000 m²). Rozwiązania energooszczędne w postaci np. oświetlenia LED zaczynają także stanowić element budynków klasy A.

Budynki magazynowe nie spełniające wymagań magazynów klasy A zalicza się do klasy B.[6]

Zarządzanie magazynami

W zarządzaniu magazynami pomocne mogą okazać się systemy ERP. Obsługują one m.in.

 • Bazę receptur i półproduktów
 • Zarządzanie magazynami
 • Zlecenia produkcyjne
 • Obsługę zamówień i dostaw
 • Obsługę rezerwacji materiałów

Zobacz też

Przypisy

 1. Wojciechowski, Wojciechowski i Kosmatka 2009 ↓, s. 27.
 2. PN-78/M-78330Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole.
 3. Adam Wojciechowski Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2), Logistyka 01/2007, str 37-41, ISSN 1231-5478 02.
 4. Adam Wojciechowski Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 3), Logistyka 02/2007, str 46-51, ISSN 1231-5478 04.
 5. Elżbieta Gołembska: Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN, 2007. ISBN 978-83-01-16341-9.
 6. Artur Olejniczak ILiM, {{{tytuł}}}, 20 lutego 2016.tytuł

Bibliografia

 • Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka: Infrastruktura magazynowa i transportowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, 2009. ISBN 978-83-925896-3-1.

Media użyte na tej stronie

TGW-Stingray-Shuttle.jpg
Autor: TGWmechanics, Licencja: CC BY-SA 3.0
Automated storage and retrieval system using the highly dynamic TGW Stingray shuttle technology.
FEMA - 37931 - Meals Ready to Eat being moved by fork lift in a Texas warehouse.jpg
Tyler, TX, September 2, 2008 -- A member of the Texas Forest Service moves a batch of MRE (meals ready to eat) in a warehouse in Tyler, TX. The warehouse is being used to handle basic supplies of water and MRE (meals ready to eat) for distribution to residents affected by Hurricane Gustav. Photo by Patsy Lynch/FEMA
Magazyn-schemat budynku.jpg
(c) Sylwek, CC-BY-SA-3.0
Magazyn - schemat budynku.
Warehouse Scanfil Sieradz.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Magazyn w fabryce Scanfil Poland Sp. z o.o. w Sieradzu
Tark1.jpg
Autor: Cortes003, Licencja: CC BY-SA 3.0
Паллетный
Modern warehouse with pallet rack storage system.jpg
Autor: Axisadman, Licencja: CC BY-SA 3.0
modern warehouse with pallet rack storage system