Major

Major
Wojska Lądowe
Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
kurtka nieprzemakalna
kurtka nieprzemakalna
Oznaczenie stopnia do 1939
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia w latach 1936-1947 w lotnictwie i Polskich Siłach Powietrznych
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia w Biurze Ochrony Rządu
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia w Służbie Ochrony Państwa
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1916-1917 w weterynarii Legionów Polskich
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1917-1918 w Polskiej Sile Zbrojnej
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia w Armii Austro-Węgier
naramiennik
naramiennik
Mundur majora Wojska Polskiego – widać umiejscowienie oznak stopnia wojskowego na naramiennikach oraz na berecie.

Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. Major jest najniższym stopniem w korpusie oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym wchodził w skład korpusu oficerów sztabowych. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik, a w policji podinspektor Policji. Stopień majora występuje również w Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego[1].

Oznaczenia

Polski oficer w stopniu majora na naramiennikach nosi dwie belki i gwiazdkę. Oznaczenie stopnia na czapce garnizonowej składa się z dwóch wąskich galonów umieszczonych na całej długości łuku daszka oraz z jednej gwiazdki umieszczonej na środku otoku.

Zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Wojska Polskiego z 1972 roku major nosił jedną gwiazdkę umieszczoną na środku taśmy otokowej w linii równoległej do krawędzi taśmy; odległość między ramionami gwiazdek wynosiła 2 mm. Na daszku czapki garnizonowej – dwa galony szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odstępie 2 mm; zewnętrzny naszyty w odległości 6 mm od krawędzi daszka na całej długości jego łuku. Na beretach i furażerkach – dwa paski na lewej stronie beretu (furażerki) długości 3 cm szerokości 5 mm w odstępie 4 mm, umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) oraz jedna gwiazdka rozmieszczona w linii prostej nad środkiem paska – prostopadle do jego położenia w odległości 5 mm od paska do podstawy jej ramion. Na naramiennikach – dwa paski i jedną gwiazdkę. Paski szerokości 6 mm umieszczone były w poprzek naramiennika: pierwszy pasek w odległości 1 cm od wszycia rękawa, drugi – 4 mm od pierwszego. Gwiazdka umieszczona była na środku naramiennika, w odległości 1 cm od drugiego paska[2].

W myśl Przepisu Ubioru Polowego Wojsk Polskich z 1919 r.: na naramiennikach kurtki i płaszcza w odległości 1 cm od wszycia, w poprzek naramiennika, naszyte równolegle prosto w odległości 1,5 cm jeden od drugiego dwa płaskie sznureczki srebrne oksydowane szerokości 5 mm. Na środku naramiennika wzdłuż jedna gwiazdka haftowana oksydowanymi nićmi lub wytłaczana pięciopromienna, o ostrych promieniach[a].

Na wierzchu czapki wzdłuż szwów wierzchu na krzyż od otoka z jednej strony do otoka z drugiej i wzdłuż górnej krawędzi otoka dokoła, naszyty 1 płaski sznurek szerokości 5 mm, srebrny, oksydowany, dookoła otoku naszyte dwa takie same sznurki w odległości 0,5 cm jeden od drugiego. Z przodu pod orzełkiem jedna takaż gwiazdka jak na naramiennikach[3].

W Wojsku Polskim Królestwa Kongresowego oznaką stopnia były szlify gładkie z bulionami z dwoma paskami, a od 1827 roku szlify gładkie z dwoma gwiazdkami. Na srebrnych epoletach gwiazdki złote, a na złotych gwiazdki srebrne[4].

W Armii Księstwa Warszawskiego oznaką stopnia były epolety z bulionami na obu ramionach. Taśma wierzchnia srebrna[4].

W Wojsku polskim w okresie Sejmu Wielkiego i w wojsku Kościuszki oznaką stopnia był jeden pasek na szlifie[5].

Stanowiska w Wojsku Polskim

Obecnie w Wojsku Polskim dla oficera w stopniu majora przewidziane są między innymi stanowiska: zastępców dowódców batalionów, szefów sekcji oddziałów (pułk, brygada) oraz oficerów wydziałów w sztabach wyższych szczebli.

