Magnetometr

Magnetometr wibracyjny
Magnetometr używany w satelitach NASA
Magnetometr transduktorowy.
Badania magnetometrem transduktorowym na Suwalszczyźnie w sierpniu 2021

Magnetometr – przyrząd do pomiaru wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego lub właściwości magnetycznych materii (np. magnetyzacji ferromagnetyku).

Magnetometry pola magnetycznego

Rodzaje magnetometrów ze względu na sposób pomiaru:

 • bezwzględny – mierzy natężenie pola magnetycznego bez odniesienia do standardowego miernika magnetycznego.
 • względny – służy do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego i do kalibracji przyrządów

Typy magnetometrów ze względu na budowę:

 • Magnetometr wibracyjny Gaussa – został on wynaleziony w 1832 roku przez C. F. Gaussa. W przyrządzie tym wykorzystano drgania małego magnesu sztabkowego zawieszonego w płaszczyźnie poziomej. Ten magnes służy do odchylania drugiego podobnie zawieszonego magnesu
 • Busola stycznych – w tym magnetometrze używa się cewki Helmholtza o określonych rozmiarach z zawieszonym w jej środku niewielkim magnesem. Odchylony magnes zatrzymuje się w położeniu, które wynika z natężenia pola magnetycznego Ziemi, pola magnetycznego cewki i kąta o jaki należy obrócić cewkę, by jej oś była współliniowa z magnesem
 • Magnetometr protonowy – wykorzystuje zjawisko rezonansu jądrowego
 • Magnetometr transduktorowy – oparty na zjawisku indukcji magnetycznej


Magnetometry do pomiaru właściwości magnetycznych materii

Magnetometry do pomiaru właściwości magnetycznych materii, są urządzeniami laboratoryjnymi, które służą do pomiaru magnetyzacji różnych substancji. W odróżnieniu do magnetometrów pola magnetycznego, wymagają próbek, które umieszcza się wewnątrz urządzenia. Wiele magnetometrów umożliwia kontrole zewnętrznego pola magnetycznego, temperatury, czy ciśnienia.

Wśród magnetometrów laboratoryjnych możemy wyróżnić:

 • Magnetometr wibracyjny
 • Magnetometr torsyjny
 • Magnetometr atomowy (optyczny) - wykorzystujące związek między własnościami optycznymi ośrodka, a zewnętrznym polem magnetycznym, jak np. nieliniowe zjawisko faradaya. Magnetometry atomowe wykorzystujące pary metali alkalicznych i zjawisko zderzeń z wymianą spinu są obecnie jednymi z najczulszych magnetometrów na świecie.[1].
 • SQUID
 • Magnetometr AC (zmiennoprądowy)
 • Wagi magnetyczne

Przypisy

 1. I. K. Kominis et al.. A subfemtotesla multichannel atomic magnetometer. „Nature”. 422. s. 596–599. DOI: 10.1038/nature01484. 


Media użyte na tej stronie

Magnetometr transduktorowy by Zureks.jpg
Autor: Zureks, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magnetometr transduktorowy. Długość cewki około 10 mm.
Pomiary magnetometrem transduktorowym.jpg
Autor: Glab310, Licencja: CC BY 4.0
Zdjęcie przedstawia badania archeogeofizyczne prowadzone na we wsi Osowa na Suwalszczyźnie w sierpniu 2021 przy pomocy magnetometru transduktorowego wykonywane przez mgr Michała Pisza z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem badań było zbadanie pod kątem geofizycznym pozostałości po kulturze ludu Jaćwingów występującej na Suwalszczyźnie.
VSM.jpg
Autor: Jérôme, Licencja: CC BY-SA 3.0
A Vibrating Sample Magnetometer (VSM).
Search coil magnetometer.png
SEARCH COIL MAGNETOMETER (SCM) used on THEMIS mission. THEMIS satellites are to be distanced at 10 to 30 Earth Radii from Earth as to measure local feild magnetism created by electo-magnetic eddies created by solar winds interacting with earths magnetic field. THEMIS - Search coil magnetometer. NASA