Etymologia

Etymologia słowa – śrdw. łac. major domus dosł. „zarządca domu”; późn. łac. maioratus „wyższość” od łac. maior „większy”; „starszy” od magnus.

Stopień majora w innych krajach

W Cesarskiej Armii Rosyjskiej od 1884 nie było stopnia majora. Kapitan w niej awansował do stopnia podpułkownika. Równocześnie istniał stopień sztabskapitana, wyższy od porucznika, a niższy od kapitana.

Historia

Po raz pierwszy w dziejach stopień majora pojawił się w XVI wieku w hiszpańskiej piechocie. W Polsce stopień ten używany jest od XVII wieku, przy czym przez dłuższy czas wiązały się z nim obowiązki administracyjno-gospodarcze, szkoleniowe i dyscyplinarne. Później major był przeważnie dowódcą batalionu.

Uwagi

 1. Długość promienia od środka – 1 cm.
 2. W Siłach Zbrojnych Francji stopniowi majora odpowiada także Chef de bataillon (piechota, saperzy, łączność), Chef d'escadron (artyleria, służba transportowa, Żandarmeria Narodowa) oraz Chef d'escadrons (kawaleria pancerna).

Przypisy

 1. Stopnie w służbach mundurowych, portal-mundurowy.pl [dostęp 2019-06-21] (pol.).
 2. Przepisy ubiorcze WP 1972 ↓, s. 49-55.
 3. Przepisy Ubioru Polowego WP 1919 ↓, s. 17.
 4. a b Linder 1960 ↓, s. oznaki stopni.
 5. Linder 1960 ↓, s. oznaki stopni oficerów.

Bibliografia

 • Karol Linder: Dawne Wojsko Polskie. Ubiór i uzbrojenie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960.
 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. ISBN 83-11-06229-3.
 • Podręcznik dowódcy drużyny; Szkol. 378/69. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej; Inspektorat Szkolenia, 1971.
 • Przepis Ubioru Polowego Wojsk Polskich. Warszawa: Zakłady Graficzno-Wydawnicze "Książka", 1919.
 • Przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych w czasie pokoju; sygn. Mund.–Tab. 3/52. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952.
 • Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego; sygn. Mund. 45/71/III. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, Wydanie I, Tom 2

Media użyte na tej stronie

POL military rank patch - major.svg
Dystynkcja na kurtkę Wojska Polskiego - major
PL Epolet mjr.svg
Naramiennik majora Wojska Polskiego (1919-39).
Naramiennik Major lotn.svg
Naramiennik majora Sił Powietrznych RP.
PL Naramiennik mjr BOR.svg
Naramiennik majora Biura Ochrony Rządu.
POL SOP 2018 13 major.svg
Pochewka na naramiennik majora Służby Ochrony Państwa.
POL LEGIONY POLSKIE 1916 PATKA MAJOR WETERYNARIA.svg
Autor: Patryk Gałuszka, Licencja: CC BY-SA 4.0
Oznaka stopnia "major" (weterynaria) noszona na kołnierzach w Legionach Polskich od września 1916 roku oraz w Polskim Korpusie Posiłkowym w latach 1916-1917. Źródło: W. Sienkiewicz (red.), "Legenda Legionów", DEMART SA, 2008, s. 391.
POL POLSKA SILA ZBROJNA NARAMIENNIK MAJOR WETERYNARIA.svg
Autor: Patryk Gałuszka, Licencja: CC BY-SA 4.0
Oznaka stopnia "major" (weterynaria) noszona na naramiennikach w Polskiej Sile Zbrojnej w latach 1917-1918. Źródło: W. Sienkiewicz (red.), "Legenda Legionów", DEMART SA, 2008, s. 391.
K.u.k. Major.png
Autor: Steinbeisser, Licencja: CC0
Major's rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) until 1918, – gorget patch infantry (sky blue), issue 1911.
Major WP-mundur wyjsciowy.jpg
mundur wyjściowy majora Wojska Polskiego